Всі новини

 • 22 березня 2021 р.

  Аспірантська практика

  23 березня 2021 року відповідно до програми аспірантської практики аспіранткою 3 року навчання спеціальності 053 Психологія Крупник Ганною Анатоліївною проведено лекцію для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 231 групи з теми «Діяльність практичного психолога у закладі освіти».

   


  Наші випускники

   Щиро вітаємо викладача кафедри психології Мойсеєнко Вікторію Василівну з отриманням диплому доктора філософії у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 053 Психологія!!!

 • 22 березня 2021 р.

  Наші випускники

  Щиро вітаємо випускницю аспірантури Херсонського державного університету Танасійчук Олену Миколаївну з успішним захистом дисертації «Генеза архетипових образів становлення професійного спрямування особистості» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія; історія психології, який відбувся 5 березня 2021 року у спеціалізованій вченій раді К 41.051.07 Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

  Щиро вітаємо наукового керівника – кандидата психологічних наук, доцента, доцента кафедри психології Тавровецьку Наталію Іванівну!

 • 18 березня 2021 р.

  Щиро вітаємо доцентку кафедри психології Тавровецьку Наталію Іванівну із врученням подяки Херсонського державного університету!

 • 23 лютого 2021 р.

 • 18 лютого 2021 р.

  17 лютого 2021 року викладачі та аспіранти кафедри психології долучилися до онлайн-лекції кандидата психологічних наук, віце-президента Асоціації політичних психологів України Олексія Зимовіна: «Соціальна близькість в часи соціальної дистанції: навіщо та як досягається».

  Проведення даного заходу забезпечила Асоціація політичних психологів України – ми дивимось в політику, споглядайте разом з нами!

 • 15 лютого 2021 р.

  12.02.2021 відбувся залік з 1 модулю виробничої практики здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 053 Психологія денної форми навчання. Магістранти набули нових компетентностей організації наукового дослідження та з питань академічної доброчесності, засвоїли нові знання та практичні навички, навчаючись на освітніх платформах Прометеус, EdEra, Всеосвіта.

 • 27 січня 2021 р.

  Сьогодні, 27 січня 2021 року, для студентів спеціальності 053 Психологія другого (магістерського) рівня та третього (освітньо-наукового) рівня  вищої освіти,  з метою роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог академічної доброчесності, було проведено навчально-методичний семінар  за активного сприяння директора Наукової бібліотеки ХДУ, Нателли Арустамової, та провідних фахівців бібліотеки з теми: «Відкритий доступ та академічна доброчесність: ресурси наукової бібліотеки ХДУ». 

  До участі доєдналися наукові керівники кваліфікаційних робіт, завідувач кафедри загальної та соціальної психології, доктор психологічних наук, професор Олена Блинова та гарант освітньої програми, кандидат психологічних наук, доцент, Світлана Бабатіна.

  Магістранти та аспіранти всебічно поінформовані щодо засад запобігання академічного плагіату, дотримання правил та норм академічної доброчесності, задля отримання якісної освіти і диплому Херсонського державного університету.

 • 28 грудня 2020 р.

  24.12.2020

  Вітаємо 43-х здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія з успішним складанням комплексного екзамену та захистом кваліфікаційної роботи!!!

 • 14 грудня 2020 р.

  Вітаємо!

  Херсонський відокремлений підрозділ Асоціації політичних психологів України нагороджено грамотою за активну діяльність у галузі політичної психології!

 • 11 грудня 2020 р.

  Випускниця спеціальності "Психологія" 2020 року, нині успішний практикуючий психолог, Руслана Калінчева 1 грудня 2020 року провела методичний семінар з теми "Особливості роботи психолога з ЛГБТ-підлітками" для магістрантів першого курсу денної та заочної форм навчання спеціальності Психологія. Студенти виявили пізнавальний інтерес до теми, активно задавали питання, висловлювали власні думки з теми, що розглядалася. До зустрічі долучилися викладачі та аспіранти кафедри загальної та соціальної психології. На майбутнє плануємо регулярно проводити зустрічі з випускниками спеціальності, ділититися набутим досвідом та напрацьовувати стратегію розвитку та удосконалення підготовки майбутніх фахівців.

 • 7 грудня 2020 р.

