Лабораторія розвитку сім'ї та гендерних ресурсів

Оновлено: 25.11.2020

Зав. лабораторії доктор психологічних наук, професор Віталія Ігорівна Шебанова.

Науково-дослідна лабораторія психології розвитку сім’ї та гендерних ресурсів має вже шість етапів свого життя.

Перший етап – це 2000-2001 навчальний рік, у якому почала працювати творча група студентів в напрямку вивчення проблем сім’ї, близькості та любові. Це були спроби визначити основні теоретичні засади, на яких будувалися експериментальні дослідження по курсовим та дипломним роботам серед студентських сімей ХДУ, старшокласників шкіл Херсонської області, вперше наші студенти зустрілися з “дітьми вулиці” у притулку.

Другий етап почався з 7 жовтня 2002 року наказом по ХДУ про створення науково-дослідної лабораторії психології розвитку сім’ї. Основними напрямками стали:

1. Аналіз та узагальнення теоретичного та емпіричного матеріалу досліджень з психології розвитку сім’ї. Протягом 2002-2003 навчального року за тематикою лабораторії захищені 2 магістерські дисертації, 11- дипломних та 20 курсових робіт, зараз йде підготовка до захисту 2 магістерських дисертацій, 15 бакалаврських, 10 дипломних та 18 курсових робіт під керівництвом доц. Шумакової Л., Блинової О., Шебанової С.P.

2. Розробка програми інструментарію, апробація, екологічна перевірка програми психолого-педагогічного супроводження для студентської та учнівської молоді, вчителів і батьків, “дітей вулиці”, які перебувають у притулку. Ця робота передбачає основні види діяльності: діагностику, корекцію, реабілітацію, профілактику. Розроблений психодіагностичний інструментарій вивчення ціннісних орієнтацій старшокласників на проблеми близькості, любові та сім’ї, студентами ІV та V курсів проведені дослідження цієї проблеми під час виробничої практики в ЗОШ № 24, 27, 30, 31, 32, 50, 52, 58 та ін. В цих школах студенти провели бесіди із старшокласниками, спрямовані на підготовку до сімейного життя.

Тільки в 2003 – 2004 навчальному році студенти стаціонару та заочного відділення провели діагностику 130 сімей і розробили рекомендації та психокорекційні програми для роботи з неблагополучними.

Студентами проведені дослідження вивчення психоемоційного стану “дітей вулиці”, що перебувають у притулку, проведено 6 тренінгів.

3. При лабораторії працює пункт психологічної допомоги “Життєва криза особистості”. За період існування лабораторії проведені близько 40 індивідуальних консультацій із студентами, психологами міста з проблем батьківсько-дитячих відносин, дружби, кохання, молодої сім’ї.

4. Школа психолога-консультанта працює за 3 напрямками:

а)післядипломне навчання: семінари з глибинно орієнтованої терапії методом символдрами, які проводять доценти МСКПО (міжнародної спілки кататимних переживань образів) Я. Обухов (Москва), Т. Юрченко (Київ).

б)науково-практичні семінари:

- “Новітні технології в роботі із сім’єю” (доц. Шумакова Л.)

- “Робота з агресивними дітьми” (доц. Шебанова С.).

в)поточні консультації з утруднень в роботі з клієнтами для практикуючих психологів Херсону та області.

5. За термін існування лабораторії на Всеукраїнські конкурси були надіслані 11 студентських досліджень, серед них у 2002 році переможцями конкурсів з гендерної тематики стали: студентка заочної форми навчання 5 курсу Лук’яненко І. (наук. Керівник старший викладач Боянжу М.Г.) і дипломом учасника нагороджена студентка 5 курсу заочної форми навчання Мікулянець М. (наук. керівник доцент Шумакова Л.). В 2003 році студентка 5 курсу денної форми навчання інституту природознавства Баришевська М. зайняла ІІ місце і прийняла участь разом із керівником доц. Шумаковою Л. у Всеукраїнській конференції “Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві” (11-13 грудня, Київ, 2003р.)

6. Участь та організація науково-практичних конференцій з проблем сім’ї. Цей напрямок роботи лабораторії дає можливість обміну досвідом, апробації нових технологій

Доцент Шумакова Л. прийняла участь:

- у Ломоносовських читаннях МДУ (м. Севастополь, Чорноморський філіал МДУ) 29-30 квітня 2003 року з виступом і публікацією “Робота з проблемою суїциду в контексті психологічної допомоги сім’ї”,

- у Міжнародній конференції “Психологічна допомога сім’ї: досвід, проблеми, перспективи” (Інститут психології АПН України, 15-16 травня 2003р.) з виступом “Кататимне переживання образів як метод психодіагностики сімейних відносин”.

