Силабуси

Оновлено: 25.02.2021

Силабус для третього рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія

Силабус Німецька мова для аспірантів ХДУ.doc (523.5 Kb)

Силабуси освітньої компоненти спеціальності 014.022 Середна освіта (Мова і література німецька)

Лексикологія німецької мови 3 курс.docx (312.5 Kb)

Лінгвокраїнознавство німецької мови 4 курс.docx (298 Kb)

Практична фонетика німецької мови 1 курс.docx (296 Kb)

Практична фонетика німецької мови 2 курс.docx (290.1 Kb)

Практична фонетика німецької мови 3 курс.docx (289.4 Kb)

Теоретична граматика німецької мови 4 курс.docx (300.5 Kb)

Практичний курс німецької мови 152 гр..docx (299.1 Kb)

Практичний курс німецької мови 252 гр..docx (288.2 Kb)

Практичний курс німецької мови 352 гр..docx (286.5 Kb)

Практичний курс німецької мови 452 гр..docx (288 Kb)

Країнознавство.doc (561.5 Kb)

Друга іноземна мова 2.doc (767.5 Kb)

 Література Німеччини.docx (320.4 Kb)

 Методика викладання німецької мови.doc (582.5 Kb)

202 гр Практичний курс другої іноземної мови .doc (602 Kb)

Практична граматика німецької мови 1 курс .doc (485.5 Kb)

102 гр Практичний курс другої іноземної мови .doc (581 Kb)

202 гр Практичний курс другої іноземної мови .doc (602 Kb)

Практична граматиканімецької мови 2 курс.docx (351.3 Kb)

3 курс Практична граматика німецької мови.doc (438 Kb)

302гр Практичний курс другої іноземної мови.docx (354 Kb)

402гр. Практичний курс другої іноземної мови .docx (349.4 Kb)

Практика усного та писемного мовлення 291.docx (362.1 Kb)

Практика усного та писемного мовлення 391.docx (373.9 Kb)

Програма переддипломної практики німецька мова.docx (1.1 Mb)

Програма мовної практики німецька мова.doc (1.2 Mb)

Програма виробничої практики німецька мова.docx (1.1 Mb)

Друга іноземна 421.docx (756.3 Kb)

Латинська мова.docx (876.1 Kb)

Практика усного та писемного мовлення 1 курс.docx (782.3 Kb)

Практика усного та писемного мовлення 4 курс.docx (736.3 Kb)

ВК 11 Друга іноземна мова 221 2 курс.pdf (243.5 Kb)

 

Силабуси освітньої компоненти спеціальності 035.043 Філологія (германськіі мови та літератури (переклад включно) перша - німецька)

OК2  Новітні досягнення з фахових дисциплін.pdf (721.6 Kb)

ОК5  Комунікативні стратегії.pdf (586.9 Kb)

ОК5  Комунікативні стратегії першої іноземної мови.pdf (596.7 Kb)

ОК6 Порівняльно-історичне мовознавство.pdf (325 Kb)

ОК7 Сучасна література країн першої іноземної мови.pdf (814.8 Kb)

ОК7  Сучасна література країн першої іноземної мови.pdf (863.2 Kb)

ОК4  Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО.pdf (527.8 Kb)

ОК8 Теорія літератури.pdf (553.3 Kb)

ОК9  Практичний курс другої іноземної мови і перекладу.pdf (460.1 Kb)

Практичний курс німецької мови та перекладу1М курс.docx (286.8 Kb)

Практичний курс німецької мови та перекладу1М курс.docx (295 Kb)

ВК 5 Теоретико -методичні засади роботи з науковим текстом1М курс.pdf (404.8 Kb)

 ВК 5 нова Методологія лінгвістичних досліджень1М курс.docx (352.6 Kb)

OK11 М2 Робоча програма виробничої практики з другої мови .pdf (815.7 Kb)

OK11 2М  Робоча прогама виробничої практики.pdf (706.9 Kb)

OK11 М1  Робоча програма виробничої практики з другої мови (2020-2021).pdf (774.1 Kb)

OK11 1М Робоча програма виробниої практики.pdf (678.5 Kb)

OK12 2 курс Робоча програма переддипломної практики 2020.pdf (492.3 Kb)

Основи наукової комунікації іноземною мовою (німецька мова).docx (332.4 Kb)

ВК4.1 Загальна теорія другої іноземної мови1M.pdf (432.1 Kb)

ВК4.1 Загальна теорія другої іноземної мови (заочна)1M.pdf (405.2 Kb)

ОК10 Актуальні проблеми перекладознавства (заочники)1M.pdf (378 Kb)

 

Силабуси освітньої компоненти спеціальності 014.023 Середна освіта (Мова і література франузька)

 Література франції.docx (291.8 Kb)

Інтерпретацiя художнього тексту.docx (297.8 Kb)

Теоретична грамаика _.docx (291.2 Kb)

Стилистика.docx (288.8 Kb)

Практична граматика 3_курс.docx (297.6 Kb)

 Практична граматика 2_курс.docx (288 Kb)

Лексикология_французької_мови.docx (289.6 Kb)

Методика викладання іноземної мови.docx (300.2 Kb)

Практика усного та писемного мовлення 4 к.docx (306.6 Kb)

Практична граматика_1_курс.docx (290.8 Kb)

Практика усного та писемного мовлення 1 курс.docx (294.5 Kb)

 Практика усного та писемного мовлення 3 курс.docx (308.8 Kb)

Практична фонетика 1 курс.docx (300.7 Kb)

Практична фонетика 2 курс.docx (298.6 Kb)

Країнознавство.docx (331.6 Kb)