  3 грудня 2020 року помічник декана з міжнародного співробітництва, доцент кафедри загальної та соціальної психології Світлана Бабатіна взяла участь у тренінгу від Інформаційного центру Європейського Союзу при ХДУ й відділу міжнародних ініціатив та проєктної діяльності.

  Спікерами заходів виступили співробітники відділу міжнародних ініціатив та проєктної діяльності та координаторка Інформаційного центру ЄС при ХДУ Карина Башкірова.

   Під час ознайомчих тренінгів були розглянуті тематичні напрями та особливості діяльності програм: «Ключові напрями і конкурси проєктів Еразмус+» в Україні, Fulbright Research and Development Program на 2021 академічний рік, Fulbright Visiting Scholar Program, стипендійні програми DAAD.

   На початку циклу тренінгів проректорка з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій Оксана Лаврикова звернула увагу на те, що кожен охочий має змогу отримати як консультаційну, так і супровідну підтримку від представників відділу міжнародних ініціатив та проєктної діяльності й Інформаційного центру ЄС при ХДУ.

   Окрім цього, відбулися майстер-класи з підготовки проєктних пропозицій «Розбудова потенціалу вищої освіти» та Жан Моне за Програмою Еразмус+. Цього року до циклу тренінгів було включено інформацію про конкурси Креативної Європи та House of Europe, Міжнародного Вишеградського Фонду та гранти Посольства США.

 • 30 листопада 2020 р.

 • 24 листопада 2020 р.

  Міжнародна співпраця

  20 листопада 2020 р. завідувач кафедри загальної та соціальної психології, доктор психологічних наук, професор Блинова Олена Євгенівна взяла участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психології особистості та соціальної взаємодії: Розвиток психологічної освіти та науки в Гродненському регіоні», яку було присвячено 20-річчю факультету психології Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь).

  Кафедра загальної та соціальної психології є співорганізатором у проведенні цієї конференції, професор Блинова О.Є. увійшла до складу програмного комітету конференції.

  Професор Блинова О.Є. виступила із доповіддю за результатами спільного дослідження з аспіранткою спеціальності 053 Психологія Валентиною Каленчук «Сприйняття студентами організаційної культури університету як чинник психологічної безпеки».

 • 16 листопада 2020 р.

  Доцентка кафедри загальної та соціальної психології Світлана Бабатіна розповіла, як батькам школярів налаштовуватися на дистанційне навчання та підтримувати своїх дітей!

  https://fb.watch/1IwJYbi44h/

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1265850537125724&id=784531731924276

 • 16 листопада 2020 р.

  Кафедра загальної та соціальної психології потужно рухається у науці!!!

  У профілі кафедри в Google Scholar майже 1000 покликань! І h-індекс = 18.

  Тримаємо темп!

  Scholar.Google

 • 13 листопада 2020 р.

  Співпраця з академічною спільнотою

  12 листопада 2020 року доктором психологічних наук, професором, професором кафедри соціальної психології та психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Пілецькою Любомирою Сидорівною для аспірантів спеціальності 053 Психологія та студентів було проведено інтерактивне заняття з теми "Психологічні особливості військової діяльності". Було обговорено низку питань, які стосуються прав військовослужбовців, особливостей їх служби у сучасних умовах, проблеми надання психологічної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей. Дискусія викликала інтерес та спонукала до продовження співпраці з визнаними науковцями України у психології.

 • 12 листопада 2020 р.

  Кафедра загальної та соціальної психології підтримує професійні звязки з нашими випускниками аспірантури.

  Оксана Миколаївна Лось захистила кандидатську дисертацію з теми "Психологічні дисгармонії особистості в особливих умовах професійної діяльності (на прикладі діяльності медичної сестри)" у 2014 році (науковий керівник - професор Блинова О. Є.).

  Зараз займає посаду доцента кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету.

  Крім того, продовжує підвищення професійної кваліфікації: з 2018 року є дійсним членом "Асоціації сексологів та сексотерапевтів України"; дійсним членом Громадського обєднання "Всеукраїнська психодіагностична асоціація"; дійсним членом Громадської спілки "Національна психологічна асоціація". Має сертифікат про завершення навчання на програмі з базових навичок сімейного медіатора "Основи сімейної медіації" та курсу "Базові навички медіації".

