Кафедра загальної та соціальної психології

Оновлено: 02.12.2019

 28-29 листопада 2019 року завідувач кафедри, професор Блинова О.Є. та професор Попович І.С. взяли участь у тренінгу для кандидатів в експерти з акредитації освітніх програм, розроблений Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Тренінг проведено начальником відділу забезпечення якості освіти ХДУ професором Кобцем В.М.


13 листопада 2019 року  колективами кафедр  загальної та соціальної психології, практичної психології соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету було проведено Науково-практичний семінар «Девіантна поведінка у царині психологічної практики».

 Детальніше: 
http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairGenSocialPsychology/LabPsycholDevelopChildrenNadiya.aspx


З нагоди святкування 102-ої річниці ХДУ професори кафедри загальної та соціальної психології Олена Блинова та Ігор Попович були нагороджені нагрудними знаками. Вітаємо!
       
8 листопада викладачі кафедри загальної та соціальної психології долучились до написання 19-го Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Соціально-психологічний факультет 

Кафедра загальної та соціальної психології

Кафедра практичної психології

Навчально-наукова лабораторія  розвитку дитини «Надія»

Науково-дослідна  лабораторія «Психологія розвитку сімї  та гендерних ресурсів»

Соціально-психологічна служба

Херсонського державного університету

Методичний кабінет при управлінні освіти
 Херсонської міської ради

Науково-практичний семінар

«Девіантна поведінка в царині психологічної практики»

 Метою семінару є  обмін досвідом серед психологів, психотерапевтів, надання психодіагностичного та психокорекційного інструментарію щодо роботи з девіантною поведінкою.

Програма семінару

Вітальне слово

      Сергій  ОМЕЛЬЧУК  – проректор із наукової роботи Херсонського державного університету.

      Ірина ШАПОШНИКОВА   – декан соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету. 

      Олена БЛИНОВА   – завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету.

      Наталія ТАВРОВЕЦЬКА - завідувач кафедри практичної психології Херсонського державного університету.

      Світлана БАБАТІНА   – завідувач лабораторії розвитку дитини «Надія» кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету.

      Ірина ЦІЛИНКО - завідувач науково-дослідної лабараторії "Психологія розвитку сім'ї та гендерних ресурсів " кафедри практичної психології Херсонського державного університету.

 

  1.    Бабатіна С.І. – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та соціальної психології «Родина зі світлини: Про життя чи існування»,  ауд. 409

2.  Ревенко С.П. – психолог, куратор психодіагностичного напряму роботи соціально-психологічної служби ХДУ

Доманчук Д.С. – фахівець із соціальної роботи соціально-психологічної служби ХДУ

«Розвиток емоційного інтелекту як профілактика девіантної поведінки особистості», ауд. 411

3. Самкова О.М. – кандидат психологічних наук, ст. викладач кафедри практичної психології

Чхаідзе А.О. – кандидат психологічних наук, ст. викладач кафедри практичної психології

 «Підлітки покоління Z, а якщо до них придивитися?»,  ауд. 414

4. Цілинко І.О. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології

Калінчева Р.Е. – студентка 4-го курсу спеціальності «Психологія» ХДУ

«Створення толерантного середовища у закладах загальної середньої освіти: робота з ЛГБТ-підлітками»,  ауд. 412

5. Яцюк А.М. кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології

«Медіація – мистецтво вирішувати конфлікти» ауд. 405

 

Таймінг семінару:

11.30-12.00 – реєстрація учасників

12.00-13.00 – відкриття семінару, привітання учасників

13.10-14.30 - проведення майстер-класів

14.30-15.00 –  підведення підсумків  роботи  семінару, вручення  сертифікатів учасникам.

Контактні телефони:

 

 (050) 208-27-57 Бабатіна С.І.

(095) 465-61-70 Цілинко І.О.

                                                                                                      

                                                                                                                                         Психологія єднає...
26-27 вересня 2019 року на базі соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету відбулася II Міжнародна науково-практична конференція "Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості". Організаторами заходу виступили кафедра загальної та соціальної психології та кафедра практичної психології.
   Співорганізаторами конференції є лабораторія психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; Асоціація політичних психологів України; кафедра психології Дніпровського гуманітарного університету; кафедра психології Запорізького національного технічного університету ; кафедра загальної та практичної психології Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; кафедра загальної, вікової та соціальної психології Національного університету "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка; кафедра психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; факультет психології Гродненського держаного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь); факультет педагогіки та психології   Ташкентського державного університету імені Нізамі (Республіка Узбекистан); кафедра педагогіки, психології та мов Бухарського державного медичного інституту імені Абу Алі ібн Сіно (Республіка Узбекистан).
   З привітальним словом до гостей конференції звернувся ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський. Привітали учасників конференції проректор з наукової роботи університету Сергій Омельчук, проректор з міжнародних зв'язків , науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій Оксана Лаврикова, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Олена Блинова, завідувач кафедри практичної психології Наталія Тавровецька.
Своє вітання від ректорату Бухарського державного медичного інституту Абу Алі ібн Сіно ( Республіка Узбекистан) передали завідувач кафедри педагогіки, психології та мов, доцент Гульноз Курбанова, старший викладач Машхура Юлдашева.
  Програма конференції передбачала пленарне та секційні засідання, презентацію авторських шкіл , відкриті лекції провідних науковців, навчальні семінари, творчі майстерні , майстер-класи, роботу круглих столів.
  На пленарному засіданні представлено такі доклади:
-Бурлакова Ірина Анатоліївна (д.психол.н.,доцент, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Севєродонецьк) Соціально-психологічний підхід до формування самоменеджменту професійного здоров'я  фахівців в сучасних умовах;
-Плющ Олександр Миколайович  (д. психол.н., старший науковий співробітник, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ) Інформаційний супровід освітніх реформ: аналіз та оцінки;
- Коробка Лариса Миколаївна (к.психол.н., старший науковий співробітник , Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ Адаптація спільноти до суспільних змін унаслідок воєнного конфлікту: від переживання травми до відновлювальних зусиль та розвитку;
-Плохіх Віктор Володимирович (д.психол. н., професор, Південноукраїнський націрнальний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, м. Одеса) Пристрастие к прослушиванию музыки как ресурс психологических защит студентов;
-Дворник Марина Сергіївна (к. психол.н., завідувач лабораторії , Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, м.Київ ) Супровід особистості електронними засобами: соціально-психологічний аспект;
  -Сердюк Людмила Захарівна (д. психол.н., професор, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України , м. Київ) Фактори самодетермінації та психологічного благополуччяособистості;
-Чудакова Віра Петрівна  (к. психол.н.,доцент, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України) Психологічне забезпечення формування "компетентності  інноваційності"- основного показника конкурентноздатноті особистості.
Наша конференція -завжди важлива і символічна подія для психологічної спільноти не лише Херсонщини та південного регіону . На неї охоче приїжджають психологи-науковці та психологи-практики з усіх областей України  і з-за її меж. Цього року у роботі нашої конференції взяли участь фахівці з Республіки Білорусь та Республіки Узбекистан.
Плідна наукова співпраця об'єднала представників 4 наукових установ, 28 закладів вищої освіти та 5 інших установ України, 4 закладів вищої освіти Білорусії та 4 закладів вищої освіти Білорусії та 4 закладів вищої освіти Узбекистану.
Другий день роботи конференції завжди практично спрямований, що дозволяє не тільки навчитися новим технологіям психологічної роботи, але і розвантажитись. Отже, він був представлений роботою таких майстер-класів і авторських шкіл:
    -Бурлакова Ірина Анатоліївна -доктор психологічних наук доцент, професор кафедри практичної психоллогії та соціальної роботи, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН  України: "Інтерактивна модель психічного здоров'я людини індустрії 4.0";
  -Мирончак Катерина Володимирівна -кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник , Інститут соціальної та політичної психології  НАПН України: "Зустріч із тінню: налагодження діалогу із несвідомим";
-Хутковська Емма Олександрівна -практичний психолог, Центр психосоціальної реабілітації , Херсонський обласний госпіталь ветеранів  війни :"Психологічна корекція та реабілітація в умовах суспільних змін та військового конфлікту";
-Шебанова Віталія Ігорівна -доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології Херсонського державного університету:"Раз, два, три, чотири, п'ять...Я тебе іду шукать...:соціально-психологічна гра "Мафія":
    Ми сподіваємося, що наша Міжнародна науково-практична конференція і надалі буде гостинно збирати однодумців з різних куточків землі, які не байдужі до проблем сучасної людини, сучасного суспільства, які мають хист і наснагу, щоб гідно нести звання професіонала і дійсно домомагати словом.   
   


 
ЗБІРНИК_Психологія_2019.pdf (4.3 Mb)

Кафедра загальної та соціальної психології щиро вітає доктора психологічних наук, доцента Поповича Ігоря Степановича із виходом навчального посібника "Психологія соціальних очікувань особистості: методологія, теорія і практика".


5 липня 2019 року до Херсонського державного університету завітали гості із Республіки Узбекистан.
   Курбанов І.Х. представляє Бухарський державний медичний інститут імені Абу Алі ібн Сіно та Томчані Л.В. - Туринський політехнічний університет у м. Ташкент. Угоди про співпрацю з закладами вищої освіти Узбекистану було підписано цього року за ініціативи кафедри загальної та соціальної психології ХДУ та за підтримки старшого наукового співробітника Інституту педагогіки НАПН України Віри Чудакової.
    Відбулася зустріч з в.о.ректора університету професором Сергієм Омельчуком , проректором з міжнародних зв'язків , науково-педагогічної роботи  та комунікаційних технологій, професором Оксаною Лавріковою, завідувачем кафедри загальної та соціальної психології , професором Оленою Блиновою , начальником відділу міжнародних зв'язків Анастасією Мироненко . Досягнуто домовленість про прийняття на наукове та методичне стажування на кафедру загальної та соціальної психології ХДУ Людмили Томчані.
      З 6 по 13 липня 2019 року колеги із Узбекистану беруть участь у Міжнародній літній школі "Академія конкурентноздатного інноваційного лідера "ПРОФІ-2019", яка проходить на лазурному березі Чорного моря. 


Запрошуємо до участі у конференції!
02 Херсон (инф. письмо) сентябрь 2019.doc (101.5 Kb)
02 Херсон (інф. лист) вересень 2019.doc (110 Kb)


Инсайт_1(16)_compressed(1).pdf (3.5 Mb)    

20 травня 2019 року відбулося урочисте засідання Вченої ради університету Херсонського державного університету на якому кафедра загальної та соціальної психології була нагороджена грамотами та подяками приуроченими до дня науки!


Доцент кафедри загальної та соціальної психології, доктор психологічних наук, доцент Попович І.С. успішно завершив стажування та підвищення кваліфікації за темою "Інноваційні методи та технології вищої освіти в контексті глобалізації світу" (05.05.19-12.05.2019) у Варненському університеті управління, (м.Варна,Болгарія). Відбулося ознайомлення з трьома капсулами університету (Варна, Дробич, Софія). Отримав інформацію про досвід наукової діяльностім ВУМ в умовахт глобалізації, а також про наукові проєкти та наукові видання  ВУМ , про особливості наукової роботи та пріорітети наукових досліджень студентів. Актуальність та можливості наукової співпраці у глобальних партнерствах вищої освіти. Лекції і тренінги проводила професор Д.Каменова. Відбулася зустріч, лекція і тренінгове заняття  на формування лідерських компетенцій в освіті і науці з ректором ВУМ професором Т.Радєвим. Індивідуальний план стажування виконано, звітню документацію подано вчасно. Результати стажування були заслухані та обговорені на засіданні кафедри загальної та соціальної психології  Херсонського державного університету (протокол від 15 травня 2019 р. №12)