Видані методичні рекомендації до проведення семінарських занять з психології сім’ї (для студентів денної, заочної, екстернатної форм навчання спеціальності 7.040101 Психологія. Практична психологія) Херсон, 2004, 76с.

За тематикою лабораторії видано 18 статей студентів у співавторстві з науковими керівниками: доц. Блиновою О., доц. Чернецькою Р., доц. Шумаковою Л., доц. Шебанової С., ст. викл. Боянжу М.(Актуальні проблеми практичної психології в системі освіти. Збірник наукових праць. - Херсон, Персей, 2003, -200с.).

Третій етап роботи лабораторії психології розвитку сім’ї та гендерних ресурсів почався з лютого 2004 року. Зміна, яка відбулася в назві лабораторії свідчить, що важливою складовою становлення демократичного громадянського суспільства є гендерна рівність, яка має впливати на становлення егалітарної сім’ї. І дослідження в напрямку розвитку гендерних ресурсів сім’ї будуть сприяти її укріпленню та стабілізації.

Лабораторія започатковувала проведення Дня Батька з метою показати значення чоловічої ролі у вихованні дітей, забезпеченні сім’ї, веденні домашнього господарства, стабілізації психологічного клімату в сім’ї, організації розваг та сімейної субкультури.

Проведення конкурсів студентських експрес-досліджень за тематикою “Роль батька в сучасній сім’ї: гендерний аспект” включає два напрямки: конкурс фото плакатів студентських родин та науково-дослідну рукописну або друковану роботу.

Семинар Якова Обухова. Психологические игры для всей семьи

Семинар школы психологического консультанта (2003 г.)

 Четвертий етап розпочався у 2012 році. Керівництво лабораторією прийняла - кандидат психологічних наук, доцент Шебанова В.І. У листопаді 2012 року відбувся Регіональний науково-практичний семінар "Психотерапія дітей та підлітків" під назвою "Корекція дитячих страхів  методами ігротерапії".

Також у 2012 році було проведено дослідження "Телеменю" для хлопчиків та дівчаток. Дослідження проводили суспільна організація "Спільна справа" та студенти кафедри практичної психології Факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету.

Акція "Подаруй дитині іграшку". Студенти та викладачі факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету протягом декількох місяців збирали іграшки для дитячого будинку "Теремок" та особисто подарували їх дітям.

 

П'ятий етап розпочався у 2013 році. Керівництво лабораторією прийняла - кандидат психологічних наук, старший викладач Цілинко І.О.

В рамках роботи науково-дослідної роботи проводиться робота, що включає широке коло питань, які пов’язані з формуванням вищих смислів життя в дошлюбних стосунках та сім’ї. Лабораторія створена з метою:

- вивчення аналізу вітчизняного та світового психолого-педагогічного, соціального досвіду з організації психолого-педагогічного супроводження розвитку близькості, любові та сім’ї для обґрунтування та розвитку приорітетних напрямків основних видів діяльності практичних психологів та соціальних педагогів з діагностики, корекції, реабілітації та профілактики;

- залучення університетського наукового потенціалу та практичних психологів освітянського простору, соціальних педагогів та соціальних працівників до створення та реалізації програми психолого – педагогічного супроводження дошлюбних відносин, сім´ї та гендерних ресурсів;

- залучення студентів до діяльності лабораторії, пов’язаної з діагностикою, корекцією та профілактикою за основними напрямами її роботи (ціннісні орієнтації учнів, їх батьків, вчителів, сприяння психологічному здоров’ю сучасної сім’ї, дослідження проблем гендерної психології).

Завданням лабораторії є:

а) аналіз вітчизняного та світового психолого-педагогічного досвіду в галузі психології близькості, любові та сім’ї, розробка програми психолого-педагогічного супроводження для практичних психологів, вчителів та соціальних педагогів;

б) проведення теоретичних і експериментальних досліджень ціннісних орієнтацій учнів, їх батьків, учителів, студенства та використання системи діагностики, корекції, реабілітації, профілактики, що передбачає програма

психолого-педагогічного супроводження у формуванні психологічного здоров’я сім’ї (за гуманітарною парадигмою);

в) використання результатів досліджень та досвіду працівників лабораторії для підготовки спеціалістів;

г) підготовка і видання за підсумками роботи лабораторії монографій, підручників та навчально-методичних посібників;

д) наукове керівництво та консультування з виконання наукових досліджень в обсязі курсових та випускних робіт студентів ХДУ, виконання магістерських та кандидатських дисертацій відповідно тематиці науково-дослідних робіт лабораторії.