  10 листопада 2020 року Оксана Миколаївна прочитала відкриту лекцію "Психологія статевої самоідентифікації дитини", на яку запросили аспірантів освітньої наукової програми "Психологія" спеціальності 053 Психологія.

 • 11 листопада 2020 р.

  10 листопада 2020 року аспіранти освітньо-наукової програми "Психологія" спеціальності 053 Психологія взяли участь у фаховому семінарі, на якому відбулося наукове обговорення результатів дисертаційного дослідження Дрозд Лідії Вікторівни "Формування життєвого цілепокладання у підлітків з інтелектуальними порушеннями" на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Рецензентами за рішенням вченої ради ХДУ призначено доктора психологічних наук, професора Поповича Ігоря Степановича та доктора психологічних наук, доцента Яковлеву Світлану Дмитрівну.

  Фаховий семінар проводиться з метою створення разової спеціалізованої вченої ради при Херсонському державному університеті для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня PhD. До участі в обговоренні долучилися викладачі кафедри загальної та соціальної психології та кафедри спеціальної освіти.

 • 11 листопада 2020 р.

  Професор, доктор психологічних наук, професор кафедри загальної та соціальної психології Попович Ігор Степанович 15 та 16 жовтня 2020 року взяв участь у "Workshop on CIT for Risk-Informed Systems (CITRisk-2020) (Scopus, DBLP). У рамках роботи наукової лабораторії "Розробка систем підтримки прийняття рішень, ергатичних та автоматизованих систем керування рухом судна" (ХДМА) і запропонував експериментальне дослідження мінімізації людського чинника пов'язане з ризиками управління судном.

 • 10 листопада 2020 р.

  Головного редактора наукового журналу "Інсайт: психологічні виміри суспільства. Insight: the psychological dimensions of society", професора, доктора психологічних наук, професора кафедри загальної та соціальної психології Поповича Ігоря Степановича прийнято до складу редакційної колегії журналу "Amazonia Investiga" (https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia)(Колумбія). Науковий жунал індексується в наукометричній базі Web of Science.
 • РОБОТА У СКЛАДІ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ!

  9 листопада 2020 р.

  Згідно Наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (№ 1581-Е від 19 жовтня 2020 року) професор кафедри загальної та соціальної психології, доктор психологічних наук, професор Попович Ігор Степанович, призначений експертом для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю "053 Психологія" ОП "Психологія" за другим рівнем вищої освіти в Національному університеті "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка з 27 по 29 жовтня 2020 року. До складу експертної групи також увійшли: керівник експертної групи - доцент, кандидат психологічних наук Літвінова Ольга Володимирівна (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського); експерт - аспірантка Приступа Яна Вячеславівна (Криворізький державний педагогічний університет). Основна функція експертної групи - консультаційне оцінювання ОП "Психологія".

 • ВІТАЄМО РЕДАКЦІЙНУ КОЛЕГІЮ ЖУРНАЛУ! Усі випуски наукового журналу «Інсайт: психологічні виміри суспільства» / «Insight: the psychological dimensions of society» (вебсайт журналу http://insight.stateuniversity.ks.ua/ ) проіндексовано в міжнародній базі BASE (https://www.base-search.net/Search ). BASE — одна з найбільш об’ємних пошукових систем у світі, особливо серед академічних веб-ресурсів. BASE забезпечує понад 150 мільйонів документів з понад 7000 джерел. Редакційна колегія наукового журналу постійно працює над оптимальною представленістю і доступністю українського наукового психологічного продукту у світовому науковому просторі!

  6 листопада 2020 р.

 • Викладачі кафедри продовжують підвищувати свою кваліфікацію. Доцент кафедри Крупник Іван Романович пройшов навчання у Центрі здоров'я та розвитку "Коло сім'ї" за програмою "Розлад з дефіцитом уваги та гіперактивністю у підлітковому віці: виклики діагностики та модель допомоги".

  5 листопада 2020 р.

   


  Карантин не перешкода для ініціативного стажування!

  Викладачка кафедри Світлана Бабатіна  пройшла  онлайн  навчання  і отримала сертифікат кількістю 15 годин (23-24 березня 2020 року) за програмою «Дитяча травма: психоаналітичний підхід» у Київському Інституті раціонально-інтуїтивної психотерапії «Я». Тренерка курсу, докторка психологічних наук, професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Катерина Мілютіна  Вітаємо членів редакційних колегій

  наукових видань:

  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки

  Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Psychological Sciences

   

  https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj

  та

  Інсайт: психологічні виміри суспільства

  Insight: the psychological dimensions of society

  http://insight.journal.kspu.edu/index.php/insight

  із включенням наукових видань до переліку фахових видань України (категорія Б)

  (Наказ МОН від 17.03.2020 № 409)

   

   

   

   

   


   

  ЗАВДАННЯ  САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ  ДЛЯ СТУДЕНТІВ НА ПЕРІОД З 12.03.2020 по 03.04.2020

  Загальна психологія_Сприймання конспект лекції.doc (99.5 Kb)

  Загальна психологія _1 курс (сем).docx (20.4 Kb)

  Загальна психологія_1 курс (лб).docx (18.9 Kb)

  Антропологія_1 курс.docx (13 Kb)

  Вікова психологія_1 курс (лб).docx (22.2 Kb)

  Вікова психологія_ курс (с).docx (21.9 Kb)

  Теорії особистості_1 курс.docx (26.4 Kb)

  Психодіагностика _2 курс.doc (37 Kb)

  Соціальна психологія (з практ)_2 курс.doc (55 Kb)

  Експериментальна психологія_2 курс.doc (39.5 Kb)

  Психологія спілкування_2 курс.docx (12.7 Kb)

  Казка як метод психокорекції_2 курс.docx (14.3 Kb)

  Методи підбору персоналу_3 курс.docx (16.6 Kb)

   Психокорекція_3 курс.docx (13.4 Kb)

  Соціально-психологічнии тренінг_3 курс_оновлении.doc (39 Kb)

  Практикум_4 курс.docx (20.9 Kb)

  Історія психології_4 курс.docx (20.1 Kb)

  Політична психологія (с) _ 4 курс.doc (48.5 Kb)

  Психологія соціальних відносин_4 курс.docx (18.2 Kb)

  Психол.основи соц.моб.особ._1 МАГ..docx (27.4 Kb)

  Темпоральна психологія _1 курс маг.docx (22 Kb)

  Методика проведення психологічної експертизи_131-М.docx (12.9 Kb)

   

  З 7 по 14 лютого 2020 року завідувач кафедри загальної та соціальної психології, професор Олена Блинова пройшла навчання в рамках семінару-тренінгу за програмою «Інституційні інструменти професійного розвитку сучасного викладача університету».
  В рамках навчання на семінарі було розроблено програму стажування «Інноваційні технології реалізації освітнього процесу у галузі психології» (2 кредити - 60 годин). Запрошуємо на навчання!

  28 лютого 2020 року відбулося вручення сертифікатів за програмою семінару-тренінга «Інституційні інструменти професійного розвитку сучасного викладача університету».Захід координував перший проректор ХДУ Сергій Омельчук. #ХДУстимулдорозвитку

 • 24 лютого 2020 р.

  21-23  лютого доцент кафедри загальної та соціальної психології Бабатіна Світлана Іванівна взяла участь у семінарі для ведучих груп "Восьмикрокової програми по роботі з втратою з групами дорослих, які втратили близьких людей" Центру по роботі з тяжкими втратами університетської лікарні Акерсгус (SFSS). (24 години)

 • 20 лютого 2020 р.

  Доцентки кафедри загальної та соціальної психології Яцюк Анастасія Миколаївна та Бабатіна Світлана Іванівна долучились до української спілки психотерапевтів. Вітаємо з отриманням професійного посвідчення!

  Поєднання теорії та практики є візитівкою кафедри загальної та соціальної психології.

   

 • 14 лютого 2020 р.

                Гармонійність особистості і кохання? Спільне і різне? Питання полемічне…

              Викладачі кафедри  загальної та соціальної психології і студенти спеціальності «Психологія» ділилися своєю думкою, баченням і розумінням: «Кохання це - повага, взаємопідтримка , турбота, співпереживання і багато іншого.

               Головною родзинкою у почутті і підтримці любові є повага до загальнолюдських цінностей моральності. І дуже важливо, що молоде покоління цінує, має свою світоглядну позицію і підтримує по життю гуманістично-телеологічні погляди. 