16 травня 2019 року за ініціативою кафедри загальної та соціальної психології ХДУ, за участю фахівців Соціально-психологічної служби та викладачів кафедри практичної психології проведено традиційну IV Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених "Соціально-психологічні технології розвитку особистості".
   Партнерами та співорганізаторами конференції виступили: Гродненський державний університет імені Янки Купали (Республіка Білорусь), Ташкентський державний педагогічний університет імені Нізамі, Бухарський державний медичний університет імені Абу Алі ібн Сіно ( Республіка Узбекистан), кафедра психології Сумського державного педагогічного університету імені  А.С. Макаренка, кафедра психологіїт Дніпровського гуманітарного університету, кафедра психології Запорізького національного технічного університету, з якими нас пов'язують довгі роки плідної наукової роботи відповідно до договорів про співробітництво між нашими закладами.
     Учасників і гостей конференції привітали в.о.ректора Херсонського державного університету, професор Наталія Тюхтенко , проректор з міжнародних зв'язків, науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій, професор Оксана Лаврикова, декан соціально-психологічного факультету, професор Ірина Шапошникова, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, професор Блинова О.Є.
    Слід особливо відзначити, що до складу організаційного комітету молодіжної конференції увійшли студенти -представники всіх академічних груп та курсів спеціальності "Психологія". Головою оргкомітету конференції є молода, розумна і талановита людина-доцент кафедри загальної та соціальної психології, кандидат психологічних наук Анастасія Яцюк.
     Форми роботи на конференції є різноманітними. Відповідно до плану заходів XIII Усеукраїнського фестивалю науки у ХДУ в 2019 році доцентом кафедри загальної та соціальної психології Світланою Бабатіною спільно зі студентами Віталіною Юзюк та Світланою Світенко проведено майстер-клас "Конструювання мапи бажань" для студентів та усіх бажаючих осіб.
    У межах конференції відбувся конкурс студентських наукових робіт із соціально-психологічної проблематики. Компетентним високоповажним журі, головою якого був доцент кафедри загальної та соціальної психології Іван Крупник оцінено роботи студентів та визначено переможців: Надулична Олена (магістрант 1 курс) із темою "Соціальні страхи особистості, що виникають в Інтернеті"; Ярмуратій Карина (магістрант 1 курс) "Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців до військової служби"; Ксьондзик Олена (аспірант II рік навчання) "Проблема сценічної тривоги у професійній діяльності музикантів" (Інститут соціальної  та політичної психології НАПН Україна); Коваленко Марина (магістрант 1 курс) "Вплив типу темпераменту та акцентуації характеру на переживання почуття самотності"; Більська Ольга (студент 4 курс) "Перфекціонізм як чинник формування прокрастинації"; Маскаєва Ганна (студент 4 курс) "Корекція агресивності на різних вікових етапах методами казкотерапії".
     На пленарному засідання можливість виступити із науковою доповіддю було надано переможцям Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: із галузі "Загальна та соціальна психологія" Калінчевій Руслані; із галузі "Педагогічна та вікова психологія" Єгоровій Тетяні.
       Однією з "родзинок" психологічної конференції є практична частина, де учасники мають можливість продеменструвати свої навички та вміння проводити соціально-психологічні тренінги та майстер-класи. У цьому році студентии представили 4 тренінгових групи, назви яких заслуговують на увагу! - "Займи своє місце у світі хаосу" (Бенківська Анна, Калінчева Руслана); "Психологічне самбо або вміння екологічно відстоювати власні інтереси" (Іванова Вікторія); "Танцювальна терапія, як метод подолання невпевненості" (Максименко Костянтин, Ресулов Джеміл); "Розвиток конфліктуючої компетентності особистості засобами медіації" ( Муліка Катерина, аспірантка Інституту соціальної та політичної психології НАПН України).
         До участі у нашій молодіжній конференції було запрошено старшокласників шкіл міста, щоб вони разом зі студентами мали можливість відчути смак психологічної науки та отримати новий досвід , нове розуміння та нові враження. Серед них є особливі учасники - слухачі "Школи юного психолога", яка працювала на соціально-психологічному факультеті впродовж шести місяців. Всі юні психологи отримали сертифікат, який був вручений особисто в.о. ректора університету, професором Наталією Тюхтенко.
       Для практичних психологів міста Херсона та області доцентом кафедри загальної та соціальної психології Світланою Бабатіною спільно зі студенткою 4 курсу Наталією Скрипкою проведено методичний семінар "Робота з дитячою травмою засобами піскової терапії, сучасні психологічні технології у роботі психолога ЗСО і ЗДО в якому було проаналізовано алгоритм роботи з травматичним досвідомдитини та розглянуто "Метод психологічного дебрифінгу" як ефективний шлях допомоги постраждалим внаслідок пережитих стресових, травмувальних подій".
      Відбувся аспірантський колоквіум, де всі бажаючі мали можливість представити результати своїх наукових досліджень, відповісти на питання, взяти участь у дискусії.
     Конференція завершилася інтерактивною вечіркою знайомств - ПсихоParty. Традиційно за її підготовку та проведення відповідали студенти другого курсу спеціальності "Психологія", під керівництвом доцента кафедри загальної та соціальної психології Анастасія Яцюк. Учасники мали можливість поспілкуватися у неформальній обстановці, знайти нових друзів, поділитися власними враженнями від конференції.
     За матеріалами конференції видано науковий журнал "Інсайт:психологічні виміри суспільства"(вип.1(16)), саме цьогго року науковий журнал отримав офіційну реєстраціюяк періодичне наукове видання. Головним редактором є д.психол.н, доцент кафедри загальної та соціальної психології Ігор Попович.
    Сподіваємося, учасники отримали справжнє задоволення від конференції та безцінний досвід для подальшої роботи та звершень.
     Ми щиро запрошуємо всіх небайдужих бути причетним до процвітання сучасної психологічної думки, прославляти українську наукову психологію не тільки у своїй країні, але і за її межами!
Ми-ПСИХОЛОГИ!
До нових зустрічей у найкращому університету південного краю!
 Викладачі кафедри загальної та соціальної психології, кандидат психологічних наук, доцент Бабатіна Світлана Іванівна та кандидат психологічних наук, доцент Крупник Іван Романович успішно завершили стажування у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка на кафедрі психології. Стажувння пройшло у термін з 01 квітня 2019 року по 30 квітня 2019 року. Індивідуальний план стажування  виконано повністю, усі звітні документи подані вчасно. Викладачі відзвітували на кафедрі психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка (протокол №9 від 24 квітня 2019 р.), та результати виконання індивідуального плану стажування були обговорені та заслухані на кафедрі загальної та соціальної психології Херсонського державного університету (протокол №2 від 15 травня 2019 р.).


Запрошуємо до участі у IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів!
ПСИХОЛОГІЯ_Програма конференції 2019.pdf (744.9 Kb)

 Вітаємо студентку 131-М групи спеціальності "Психологія" соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету Ткач Ганну із успішною участю у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Психологія" (Теоретична та прикладна психологія) і високі здобутки у номінації "МАЙБУТНЄ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ"
Бажаємо нових наукових звершень!30 березня 2019 року відбулося чергове заняття в "Школі юного психолога" на соціально-психологічному факультеті ХДУ. 
Заняття проводив кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології Крупник Іван Романович.
Тема заняття була надзвичайно актуальною для учнів у кінці навчального року - психологічна підготовка до екзаменів.
Старшокласникам було цікаво вибудовувати власні поради для саморегуляції емоційного стану, покращення пам'яті, розподілу часу впродовж дня, вдосконалення комунікативних навичок, бачення чіткої мети у житті.
  Вважаємо, що корисної інформації учасники отримали багато!
До нових зустрічей!

Вітаємо переможців II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі "Загальна та соціальна психологія" Херсонського державного університету:
I місце - Калінчева Руслана;
II місце - Юзюк Віта, Заволоко Олександра
Бажаємо нових наукових звершень!


Вийшов друком навчальний посібник професора Блинової О.Є. у співавторстві з академіком Слюсаревським М.М. "Психологія міграцїі".

Слюсаревський М.М. Психологія міграції : Навчальний посібник / М.М. Слюсаревський, О.Є. Блинова ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології . -- Видання друге, перероблене і доповнене.-- Київ : Талком, 2018.--360 с. ISBN 978-617-7685-40-0
 
У навчальному посібнику розкрито соціально-психологічну сутність феномена міграції, висвітлено найважливіші питання міграційної поведінки людей у сачасному глобалізованому світі, описано детермінанти ухвалення ними рішень на користь міграції, соціально-психологічні механізми адаптації та акультурації мігрантів у країнах перебування. Міграційні процеси аналізуються під кутом зору як еміграції українців до країн зарубіжжя, так і тенденцій і перспектив імміграції іноземних громадян до України. Поряд з цим розглянуто проблематику внутрішніх міграцій у сьогоденній Україні, які зумовлюються різноманітними чинниками - від поглиблення урбанізації до війни на Донбасі. Окрему увагуприділено особливостям психологічної допомоги людині в ситуації вимушеної або легальної міграції, специфіці та основним напрямам консультаційної роботи з трудовими мігрантами і внутрішньо переміщеними особами, їхніми родинами та дітьми.
    Для студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю "Психологія", та їхніх викладачів. Може бути використаний і в процесі підготовки студентів за іншими спеціальностями галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Стане в пригоді також практичним психологам, фахівцям соціальної сфери, працівникам правоохоронних органів, науковцям.  У Міністерстві науки та освіти України науковим колективом кафедри загальної та соціальної психології затверджено науково-дослідну тему "Соціально-психологічні виміри становлення та розвитку особистості" (державний реєстраційний номер 0119U101096).
Вітаємо викладачів, аспірантів та співробітників!
Бажаємо плідної наукової роботи!

В Херсоні завершився семінар з психоаналізу "Міфи, казки, фантазії" в символдраматичній практиці" в рамках навчаючого проєкту Міжнародного товаривства Кататимного переживання образів та імагінативних методів у психотерапії та психології. Одним із учасників цікавої подорожі до казкотерапії був доцент кафедри Крупник Іван Романович.


Вітаємо науковців-психологів із отриманням науковим журналом "Інсайт:психологічні виміри суспільства" свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.23 лютого відбулося наступне заняття в Школі юного психолога для старшокласників шкіл м. Херсона та області. Заняття проводив доцент кафедри загальної та соціальної психології Попович І.С. разом зі студентами 3 курсу спеціальності Психологія Калінчевою Русланою та Бенківською Ганною з теми "Міжособистісне спілкування"
Старшокласники поповнили свої знання та відпрацювали  практичні навички.
Чекаємо на Вас! До нових зустрічей!8 лютого року випускники спеціальності 053 Психологія отримали дипломи магістра!
Вітаємо наших психологів!
Випускників привітали в.о. ректора Херсонського державного університету Наталія Анатоліївна Тюхтенко, декан соціально-психологічного факультету Ірина Василівна Шапошникова, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Олена Євгенівна Блинова, завідувач кафедри практичної психології Наталія Іванівна Тавровецька, і звісно, куратор групи Світлана Іванівна Бабатіна.
Ми бажаємо нашим студентам-випускникам успішного, щасливого, гармонійного майбутнього!
 
31.01.2019 року на базі Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації відбувся II обласний етап Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів "Нові технології у новій школі"
У складі журі, разом з практичними психологами міста, від соціально-психологічного факультету були доцент, кандидат педагогічних наук Т.В.Коршун, професор кафедри практичної психології, доктор психологічних наук В.І.Шебанова,доцент кафедри загальної та соціальної психології, кандидат психологічних наук А.М.Яцюк.
Хочемо відзначити високий професіоналізм учасників, актуальність опрацьованих тем. І місто і область були представлені на високому рівні.
Для участі у II етапі було подано 6 робіт переможців I етапу конкурсу: 5 робіт практичних психологів з Великолепетинського, Нижньосірогозького, Новотроїцького (2 роботи) районів та м.Херсона. 1 робота соціального педагога з м. Херсона.
  Вітаємо переможців, роботи яких будуть відправлені для подальшої участі у м.Київ Заяц Н.В."Вчимося вчитися або пригоди майбутніх першокласників у Лісовій школі"; Хабрат К.В., Дудко О.В.,Волович О.Р.,Кулакова Н.М."Модель профілактики булінгу в учнівському середовищі"
Конкурс проводиться вперше, але запланований на 5 років. Тому запрошуємо наших випускників, практичних психологів до участі!


Кафедра загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, працює у тісній взаємодії з шкільними психологами міста. Так і цього разу, за ініціативи практичного психолога при управління  освіти Херсонської міської ради Г.М. Гуренок, доцентом кафедри, кандидатом психологічних наук А.М.Яцюк, 23 січня на базі Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів №13 Херсонської міської ради був проведений семінар для психологів шкіл міста на тему "Можливості роботи з метафоричними асоціативними картами". Семінар відзначався своєю академічністю, поєднував як теоретичні відомості, так і практичні напрацювання. Учасники мали можливість порівняти різні види метафоричних асоціативних карт, та основні методи роботи з ними. Будемо сподіватися на продовження таких продуктивних та теплих зустрічей.

 

   Херсонський державний університет, соціально-психологічний факультет запрошує студентів до участі у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі "Загальна та соціальна психологія"
КОНКУРС (Загальна та соціальна психологія) 2019.doc (44.5 Kb)         
                                                                            
Вітаємо доктора психологічних наук,доцента Поповича Ігоря Степановича із введенням до складу редакційної ради з досконалості у сфері психології та соціальної роботи канадсько-українського наукового журналу "Fundamental And Appliend Researches in Practice Of Leading ScientificSchools". Бажаємо подальших наукових успіхів!

