Кафедра теорії та методики фізичного виховання

Оновлено: 13.04.2020

Завідувачка кафедри - кандидат наук з фізичного виховання та спорту,

доцент Маляренко Ірина Валентинівна

Кафедра теорії та методики фізичного виховання створена з перших днів діяльності факультету фізичного виховання та спорту, а саме з квітня 1994 року.

Діяльність кафедри спрямована на підготовку фахівців спеціальностей: 014 Середня освіта (Фізична культура); 017 Фізична культура і спорт; 014 Середня освіта (Фізична культура) (скорочений термін навчання); 017 Фізична культура і спорт (скорочений термін навчання)галузь знань: 01  Освіта / Педагогіка.

Викладання циклів фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін на кафедрі теорії та методики фізичного виховання здійснюють достатньо в комплектований професорсько-викладацький склад. Серед них доценти, кандидати наук: Маляренко І.В., Грабовський Ю.А., Степанюк С.І., Городинська І.В., Пришва О.Б., Коваль В.Ю., Кольцова О.С., Глухов І.Г.; викладачі  Руденко В.С., Балковий І.А.

За сумісництвом на кафедрі  працюють: тренер збірної України  зі спортивного орієнтування викладач Плохенко В.С.

До складу кафедри також входить фахівець 1 категорії Будаєва О.М.

Основні напрямки науково-методичної роботи кафедри пов’язані з проблемами підготовки майбутнього вчителя, озброєного педагогічними технологіями фізичного виховання школярів. Це – проблеми впливу фізичних навантажень на розвиток організму людини; проблеми виховання школярів засобами фізичної культури та спорту; проблеми відбору обдарованої молоді.

З метою вирішення цих проблем на базі кафедри створено науково-дослідну лабораторію «Медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту» (зав. лабораторією доцент Ромаскевич Ю.О.). Розкриття основних аспектів підготовки фахівців здійснюється на практичних та лабораторних заняттях, під час навчальних практик та туристичних походів. За результатами проведення досліджень виконуються курсові, дипломні та магістерські роботи та дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатів наук. Результати дослідницької роботи викладачі та студенти доповідають на науково-практичних конференціях різного рівня: міжнародних, всеукраїнських та університетських.

Кафедра постійно дбає про поліпшення умов навчально-методичної та наукової роботи викладачів та студентів факультету. Для цього з січня 2003 року функціонує навчально-методичний кабінет (зав. кабінету Будаєва О.М.), який налічує понад 3800 примірників наукової та методичної літератури (з них більше ніж 200 підготовлено викладачами кафедри),  25 періодичних видань, зразки написання курсових та дипломних робіт, зразки оформлення звітів з педагогічної практики. Значна увага приділяється науково-дослідній роботі студентів, магістрантів та учнів ліцею при Херсонському державному університеті. Останнім часом студенти щорічно приймають участь у всеукраїнських студентських олімпіадах з фізичного виховання та фізичної реабілітації, де займають призові місця. При кафедрі створено відділення Малої академії наук України: «Валеологія. Фізична культура».

Викладачі кафедри приймають участь і в організації та проведенні науково-практичних  конференцій та семінарів. Так, з вересня 2003 року проводиться традиційна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми юнацького спорту». Учасники конференції обговорюють проблеми сучасного стану, перспективи розвитку юнацького спорту в різних регіонах України та проблеми навчально-тренувального процесу в дитячо-юнацьких спортивних школах, училищах фізичної культури та інших спортивних закладах; проблеми харчування та відновлення спортсменів після травм в підготовчий та після змагальний періоди річного циклу тренувань; проблеми забезпечення спортивним інвентарем та безпосередньої участі юнаків у змаганнях різного рівня. В конференції беруть участь більше ніж 200 осіб, у тому числі такі провідні науковці як професори Волков Л.В., Сергієнко Л.П., Вісковатова Т.П., Смульський В. Л., Ровний А.С. та інші.

З метою якісної підготовки студентів та проведення педагогічної практики (керівництво якої здійснює кафедра) укладені угоди зі школами міста Херсону та області, на базі яких студенти проходять виробничу практику. Для проходження навчальних практик укладені угоди із позашкільними закладами освіти. Серед них Вище училище фізичної культури,   загальноосвітні школи №24, №27, №30, №48, №52, №53, № 55, гімназії №3, № 5, № 6, школою гуманітарної праці, дитячо-юнацькими спортивними школами м. Херсона, Голопристанська загальноосвітня школа № 1, практичне навчання студентів здійснюється також на базі школи для хворих на сколіоз та ін.