Природничий альманах

Оновлено: 17.09.2019

ШАНОВНІ АВТОРИ! 

Збірник наукових робіт «Природничий альманах» (біологічні науки) включено до переліку наукових фахових видань ВАК України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних досліджень з біологічних наук (Рішення Атестаційної колегії МОН від 24.10.2017 № 1413.

У збірнику друкуються статті, які є результатом наукових досліджень у галузі біологічних наук і не публікувалися раніше в інших виданнях. Щорічно видається 2 випуски, обсяг кожного випуску 12-15 д.а. Мова видання – українська, російська та англійська.

Формування випусків: № 1 - до 1 червня; № 2 – до 1 грудня.


Офіційний сайт Природничого альманаху: http://na.kspu.edu/index.php/na/about/editorialTeam/

____________________________________________________________________________________________

З матеріалами збірника можна також ознайомитись на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/ у розділі "Наукова періодика України". 


Адреса редакції:

Редакція журналу "Природничий альманах", Кафедра біології людини та імунології Херсонського державного університету (7 поверх Головного корпусу ХДУ), вул. Університетська, 27,  м. Херсон, Україна, 73000.

 Е-mail:

Тел.:(0552) 32-67-17.