За ініціативою кафедри загальної та соціальної психології та за сприяння старшого наукового співробітника Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України Віри Чудакової, підписано угоду про співпрацю в освітній та науковій сферах між Херсонським державним університетом та Ташкентським державним педагогічним університетом імені Нізамі (Республіка Узбекистан). Угоду передано в.о.ректора ХДУ Максиму Віннику.
    Факультет педагогіки та психології Ташкентського державного педагогічного університету імені Нізамі погодився бути співорганізатором IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів "Соціально-психологічні технології розвитку особистості", яку кафедра загальної та соціальної психології ХДУ проводитиме 16 травня 2019 року до Дня науки України.
 8 грудня 2018 року відбулося наступне заняття в Школі юного психолога для старшокласників шкіл м. Херсона та області.
Заняття проводили завідувач кафедри загальної та соціальної психології, професор Блинова О.Є. та магістрант, старший лаборант кафедри Герасимова В.Г.
Дякуємо студентам-психологам 2 курсу-Ганні Козаченко, Владі Кім, Валерії Зубач, Каріні Кленіної за допомогу в організації та проведенні Школи.
Заняття складалося з двох модулів: 1) "Кліпове мислення сучасного юнацтва:що це і як з цим жити"; 2) Казковий світ символдрами.
Сподіваємось, що старшокласники отримали новий корисний досвід, позитивні емоції та нове усвідомлення сутності науки "Психології".
До нових зустрічей!
Cтуденти і викладачі соціально-психологічного факультету 5-8 грудня 2018р. взяли участь у дводенних тренінгах толерантності "Булінг, його подолання та створення толерантного середовища у закладах загальної середньої освіти: робота з деякими вразливими групами", які проводила громадська організація "Батьківська ініціатива "ТЕРГО"".
Зміст тренінгів відповідав сучасним викликам освіти та сприяв поглибленню знань з питань організаціїосвітнього процесу для дітей різних категорій, що сприятиме створенню рівних можливостей розвитку і навчання всім школярам, які б особливості характеру вони не мали.
  Тренінги містили аналіз наукової вітчизняної та зарубіжної літератури із психології та соціальних наук, виконання практичних завдань, перегляд фільмів, дискусії. Учасники отримали матеріали, пов'язані з попередженням булінгу в закладах освіти, та роботою з наслідками цього явища. Один із блоків роботи був присвячений ЛГБТ-спільноті, їх дискримінації та переслідуванню. На особливу увагу заслуговує надана можливість поспілкуватись із особами, які мали негативний досвід булінгу у своєму житті ( формат "Живі книги"). Жваве обговорення викликало також перегляд кінофільму, головний герой якого став жертвою булінгу.
  Кожному із учасників тренінг надав новвий досвід, учасники тренінгу розширили власні знання з цієї проблематики, а також отримали психологічні інструменти для допомоги дітям, які страждають від цькування у закладах середньої освіти та для формування психологічно благополучного середовища для навчання та розвитку особистості.
Треба відмітити високий рівень професійної майстерності Вікторії Мяленко, ведучої цього тренінгу. Висловлюємо подяку Громадській організації "Батьківська ініціатива "ТЕРГО"" за бажання сприятигармонії у суспільстві та сім'ях; вагомий внесок у справу побудовитолерантного українського суспільства.24 листопада 2018 року пройшло 2-ге заняття у "Школі юного психолога".

Тема зустрічі:"Казка тільки для дітей?"
 

Учасників заходу привітали декан соціально-психологічного факультету, доктор соціологічних наук, професор Шапошникова І.В.,завідувач кафедри загальної та соціальної психології, доктор психологічних наук Блинова О.Є. 
Заняття для учнів шкіл м. Херсона та області провели викладачі кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, кандидат психологічних наук, доцент Бабатіна С.І., кандидат психологічних наук, доцент Яцюк А.М., допомагали у проведенні лаборант кафедри  Герасимова В.Г., та студентки третього курсу спеціальності "Психологія" Калінчева Руслана та Бенківська Ганна.
На занятті була і теоретична і практична частина.
Індивідуальна вправа Тінь/Персона
Родзинкою заняття стало написання групової метафори і отримання зворотнього зв'язку від усіх присутніх на занятті.
Наші юні психологи залишились задоволені і в передочікуванні наступного заняття.
 

7 листопада 2018 року колективами кафедр загальної та соціальної психології, практичної психології соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету було проведено науково-практичний семінар "Техніки роботи з травмою у психотерапії дітей та дорослих". Семінар проводився у межах плану роботи навчально-наукової лабораторії розвитку дитини "Надія", науково-дослідної лабораторії "Психологія розвитку сім'ї та гендерних ресурсів. з метою запобігання та протидії домашньому насильству (соціально-психологічний аспект питання) на виконання та імплементацію Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству". Учасників і гостей семінару привітали декан соціально-психологічного факультету  Херсонського державного університету, доктор соціологічних наук, професор Ірина Василівна Шапошникова, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, доктор психологічних наук, професор Олена Євгенівна Блинова, завідувач кафедри практичної психології Херсонського державного університету , кандидат психологічних наук, доцент Наталія Іванівна Тавровецька; завідувач лабораторії розвитку дитини "Надія" кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, доцент Світлана Іванівна Бабатіна; завідувач науково-дослідної лабораторії "Психологія розвитку сім'ї та гендерних ресурсів" кафедри практичної психології Херсонського державного університету, доцент Ірина Олександрівна Цілинко.
      Семінар відбувся за сприяння начальника управління освіти Херсонської міської ради Ю.М. Ніконова, директора департаменту освіти , науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації Є.А. Криницького; практичного психолога при управлінні освіти Херсонської міської ради Г.М. Гуренок, до участі були залучені практичні психологи закладів загальної, середньої та дошкільної освіти м. Херсона та області, а також у роботі семінару прийняли участь усі небайдужі у царині вирішення актуальної проблеми сьогодення. Семінар відвідало близько 130 фахівців м. Херсона та області, а саме булипрактичні психологи Каланчацького, Голопристанського, Білозерського, Олешківського, Каховського, Горностаївського , Високопільського та інших районів області.
    Родзинкою семінару було саме поєднання теоретичного досвіду та практичного надбання фахівців, психологів. У межах семінару, для учасників було проведено шість потужних майстер-класів, а саме: Бабатіна С.І.- кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології, керівник навчально-наукової лабораторії розвитку дитини "Надія" "Уламки насилля або чому Я кричу на своїх дітей"; Крупник І.Р. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології "Щаслива родина - родина без криз!"; Самкова О. М. - кандидат психологічних наук, ст.викладач кафедри практичної псимхології  "Психологічна допомога при вторинній травматизації спеціалістів допомагаючих професій", Цілинко І.О. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології "Мандалотерапія:діагностичні та психотерапевтичні можливості у роботі з травмою", Шебанова В.І. - доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології "Діагностика та корекція психологічного стану особистості  у травмувальній ситуації техніками візуально-наративного підходу"; Яцюк А.М. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології "Техніки майндфулнес терапії у роботі з травмою дітей та дорослих". 
    Після плідної праці на майстер-класах учасники семінару мали можливість взяти участь у круглому столі з теми: "Запобігання домашньому насильству", ведучі круглого стола Єфімова А.В.- керівник соціально-психологічної служби; Ревенко С.П.- психолог соціально-психологічної служби; Дикуха В.С.-фахівець соціально-психологічної служби.
  Підведення підсумків семінару відбулося у теплій, дружній атмосфері, учасники висловили слова вдячності організаторам заходу.
Семінар завершився, проте ми не прощаемось, а говоримо: "До нових зустрічей і спільних звершень!"
17 травня 2018 року відбулося урочисте засідання Вченої ради університету Херсонського державного університету на якому кафедра загальної та соціальної психології була нагородженна грамотами та подяками приурочених до ДНЯ НАУКИ!!!


                                                                                                      
                                    


     КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ВІТАЄ КОЛЕГ З ДНЕМ НАУКИ!!!
                                                                                              ВІТАЄМО!
Від імені викладачів, співробітників, аспірантів кафедри загальної та соціальної психології 
щиро вітаємо зірковий науковий десант студентів-психологів:
Борщова Тетяна - 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі "Вікова та педагогічна психологія"
Герасимова Вікторія - 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі "Загальна та соціальна психологія"
Добрянська Віра - 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі "Загальна та соціальна психологія"
Коваленко Марина - 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі "Вікова та педагогічна психологія"
Коркос Ярослав - 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі "Загальна та соціальна психологія". 
            18-19 квітня 2018 року за ініціативою кафедри загальної та соціальної психології ХДУ, за участю фахівців Соціально-психологічної служби та викладачів кафедри практичної психології проведено традиційну ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-психологічні технології розвитку особистості».

Партнерами та співорганізаторами конференції виступили: факультет психології Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь), лабораторія психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; кафедра психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, з якими нас пов’язують довгі роки плідної наукової роботи згідно з угодами про співробітництво між нашими закладами.

Учасників і гостей конференції привітали в.о. ректора Херсонського державного університету, професор, Наталія Тюхтенко, декан факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету, доктор соціологічних наук, професор Ірина Шапошникова, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, доктор психологічних наук, професор Олена Блинова.

Слід особливо відзначити, що до складу організаційного комітету молодіжної конференції увійшли студенти – представники всіх академічних груп з 1 по 5 курс спеціальності «Психологія». Саме завдяки їх невичерпної енергії, здатності ставитися до ПСИХОЛОГІЇ дуже серйозно і водночас з гумором, завдяки вируючого натхнення та прагнення до дії, конференція вийшла інтелектуальною, навіть витонченою, трохи бешкетною і зворушливою…

Головою оргкомітету конференції є молода, розумна і талановита людина – старший викладач кафедри загальної та соціальної психології, кандидат психологічних наук Анастасія Одінцова.

У межах конференції був проведений конкурс студентських наукових робіт із соціально-психологічної проблематики. Компетентним високоповажним журі у складі доцентів кафедри загальної та соціальної психології Світлани Бабатіної та Ігоря Поповича оцінено роботи студентів та визначено переможців:

1 місце Швестко Олена (4 курс) із темою «Особливості емоційно-вольової сфери дітей з аутичними розладами»; 1 місце Макаревич Оксана (2 курс Криворізького державного педагогічного університету) «Комп’ютерний нік як засіб самопрезентації у віртуальному просторі»; 1 місце Ткач Ганна (4 курс) «Особливості соціально-психологічного клімату виробничого колективу». 2 місце посіли: Андрусенко Анна (4 курс) ««Вплив соціально-психологічної безпеки на рівень задоволеності якістю життя студентів-психологів»; Єремицький Денис (4 курс) «Психологічні особливості соціальних очікувань людей похилого віку»» Сергеєва Ангеліна (4 курс) ««Особливості зв’язку патернів конфліктної поведінки та суїцидальних намірів особистості підліткового віку».

Крім того, членами журі були додатково відзначені наукові роботи студентів спеціальності «Психологія» за дуже високий рівень наукового дослідження та оригінальність проблематики. Кращим із кращих була надана можливість виступити з науковими доповідями на пленарному засіданні конференції. Тому конференція за її загальною ідеєю, пануючим настроєм, науковою сміливістю, нестандартністю мислення та спрямованістю на успіх та перемогу, як завжди, є студентською та науковою.

Однією з «родзинок» психологічної конференції є практична частина, де учасники мають можливість продемонструвати свої навички та вміння проводити соціально-психологічні тренінги та майстер-класи. У цьому році студенти представили 5 різних тренінгових груп, назви яких заслуговують на увагу (!) – «Секрети жіночності» (Єлізавета Граділь); «Сучасні психотехнології арт-терапії» (Наталія Ткаленко, Анастасія Пагу); «Метафора у роботі психолога» (Наталія Скрипка); «Я – частина маленького Всесвіту» (Ганна Ткач); «Арт-терапія як чинник оптимізації психолого-педагогічної теорії і практики в інклюзивній освіті» (Олена Швестко, О.М. Образцова, І.О. Литвиненко)

Головним організатором, уважним та прискіпливим тренером для ведучих є кандидат психологічних наук, викладач Нарміна Олейник.

Крім того, плейбек-імпровізацію «Обличчям до обличчя» для студентів-психологів представила Ольга Прибильська – випускниця ХДУ, магістр психології, практикуючий психолог за методом символ драми, має сертифікати участі «робота з дітьми і підлітками», «робота з малюнками», «робота з психологічною травмою», «Playback театр».

Перший день конференції закінчився інтерактивною вечіркою знайомств – ПсихоParty. Традиційно за її підготовку та виконання відповідали студенти другого курсу спеціальності «Психологія», під керівництвом старшого викладача кафедри загальної та соціальної психології Анастасії Одінцової. На вечір знайомств були запрошені студенти всіх курсів, викладачі кафедри та учасники підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Загальна та соціальна психологія». Учасники мали можливість поспілкуватися у неформальній та затишній обстановці, знайти нових друзів, поділитися власними враженнями від конференці.

За результатами конференції виданий збірник наукових статей студентів, аспірантів і молодих вчених «Інсайт» (вип. 15), в якому розміщено 105 наукових публікацій.

Сподіваємося, учасники отримали справжнє задоволення від конференції та безцінний досвід для подальшої роботи та звершень.

Ми запрошуємо всіх бачити, чути, відчувати, бути з нами разом, запрошуємо до спільної дії, спільного вчинку, до співпереживання! Ми – ПСИХОЛОГИ!

Конференція закінчилась, але ми не прощаємося, а говоримо: «До нових зустрічей!».

