Освітні програми, навчальні плани, робочі навчальні плани

ОП Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) другий (магістерський) рівень 20-21 н.р.

Оновлено: 21.10.2020

Програма Навчальний план
 ОП 2020.pdf (1.1 Mb)  план денна 2020.pdf (200.2 Kb)  план заочно 2020.pdf (218.9 Kb)
 Звіт-самоаналіз  Відомості самоаналізу.pdf (454.8 Kb)

Відгуки стейкголдерів: Рецензія відгук Галицька.pdf (273.1 Kb)   Рецензія відгук Ісай.pdf (204.2 Kb)

 

Діючі освітні програми

Оновлено: 09.02.2021

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

 «Середня освіта (Біологія та здоров'я)»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Кваліфікація: Викладач закладу вищої освіти (біологія). Вчитель біології та основ здоров'я.

ОП 2017 (2018)

План:   План 2018.pdf (273.3 Kb)

Звіт-самоаналіз

самоаналіз.pdf (907.4 Kb)

самоаналіз.docx (73.7 Kb)

___________________________________________

Звіт експертної комісії: 5. Звіт А-19-0164-214.pdf (1 Mb)

7. Висновок ГЕР_А-19-0164-214_014_Біологія та ЗЛ_Херсонський держ ун-т.pdf (347.7 Kb)

8. Протокол №46_А-19-0164-214_014_Біологія та ЗЛ_Херсонський держ ун-т (1).pdf (262.4 Kb)

9. 01-214 Херсонський ДУ.pdf (286.9 Kb)

Загальне посилання на справуOneDrive_2020-10-19.zip (9.6 Mb)

 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

"Середня освіта (біологія)"

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністтю 014 Середня освіта (Біологія)

 Галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Кваліфікація: Вчитель біології

ОПП 014.05 СО (Біологія ) БАК..docx (1002.9 Kb)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 014 Середня освіта

Біологія та здоров’я людини)

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Кваліфікація: Вчитель біології та основ здоров’я.

2020 рік   ОПП 014. Середня освіта (Біологія та здоровя людини).pdf (844.9 Kb) 

2017 рік   ОПП 014.05 СО (Біологія та здоров)

БАК.docx (1022.8 Kb)