Оголошення!

Оновлено: 04.03.2021

Запрошуємо долучитися до участі у відеоконференціях з представниками експертної групи, представниками секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та гарантом ОП Філологія (прикладна лінгвістика) 01.03.2021 р. о 17:30.

Підключитись до конференції: https://us02web.zoom.us/j/86946670304?pwd=OWlmaElNYnpDZ1N2ZVFSWDNIK0ZDUT09

Ідентифікатор конференції: 869 4667 0304

Пароль: 2021  

Кафедра англійської філології та прикладної лінгвістики

Оновлено: 23.02.2021

Кафедра англійської філології та прикладної лінгвістики була створена 1 липня 2020 р. шляхом об`єднання кафедри Практики іноземних мов та кафедри Перекладознавства та прикладної лінгвістики.

(Профіль кафедри в Google Scholar).

Навчання за освітніми програмами кафедри для спеціальності 035.04 Філологія (германські мови та літератури) (переклад включно) (переклад) та 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) зорієнтоване на формування вмінь і навичок перекладу текстів різних стилів та жанрів (художньої літератури, наукових і технічних документів, юридичної та суспільно-політичної літератури, публіцистики тощо), для спеціальності 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) – на опанування та розробку автоматичного (машинного) перекладу, автоматичного аналізу (розпізнавання) й автоматичного синтезу текстів, лінгвістичного забезпечення інтелектуальних систем, автоматичного анотування та індексування документів, створення інформаційних мов тощо. Викладання дисциплін спеціальності «Філологія (прикладна лінгвістика)» здійснюється спільно з кафедрою інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики ХДУ задля оволодіння студентами спеціальними технічними дисциплінами.

Основним фокусом програм є спеціальна освіта, професійна та наукова підготовка в галузях, зорієнтованих на створення алгоритмів для кодування, розпізнавання, інтерпретації, генерування/породження, опрацювання мови і мовлення, переклад, забезпечення міжкультурної комунікації, формування і створення лінгвістичного забезпечення різних систем опрацювання природно-мовної інформації та розроблення систем автоматизації інформаційних робіт.

До складу кафедри входять 1 доктор наук, 10 кандидатів філологічних і 3 кандидати педагогічних наук.

Професорсько-викладацький склад та студенти кафедри працюють над розвідками в рамках наукових тем «Дискурсивні та лінгвокультурні аспекти теорії та практики перекладу», «Вплив лінгвальних та екстралінгвальних чинників на формування фахівця з іноземних мов у сучасному мультикультурному просторі».

Затверджено програму підвищення кваліфікації – «Оптимізація процесу формування іншомовного мовлення у здобувачів вищої освіти».

Кафедра забезпечує викладання таких теоретичних курсів, як  «Теорія і практика перекладу», «Порівняльна граматика англійської та української мов», «Порівняльна лексикологія англійської та української мов», «Порівняльна стилістика», «Теоретична граматика англійської мови», «Вступ до перекладознавства», «Вступ до корпусної лінгвістики», «Історія розвитку прикладної лінгвістики», «Основи прикладної та комп’ютерної лінгвістики», «Експериментальна лінгвістика», «Основи складання лінгвістичних програм», «Корпусна лінгвістика», «Термінознавство», «Мовна модель сучасної ділової комунікації», «Теоретичні, методологічні та практичні засади когнітивної лінгвістики», «Міжкультурна комунікація – особливості перекладу (англійська мова)», «Формальні методи комп’ютерної лінгвістики», «Комп’ютерна лексикографія», «Новітні досягнення фахових дисциплін», «Комунікативні стратегії першої іноземної мови», «Інтерпретація художнього тексту», «Теорія та практика наукового та технічного перекладу», «Методика викладання фахових дисциплін у закладі вищої освіти», «Методика навчання іноземної мови в закладах загальної середньої освіти», «Історія літератури англійськомовних країн».

Викладачі кафедри ведуть практичні курси з усного та писемного мовлення англійської,  турецької мови, граматики та фонетики англійської мови, практики усного та писемного перекладу. Заняття з цих навчальних дисциплін проводяться на денній та заочній формах навчання. Кафедра бере участь у керівництві випускними роботами ступенів вищої освіти "Бакалавр", "Магістр"  (наукові керівники: канд. філол. наук, доцент Акішина М.О., канд. філол. наук, доцент Борисова Т.С., канд. пед. наук, доцент Кіщенко Ю.В., канд. пед. наук, доцент  Колкунова В.В., канд. філол. наук, доцент Короткова Л.В., канд. філол. наук, доцент Просяннікова Я.М., канд. філол. наук, доцент Свиридов О.Ф., канд. філол. наук, доцент Французова К.С., канд. філол. наук, доцент Хан О.Г., канд. філол. наук, доцент Цапів А.О.). 

