Кафедра психології

Факультет психології, історії та соціології

Освітньо-професійна програма

Новий Модуль Документ

Контакти

Вн. тел.: 227

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА КАФЕДРИ VBiloushchenko@ksu.ks.ua

Новини

 • 22 березня 2021 р.

  Аспірантська практика

  23 березня 2021 року відповідно до програми аспірантської практики аспіранткою 3 року навчання спеціальності 053 Психологія Крупник Ганною Анатоліївною проведено лекцію для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 231 групи з теми «Діяльність практичного психолога у закладі освіти».

   


  Наші випускники

   Щиро вітаємо викладача кафедри психології Мойсеєнко Вікторію Василівну з отриманням диплому доктора філософії у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 053 Психологія!!!

 • 22 березня 2021 р.

  Наші випускники

  Щиро вітаємо випускницю аспірантури Херсонського державного університету Танасійчук Олену Миколаївну з успішним захистом дисертації «Генеза архетипових образів становлення професійного спрямування особистості» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія; історія психології, який відбувся 5 березня 2021 року у спеціалізованій вченій раді К 41.051.07 Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

  Щиро вітаємо наукового керівника – кандидата психологічних наук, доцента, доцента кафедри психології Тавровецьку Наталію Іванівну!

 • 18 березня 2021 р.

  Щиро вітаємо доцентку кафедри психології Тавровецьку Наталію Іванівну із врученням подяки Херсонського державного університету!

 • 23 лютого 2021 р.

 • 18 лютого 2021 р.

  17 лютого 2021 року викладачі та аспіранти кафедри психології долучилися до онлайн-лекції кандидата психологічних наук, віце-президента Асоціації політичних психологів України Олексія Зимовіна: «Соціальна близькість в часи соціальної дистанції: навіщо та як досягається».

  Проведення даного заходу забезпечила Асоціація політичних психологів України – ми дивимось в політику, споглядайте разом з нами!

 • 15 лютого 2021 р.

  12.02.2021 відбувся залік з 1 модулю виробничої практики здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 053 Психологія денної форми навчання. Магістранти набули нових компетентностей організації наукового дослідження та з питань академічної доброчесності, засвоїли нові знання та практичні навички, навчаючись на освітніх платформах Прометеус, EdEra, Всеосвіта.

 • 27 січня 2021 р.

  Сьогодні, 27 січня 2021 року, для студентів спеціальності 053 Психологія другого (магістерського) рівня та третього (освітньо-наукового) рівня  вищої освіти,  з метою роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог академічної доброчесності, було проведено навчально-методичний семінар  за активного сприяння директора Наукової бібліотеки ХДУ, Нателли Арустамової, та провідних фахівців бібліотеки з теми: «Відкритий доступ та академічна доброчесність: ресурси наукової бібліотеки ХДУ». 

  До участі доєдналися наукові керівники кваліфікаційних робіт, завідувач кафедри загальної та соціальної психології, доктор психологічних наук, професор Олена Блинова та гарант освітньої програми, кандидат психологічних наук, доцент, Світлана Бабатіна.

  Магістранти та аспіранти всебічно поінформовані щодо засад запобігання академічного плагіату, дотримання правил та норм академічної доброчесності, задля отримання якісної освіти і диплому Херсонського державного університету.

 • 28 грудня 2020 р.

  24.12.2020

  Вітаємо 43-х здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія з успішним складанням комплексного екзамену та захистом кваліфікаційної роботи!!!

 • 14 грудня 2020 р.

  Вітаємо!

  Херсонський відокремлений підрозділ Асоціації політичних психологів України нагороджено грамотою за активну діяльність у галузі політичної психології!

 • 11 грудня 2020 р.

  Випускниця спеціальності "Психологія" 2020 року, нині успішний практикуючий психолог, Руслана Калінчева 1 грудня 2020 року провела методичний семінар з теми "Особливості роботи психолога з ЛГБТ-підлітками" для магістрантів першого курсу денної та заочної форм навчання спеціальності Психологія. Студенти виявили пізнавальний інтерес до теми, активно задавали питання, висловлювали власні думки з теми, що розглядалася. До зустрічі долучилися викладачі та аспіранти кафедри загальної та соціальної психології. На майбутнє плануємо регулярно проводити зустрічі з випускниками спеціальності, ділититися набутим досвідом та напрацьовувати стратегію розвитку та удосконалення підготовки майбутніх фахівців.