На даний час плідна ведеться плідна робота над підготовкою тренерів для проведення тренінгів особистісного зростання серед студентів-психологів та учнівської молоді; проводяться психодіагностичні дослідження та складаються психопрофілактичні програми з метою збереження та зміцнення психічного здоров’я, підвищення психічної стійкості та гармонізації сімейних стосунків; проводяться акції «М′яка іграшка» та психотерапевтична вправа «Лялькове інтерв′ю» з дітьми обласного притулку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки.

Також цікавою формою роботи зі студентами є проведення досліджень, спрямованих на виявлення ролі батька та матері в сучасній сім’ї. Отримані результати оформлені у вигляді стенгазет, присвячених дню батька (23.03.2014 р.) та дню матері (11.05.2014).

Одним із нововведень є авторська розробка циклу тренінгових занять, спрямованих на роботу з виявленням та розвитком жіночих архетипів «Богині у кожній жінці». Дана програма тренінгів проводиться зі студентами-психологами, ведучими тренінгової групи є – к.п.н., ст. викладач Цілинко І.О., ас. Танасійчук О.М.

Тематика лабораторії відображає актуальні проблеми сучасної науки та практики, які за допомогою різноманітних форм роботи досліджуються та знаходять своє відображення у наукових розробках та втіленні психопрофілактичних, психокорекційних програм.

В рамках роботи науково-дослідної лабораторії «Психології ррозвитку сім’ї та гендерних ресурсів», з метою підвищення рівня психологічної та емоційної грамотності для жителів міста проводяться різноманітні заходи та проєкти. Серед них, створено проєкт «Клуб молодих матусь», що проводиться на базі міської бібліотеки №13.

  

Заняття проводяться щомісячно, запрошуються всі бажаючі. Захід проводить керівник науково-дослідної лабораторії «Психології розвитку сім’ї та гендерних ресурсів», кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної психології Цілинко Ірина Олександрівна.

На кожній зустрічі підіймаються такі важливі питання, як: роль батьків у вихованні особистості дитини; основи психогігієни; психопрофілактика станів, ситуацій і поведінки ризику; фактори психологічного благополуччя особистості; моральне виховання в сім’ї та багато інших, цікавих тем.

Загалом, систематичне забезпечення психопрофілактичними заходами сприяє підвищенню рівня психологічної грамотності, налагодженню психоемоційного стану та підвищенню якісних показників життя учасників заходу.

На факультеті психології, історії та соціології ХДУ, на кафедрі практичної психології успішно функціонує науково-дослідна лабораторія «Психологія розвитку сім’ї та гендерних ресурсів». За період 2013-2015 років, виконуються наступні види діяльності:

-          Організовано науково-дослідницьку діяльність групи студентів, що займаються теоретико-методологічним аналізом та емпіричним дослідженням проблем гендерних ресурсів під керівництвом викладацького складу членів кафедри практичної психології. На теперішній час проведена робота за такими актуальними темами: «Аналіз гендерних стереотипів сучасних батьків», «Дослідження особливостей презентації товару для чоловіків та жінок», «Вивчення ставлення до фемінного та маскулінного типу поведінки», «Аналіз формування та руйнування гендерних стереотипів», «Дослідження гендерних характеристик особистості», «Особливості гендерного образу чоловіків в жіночому колективі»;

-         Розроблено та впроваджено програми тренінгових занять, які проводяться студентами на базі університету та психологічної служби ХДУ протягом навчального року. До програм соціально-психологічних тренінгів, які успішно впроваджено в роботу відносяться: «Формування навичок міжособистісної комунікації чоловіків та жінок в змішаній групі», «Значимість гендерних стереотипів у житті особистості», «Презентація особистісного гендерного образу», «Аналіз формування та руйнування гендерних стереотипів»;

