Наукова робота викладачів кафедри

Оновлено: 15.02.2019

Викладачі кафедри біології людини та імунології є виконавцями кількох ініціативних науково-дослідних тем.

 

 

Назва НДР

№ державної реєстрації

 

Терміни

 

Керівник

1

Цитоекологічний моніторинг дії чинників довкілля методом біотестування

 0117U004705

 04.2017 - 04.2021

Д.п.н., професор Сидорович М.М.

2

 Дослідження механізмів плейотропного впливу рекомбінантного інтерферону альфа на організм

 0117U005021

 05.2017-05.2021

К.б.н., доцент Бесчасний С.П.

3

Психофізіологічні властивості людей із сенсорною депривацією  

0117U003287

06.2017-06.2021

К.б.н.,

доцент Спринь О.Б.

4

Вплив деяких вазоактивних речовин на центральні та периферичні лімфоїдні органи білих мишей

 .0117U001764

07.2017-07.2021

К.б.н., доцент Гасюк О.М.