Дисципліни вільного вибору

Перший (бакалаврський)рівень вищої освіти

Оновлено: 09.07.2020

Дисципліни вільного вибору для освітньо-професійної програми "Психологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2 курс_бак_ Психологія особистісного зростання.pptx (732.3 Kb)

2 курс_бак_Казка, як метод психокорекції в групах.ppt (1.1 Mb)

2 курс_бак_Кроскульт психол.pptx (220.1 Kb)

2 курс_бак_Основи статевого виховання.pptx (2.7 Mb)

2 курс_бак_Психологія спілкування.ppt (133.5 Kb)

3 курс_ бак_Психокорекція професійного вигорання.pptx (484.6 Kb)

3 курс_бак_ Соціально-психол.тренінг.ppt (810 Kb)

3 курс_бак_Групові методи психологічної роботи.pptx (2.6 Mb)

3 курс_бак_Методи підбору персоналу.pptx (101.7 Kb)

3 курс_бак_Основи психологічної корекції.pptx (1.8 Mb)

3 курс_бак_Позитивна психотерапія.pptx (635.4 Kb)

3 курс_бак_Психокорекційна робота.ppt (135.5 Kb)

4 курс_бак._Психологія сім'ї (терапевтичний підхід).pptx (577.6 Kb)

4 курс_бак_ психологія профорієнтаційної роботи.pptx (332.7 Kb)

4 курс_бак_Гендерна психологія.pptm (918.6 Kb)

4 курс_бак_Основи психосоматики.pptx (2.5 Mb)

4 курс_бак_Психологія організації часу.pptx (375.6 Kb)

4 курс_бак_Психологія організацій.ppt (572.5 Kb)

4 курс_бак_Психологія сім'ї .ppt (1.4 Mb)

4 курс_бак_Психологія соц. очікувань особистості.ppt (1.8 Mb)

4 курс_бак_Психологія соціальних відносин.pptx (370.2 Kb)

4 курс_бак_Психологія суїциду.pptx (8.8 Mb)

4 курс_бак_Соц.психол. теорії особистості.ppt (1 Mb)


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Оновлено: 09.07.2020

Дисципліни вільного вибору для освітньо-професійної програми "Психологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти

1 курс_маг._Дистанційне психологічне консультування.pptx (467 Kb)

1 курс_маг._Психодіагностика особистості в кризових ситуаціях.pptm (55 Kb)

1 курс_маг_Психолог в управл корп ком та імідж конс.ppt (568.5 Kb)

1 курс_маг_Соціальні та політичні конфлікти.ppt (135 Kb)

1-2 курс_маг_Практики консультування та терапії в кризових ситуаціях.pptx (2.3 Mb)

2 курс_маг_Екстрена психологічна допомога.pptx (1.8 Mb)

2 курс_маг_заочн_Психологія соц.очікув.особист.ppt (1.8 Mb)

2 курс_маг_Когнітивно-поведінковий підхід у роботі практичного психолога.pptx (442.1 Kb)

2 курс_маг_Темпоральна психологія.pptx (137.7 Kb)

2 курс_маг_Теоретико-методологічні основи проблеми життєвих криз.pptx (2.1 Mb)

2 курс_маг_Технології проведен.бізнес-тренінгів.pptx (710.5 Kb)

2 курс_маг_Управління корпоративними комунікаціями.ppt (573.5 Kb)