Практика усного та писемного мовлення франц 2КУРС.docx (316.9 Kb)

Практична фонетика французької мови 3 КУРС.docx (324.7 Kb)

Програма переддипломної практики французька мова.docx (1.1 Mb)

Програма виробничої французької мовіи.docx (1.1 Mb)

Програма мовної практики французька мова.doc (1.2 Mb)

Силабуси освітньої компоненти спеціальності 035.055 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно) перша - французька)

 

ОК1  Філософія_та_методологія_науки.pdf (976.9 Kb)

ОК2_Новітні_досягнення_з_фахових_дисциплін.pdf (750 Kb)

ОК4 Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО.docx (117.8 Kb)

ОК5_Комунікативні_стратегії_першої_іноземної_мови.pdf (729.6 Kb)

ОК7_Сучасна_література_Франції.pdf (643.8 Kb)

ОК6  Порівняльно-історичне_і_типологічне_мовознавство.pdf (768.6 Kb)

ОК 8 Теорія літератури.docx (5.6 Mb)

ОК9 Практичний_курс_другої_іноземної_мови_і_перекладу.pdf (564.3 Kb)

ОК10_Актуальні_проблеми_перекладознавства.pdf (925.1 Kb)

ОК11  Виробнича_практика.pdf (1.1 Mb)

ОК11_Виробнича_практика.pdf (1.1 Mb)

ОК12  Переддипломна_практика.pdf (310.5 Kb)

ВК 5 Теоретико-методичні засади роботи з науковим текстом.doc (760 Kb)

 ВК 5 нова Методологія лінгвістичних досліджень1М курс.docx (352.6 Kb)

 ВК 2 силабус ПУПП 171М.docx (4.9 Mb)

ВК2 силабус переклад і редагування 171М.docx (5.4 Mb)

 ВК3_Лінгвокогнітивні_та_лінгвосеміотичні_особливості_дискурсу.docx (4.8 Mb)

 ВК3_Лінгвоконцептологія_в_художньому_ракурсі.doc (8.5 Mb)

 ВК4 Загал теорія.doc (8.3 Mb)

 ВК4Силабус Теорія і практика другої ІМ (Германські мови НІМЕЦЬКА).doc (8.6 Mb)

 ВК 6 Теорія міжкульт комун.doc (8.8 Mb)

 ВК 7 Силабус технології.doc (8.9 Mb)

Силабуси освітньої компоненти спеціальності 014.024 Середна освіта (Мова і література іспанська)

Практична фонетика іспанської мови 3 КУРС.docx (433.4 Kb)

Практична граматика іспанської мови 2 КУРС.docx (430.7 Kb)

 Практична фонетика іспанської мови 2 курс.docx (433 Kb)

Історія іспанської мови.docx (439.9 Kb)

Країнознавство.docx (370.2 Kb)

Методика викладання іноземної мови 3 КУРС.docx (418.6 Kb)

Практика усного та писемного мовлення 2КУРС .docx (430.9 Kb)

Практика усного та писемного мовлення 4 КУРС.docx (447.7 Kb)

 Лексикологія 3 курс..docx (314 Kb)

 Література Іспанії 3 курс.docx (311.3 Kb)

Практична граматика іспанської мови 3.docx (296.6 Kb)

Стилістика 4 курс.docx (296.7 Kb)

Інтерпретація тексту.docx (728.2 Kb)

 Теоретична граматика 4 курс .docx (306.4 Kb)

Практична граматика іспанської мови 1 р.н..docx (406.7 Kb)

Практика усного та писемного мовлення 1 р.н..docx (400.3 Kb)

Практична фонетика іспанської мови 1 р.н..docx (408.9 Kb)

Програма переддипломної практики іспанська мова.docx (1.1 Mb)

Програма мовної практики іспанська мова.doc (1.2 Mb)

Програма виробничої практики іспанська мова.docx (1.1 Mb)

Силабуси освітньої компоненти спеціальності 035.051 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно) перша - іспанська)

 

ОК 1  Філософія та методологія наукиi.pdf (916.8 Kb)

ОК 2 Новітні досягнення з фахових дисциплін.pdf (579.3 Kb)

ОК 3  Педагогіка і психологія вищої школи.pdf (807.8 Kb)

ОК4 Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО 181-М.doc (418.5 Kb)

ОК 5 Комунікативні стратегії ісп.мови.docx (417.2 Kb

ОК 7 Сучасна література країни першої іноз.мови.docx (419.8 Kb)

ОК 8 Теорія літератури.docx (339.4 Kb)

ОК 6 Порівняльно історичне та типологічне мовознавство.pdf (889.8 Kb)

ОК 10 Актуальні проблеми перекладознавства.pdf (837.3 Kb)

ОК 11  Виробнича практика 1 kyrs.pdf (813.9 Kb

ОК 11  Виробнича практика 2 kyrs.pdf (894.5 Kb)

ОК 11 Виробнича практика з другої мови 2.pdf (1 Mb)

ОК 12 Переддипломна практика.pdf (583.1 Kb)

 ВК 5 нова Методологія лінгвістичних досліджень1М курс.docx (352.6 Kb)

ВК 4 Теорія і практика другої іноземної мовиi.pdf (544.8 Kb)

ВК 5Теоретико-методологічнізасади роботи з науковим текстом 181-М.doc (527 Kb)

ВК 7 Технології організації дмстанційного навчання181-М.doc (586.5 Kb)

 ВК2 Переклад і редагування художніхне художнх типів текстів181М.docx (430.1 Kb)

ВК3 Лінгвоконцептологія в художньому ракурсі 181-М.doc (602 Kb)

ВК4 Загальна теорія другої іноземної мови181-М.doc (527 Kb)