Навчально-методичне забезпечення освітньо-професійної програми "Фізична культура і спорт"

Оновлено: 12.02.2020

Дисципліни професійної та практичної підготовки

1. Організаціята метрологічне забезпечення досліджень у фізичній кульурі та спорті01. НМКД Організація та метрологічне забезпечення досліджень у фізичній культурі та спорті.pdf (357.9 Kb)

2. Методика викладання фізичного виховання у вищому навчальному закладі02. НМКД Методика викл.ф.в. у ВНЗ.pdf (368 Kb)

3. Спортивна медицина та гігієна03. НМКД Спорт мед. та гігієна.pdf (491.7 Kb)

4. Сучасні педагогічні технології у фізичному вихованні та спорті04. НМКД Сучасні пед.техн.у ФВ.pdf (459.7 Kb)

5. Основи математичної статистики в галузі та методика презентації наукових результатів05. НМКД Основи математичної статистики в галузі та методика презентації наукових результатів.pdf (455.9 Kb)

6. Фізична культура різних груп населення06. НМКД ФКРНГ.pdf (578.7 Kb)

7. Олімпійський та професійний спорт07. НМКД по Олімпійському та професійному спорту спеціальності 017 Фізична культура і спорт.pdf (727.8 Kb)

8. Фізична реабілітація08. НМКД Физ. реабилитация.pdf (460.4 Kb)

9. Теорія та методика спорту вищих досягнень09. НМКД Теорія та методика спорту вищих досягнень.pdf (471.9 Kb)

10. Теорія спортивного відбору10. НМКД ТЕОРІЯ СПОРТИВНОГО ВІДБОРУ.pdf (313.1 Kb)

11. Менеджмент фізкультурно - спортивної організації11. НМКД Менеджмент.pdf (480.1 Kb)

12. Генетика рухової обдарованості12. НМКД Генетика рухової обдарованості.pdf (510.7 Kb)