Наукові об'єднання студентів

Оновлено: 05.02.2020

Наукові об'єднання студентів

кафедри мовознавства

1. "Професійні горизонти майбутнього вчителя-словесника". Керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Окуневич Т.Г.

2. "Структурно-семантичний аналіз англомовних  текстів". Керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Мелконян В.М.