 • 29 січня 2020 р.

  З метою популяризації психології та  профілактики психічного здоров'я населення доцентом кафедри загальної та соціальної психології Яцюк Анастасією Миколаївною було записано серію ефірів на радіо Херсон: UA

  https://m.facebook.com/groups/318970791863486?view=permalink&id=795243687569525

  https://m.facebook.com/groups/318970791863486?view=permalink&id=747095015717726

  https://m.facebook.com/groups/318970791863486?view=permalink&id=732573493836545

  https://m.facebook.com/groups/318970791863486?view=permalink&id=717815125312382

   

 • 27 січня 2020 р.

  27 січня на засіданні вченої ради Херсонського державного університету було вручено професору кафедри загальної та соціальної психології Поповичу Ігорю Степановичу атестат професора. Вітаємо! 

 • 20 січня 2020 р.

  Запрошуємо аспірантів, молодих вчених, магістрантів, студентів до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-психологічні технології розвитку особистості», що відбудеться у Херсонському державному університеті 14 травня 2020 року.

  02 Херсон (инф. письмо) май 2020.doc (95.5 Kb)

  02_Херсон (інф. лист) травень 2020.doc (100.5 Kb)

 • 21 січня 2020 р.

  Доцент кафедри загальної та соціальної психології Крупник Іван Романович успішно завершив онлайн-курс Інституту педагогіки (Teachers College) Колумбійського університету «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель?». Курс  на базі сучасних досліджень розповідає про те, як саме ми навчаємося – як наш мозок створює, зберігає і відтворює спогади. Основну увагу автори приділяють типовим помилковим уявленням та непорозуміння у навчанні, які можуть завадити учням одержувати знання та опановувати нові предмети максимально ефективно. Курс спрямований на покращення практики викладання. Вітаємо!

 • 21 січня 2020 р.

  Доцент кафедри загальної та соціальної психології Бабатіна С.І. завершила навчання за програмою «Когнітивно-поведінкова модель в психологічному консультуванні дітей та підлітків, що проходило у м. Києві, тривалістю 60 год. Програму затверджено на засіданні кафедри психології  Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №2 від. 30.08.2016 р. ) Вітаємо!


 • 13 січня 2020 р.

          26 грудня 2019 року відбулися урочистості з нагоди вручення дипломів ступеня вищої освіти "магістр" студентам спеціальності "Психологія".
 • 23 грудня 2019 р.

              Школа юного психолога та соціолога продовжує свою роботу

  Переглядів(387)   Детальніше
 • 21 грудня 2019 р.

           Щиро вітаємо професора кафедри загальної та соціальної  психології Поповича Ігоря Степановича із присвоєнням вченого звання професор!

 • 21 грудня 2019 р.

  Щиро вітаємо здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" спеціальності "Психологія" з успішним завершеням навчання у Херсонському державному університеті!

  Переглядів(396)   Детальніше
 • 6 грудня 2019 р.

  9 грудня для вихованців НВК «Школи гуманітарної праці» Херсонської обласної ради доцентом кафедри загальної та соціальної психології соціально-психологічного факультету ХДУ Бабатіною Світланою Іванівною, було проведено інтерактивну пізнавальну бесіду «Моя майбутня професія».

  Переглядів(461)   Детальніше
 • 30 листопада 2019 р.

  28-29 листопада 2019 року завідувач кафедри, професор Блинова О.Є. та професор Попович І.С. взяли участь у тренінгу для кандидатів в експерти з акредитації освітніх програм, розроблений Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Тренінг проведено начальником відділу забезпечення якості освіти ХДУ професором Кобцем В.М.

  Переглядів(506)   Детальніше
 • 14 листопада 2019 р.

  13 листопада 2019 року  колективами кафедр  загальної та соціальної психології, практичної психології соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету було проведено Науково-практичний семінар «Девіантна поведінка у царині психологічної практики»
 • 6 листопада 2019 р.

  З нагоди святкування 102-ої річниці ХДУ професори кафедри загальної та соціальної психології Олена Блинова та Ігор Попович були нагороджені нагрудними знаками. Вітаємо!

  Переглядів(469)   Детальніше
 • 8 листопада 2019 р.

  8 листопада викладачі кафедри загальної та соціальної психології долучились до написання 19-го Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності