Кадровий склад

Оновлено: 12.07.2020

Склад кафедри 

 

Гасюк Олена Миколаївна

Завідувач кафедри, завідувач лабораторії фізіології кровообігу

доцент, кандидат біологічних наук

Дисципліни: Фізіологія людини і тварин; Клітинні основи кровотворення; Нейроімунологія; Психофізіологія.

Наукові інтереси: Фізіологія імунної системи. Плейотропні ефекти цитокінів.Плейотропні ефекти еритропоетину. Фізіологія осіб із слуховою депривацією.Поведінка тварин в стресових умовах.

https://orcid.org/0000-0003-1055-2848

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56380597000

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=DnToaW0AAAAJ

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/13883535

Резюме: Гасюк О.М. CV.pdf (315.2 Kb)

 

Сидорович Марина Михайлівна

професор, доктор педагогічних наук,

завідувач лабораторії методики загальної біології

Дисципліни: Цитологія; Молекулярна біологія; Біологія індивідуального розвитку; Науково-дослідницький практикум з біології (лабораторний курс)

Наукові інтереси: проблеми цитомоніторингу чинників довкілля, науково-методичні засади підготовки студентів педагагічних і біологічних спеціальностей на принципах STEM-освіти

https://orcid.org/0000-0003-1302-3378

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=gO3pb3UAAAAJ

Резюме: Сидорович CV.pdf (324.3 Kb)

 

Зав'ялов Володимир Петрович

професор, доктор біологічних наук, професор кафедри біології людини та имунологии Херсонського державного університету

професор спільної лабораторії біотехнології,відділення хімії факультету, математики та природничих наук університету м. Турку, Фінляндія

Дисципліни: Керівництво кваліфікаційними і курсовими роботами.

Наукові інтереси: молекулярна біологія, молекулярна імунологія, мікробіологія

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35566437900  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603869186

https://orcid.org/0000-0001-7750-6964

https://scholar.google.com.ua/citations?user=WRIm8f8AAAAJ&hl=ru

Резюме: Зав'ялов В.П. CV.pdf (341.9 Kb)

 

Гайдай Микола Іванович

доцент, кандидат медичних наук

Дисципліни: Адаптогенез у біологічних системах; Експериментальна фізіологія організму людини і тварин; Основи патології.

Наукові інтереси: біохімічні показники крові при фізичних навантаженнях. Фізіологічні адаптації головного мозку у дітей з особливими потребами.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57201388405&zone=

https://orcid.org/0000-0001-7952-4509

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=wufLC9UAAAAJ

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/23492028?SID=F4hx96M1CUUiWzRZr9Y

Резюме:  Гайдай М_CV.pdf (315.7 Kb)
 

Запорожець Олена Петрівна

доцент, кандидат психологічних наук

Дисципліни: Анатомія та фізіологія дітей та підлітків; Основи морфометрії; Психофізіологія.

Наукові інтереси:  Психофізіологічні властивості організму людини. Психофізіологія поведінки. Захворюваність дитячого населення м.ерсона

https://orcid.org/0000-0002-4328-2787

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=pEqPHPQAAAAJ

Резюме: ЗапорожецьCV.pdf (308.7 Kb)

Лановенко Олена Геннадіївна

доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Дисципліни: Генетика з основами селекції; Основи сільського господарства; Основи генної інженерії; Екологія людини; Вікова фізіологія та валеологія.

Наукові інтереси:  Аналіз поширеності вроджених вад розвитку та репродуктивних втрат у міських та сільських популяціях із різною генетико-демографічною структурою.

Роль генетичних факторів в етіології та патогенезі розладів аутистичного спектру.

Оцінка цитогенетичного ефекту впливу факторів середовища за клітинами букального епітелію експериментальних тварин та людини.

https://orcid.org/0000-0003-1462-0967

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=TayCbeUAAAAJ

Резюме: Лановенко О.CV.pdf (744.2 Kb)

Список наукових праць:  список наукових праць Лановенко 1998-2019.doc (274 Kb)

 

Спринь Олександр Борисович

доцент, кандидат біологічних наук

Дисципліни: Вікова фізіологія та валеологія; Анатомія людини; Фізіологія ВНД.