-         Здійснюється участь студентів у Всеукраїнських науково-практичних конференціях з доповідями та проведенням тренінгів, присвяченим проблемам гендерної рівності. Зокрема, участь у Всеукраїнській (з міжнародною участю) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-психологічні технології розвитку особистості» (4-5 квітня 2013 р). Доповідали Макаренко А. «Розбіжності в стереотипах привабливості у чоловіків та жінок», Сергєєва М. «Гендерні відмінності у проявах залежної поведінки». Провели мастер-класи: Сергєєва М., Адамкович А. «Мелодія взаємин – це пісня»; участь у Всеукраїнській (з міжнародною участю) науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Соціально-психологічні технології розвитку особистості» (27-28 лютого 2014 р). Доповідали Макієнко М. «Вплив гендерних ролей на розбіжності в уявленнях про успішність чоловіків і жінок», Причепа М. «Переживання самотності у чоловіків та жінок середнього віку», Севрюк К. «Фактори, що впливають на уявлення чоловіків і жінок про власну успішність», Доманова Я. «Гендерні стереотипи в обиранні професії старшокласниками». Провели майстер-клас Студенцова Д., Власиневич А. «Переклад з чоловічого на жіночий і навпаки»; участь у ІVМіжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми практичної психології» (10-11 квітня 2014 р.). Проводили майстер-клас Тімакова Я. «Жінки з Венери, чоловіки з Марсу»;

-         Щорічне проведення заходів, присвячених дню матері, дню батька. Окрім підготовки стенгазет, студентський актив факультету аналізує роль матері та батька у сучасній сім’ї, доповідає про актуальні дослідження, присвячені загально-психологічним, зокрема гендерним проблемам, які обговорюються на круглому столі у вигляді дискусії.

На кафедрі практичної психології викладається курс «Гендерна психологія» у обсязі 32 год. лекції та 42 год. семінарські заняття.

Постійно здійснюється  плідна наукова робота зі студентами, результати якої знаходять своє відображення у вигляді участі та перемог у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах. Зокрема, участь студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт: перші місця отримали Макієнко М. (2014р.) «Вплив гендерних ролей на уявлення про власну успішність у чоловіків та жінок» (Луганський національний педагогічний університет ім. Т.Шевченка); Козлова М. (2013р.) «Гендерні відмінності у сексуальних установках в юнацькому віці» (Луганський національний педагогічний університет ім. Т.Шевченка);    Ільїна Г. (2014р.) посіла друге місце у Всеукраїнській олімпіаді з психології  з науковою роботою «Гендерні особливості мотивації здорового способу життя особистості» (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка).

За зазначений період  по кафедрі захищено 10 дипломних робіт з проблем гендерної психології. Серед них:  «Гендерна ідентифікація як чинник самоставлення у юнацькому віці»; «Гендерні особливості стратегій досягнення успіху у молоді»; «Гендерна детермінація вибору студентами стратегій поведінки у конфлікті»; «Гендерні уявлення про самореалізацію сучасної жінки».

Освітньо-кваліфікаційний рівень та ступінь освіти

Кількість випускних робіт

Навчальний рік

Загальна кількість

«БАКАЛАВР»

5

2013-2014 н.р.

 

10

 

«БАКАЛАВР»

2

2014-2015 н.р.

«СПЕЦІАЛІСТ»

1

2014-2015 н.р.

«МАГІСТР»

2

2014-2015 н.р.

 

Шостий етап розпочався у 2020 році. Керівництво лабораторією прийняла - доктор психологічних наук, професор Шебанова В.І.

В рамках роботи науково-дослідної лабораторії продовжує проводиться робота, що включає широке коло питань, які пов’язані з формуванням вищих смислів життя в дошлюбних стосунках та сім’ї.

Паспорт лабораторії.pdf (3 Mb)

Положення Лаборатория 2014.pdf (2.8 Mb)

 

 

Новий Модуль Документ

Робота лабораторії 2015

Оновлено: 21.01.2016

24 грудня 2015 року в рамках роботи науково-дослідної лабораторії «Розвитку сім’ї та гендерних ресурсів» було відвідано Херсонський загальноосвітній учбово-виховний комплекс №11 Херсонської міської ради. За допомогою студентів денної та заочної форми спеціальності «Психологія», ми привітали дітей з наступаючим Новим роком.

 

 

 

 

 

Щиро вдячні всім, хто прийняв участь у зборі іграшок та подарунків для дітей з вадами зору. Щиро вітаємо всіх з Новим роком! Бажаємо миру, злагоди та здійснення мрій!