 

Блинова О.Є.,

завідувач кафедри загальної та соціальної психології


 
                                                     Уважаемые коллеги кафедры общей и социальной психологии!
        От имени факультета психологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и от себя лично разрешите поздравить организаторов и участников III Международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Социально-психологические технологии развития личности» с началом работы! Желаем Вашей конференции плодотворной работы, а ее участникам творческих инсайтов и удовольствия от общения друг с другом! Надеемся на тесное и плодотворное сотрудничество! ??


С уважением, Митрофанова Ольга Геннадьевна,

заместитель декана факультета психологии по научной работе

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы,

кандидат психологических наук

 

 
 
 
 

Як повернутися до шкільного ритму після тривалих зимових свят. Радить психолог, кандидат психологічних наук, викладач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету Олейник Нарміна Оруджівна у випускі новин телеканалу Твій Плюс

https://www.youtube.com/watch?v=8yjXVae0-LQ&feature=youtu.be

ЩИРО ВІТАЄМО ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ПОПОВИЧА ІГОРЯ СТЕПАНОВИЧА, ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ ЧИНЬОНУ ІННУ ІГОРІВНУ  ТА НАУКОВОГО КОНСУЛЬТАНТА ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ, ДОКТОРА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА          БЛИНОВУ ОЛЕНУ ЄВГЕНІВНУ З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ!!!


З найкращими побажаннями, колектив кафедри загальної та соціальної психології факультету психології, історії та соціології!


ЩИРО ВІТАЄМО

ШАНОВНУ ОЛЕНУ ЄВГЕНІВНУ БЛИНОВУ,

зі врученням ПОЧЕСНОЇ ГРАМОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ!


Щиро вітаємо наших шановних колег!!!

Викладача Олейник Нарміну Оруджівну

Викладача Чиньону Інну Ігорівну

Аспіранта Мойсеєнко Вікторію Василівну

з отриманням ПОДЯКИ ректора

Херсонського державного університету

за творчий підхід та значні успіхи

у професійній та наукові роботі

та з нагоди 100-річчя ХДУ!

 

Наш любий, Херсонський державний університет!

Щиро вітаємо Тебе зі знаменною датою – сторічним ювілеєм!

Наша Alma Mater! Уже чотири покоління твоїх синів і дочок працюють на благо України! Віримо, що пройде сто, двісті, триста років, а Херсонський державний університет підкорюватиме нові вершини, розкриватиме нові горизонти, залишатиметься лідером серед вищих навчальних закладів не лише України, а й світу.

Шановні студенти, професорсько-викладацький склад та співробітники Університету! Нам випала честь працювати і здобувати освіту в славетному Університеті, який виховав не одне покоління української інтелігенції.

З нагоди цього свята прийміть найщиріші вітання та побажання творчої наснаги, успіхів, нових здобутків! Сподіваємося, що і надалі наша спільна праця, досвід і професіоналізм, величезний творчий та інтелектуальний потенціал у справі підготовки фахівців служитиме зміцненню нашої держави.   Бажаємо всім благодатної високості устремлінь, гуманності вчинків та невтомної енергії до великих звершень!

З любов’ю, колектив кафедри загальної та соціальної психології факультету психології, історії та соціології ХДУ


Глубокоуважаемая Елена Евгеньевна!

Уважаемые коллеги!

От лица всего профессорско-преподавательского состава факультета психологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и от себя лично позвольте тепло и сердечно поздравить Вас и Ваших коллег с важной и значимой датой – 100-летием основания Херсонского государственного университета и не менее значимой 10-летием создания кафедры общей и социальной психологии в Херсонском государственном университете!

С кафедрой общей и социальной психологии Херсонского государственного университета нас связывают не только добрые и дружественные отношения, но и продуктивное взаимовыгодное сотрудничество. Надеюсь на то, что оно будет такое же успешное в дальнейшем!

Пусть Ваш вуз процветает и развивается, внося значительный вклад в мировую науку! Желаем Вам и Вашим коллегам интересных дискуссий, научного анализа и обобщения! Дальнейших успехов и творческих достижений, постоянного поиска истины! Счастья и благополучия!

 

Ракицкая А.В.

Декан факультета психологии

ГрГУ имени Янки Купалы,

кандидат психологических наук

Республика Беларусь


ПОТРІЙНИЙ ЮВІЛЕЙ ХЕРСОНСЬКИХ ПСИХОЛОГІВ – 2017 

Ода на честь

100-річчя Херсонського державного університету,

25-річчя підготовки психологів на Херсонщині

та 10-річчя кафедри загальної та соціальної психології

присвячується

Науку древніх греків із Еллади

Херсон із вчителями Тарту поєднав

І утворив навчальний вищий заклад,

який 100 років вже проіснував!

 

«Про душу» Аристотеля згадали

Нащадки славні давніх тих віків

й 25-ть років тому розпочали

в Херсоні готувать психологів!

 

А, втім, як в Кам’яну Могилу зазирнути.

То це питання – хто кому сини:

Греки Еллади до Вкраїни досягнули

чи пра-вкраїнці їм петрогліфи несли?

 

Вже 10 років як існують дружно

Практична і загальна психології – окремо

й крокують у майбутнє вдвох потужно,

що нам спостерігати так приємно!

 

Квітуйте й далі у перлині степу!

Поки ще є – пильнуйте теж кордони…

Держави зникнуть з часом без потреби,

їх мегаполісів замінять регіони.

 

Нехай війна ущухне вже тепер!

Віват сторіччю – наш Херсонський універ!

І Тавровецькій – за це молодості віччя!

Віват Блиновій – за десятиріччя!

Із великою повагою і любов’ю від імені психологів Полтавщини – професор Володимир Моргун

(Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка)


       01 листопада 2017 року колективом кафедри загальної та соціальної психології факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету було проведено Науково-практичний семінар «Детермінанти нестабільності подружніх стосунків: психолого-педагогічний супровід дитини у дисгармонійній сімейній системі». Семінар проводився у межах плану роботи навчально-наукової лабораторії розвитку дитини «Надія» з метою підвищення психологічної компетентності фахівців щодо психолого-педагогічного супроводу дитини яка опинилась у складних життєвих обставинах в тріаді «Батьки-Дитина-Фахівець».

Учасників і гостей конференції привітали проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, доктор філологічних наук, професор Сергій Аркадійович Омельчук, декан факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету, доктор соціологічних наук, професор Ірина Василівна Шапошникова, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, доктор психологічних наук, професор Олена Євгенівна Блинова, завідувач навчально-наукової лабораторії розвитку дитини «Надія» кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, кандидат психологічних наук, доцент Світлана Іванівна Бабатіна.

       За сприяння начальника управління освіти Херсонської міської ради Ю.М. Ніконова, начальника управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації Є.А. Криницькогого, практичного психолога при Управлінні освіти Херсонської міської ради Г.М. Гуренок, до участі були залучені  практичні психологи загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів м. Херсона та області, а також у роботі семінару взяли участь усі небайдужі у царині вирішення актуальної проблеми сьогодення. Семінар відвідало близько 150 фахівців м. Херсона та області, а саме, практичні психологи Каланчацького, Голопристанського, Білозерського, Олешківського, Каховського, Горностаївського, Високопільського, Великоолександрівського та інших районів області.

   Формат семінару передбачав поєднання теоретичного досвіду та практичного надбання фахівців, психологів. У межах семінару, для учасників проведено п’ять потужних майстер-класи, а саме: Олейник Н.О. – кандидат психологічних наук, викладач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету провела майстер-клас з теми: «Психологія дитячої травми (теоретичний та практичний аспект)»; Андрюшенкова А.М. – сертифікований спеціаліст з прикладного аналізу поведінки (АВА-терапія) практичний психолог «Аутизм і прикладний аналіз поведінки (АВА-терапія)»; Хараім А.О. – практичний психолог, учитель психології Херсонського академічного ліцею імені О.В. Мішукова ХМР при ХДУ, дійсний член громадської організації «Інститут розвитку символдрами та глибинної психології» (ГО ІРСГП). Калініна А.В. - педагог-психолог у студії раннього розвитку «Талантіно», успішно засвоїла курс навчання: символдрами – основна ступінь; Кататимно-імагінативної психотерапії в роботі з дітьми та підліткам «Кляксографія як засіб емоційного супроводу дитини»; Дяченко О.С. – практичний психолог, сертифікати підвищення кваліфікації: техніки гештальт-терапії, техніки роботи з дитячою травмою, юнгіанська казкотерапія, коуч ICU, практик НЛП. Провела майстер-клас з теми: «Психологічний супровід дитини при розлучені батьків»; Каліна М.Ю.– практичний психолог, арт-терапевт «Гармонізуючі техніки арт-терапії для дітей у роботі практичного психолога».

      Учасники семінару мали можливість самостійно обрати майстер клас та набути практичного досвіду щодо психолого-педагогічного супроводу дитини яка опинилась у складних життєвих обставинах із застосуванням сучасних психологічних технологій, методів, підходів.

      Підведення підсумків семінару відбулося у теплій дружній атмосфері, учасники висловили слова вдячності організаторам заходу, зауважили що отримали справжнє задоволення від семінару та безцінний досвід для подальшої роботи. Разом підвели підсумки роботи, окреслили шлях подальшої співпраці та отримали сертифікати учасника семінар.

         Семінар завершився, проте ми не прощаємося, а говоримо:

 «До нових зустрічей і спільних звершень»!

 

З повагою,

завідувач кафедри загальної та соціальної психології
доктор психологічних наук,

професор Блинова О.Є.

завідувач навчально-наукової лабораторії «Надія» кафедри загальної та соціальної психології

кандидат психологічних наук,

доцент Бабатіна С.І.


 

 

Вихованці комунального закладу "Мала академія наук" учнівської молоді Херсонської обласної ради (наукова секція “Психологія”, відділення   хімії та біології 30.10.2017 року зустрілися з
доцентом кафедри загальної та соціальної психології
 Херсонського державного університету Бабатіною С.І. 
Темою  зустрічі  було  обговорення сучасних методів учнівської пізнавальної діяльності та аналіз загальної логіки наукового дослідження.

 

 

 

 

 

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет  психології, історії та соціології

Кафедра загальної та соціальної психології

Навчально-наукова лабораторія  розвитку дитини «Надія»

Соціально-психологічна служба

Херсонського державного університету

Методичний кабінет при управлінні освіти
 Херсонської міської ради

Науково-практичний семінар «Детермінанти нестабільності подружніх стосунків: психолого-педагогічний супровід дитини у дисгармонійній сімейній системі».

Метою семінару є  підвищення психологічної компетентності фахівців  щодо психолого-педагогічного  супроводу дитини яка опинилась у складних життєвих обставинах в тріаді «Батьки-Дитина-Фахівець».

Семінар відбудеться:

01 листопада о 10:00.

за адресою:  м. Херсон, пров. Інженера Корсакова, 47
(Університетська 47), навчальний корпус ХДУ № 5, ауд. 409.

 

Програма семінару

Вітальне слово

Омельчук Сергій Аркадійович – проректор із наукової роботи Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Української академії акмеології.

Шапошникова Ірина Василівна – декан факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету,  доктор соціологічних наук, професор.

Блинова Олена Євгенівна – завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, доктор психологічних наук, професор.

Бабатіна Світлана Іванівна – завідувач лабораторії розвитку дитини «Надія» кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, кандидат психологічних наук, доцент.

Робоча мова семінару: українська, російська

Майстер-класи:

 1. Олейник Н.О. – кандидат психологічних наук, викладач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету «Психологія дитячої травми (теоретичний та практичний аспект)», ауд. 414

      Анотація: На МК буде проговорено тему дитячої травмо ситуації, акцентуючи увагу на вікових особливостях розвитку дитини. Окремим аспектом МК буде розглянуто дитячу травму у зв’язку з розлученням батьків та втратою близької людини.

      2. Андрюшенкова А.В. – сертифікований спеціаліст з прикладного аналізу поведінки (АВА-терапія) практичний психолог «Аутизм і прикладний аналіз поведінки (АВА -    терапія)», ауд. 418

      Анотація: На МК буде розглянуто та проговорено наступні питання: причини та ознаки аутизму, способи реабілітації дітей, аналіз конкретних прикладів власної практики,  принципи та можливості застосування АВА – терапії у прикладній психології.

   3. Хараім А.О. – практичний психолог, учитель психології Херсонського академічного ліцею імені О.В. Мішукова ХМР при ХДУ,  дійсний член громадської організації «Інститут розвитку символдрами та глибинної психології» (ГО ІРСГП). Сушицька А.В. - педагог-психолог у студії раннього розвитку «Талантіно», успішно засвоїла курс навчання: символдрами – основна ступінь; Кататимно-імагінативної психотерапії в роботі з дітьми та підліткам «Кляксографія як засіб емоційного супроводу дитини», ауд. 405

Анотація: Що таке кляксографія? Це такий спосіб малювання, при якому плями від фарби не є помилкою або проявом неакуратності, як ми звикли вважати, а ставляться на папері умисно і навіть обдумано. Кляксографія – не просто техніка малювання, а надзвичайно сильний засіб емоційної розрядки, який прийдеться до душі дитині будь-якого віку.