Наукові інтереси: Дослідження психофізіологічних властивостей у дітей із сенсорною депривацією. Захворювання людей на злоякісні утворення.

https://orcid.org/0000-0002-7262-9030

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=jGWJoZQAAAAJ

Резюме: Спринь О_CV.pdf (313.9 Kb) 
 

Головченко Ігор Валентинович

доцент, кандидат біологічних наук

Голова профспілкової організації Херсонського державного університету

Дисципліни: Методика навчання основ здоров’я; Анатомія людини з основами динамічної морфології; Гігієна; Експериментальная фізіологія організму людини і  тварин; Анатомія та еволюція нервової системи

Наукові інтереси: Фізичне навантаження і активність. Біохімічні показники при різних видах фізичного навантаження.Робота головного мозку у дітей з особливими потребами.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57130603400

https://orcid.org/0000-0003-2153-2367

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=hNpHfHEAAAAJ

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/2940257?SID=F4hx96M1CUUiWzRZr9Y

Резюме: Головченко І. CV.pdf (310.6 Kb)

 

Шкуропат Анастасія Вікторівна

доцент, кандидат біологічних наук,

завідувач практиками факультету

Дисципліни: Гістологія з основами ембріологія, Біотехнологія, Інформаційні технології в галузі біології, Основи лабораторної практики, Методи культури клітин і тканин, Гістологі, цитологія і ембріологія

Наукові інтереси: Методи культури клітин. Органотипова культура. Культивування зрізів головного мозку in vitro. Особливості електричної активності головного мозку осіб із слуховою депривацією.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36572469000

https://orcid.org/0000-0001-6410-8588

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ac_CDw8AAAAJ

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/14368044?SID=F4hx96M1CUUiWzRZr9Y

Резюме: Шкуропат А_CV.pdf (329.7 Kb).

 

 Бесчасний Сергій Павлович

доцент, кандидат біологічних наук, 

завідувач Молекулярною лабораторією факультету біології, географії і екології

Дисципліни: Біофізика; Імунологія; Математичні методи в біології; Мікробіологія з основами імунології; Перша невідкладна допомого.

Наукові інтереси: Фізіологія імунної системи. Газотрансмітери. СО як газотрансмітер. Плейотропні ефекти цитокінів. Імунна система осіб із слуховою депривацією.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56380602500

https://orcid.org/0000-0002-7423-4112

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=IRNZUHEAAAAJ

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/17675991

Резюме: Бесчасний С. CV.pdf (310.1 Kb)

Гонтарь Тетяна Василівна

старший лаборант

 
 

Швець Віта Андріївна

старший лаборант, аспірант

секретар Навчально-методичної ради факультету,

діловод кафедри

Наукові інтереси: Фізіологія адаптації. Цитокіни та їх роль в організмі в умовах стресу. Поведінка тварин в стресових умовах.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tXcBso0AAAAJ

https://orcid.org/0000-0003-0487-4349

 

 

Луковецька Ганна Леонидівна

лаборант

 

Солона (Кістін) Юлія Олександрівна

старший лаборант, аспірант,

секретар кафедри

Наукові інтереси: Проєктування дослідницької діяльності майбутніх вчителів біології. Розроблення системи методичних прийомів, спрямованих на трансформацію провідних рис "кліповості" майбутніх вчителів природничих наук загалом

orcid.org/0000-0001-5181-8177

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=aBSnNVoAAAAJ

 

 

 Ануфрієва (Самойленко) Юлія Сергіївна

аспірант

Наукові інтереси: Вазоактивні речовини та іх вплив на лімфоїдні органи. Поведінка тварин в умовах впливу нікотинової кислоти. Перфузія ізольованої селезінки.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_V214PMAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-0461-606X