Навчально-методична робота

Оновлено: 22.09.2020

Навчальні дисципліни кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує теоретичний і методичний  напрямки підготовки фахівців галузі фізичного виховання та спорту. Цим пояснюється перелік дисциплін, які закріплені за кафедрою:

1. Теорія та методика фізичного виховання (доцент Кольцова О.С., доцент Степанюк С.І.); Силабус ТМФВ 4 курс.docx (33 Kb) ; Силабус ТМФВ 3курс.doc (214.5 Kb)

2. Управління фізичною культурою та спортом (доцент Городинська І.В.); Силабус УФК .docx (34.2 Kb)

3. Туризм та спортивне орієнтування (доцент Грабовський Ю.А..); Силабус Туризм.doc (147.5 Kb)

4 Організація та методика масової фізичної культури (доцент Грабовський Ю.А.); Силабус ОМФК (1).doc (200.5 Kb)

5. Фізична культура різних груп населення (доцент Степанюк С.І.) 

6.Історія фізичної культури (доцент Степанюк С.І.); силабус ІФК.doc (210.5 Kb)

7. Організація та методика туристсько-краєзнавчої діяльності  (доцент Грабовський Ю.А.); 

8. Організаційні та програмно-нормативні основи туристичної діяльності (доцент Грабовський Ю.А.);

9.  Вступ до спеціальності (доцент Коваль В.Ю.); Силабус Вступ до спеціальності.docx (46.7 Kb)

10. Рухливі ігри з методикою викладання (доцент Коваль В.Ю.); Силабус Рухливі ігри.docx (46.4 Kb)

11. Теорія та методика здорового способу життя  (доцент Пришва О.Б.);

12. Спортивна спеціалізація з методикою викладання ( доцент Грабовський Ю.А., доцент Городинська І.В., доцент Коваль В.Ю., доцент Пришва О.Б., викладач Балковий І.А.);

13. Плавання з методикою викладання (доцент Глухов І.Г., доцент Пришва О.Б.); 

14. Фізкультурно-спортивні споруди та тренажери в системі спортивної підготовки (доцент доцент Глухов І.Г); 

15. Спецкурс: Скелелазіння: теорія та практика (доцент Грабовський Ю.А.);

16. Діагностика рухової одбарованості (доцент Маляренко І.В.);

17. Спортивний туризм (доцент Грабовський Ю.А.)

18. Сучасні методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті (доцент Пришва О.Б.);

 

Методична робота

З метою вдосконалення навчального процесу викладачами кафедри надруковано за останні 5 років більше ніж 60 навчально-методичних робіт з дисциплін, з яких 18 навчальні та методичні посібники spisok pr..doc (26.5 Kb)

Робота методичного кабінету кафедри

Методичний кабінет кафедри займає аудиторії центрального корпусу університету №124 та 123. Загальна площа приміщення  123 аудиторії 38 м2, 124-18м2. Налічується 38 посадових місць.

Книжковий фонд методичного кабінету кафедри налічує 2818 екземпляри підручників та навчально-методичних посібників, 684  методичних видань, 2850 екземплярів фахової літератури. Наукова та навчально-методична література викладачів кафедр складає 587 екземпляри. Налічує періодичні видання (журнали, альманахи тощо), газети (4 річних комплекти, 3 річних комплекти).

Матеріали з дисциплін, які розроблені викладачами кафедр розміщені на електронних носіях бібліотеки та на сайтах 3 кафедр факультету.

Відео-, аудіо теки лекцій, лабораторних та практичних робіт містяться на дисках в кількості 20 шт.

Фаховий науково-методичний кабінет факультету має можливості забезпечити інформаційні потребистудентів та викладачів, надає допомогу в їх самостійній роботі. В кабінеті в наявності література для підготовки студентів до занять, практик, заліків, екзаменів.