Компонентом циклу професійної та практичної підготовки програми є навчальна та виробнича практика, що проходить у максимально наближених до майбутнього професійного середовища умовах, сприяючи поглибленню та закріпленню набутих теоретичних та практичних знань.

З метою організації професійної практики студентів спеціальностей «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)», «Філологія (прикладна лінгвістика)»  кафедрою укладено угоди з державними та громадськими установами, а саме: Херсонською торгово-промисловою палатою Херсонської обласної державної адміністрації; бюро перекладів «Сократ», «ЧП Кисельова А.М.»; Херсонською обласною дитячою бібліотекою ім. Дніпрової Чайки ХОР; Херсонською філією вищого навчального закладу "Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр», ТзОВ "Херсонський морський центр, ЛТД", ТОВ "Автопланета Плюс", студією комп'ютерного дизайну Wezom, ПРАТ "Чумак", туристичним агентством "Корсар", ТОВ «Данон Дніпро».

Кафедру оснащено якісним матеріально-технічним забезпеченням, куди входять лазерні мультимедійні проектори з екраном, комп'ютери та інша оргтехніка.

Кафедра підтримує тісні зв'язки з кафедрою іноземних мов Комунального вищого навчального закладу "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради, кафедрою перекладознавства  Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, кафедрою теорії і практики перекладу з англійської мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кафедрою педагогіки університету Де Монтфорт (Бедфорд, Великобританія), кафедрою теорії і практики галузевого  перекладу Херсонського національного технічного університету, кафедрою перекладознавства і контрактивної лінгвістики ім. Г. Кочура Львівського національного університету ім. І. Франка, кафедрою теорії та практики перекладу Київського національного університету ім. Т.Шевченка, кафедрою теорії та практики перекладу з англійської мови Чорноморського національного університету ім. П.Могили.

 

Матеріальна база

Оновлено: 04.02.2021

Відео з інформацією про Матеріальну базу доступні за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/1wBOGTDUYq_kC8631rGvVY6qzDF_j4-8k?usp=sharing

ОПП

Оновлено: 01.03.2021

УВАГА!
ПЕРЕГЛЯДАЄТЬСЯ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
 
Освітньо-професійна програма 2017 Філологія (Прикладна лінгвістика).pdf (536.8 Kb)
Освітньо-професійна програма 2020 Філологія (Прикладна лінгвістика).pdf (616.3 Kb)
 
ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Відомості про самоаналіз ОП Філологія (Прикладна лінгвістика).pdf (674.3 Kb)
 
Програма візиту.pdf (459.2 Kb)
 
Усі побажання та зауваження надсилайте на адресу

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!

 • 25 березня 2020 р.

  Під час карантину, перебуваючи вдома на дистанційній формі навчання, ви отримуєте необхідну навчальну інформацію, практичні завдання від викладачів, які викладають навчальні дисципліни певного курсу згідно з розкладом. Одержані завдання підлягають поточному оцінюванню. Для дистанційного навчання використовуються вебресурси університету, соціальні мережі (Viber-групи,  Facebook, Telegram), спілкування онлайн в Skype, освітні платформи. Комунікація у дистанційному режимі може відбуватися як синхронно, так й асинхронно. Дотримуйтесь дедлайну по завданнях. Електронні адреси викладачів зазначені на сайті кафедри.

  Усе залишається незмінним, окрім місця проведення занять! Будьте здорові! Бережіть себе!

Абітурієнту

 • 7 лютого 2020 р.

  Шановні Абітурієнти!

  Запрошуємо вас на навчання за спеціальністю Середня освіта (Мова і література англійська), кваліфікація за дипломом бакалавра - учитель англійської мови і світової літератури та другої іноземної мови.

  Ви також можете отримати додаткову спеціалізацію з німецької, французької, іспанської, турецької та польської мов.

  З додатковою інформацією можна ознайомитися на сторінці факультету української й іноземної філології та журналістики.

Викладачам

 • 7 лютого 2020 р.

  Шановні колеги!

  На кафедрі англійської філології та прикладної лінгвістики ви можете пройти підвищення кваліфікації за темою «ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

  Запрошуємо до співпраці!

   

Контакти

Провулок Інженера Корсакова, 47

E-mail intertransstudies@gmail.com

Тел.: +380-552-32-67-58
Вн. тел.: 216
Email:

Контакти

Україна

73000 м.Херсон,

пров. Інженера Корсакова, 47 (5 корпус ХДУ),

ауд. 217 та 224

Тел.: +380 552 32 67 58
Вн. тел.: 213
Email: