Положення про навчально-наукову лабораторію

Паспорт навчально-наукової лабораторії

Інформальна освіта

Оновлено: 22.03.2021

Контакти

наша адреса:

73013 м. Херсон, пров. інженера Корсакова, 47

навчальний корпус № 5,

4 поверх, каб. 418

телефон: 380-502-08-27-57

внутрішній телефон: 227

e-mail: svetababatina@gmail.com

 

Склад наукового колективу

Оновлено: 23.02.2021

Лабораторія створена на кафедрі загальної та соціальної психології і функіонує з 2005 року.
Керівниця лабораторії - Світлана Іванівна Бабатіна, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології

 

Блинова Олена Євгеніївна - докторка психологічних наук, професорка кафедри психології

 

Попович Ігор Степанович - доктор психологічних наук, професор кафедри психології

 

Крупник Іван Романович - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології

 

Мойсеєнко Вікторія Василівна - доктор PhD психології, асистентка кафедри психології

 

Крупник Анна - аспірантка 3 року навчання

 

Граділь Єлизавета - аспірантка 1 року навчання

 

Коковіхіна Ольга - аспірантка 1 року навчання

 

Напрями діяльності та основні завдання лабораторії:

Оновлено: 23.02.2021

Мета: популяризація психологічних знань, просвітницької роботи з батьками і дітьми у межах психоедукації; покращення практичної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 053 Психологія.

Завдання:

  • проведення теоретичних і експериментальних досліджень когнітивної, емоційно-вольової та поведінкової орієнтацій учнів, їх батьків, учителів, студентства з використанням системи діагностики, корекції, реабілітації, профілактики.
  • використання результатів досліджень та досвіду працівників лабораторії для підготовки спеціалістів, у напрямках визначених Положенням про навчально-наукову лабораторію розвитку дитини «Надія».
  • надання консультацій для вихователів ЗДО та практичних психологів шкіл ЗСО.
  • виконання замовлень на проведення діагностичних досліджень, проведення семінарів та майстер-класів для практичних психологів міста, області, регіону.
  • участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, наукових конференціях, семінарах та проектах.
  • видання монографій, збірників наукових праць, підготовка звітів.
  • рецензування науково-методичних матеріалів за профілем лабораторії для учасників освітнього процесу.

Нормативна база

Положення про організацію наукової, науково-технічної інноваційної  діяльності у Херсонському державному університеті

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/Положення%20організацію%20НДР.pdf?id=dcb2fe6b-88b6-412a-a520-7b7599b3d210

Положення про навчально-наукову лабораторію розвитку дитини «Надія»

http://www.kspu.edu/About/Faculty/IPHS/ChairGenSocialPsychology/LabPsycholDevelopChildrenNadiya.aspx

Закон України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII), «Про освіту» (від 5.09.2017
№ 2145-VIII).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про інформацію» від (2.10 1992 № 2657-XII).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.04 2001 № 2402-III).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

 


Лабораторія психологічного розвитку дитини "Надія"

Оновлено: 25.02.2021

Керівник лабораторії, Світлана Бабатіна, взяла участь у навчально-практичному семінарі «Дистанційна модерація батьків у вирішенні дитячих проблем». Семінар мав структуру кейсу, містив у собі теоретичну, практичну та контрольну (перевірка ефективності втручання) частини. Опрацьовані схеми ведення протоколу вияву страхів у дітей відповідно віку, розглянуто та проаналізовано чек-лист основних питань і складена карта контролю змін впродовж втручання і супроводу дитячого психолога сім’ї за запитом.


 Доцент кафедри, керівник лабораторії Світлана Бабатіна постійно підвищує професійну кваліфікацію за напрямком роботи лабораторії. Зокрема, на 2020-2021 рік керівниця проходить навчання в Інституті післядипломної освіти "Інститут вищої психології" у м. Києві, за річною 9-ти модульною програмою "Дитяча психологія і психотерапія". Підсумком навчання буде захист проєктної роботи та отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації за напрямком "Психологія та психотерапія" в обсязі 160 академічних годин.


13 листопада 2019 року  колективами кафедр  загальної та соціальної психології, практичної психології соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету було проведено Науково-практичний семінар «Девіантна поведінка у царині психологічної практики». Зазначена тема семінару є актуальною у сьогоденні!

Останнім часом збільшилась кількість звернень до практичного психолога закладу освіти від учителів, особливо старших класів, щодо школярів, які мають явні відхилення поведінки. Проблема девіантної поведінки та її корекції завжди була важливою у педагогіці, психології, соціології,  проте останнім часом вона набуває масового характеру. Відбувається розрив між прагненням до швидкого зростання матеріального добробуту і відсутністю важелів саморегуляції, заснованих на високій культурі, духовності, що є вельми актуальним при супроводі підростаючого покоління і особливим прошарком у порушеній темі є соціально-психологічна просвіта батьків!

Метою  зібрання, було перш за все, обмін досвідом,  напрацювання векторів вирішення актуального питання сьогодення, отримання практик сучасних психотехнологій у роботі з різними видами девіацій та корекції поведінкових патернів у тріаді «Батьки-Дитина-Фахівець».

Отже, усе зазначене було згуртовано у темі  семінару «Девіантна поведінка у царині психологічної практики»!

      Учасників і гостей семінару привітали проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, доктор філологічних наук, професор Сергій Омельчук, декан соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету, доктор соціологічних наук, професор Ірина Шапошникова,  завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, доктор психологічних наук, професор Олена Блинова, завідувач кафедри практичної психології Херсонського державного університету, кандидат психологічних наук, доцент Наталія Тавровецька, завідувач  навчально-наукової лабораторії розвитку дитини «Надія» кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету, доцент Світлана Бабатіна, завідувач науково-дослідної лабораторії «Психологія розвитку сім’ї та гендерних ресурсів» кафедри практичної психології Херсонського державного університету,  кандидат психологічних наук Ірина Цілинко.

За сприяння начальника управління  освіти Херсонської міської ради Юрія Ніконова,  практичного психолога при Управлінні освіти Херсонської міської ради Галини Гуренок, до участі були залучені  практичні психологи закладів середньої та дошкільної освіти м. Херсона та області, а також у роботі семінару взяли участь усі небайдужі у царині  вирішення актуальної проблеми сьогодення.  Семінар відвідало близько 80 фахівців м. Херсона та області, а саме були практичні психологи Каланчацького, Голопристанського, Білозерського, Олешківського, Каховського та інших районів області.

         Родзинкою семінару було саме поєднання теоретичного  досвіду та практичного надбання фахівців, психологів у царині сучасних психотехнологій.

       Підведення підсумків семінару відбулося у  теплій дружній атмосфері, учасники висловили слова вдячності організаторам  заходу,  зауважили, що отримали  справжнє задоволення від семінару та безцінний досвід для подальшої роботи. Разом підвели підсумки роботи, окреслили шлях подальшої співпраці  та отримали сертифікати учасника семінару.

           Семінар завершився, проте ми не прощаємося, а говоримо: «До нових зустрічей і спільних звершень»!