4. Дяченко О.С. - практический психолог, сертификаты повышения квалификации по гештальт-терапии, техникам работы с детской травмой, юнгианской сказкотерапии, игровой терапии, теории и практики детского психоанализа, арт-терапии Монарт, метафорических проєктивных карт, песочной терапии, психотерапии невротических расстройств. Коуч ICU, практик НЛП. «Психологічний супровід дитини при розлучені батьків», ауд. 405

Аннотация: Влияние развода родителей на психологическое состояние детей и их дальнейшую жизнь трудно недооценить. Ситуация развода в семье наносит большой вред психическому здоровью ребенка, для которого нет и не может быть развода ни с отцом, ни с матерью. Родители не могут стать для него чужими, если очень не захотят этого…Успешность адаптации ребенка после развода родителей зависит от взаимодействия многих факторов.

5. Каліна М. В.– практичний психолог, арт-терапевт «Гармонізуючі техніки арт-терапій для дітей у роботі практичного психолога», ауд. 411 

      Аннотация: Мирная обстановка в доме для детей – синоним счастья. В противовес этому семейные ссоры в детском понимании являются одними из самых болезненных событий. Даже малыши чувствуют, когда обстановка накаляется. В понимании детей ссорящиеся взрослые начинают говорить на чужом языке: на высоких тонах, бросаясь обвинениями, не выбирая выражения.. Как помочь ребенку справиться с эмоциями и чувствами может подсказать психолог. На МК рассмотрим техники арт-терапии, которые в этом помогут.

Програма семінару:

10.00-10.25 – привітання учасників, гостей семінару презентація майстер-класів

10.30-12.30 – проведення майстер-класів

12.30-12.45 – перерва

12.45-13. 10 – підведення підсумків роботи семінару, вручення сертифікатів учасникам.

Контактні телефони:

т. 32-67-60, 32-67-91 – деканат; (050) 140-82-70 Блинова О.Є.; (050) 208-27-57 Бабатіна С.І.

Чекаємо на Вас!


      05-06 жовтня 2017 року за ініціативою кафедри загальної та соціальної психології ХДУ, за участю фахівців Соціально-психологічної служби університету проведено Всеукраїнську (з міжнародною участю) науково-практичну конференцію
«Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості».

Партнерами та співорганізаторами конференції виступили лабораторія психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України та факультет психології Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь).

Учасників і гостей конференції привітали проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Сергій Омельчук, завідувач кафедри загальної та соціальної психології, доктор психологічних наук, професор Олена Блинова.

До нашого навчального закладу, який святкує свій 100-річний ювілей, приїхав справжній зірковий науковий десант, який представив свої наукові здобутки на найактуальніші теми сьогоднішнього дня: Вадим Васютинський – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, який представив доповідь «Особистісна зарадність / безпорадність як чинник адаптації особи до умов воєнного конфлікту»; Лариса Коробка – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України – «Активізація зусиль педагогічної спільноти з підвищення адаптивності громадян до наслідків воєнного конфлікту»; Володимир Моргун кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка «Багатовимірність міждисциплінарних та психологічних парадоксів соціокультурної ідентифікації особистості в координатах «центр – провінція»; Оксана Кононенко – доктор психологічних наук, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова «Психологічна природа фаббінгу»; Георгій Ложкін – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» «Професійні деструкції в педагогічній кар’єрі»; Валерій Олефир доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразина «Інтелектуальний потенціал як ресурс саморегуляції суб’єкта»; Марина Орап доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Особливості розвитку соціального інтелекту дітей молодшого шкільного віку»; Віктор Плохих доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології розвитку та соціальних комунікацій Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського «Противоречия социального взаимодействия на современном этапе развития искусственной реальности»; Світлана Ставицька – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії факультету психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Психологічні особливості становлення духовної самосвідомості в процесі онтогенетичного розвитку».  

       Наукові конференції з психології завжди є науково-практичними, тому на її практичній частині гості та учасники конференції мали змогу взяти участь у роботі майстер-класів провідних науковців України: Тамара Хомуленко – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди представила на майстер-класі авторську методику «Психотехнології внутрішнього діалогу з тілесним Я»; Лариса Засєкіна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки запропонувала майстер-клас з теми: «Застосування технік когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) щодо інтеграції травматичної пам'яті з наслідками психотравматичного досвіду»; Максим Жидко – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», психолог-психотерапевт с двадцятирічним стажем, член єдиного професійного реєстру психотерапевтів Європи у майстер-класі «Психотерапия повседневностью: простые маленькие конкретные шаги для достижения большой цели» показав, як буденні прості речі допомагають людині почуватися краще; Світлана Кузікова – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка представила власну концепцію «Саморозвиток як ключовий ресурс в життєвій кризі особистості»; Володимир Моргун – кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка був, як завжди, дуже переконливим у майстер-класі «Психотехнічна допомога в екзистенційних виборах особистості: стилю, справи та супутника життя».

Активну участь у конференції взяли практичні психологи загальноосвітніх шкіл та дитячих навчальних закладів м. Херсона та області. Ми висловлюємо щиру подяку за підтримку та надану можливість залучити до участі наших колег начальнику управління освіти Херсонської міської ради Юрію Ніконову, та Начальнику управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації Євгену Криницькому.

Цікавим, корисним заходом, який викликав палку дискусію навколо гострих соціально-психологічних та політико-психологічних проблем, став круглий стіл «Перехрестя внутрішнього та зовнішнього світів особистості: теоретичні та практичні аспекти дослідження» проведений Оленою Савченко, доктором психологічних наук, професором кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

За результатами конференції виданий збірник наукових статей, в якому розміщено матеріали наукових доповідей учасників, кожний учасник отримав іменний сертифікат.

Сподіваємося, учасники отримали справжнє задоволення від високої науки, нових знайомств та змістовного спілкування, набули безцінного досвіду для подальшої роботи та звершень.

 

Конференція закінчилась, але ми не прощаємося, а говоримо: «До нових зустрічей!».

Блинова О.Є.,

завідувач кафедри загальної та соціальної психології


Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с Юбилеем кафедры! Желаю каждому видеть свой путь самореализации, добиваться целей, и желаю комфортного искреннего общения друг с другом!
Наша кафедра не просто живет, но и развивается, процветает, и каждый день доказывает, что мы лучшие!
Лучшие - в отношениях друг к другу, в отношении к студентам, в отношении к работе. В той инициативности со здоровым блеском в глазах, которая присуща каждому из вас. Я искренне признательна вам за эту самоотдачу, за интерес к тому, что мы делаем, за позитивную иронию в адрес тех, с кем мы работаем. Уверена, что наши студенты чувствуют и ценят наше уважением, и нашу поддержку, и нашу честность в отношениях с ними.
Желаю взлетов, "вершинных моментов" жизни, продуктивности в работе и, конечно, радости!
       С уважением, Елена Евгеньевна!
 


Щиро вітаємо аспірантку кафедри загальної та соціальної психології
Самкову Олесю Миколаївну з успішним захистом кандидатської дисертації 
на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності
19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи.


        

https://www.youtube.com/watch?v=q_WWg08K5LE


      20-21 квітня 2017 року за ініціативою кафедри загальної та соціальної психології ХДУ, за участю фахівців Соціально-психологічної служби та викладачів кафедри практичної психології проведено традиційну Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-психологічні технології розвитку особистості».

      Партнером та співорганізатором конференції виступив факультет психології Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь), з яким нас пов’язують довгі роки плідної наукової роботи згідно з угодою про співробітництво між нашими університетами.

       Учасників і гостей конференції привітали ректор Херсонського державного університету, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Василь Стратонов, проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, професор Наталія Тюхтенко, декан факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету, доктор соціологічних наук, професор Ірина Шапошникова, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, доктор психологічних наук, професор Олена Блинова.

     Слід особливо відзначити, що до складу організаційного комітету молодіжної конференції цього року увійшли студенти – представники всіх академічних груп з 1 по 5 курс спеціальності «Психологія». Саме завдяки їх невичерпної енергії, здатності ставитися до ПСИХОЛОГІЇ дуже серйозно і водночас з гумором, завдяки вируючого натхнення та прагнення до дії, конференція вийшла інтелектуальною, навіть витонченою, трохи бешкетною і зворушливою…

       Головою оргкомітету конференції є молода, розумна і талановита людина – старший викладач кафедри загальної та соціальної психології, кандидат психологічних наук Анастасія Одінцова.

       У межах конференції був проведений конкурс студентських наукових робіт із соціально-психологічної проблематики. Компетентним високоповажним журі у складі доцента кафедри загальної та соціальної психології Світлани Бабатіної та старшого викладача кафедри Валентини Одінцової оцінено роботи студентів та визначено переможців:

        1 місце – Ярослав Коркос (3 курс) із темою «Сприйняття молоддю іміджу працівника силових структур»; 2 місце – Людмила Сердюк (4 курс, Київський університет імені Бориса Грінченка) – «Плейбек-театр у контексті розвитку особистісних ресурсів»; 2 місце – Ганна Мороз (4 курс) – «Вплив особистісних характеристик підлітка на розвиток асертивності»; 3 місце – Олена Надулична (3 курс) – «Вплив музики на емоційний стан людей різного віку»; 3 місце – Тетяна Гончарова (3 курс, Криворізький державний педагогічний університет) – «Психологічні особливості емоційного фону підлітків (мешканців зони АТО)». Крім того, членами журі були додатково відзначені наукові роботи студентів спеціальності «Психологія» за дуже високий рівень наукового дослідження: Альона Чиж посіла 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (секція «Педагогічна та вікова психологія»), тема роботи «Вікові особливості копінг-стратегій онкохворих з різним типом ставлення до хвороби», Олександра Максименко посіла 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (секція «Гендерні дослідження») із темою «Особливості протидії суїцидальному ризику у дівчат та хлопців».

       Кращим із кращих була надана можливість виступити з науковими доповідями на пленарному засіданні конференції. Тому конференція за її загальною ідеєю, пануючим настроєм, науковою сміливістю, нестандартністю мислення та спрямованістю на успіх та перемогу, як завжди, є студентською та науковою.

       

      Однією з «родзинок» психологічної конференції є їх практична частина, де учасники мають можливість продемонструвати свої навички та вміння проводити соціально-психологічні тренінги та майстер-класи. У цьому році студенти представили 7 різних тренінгових груп, назви яких заслуговують на увагу (!) – «Отцепляйтесь и отцепляйте» (Варвара Агаркова, Тетяна Гончарова – студентки Криворізького державного педагогічного університету); «Говори, щоб досягти мети» (Ганна Бер-Тамоєва); «Майндфулнес зі смаком шоколаду» (Марія Малоран, Єлізавета Граділь); «Цікава «мульттерапія»» (Ольга Колпак, Ганна Кудрявченко); «Життя прекрасне. Лови момент» (Ганна Ткач); «Робота з казкою і метафоричними асоціативними картами» (Анна Хараїм, Анастасія Калініна).

      Головним організатором, уважним та прискіпливим тренером для ведучих є кандидат психологічних наук, викладач Нарміна Олейник.

     Певною інновацією цьогорічної конференції є проведення «другої лінійки» майстер-класів викладачами кафедри загальної та соціальної психології спільно зі студентами. І такі «тандеми» виявились справжні цікавими: «Психологічні аспекти коучингових технологій» (доцент Ольга Александрова, студентка 2 курсу Наталія Скрипка); «Таємниці піскової терапії» (старший викладач Анастасія Одінцова, студентка 3 курсу Марина Коваленко); «Застосування техніки символдрами в роботі з ресурсами особистості» (викладач Нарміна Олейник, студентка 2 курсу Олександра Заволоко); «Спонтанність – ліки від рутини (у рамках психодраматичного підходу)» (доцент Олена Савченко, студентка 3 курсу Валерія Добровольська).

 

      Крім того, ми завжди радо приймаємо гостей. Майстер класи для студентів-психологів представили Максим Реуцький – доцент кафедри загальної психології ВПНЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет», директор центру «Студія практичної психології», психотерапевт Реєстру Української спілки психотерапевтів; Ігор Кочарян – доцент кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Ольга Прибильська – випускниця ХДУ, магістр психології, практикуючий психолог за методом символдрами.

      На конференцію були запрошені старшокласники загальноосвітніх шкіл м. Херсона, які цікавляться психологією, та практичні психологи шкіл міста. Старшокласників ми залучили до участі у тренінгах і майстер-класах, які проводили студенти і викладачі, а для практичних психологів було запропоновано окрему програму – майстер-клас за темою «Конструювання терапевтичної метафори, як засобу психокорекційної роботи у дитячо-батьківському консультуванні», проведений доцентом Світланою Бабатіною.

       Перший день конференції закінчився п'ятою ювілейною інтерактивною вечіркою знайомств – ПсихоParty. Традиційно за її підготовку та виконання відповідали студенти другого курсу спеціальності «Психологія», під керівництвом старшого викладача кафедри загальної та соціальної психології Анастасії Одінцової. На вечір знайомств були запрошені студенти всіх курсів, викладачі кафедри, старшокласники та шкільні психологи. Учасники мали можливість поспілкуватися у неформальній та затишній обстановці, знайти нових друзів, поділитися власними враженнями від конференці. Запрошені учні шкіл познайомилися з університетом та більше дізналися про психологічну спеціальність.

