Новий Модуль Документ

Оновлено: 12.02.2021

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація» заснований у 2014 р.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 23951-13791 ПР від 26 квітня 2019 р.

Centre International de l'ISSN: Print 2663-3426, Online 2663-3434.

Періодичність:  4 рази на рік.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 № 627 (додаток 2) журнал внесений до переліку фахових видань України (категорія "Б") у галузі філології (035 – Філологія)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).


http://tsj.journal.kspu.edu/index.php/tsj/about