 

      За результатами конференції виданий збірник наукових статей студентів, аспірантів і молодих вчених «Інсайт» (вип. 14), в якому розміщено 72 наукових публікації, що представляють університети Білорусі, Росії та всіх регіонів України.

      Сподіваємося, учасники отримали справжнє задоволення від конференції та безцінний досвід для подальшої роботи та звершень.

      Ми запрошуємо всіх бачити, чути, відчувати, бути з нами разом, запрошуємо до спільної дії, спільного вчинку, до співпереживання! Ми – ПСИХОЛОГИ!

      Конференція закінчилась, але ми не прощаємося, а говоримо: «До нових зустрічей!».

                                                                                                                                                      Блинова О.Є.,

                                                завідувач кафедри загальної та соціальної психології


В межах вивчення курсу "Історія психології", 12 квітня, студенти 4-го курсу спеціальності "Психологія", з доцентом кафедри Бабатіною Світланою Іванівною відвідали Обласну універсальну наукову бібліотеку ім. Олеся Гончара, з метою проведення інтерактивної лекції за участю працівників бібліотеки з теми "Проблеми психології пізнання у філософії І. Канта" та семінару-диспуту щодо вчення І. Канта про трихотомію душі і постановку питання: "За яких умов психологія можлива як наука". Студенти отримали теоретичне знання, практичний досвід та розширити світогляд у напряму формування знань щодо логіки становлення уявлень про природу психіки і свідомості людини у працях німецьких філософів.

Дякуємо керівництву та працівникам бібліотеки, особливо Кордонук Оксані Андріївні за цікаву і плідну роботу, яка стала вже традиційною з розвитку творчої професійності молоді.

Більш докладну інформацію можна отримати на сайті Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара

http://lib.kherson.ua/nimetska-klasichna-filosofiya-v-tvorah-hristiana-volfa-ta-immanuila-kanta.htm

       


23 березня в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся блискучий захист докторської дисертації

доцента кафедри загальної та соціальної психології

САВЧЕНКО ОЛЕНИ ВЯЧЕСЛАВІВНИ

з теми:

"ПСИХОЛОГІЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ"
Відповідно до Наказу МОН України № 331 від 28.02.2017 р. "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів" викладачеві кафедри загальної і соціальної психології ОЛЕЙНИК НАРМІНІ ОРУДЖІВНІ присуджено науквовий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 - загальна психологія; історія психології.

 Щиро вітаємо шановну колегу!

  


24 листопада в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбувся успішний захист дисертації

 викладача кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету,

ОЛЕЙНИК НАРМІНИ ОРУДЖІВНИ

з теми:

"ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ ЯК ЧИННИК САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ"  

         2 листопада 2016 року  колективом кафедри  загальної та соціальної психології факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету було проведено Науково-практичний семінар «Психолого-педагогічний супровід гіперактивної дитини в умовах освітнього закладу». Семінар проводився  у межах  плану роботи навчально-наукової лабораторії розвитку дитини «Надія» з метою підвищення психологічної компетентності фахівців  в роботі з гіперактивними дітьми, набуття практичного досвіду супроводу гіперактивної дитини у тріаді «Батьки-Дитина-Фахівець» в умовах освітнього середовища.

       Учасників і гостей конференції привітали ректор Херсонського державного університету, доктор юридичних наук, професор, Василь Миколайович Стратонов, проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, доктор філологічних наук, професор Сергій Аркадійович Омельчук, декан факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету, доктор соціологічних наук, професор Ірина Василівна Шапошникова,  завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, доктор психологічних наук, професор Олена Євгенівна Блинова, завідувач  навчально-наукової лабораторії розвитку дитини «Надія» кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, кандидат психологічних наук, доцент Світлана Іванівна Бабатіна.

Більш детальніша інформацію див.

Звіт семінар.docx (188.6 Kb)02 листопада 2016 року  о 10.00 год. колективом кафедри  загальної та соціальної психології факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету буде проведено Науково-практичний семінар «Психолого-педагогічний супровід гіперактивної дитини в умовах освітнього закладу».

Більш детальніша інформацію див.

ПОСИЛАННЯ.docx (191.8 Kb)З нагоди  Дня працівника освіти Почесними Грамотами за плідну працю у галузі освіти, особистий внесок у справу навчання та виховання студентської молоді  від  міського голови м. Херсона нагороджено Блинову Олену Євгенівну – завідувача кафедри, доктора психологічних наук, професора та Бабатіну Світлану Іванівну– доцента кафедри загальної та соціальної психології.

ПОЗДОРОВЛЯЄМО ШАНОВНИХ КОЛЕГ!!!!
ВІТАЄМО НАЙКРАЩУ КАФЕДРУ ФАКУЛЬТЕТУ ПСИХОЛОГІЇ, ІСТОРІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ У 2015-2016 н.р. 

Почесною грамотою ректора Херсонського державного університету з нагоди святкування Дня науки нагороджено викладачів кафедри загальної та соціальної психології:

1. За  підготовку студентів-переможців всеукраїнських наукових конкурсів 2015-2016 навчального року:

– Одінцову Валентину Миколаївну, старшого викладача;

– Одінцову Анастасію Миколаївну, кандидата психологічних наук, викладача.

2. За підготовку студентів до наукових конкурсів та олімпіад:

 – Бабатіну Світлану Іванівну,  кандидата психологічних наук, доцента;

–  Савченко Олену Вячеславівну, кандидата психологічних наук, доцента.

3.  За активну наукову роботу, за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у виховання психологічної культури студентів:

– Александрову Ольгу Григорівну, кандидата психологічних наук, доцента;

– Блинову Олену Євгенівну, доктора психологічних наук, професора;

– Дудку Тетяну Миколаївну, кандидата психологічних наук, доцента;

– Крупника Івана Романовича, кандидата психологічних наук, старшого викладача;

– Чарнецьку Раїсу Трохимівну, кандидата психологічних, доцента.

 


 

В межах вивчення курсу «Психологія дитячо-батьківських відносин», 19 травня, студенти 3-го курсу спеціальності «Психологія», спеціалізації «Психологічний супровід учнів у початковій школі», «Практична психологія», «Сімейна психологія» разом з доцентом кафедри Бабатіною Світланою Іванівною відвідали Обласну бібліотеку ім. О. Гончара, з метою аналізу психологічних особливостей родинних портретів у тематичному семінарі-практикумі «Портрет сім’ї, чи портрет психологічних відносин».

Студенти отримали практичний досвід та розширили світогляд у напряму відносин між людьми, а особливо у стосунках в родинному колі.

Дякуємо керівництву та працівникам бібліотеки, особливо Оксані Андріївні за цікаву і плідну роботу, яка стала вже традиційною з розвитку творчої професійності молоді.

Більше докладну інформацію можна отримати на сайті обласної бібліотеки: http://lib.kherson.ua/rodinniy-portret.htm


 

   07-08 квітня 2016 року кафедрою загальної та соціальної психології, Соціально-психологічною службою ХДУ, за участю викладачів кафедри практичної психології проведено Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-психологічні технології розвитку особистості».

Партнерами та співорганізаторами конференції виступили факультет психології Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь), факультет суспільного здоров’я Тихоокеанського державного медичного університету (м. Владивосток, Росія), Інститут педагогіки і психології Ярославського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, з якими нас пов’язують плідні роки наукової роботи згідно угод про співробітництво між нашими університетами.

Учасників і гостей конференції привітали ректор Херсонського державного університету, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Василь Миколайович Стратонов, декан факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету, доктор соціологічних наук, професор Ірина Василівна Шапошникова, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, доктор психологічних наук, професор Олена Євгенівна Блинова.

              

У межах конференції був проведений конкурс студентських наукових робіт із соціально-психологічної проблематики. Компетентним високоповажним журі оцінено роботи студентів та визначено переможців:

1 місце – Хараім Анна (4 курс), 2 місце – Садовська Юлія (4 курс); 3 місце – Титаренко Ольга (3 курс, Криворізький національний університет). Крім того, членами журі були додатково відзначені наукові роботи студентів спеціальності «Психологія» за дуже високий рівень наукового дослідження дипломом Grand Prix нагороджено магістранта спеціальності «Психологія» Комісарук Аліну, за оригінальність наукового дослідження диплом отримав студент 5 курсу Шишенко Олександр.

Кращим із кращих була надана можливість виступити з науковими доповідями на пленарному засіданні конференції. Тому конференція за її загальною ідеєю, пануючим настроєм, науковою сміливістю, нестандартністю мислення та спрямованістю на успіх та перемогу, як завжди, виявилася по-справжньому студентською та науковою.

Доброю традицією конференції стало вручення переможцям нагород та подарунків від представників «Благодійного фонду Устина Мальцева», які виступили спонсорами конференції.

                                          

Однією з «родзинок» психологічної конференції є їх практична частина, де учасники мають можливість представити свої навички та вміння проводити соціально-психологічні тренінги та майстер-класи. У цьому році студенти представили 10 різних тренінгових груп (!) Назви яких заслуговують на увагу (!) – «Майндфулнес: гармонія зі смаком шоколаду» (Малоран Марія, Граділь Єлізавета), «Завтра, завтра, не сьогодні!» (Мороз Ганна, Душкіна Юлія), «Теорія брехні або Lie to me» (Рузаєва Дар’я, Чечіна Оксана), «Малюємо успішне майбутнє» (Хараім Анна), «Магія жіночності» (Кудрявченко Анна), «Ревнощі: два боки однієї медалі» (Русіна Елла, Пантала Анастасія), «Студент, ти втомився? Зупинись та відпочинь!» (Сушицька Анастасія, Діловий Владислав), «Як навчитися дослухатися до своєї інтуїції» (Шмайжис Вігар), «Із заплющеними очима» (Лохматов Павло, Рубан Ніна). Головним організатором, уважним та прискіпливим тренером для ведучих є кандидат психологічних наук, доцент Ольга Григорівна Александрова.

Важливою традиційною подією для викладачів і студентів став «круглий стіл», проведений в режимі on-line зі студентами та аспірантами Тихоокеанського державного медичного університету.

Посилання:

Темами, які було обговорено, є почуття самотності, перфекціонізм, психологічні особливості самомилування, ставлення до професії та робота студентського центру соціально-психологічної підтримки. Ведучою виступила Олена Євгенівна Блинова, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології.

Традиційно конференція закінчилась веселою та пізнавальною запальною студентською вечіркою із інтригуючою назвою «ПсихоРarty», яка цього року вражала кількістю локацій. Організатором «ПсихоРarty» виступила Анастасія Николаевна Одінцова, викладач кафедри загальної та соціальної психології.

За результатами конференції виданий збірник наукових статей студентів, аспірантів і молодих вчених «Інсайт» (вип. 13), в якому розміщено 93 наукових публікацій, що представляють університети Білорусі, Росії та всіх регіонів України.

Сподіваємося, учасники отримали справжнє задоволення від конференції та безцінний досвід для подальшої роботи та звершень.

Ми запрошуємо всіх бачити, чути, відчувати, бути з нами разом, запрошуємо до спільної дії, спільного вчинку, до співпереживання! Ми – ПСИХОЛОГИ!

Конференція закінчилась, але ми не прощаємося, а говоримо: «До нових зустрічей!».

Дудка Т.М.,

доцент кафедри загальної та соціальної психології

 07-08 квітня 2016 р. у Херсонському державному університеті відбудеться

Міжнародна науково-практична конференція

аспірантів, молодих вчених та студентів

«Соціально-психологічні технології розвитку особистості»

Докладна інформація (див. вкладка -  конференції)

 


 

28 жовтня 2015 року кафедрою загальної та соціальної психології, навчально-науковою лабораторією розвитку дитини «Надія», соціально –психологічною службою ХДУ, кафедрою практичної психології та методичним кабінетом при управлінні освіти Херсонської міської ради проведено Творчий конкурс з психології для старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів м. Херсона та Херсонської області.

Метою проведення заходу є пропагування психологічних знань серед учнів, підвищення рівня поінформованості щодо призначення та особливостей роботи практичного психолога у суспільстві.

Програма  конкурсу була насиченою та позитивною. Окрім конкурсу, вона включала в себе також і

психологічний ярмарок «ПсихоРarty», проведений майбутніми психологами -  студентами третього курсу.

За творчість, ентузіазм та  спрагу до знань майбутніх випускників шкіл нагороджено дипломами та грамотами.

 


 

Увага! Продовжується прийняття заявок стосовно публікації статей у Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Серія «Психологічні науки» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України від 4 липня 2014 року № 793.

 journal_ukr (Херсон).docx (48.5 Kb) 

 


 

 

 

Щиро вітаємо

Александрову Ольгу Григорівну

з присвоєнням вченого звання доцента кафедри загальної та соціальної психології !

 

Щиро вітаємо

Крупника Івана Романовича

з присвоєнням наукового ступеня кандидата психологічних наук

зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи !

 

 

              Вже стало доброю традицією, в межах вивчення дисципліни «Адаптація дітей до умов навчальних закладів» студенти 2 курсу спеціальності «Психологія» спеціалізації «Психологічний супровід учнів початкової школи» разом з доцентом кафедри Бабатіною С.І., відвідували Обласний Будинок дитини для дітей з враженням ЦНС з метою набуття практичного досвіду роботи з дітьми раннього та молодшого дошкільного віку. У календарно-тематичному плані занять було передбачено практичну роботу студентів з дітьми, обмін досвідом з психологом закладу, теоретичні, демонстраційні та практичні заняття. Студенти познайомились з моделлю психолого-педагогічного супроводу дітей раннього віку в умовах Будинку дитини, діагностичним матеріалом та альбомами, що використовують психологи для роботи з дітьми різних вікових категорій. Корисною для студентів була відео-презентація навчальних і розвивальних Інтернет програм для дітей раннього віку.

Досвід набутий студентами за вісім практичних занять, що відбулися в Обласному Будинку дитини для дітей з враженням ЦНС став корисним не тільки в межах вивчення дисципліни але й для розширення професійного світогляду як майбутнього фахівця.

Висловлюємо велику подяку і слова вдячності головному лікарю обласного Будинку дитини Карчевич Тетяні Євгенівні, вихователю-методисту Строкатюк Людмилі Іванівні, колективу та особливо психологу закладу Тіщенко Ірині Олександрівні за надану можливість та співпрацю з молодим підростаючим поколінням.

 

                                                                                                            

  

 

                

 В межах вивчення курсу «Профілактика системних відносин дошкільника», студенти 3-го курсу спеціальності «Психологія», спеціалізації «Психологічний супровід учнів у початковій школі», разом з викладачем кафедри Бабатіною Світланою Іванівною відвідали Обласну бібліотеку ім. О. Гончара, з метою аналізу психологічних особливостей родинних портретів у тематичному семінарі-практикумі «Портрет сім’ї, чи портрет психологічних відносин».

Студенти отримали практичний досвід та розширили світогляд у напряму відносин між людьми, а особливо у стосунках в родинному колі.

Дякуємо керівництву та працівникам бібліотеки, особливо Оксані Андріївні за цікаву і плідну роботу, яка стала вже традиційною з розвитку творчої професійності молоді.

Більше докладну  інформацію  можна отримати на сайті обласної бібліотеки:  http://lib.kherson.ua/rodinniy-portret.htm

 

 

  21-22 квітня 2015 року кафедрою загальної та соціальної психології, Соціально-психологічною службою ХДУ, за участю викладачів та аспірантів кафедри практичної психології проведено Всеукраїнську (з міжнародною участю) науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-психологічні технології розвитку особистості».

 

Партнерами та співорганізаторами конференції виступили факультет психології Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь), факультет суспільного здоров’я Тихоокеанського державного медичного університету (м. Владивосток, Росія), Ярославського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, з якими нас пов’язують вже декілька років плідної наукової роботи згідно угод про співробітництво між нашими університетами.

У межах конференції був проведений конкурс студентських наукових робіт із соціально-психологічної проблематики. Компетентним високоповажним журі оцінено роботи студентів та визначено переможців:

1 місце – Сушицька Анастасія, 2 місце – Хараїм Анна, Сушко Олена; 3 місце – Денисевич Наталія та Бондар Марина. Крім того, до участі у конкурсі було представлено наукові роботи магістрантів спеціальності «Психологія» Студенцової Діани та Доманової Яни, які члени журі вирішили нагородити дипломом Grand Prix за дуже високий рівень наукового дослідження.

Кращим із кращих була надана можливість виступити з науковими доповідями на пленарному засіданні конференції. Тому конференція за її загальною ідеєю, пануючим настроєм, науковою сміливістю, нестандартністю мислення та спрямованістю на успіх та перемогу, виявилася по-справжньому студентською.

Учасників і гостей конференції привітали декан факультету психології, історії та соціології, професор І.В. Шапошникова, завідувач кафедри загальної та соціальної психології, професор О.Є. Блинова, декан юридичного факультету, професор В.М. Стратонов.

                                                     

Учасники конференції із задоволенням зустрічали представників «Благодійного фонду Устина Мальцева», які виступили спонсорами конференції та вручили переможцям нагороди та подарунки.

Гостем конференції була «Студія творчості та розвитку «Арт-Инсайт», якою проведений конкурс творчих проєктів серед зацікавлених студентів-психологів. Переможців відзначено сертифікатами та можливістю безкоштовно взяти участь у навчальному тренінгу «Арт-терапія у практичній діяльності психолога і педагога».

Певною «родзинкою» психологічних конференцій є їх практична частина, де учасники мають можливість представити свої навички та вміння проводити соціально-психологічні тренінги та майстер-класи. У цьому році студенти представили 12 різних тренінгових груп (!). Зверніть увагу тільки на деякі назви (!) – «Почему сплетение Ивы и Дуба дает росток персика?» (Садовська Юлія, Діловий Владислав), «Я Чайка Джонатан Ливингстон» (Килюшик Олександра), «Многогранная, сильная Я!» (Гоник Анастасія, Гузар Юлія), «Попробуй взлететь. Кто сказал, что это невозможно?» (Малоран Марія, Бер-Тамоєва Анна), «Диагноз: острая недостаточность сказочных событий в повседневной жизни» (Славіковська Тетяна), «Кто в доме хозяина? Или как остаться сильной и независимой женщиной с 80 кошками?» (Власиневич Антон, Студенцова Діана).

 

Головними організаторами, уважними та прискіпливими тренерами для ведучих є керівник Соціально-психологічної служби ХДУ О.Г. Александрова та фахівці цієї служби.

Важливою подією для викладачів і студентів став «круглий стіл», проведений в режимі on-line зі студентами та аспірантами Тихоокеанського державного медичного університету. Темами, які було обговорено, є становлення професійної ідентичності студентів-психологів, особливості сприйняття часу, діагностичні можливості метафоричних карток, казко-аналіз. Ведучою виступила Тетяна Білик, старший викладач кафедри загальної та соціальної психології.

Конференція закінчилась веселою та пізнавальною запальною студентською вечіркою із інтригуючою назвою «ПсихоРarty», яскравим центром якої стала Анастасія Одінцова,викладач кафедри загальної та соціальної психології.

 

За результатами конференції виданий збірник наукових статей студентів, аспірантів і молодих вчених «Інсайт» (вип. 12), в якому розміщено 95 наукових публікацій, що представляють університети Білорусі, Росії, всіх регіонів України – Київ, Суми, Миколаїв, Дніпропетровськ, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Харків, Одеса, Кіровоград, Кривий Ріг, Херсон, Черкаси, Чернігів.

Ми, викладачі, дійсно, задоволені результатом конференції та отримали безцінний досвід для подальшої роботи зі студентами.

А від студентських вражень наелектризований увесь віртуальний простір!

Ми запрошуємо всіх бачити, чути, відчувати, бути з нами разом, запрошуємо до спільної дії, спільного вчинку, до співпереживання! Ми – ПСИХОЛОГИ!

Вітаємо всіх психологів з професійним святом!

Блинова Олена Євгенівна

завідувач кафедри

загальної та соціальної психології

  

 Інформацію стосовно  Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

«Соціально-психологічні технології розвитку особистості» див. вкладка КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

 

Щиро вітаємо Одінцову Анастасію Миколаївну з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук !!!

 (спеціальність 19.00.01 - загальна психологія; історія психології)

 

Розвиваючи міжнародне співробітництво між Херсонським державним університетом та Поморською Академією в Слупську, факультетом психології, історії та соціології в період з 14 по 21 жовтня 2014 року організований семінар-тренінг «Базовий курс медіації конфліктів». Семінар проводив дуже досвідчений фахівець, який має величезну практику у галузі вирішення конфліктів, викладач Поморської Академії пан Богдан Дроздович. Ми щиро вдячні за надану можливість спілкуватися з нашими партнерами із Поморської Академії першому проректору Херсонського державного університету професору О.В. Співаковському та координатору інформаційного центру ЄС при ХДУ Є.О. Співаковській.

У цьому тренінгу взяли участь студенти старших курсів спеціальностей «психологія», «соціальна робота» та «правознавство», що дозволило усвідомити широкі можливості застосування технології медіації конфліктів у різних сферах нашого життя – від сім’ї до суспільних та громадських проблем. Всі учасники тренінгу отримали сертифікати, які в урочистій обстановці вручив в.о. ректора університету, професор О.Є. Ходосовцев.

З привітальними словами до учасників семінару звернулись декан факультету психології, історії та соціології, професор І.В. Шапошникова, завідувач кафедри загальної та соціальної психології, професор О.Є. Блинова, керівник соціально-психологічної служби університету, доцент О.Г. Александрова, начальник відділу міжнародних зв’язків А.І. Кулик.

Ми виражаємо щиру вдячність пану Богдану Дроздовичу за змістовний, цікавий тренінг, за корисні знання та практичні навички та висловлюємо надію на продовження наших наукових контактів.

 

 

 

Вийшла з друку колективна монографія  «Соціально-психологічні технології розвитку особистості».

Збірник складається з праць професорсько-викладацького складу кафедри та наших колег з Гродненського державного університету ім. Я. Купали.

Монографія присвячено психологічним проблемам розвитку особистості у соціокультурній, сімейній та професійних сферах.

 

У нас збірник ВАК !!!  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України з психологічних наук на підставі Наказу МОН України від 4 липня 2014 року № 793. Запрошуємо шановних колег до співпраці!

  

Вийшов у світ одинадцятий!!! випуск наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених "ІНСАЙТ".

Збірка містить статті, що написані за результатами наукових та прикладних досліджень студентів і викладачів факультету психології, історії та соціології.

 

 

 

 

 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО ШАНОВНИХ КОЛЕГ, ОДНОДУМЦІВ ІЗ ВСЕУКРАЇНСЬКИМ ДНЕМ ПСИХОЛОГА!!!

УСПІХІВ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ НАСНАГИ!!!!

 

                                                              Желаем самореализации, самоактуализации и большого личностного роста!
©

 

27-28 лютого 2014 року кафедрами загальної та соціальної психології, практичної психології за участю Психологічною служби ХДУ проведено Всеукраїнську (з міжнародною участю) науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-психологічні технології розвитку особистості».

Партнерами та співорганізаторами конференції виступили факультет психології Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь) та факультет суспільного здоров’я Тихоокеанського державного медичного університету (м. Владивосток, Росія), з якими нас пов’язують вже декілька років плідної наукової роботи згідно угод про співробітництво між нашими університетами.

У межах конференції був проведений конкурс студентських наукових робіт із соціально-психологічної проблематики. Компетентним високоповажним журі, яке очолив кандидат психологічних наук, доцент Ігор Степанович Попович, оцінено роботи студентів та визначено переможців:

1 місце – Студенцова Діана; 2 місце – Каляка Ксенія; та на 3 місці опинилися одразу декілька студентів: Завгородня Оксана, Власиневич Антон, Макієнко Марія, Севрюк Катерина, Причепа Марина, Денисевич Наталія.

Кращим із кращих була надана можливість виступити з науковими доповідями на пленарному засіданні конференції. Тому конференція за її загальною ідеєю, пануючим настроєм, науковою сміливістю, нестандартністю мислення та спрямованістю на успіх та перемогу, виявилася по-справжньому студентською.

Учасників і гостей конференції привітав ректор Херсонського державного університету професор О.Є. Ходосовцев, декан факультету психології, історії та соціології І.В. Шапошникова.

 

Певною «родзинкою» психологічних конференцій є їх практична частина, де учасники мають можливість представити свої навички та вміння проводити соціально-психологічні тренінги та майстер-класи. У цьому році студенти представили 13 різних тренінгових груп (!) Зверніть увагу тільки на деякі назви (!) – «Как развить креативное мышление, свободное от стереотипов и ограничений» (Славіковська Тетяна, Кабаченко Юлія), «Не парься, будь счастлив» (Власиневич Антон), «Маніпуляція, як спосіб досягнення цілі» (Деревянченко Ілья, Юзвак Максим), «Осторожно: Зона комфорта или Когда мох начинает казаться уютным» (Бережна Олена, Ільїна Ганна), «Туфли могут изменить твою жизнь. Спроси у Золушки. Самопрезентация, или как получить желаемую должность» (Чубатюк Наталія).

Важливою подією для викладачів і студентів став «круглий стіл», проведений в режимі on-line зі студентами та аспірантами Тихоокеанського державного медичного університету. Темою «круглого стола» стала організація психологічної служби в наших університетах, особливості залучення студентів-психологів старших курсів до проведення консультацій, до тренінгової роботи з проблем, наприклад, адаптації першокурсників до умов навчання, командоутворюючих процесів у студентських групах, лідерства, успішності навчання. Головним натхненником та організатором круглого столу є керівник Психологічної служби ХДУ – Александрова Ольга Григорівна. Ведучі цього заходу Яна Доманова та Марина Макієнко були «на висоті».

За результатами конференції виданий збірник наукових статей студентів, аспірантів і молодих вчених «Інсайт» (вип. 10), в якому розміщено 87 наукових публікацій, що представляють університети Білорусі, Росії, всіх регіонів України – Київ, Суми, Миколаїв, Дніпропетровськ, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Харків, Луганськ, Одеса, Сімферополь, Кіровоград, Херсон.

Ми, викладачі, дійсно, задоволені результатом конференції та отримали безцінний досвід для подальшої роботи зі студентами.

А від студентських вражень наелектризований увесь віртуальний простір!

Ми запрошуємо всіх бачити, чути, відчувати, бути з нами разом, запрошуємо до спільної дії, спільного вчинку, до співпереживання! Ми – ПСИХОЛОГИ! 

 

 

  

 И  НЕМНОГО О НАШИХ ТРЕНИНГАХ !!!!!! ВОТ ТАКИЕ ОНИ КРАСИВІЕ!!!

 

 

27-28 лютого 2014 року відбудеться

Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція
студентів, аспірантів та молодих вчених
<<СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ>>
27.02.2014 року о 13.30 - 16.30  відбудеться робота майстер-класів,
творчих майстерень, круглих столів, семінарів, тренінгів різних
напрямків (І лінійка), які проходитимуть 5 корпус Херсонського державного університету - провул. Університетська 47, 4-й поверх

28.02.2014 року о 08.30 - 11.30 відбудеться робота майстер-класів,
творчих майстерень, круглих столів, семінарів, тренінгів різних
напрямків (ІІ лінійка) 

Пропонуємо Вам перелік мастер-класів, які проходитимуть на конференції, на які всі бажаючі можуть записатися в 411 аудиторії 5 корпусу ХДУ( див. вкладка "конференції").

 

 

Наукове життя.  Львівська педагогічна спільнота 28 лютого – 1 березня 2014 р. проводитиме у м. Львові Міжнародну науково-практичну конференцію «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук»; Громадська організація «Південна фундація педагогіки» запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика», яка відбудеться у м. Одесі 21-22 лютого 2014 р.; Конференція «ЗДОРОВ’Я, ОСВІТА, НАУКА ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ» відбудеться 27–28 березня 2014 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; Рівненський інститут університету «Україна» запрошує до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «ЛЮДИНА СУСПІЛЬСТВО: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК» яка відбудеться 20–21 березня 2014 року; Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки запрошує до участі у І Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Особистість і суспільство: методологія і практика сучасної психології», яка відбудеться 13 травня 2014 року.

А також нагадуємо шановним науковцям про нашу конференцію (Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-психологічні технології розвитку особистості»), яка пройде 27-28 лютого 2014 р.

 

 

 

Вітаємо психологів і весь факультет психології, історії та соціології з виданням 1 і 2 випусків НАУКОВОГО ВІСНИКА ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ»!!!

Щиро дякуємо за підтримку декана факультету професора Шапошникову Ірину Василівну!

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» – це науково-теоретичне видання з психологічних наук, засноване у 2013 р. Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 20082-9882 Р. У збірнику висвітлюються актуальні питання загальної психології та психології особистості, педагогічної та корекційної психології, історії психології, соціальної та юридичної психології, психології соціальної роботи, організаційної психології та економічної психології.

Запрошуємо до співпраці!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вийшла в світ стаття А. М. Одінцової "Особенности восприятия себя и окружающих, с точки зрения ролевой структуры личности" ("Features perception of themselves and others, in terms of the role structure of  personality") у збірнику I Міжнародної наукової конференції ORTPublishing European Applied Sciences: modernapproache sinscientific researches (Європейські  прикладні науки: сучасні підходи у наукових дослідженнях) (Штутгарт, Німеччина). Поздоровляємо нашу колегу!

 

 

 

 

Щиро вітаємо студентів 131 групи – наших дорогих першокурсників з Перемогою!

 З отриманням найголовнішого призу «Студентського дебюту-2013» – ГРАН-ПРІ!!!

Ви найкращі! Ми пишаємось Вами!

 

Кафедра загальної та соціальної психології

 

 

 

ВІТАЄМО!

 

Щиро вітаємо ПСИХОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ УНІВЕРСИТЕТУ

з днем народження!

Ольгу Александрову

Світлану Ревенко

Ганну Ковальську

Галину Діденко

Бажаємо успіхів у справі підтримки, збереження та примноження психологічного здоров’я співробітників та студентів університету!

Бажаємо процвітання, щастя, добробуту!

З повагою,

кафедра загальної та соціальної психології

 

Щиро вітаємо  завідувача кафедри загальної та соціальної психології,  доктора психологічних наук Блинову Олену Євгеніївну з присудженням вченого звання професора кафедри загальної та соціальної психології! Бажаємо подальших творчих успіхів на науковій ниві!

колектив кафедри

 

Щиро вітаємо викладача кафедри загальної та соціальної психології Білик Тетяну Миколаївну з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія; історія психології, який відбувся 30 жовтня 2013 року у Спеціалізованій вченій раді Одеського національного університету імені І.І. Мечникова!

 

 

Навчально-практичний семінар «Психотерапія дітей та підлітків: методи арт-терапії у діяльності психолога» (факультет психології, історії та соціології)

 

У відповідності до міжнародної угоди між факультетом психології, історії та соціології Херсонського державного університету та факультетом психології Гродненського державного університету імені Янки Купали  12-14 листопада 2013 року відбувся навчально-методичний семінар «Психотерапія дітей та підлітків: методи арт-терапії у діяльності психолога». У семінарі взяла участь завідувач кафедри вікової та педагогічної психології Гродненського державного університету імені Янки Купали, кандидат психологічних наук, доцент Янчий Ганна Іванівна.

В програмі семінару Янчий Ганною Іванівною організований і проведений майстер-клас «Арт-терапія як метод психокорекційної роботи з людьми різного віку» для викладачів кафедри загальної та соціальної психології, кафедри практичної психології, де учасники мали змогу оволодіти новітніми психологічними технологіями та отримати незабутній особистісний досвід самопізнання через малювання.

Наступного дня за участю практичних психологів м. Херсона за підтримки Управління освіти Херсонської міської ради був проведений семінар, де учасники поділились досвідом практичної роботи. Привітала учасників декан факультету психології, історії та соціології ХДУ професор Шапошникова Ірина Василівна. З цікавою доповіддю «Використання казок у психокорекційній практиці» виступила керівник Психологічної служби ХДУ, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології Александрова Ольга Григорівна. Майстер-клас «Діагностичні методи сказкотерапії з підлітками» для психологів системи освіти був насичений елементами арт-терапії, малюнками, кольорами та музикою, та, за висловами учасників, був корисним, цікавим та містив, безсумнівно, нову практично-зорієнтовану інформацію.

14 листопада 2013 року Янчий Г.І. прочитала відкриту лекцію «Досвід роботи у Центрі надання психологічної допомоги онкохворим обласної клінічної лікарні»  для студентів спеціальностей «Психологія» та «Соціальна робота».

Вважаємо, що обмін фахівцями між Україною та Білоруссю сприяють підвищенню наукового та практичного рівня професіоналів обох університетів, тому сторони домовились про конкретні кроки продовження та розширення співробітництва.

Завідувач кафедри

загальної та соціальної психології

                                                                                                                                                                                                            Блинова О.Є

 

 

 

Оголошення!!!

27-28 лютого 2014 р. відбудеться  Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

«Соціально-психологічні технології розвитку особистості».

Детальну інформацію можна отримати в модулі "Конференції" - "Інформаційний лист".

 

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

З вересня 2007 року у Інституті психології, історії та соціології розпочала своє існування нова кафедра загальної та соціальної психології. Завідувачем кафедри було призначено кандидата психологічних наук Савченко Олену Вячеславівну. До складу кафедри увійшли доценти Александрова О.Г., Чарнецька Р.Т., викладач Одінцова В.М., асистенти Вельдбрехт О.О. та Ревенко С.П.

З 2011 року завідувачем кафедри було пизначено доктора психогічних наук, професора  - Блинову Олену Євгенівну.

Професорсько-викладацький склад кафедри загальної та соціальної психології представлений:

Доктор психологічних наук, професор Блинова Олена Євгенівна; кандидати психологічних наук: Александрова Ольга Григорівна, Савченко Олена Вячеславівна, Бабатіна Світлана Іванівна; Крупник Іван Романович, Одінцова Анастасія Миколаївна, Олейник Нарміна Оруджівна; старший викладач Одінцова Валентина Миколаївна.

ШТАТНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ

   

Блинова Олена Євгенівна – завідувач кафедри загальної та соціальної психології, доктор психологічних наук, професор. Працює на кафедрі з 1988 року. Кандидатська дисертація з теми: «Формування відкритості до спілкування у майбутнього вчителя», захищена у спеціалізованій раді Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України у 2000 році. 6 грудня 2011 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи у спеціалізованій раді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Сфера наукових інтересів: соціальна психологія, конфліктологія, психологія управління.

   

Савченко Олена Вячеславівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології. Випускниця Санкт-Петербурзького державного університету, факультету психології. 8 червня 2006 року відбувся захист кандидатської дисертації з теми: «Динаміка інтегральної когнітивної структури мислення у процесі оволодіння професійним поняттями».

Сфера наукових інтересів: психологічний аналіз ситуацій, когнітивна психологія, загальна психологія.

 

   

Александрова Ольга Григорівна – є випускницею Херсонського державного педагогічного інституту імені Н.К. Крупської зі спеціальності «психологія». Кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

Сфера наукових інтересів – етнічна символіка, групові методи роботи психологів, гештальтерапія тощо. Ольга Григорівна  є активним членом Української спілки психотерапевтів.

 

Одінцова Валентина Миколаївна - старший викладач кафедри загальної та соціальної психології. Працює в університеті з 1995 року.

Сфера наукових інтересів - професійний розвиток особистості, профорієнтаційна та профконсультативна робота психологів, практичні методи удосконалення роботи підприємств та організацій.

Олейник Нарміна Оруджівна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри кафедри загальної та соціальної психології. Випускниця Херсонського державного університету. Працює з 2010 року.

24 листопада 2016 року відбувся захист кандидатської дисертації з теми: "Переживання самотності як чинник самоактуалізації особистості" у спеціалізованій раді Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Сфера наукових інтересів: психологія самотності, самоактуалізація особистості, метод кататимно-іммагінативної психотерапії.

   

Бабатіна Світлана Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології, керівник науково-дослідної лабораторії розвитку дитини "Надія". Закінчила факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації Херсонського державного університету за спеціальністю «Психологія».

 01 лютого 2013 року відбувся захист кандидатської дисертації за спеціальністю педагогічна та вікова психологія на тему «Особливості темпоральності як індивідуальної властивості особистості студента».

Автор понад 25 опублікованих наукових праць, співавтор колективної монографії «Развивающие программы в работе психолога системы образования: деятельностный подход», співавтор енциклопедичного словника «Освіта дорослих».

Сфера наукових інтересів: методологічні та теоретичні проблеми психології, психологія організації часу, вікові особливості формування часових уявлень, дослідження сприйняття і переживання часу упродовж онтогенезу, управління часом і тайм-менеджмент.

 

 

Крупник Іван Романович – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри загальної та соціальної психології. Випускник ХДУ зі спеціальності «практичний психолог». Працює з 2013 року. Досвід роботи практичного психолога у системі освіти.

Сфера наукових інтересів: соціальна психологія, психологічне консультування.

Мойсеєнко Вікторія Василівнааспірантка першого року навчання, старший лаборант кафедри загальної та соціальної психології. Випускниця ХДУ зі спеціальності «соціальна психологія». Працює з 2013 року.

 

Одінцова Анастасія Миколаївна  - кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри загальної та соціальної психології. Випускниця Херсонського державного університету  зі спеціальності «практична психологія». Працює з  2011 року.

Сфера наукових інтересів: соціальна психологія, рольова структура особистості, піскова терапія, казкотерапія, когнітивно-поведінкова терапія.

   

Дудка Тетяна Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології. Випускниця Херсонського державного університету  зі спеціальності «практична психологія». Працює з 2009 року.

Сфера наукових інтересів: психологія іміджу, експериментальна психологія, психологія девіантної поведінки.

 

Новини

 • 30 листопада 2019 р.

  28-29 листопада 2019 року завідувач кафедри, професор Блинова О.Є. та професор Попович І.С. взяли участь у тренінгу для кандидатів в експерти з акредитації освітніх програм, розроблений Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Тренінг проведено начальником відділу забезпечення якості освіти ХДУ професором Кобцем В.М.

  Переглядів(16)   Детальніше
 • 14 листопада 2019 р.

  13 листопада 2019 року  колективами кафедр  загальної та соціальної психології, практичної психології соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету було проведено Науково-практичний семінар «Девіантна поведінка у царині психологічної практики»

 • 6 листопада 2019 р.

  З нагоди святкування 102-ої річниці ХДУ професори кафедри загальної та соціальної психології Олена Блинова та Ігор Попович були нагороджені нагрудними знаками. Вітаємо!

  Переглядів(15)   Детальніше