Кафедра мовознавства

Оновлено: 16.08.2020

 

     Кафедра мовознавства була створена у 1997 році на основі поділу колишньої кафедри української мови. У 2003-2004 н.р. у зв'язку з відкриттям спеціальності "Журналістика" кафедру мовознавства було реорганізовано у кафедру українського мовознавства та основ журналістики. У лютому 2005 року на факультеті філології та журналістики було створено окрему  кафедру "Журналістики". У зв'язку з цим кафедру українського мовознавства та основ журналістики було перейменовано в кафедру українського мовознавства.

     1 вересня 2011 р. відбулося об'єднання кафедри українського мовознавства з кафедрою іноземних мов та літератури. У зв'язку з цим кафедру було перейменовано на кафедру мовознавства. На сьогоднішній день на кафедрі працює 6 викладачок та  старшиq лаборант. Серед викладачок: 1 докторка наук (професорка М.І.Пентилюк), 5 кандидаток наук (доц. Гайдаєнко І.В., доц. Окуневич Т.Г., ст.викл.Омельчук Ю.О., Лебедєва Н.М., доц.Мелконян В.М.).

       Діяльність кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, людей духовно багатих, здатних служити ідеї державотворення, поєднувати патріотизм і високий професіоналізм. Уся робота кафедри спрямована на виконання основоположних документів державного значення і грунтовну професійну підготовку майбутніх філологів.

       Зусилля членкинь кафедри мовознавства спрямовані на забезпечення філологічної та лінгводидактичної підготовки студентів, озброєння їх знаннями й уміннями, необхідними для впровадження нових інформаційних технологій  та педагогічних інновацій у навчальний процес. Кафедра приділяє велику увагу проблемному з'ясуванню вузлових питань теорії мовознавства, реалізації внутрі- та міжпредметних зв'язків у процесі викладання лінгвістичних дисциплін, формуванню навичок лінгвістичного аналізу текстів різних стилів, розвиткові усного мовлення студентів. Набуті в університеті знання реалізуються у професійних уміннях і навичках майбутніх словесників. Це насамперед уміння творчо застосовувати знання, удосконалювати професійні уміння і навички у своїй практичній діяльності.

       Одним з найважливіших напрямів навчально-методичної роботи є наповнення навчального процесу навчально-методичними матеріалами, що забезпечують ефективність роботи студентів і викладачів, розробка програм і планів освітньої діяльності.  Викладачами кафедри розроблено методичні рекомендації, посібники, комплекти підручників, тестові завдання до всіх філологічних курсів. Удосконалюються робочі та навчальні програми з усіх дисциплін кафедри.

        Кафедра активно продовжує післядипломну освіту випускників університету: при кафедрі діє магістратура та з 1992 року функціонує аспірантура, з 1998 року - докторантура (наукова керівниця - проф. Пентилюк М.І.). 

       Відповідно до навчальних планів з дисциплін кафедри мовознавства частина матеріалу виноситься на самостійне опрацювання студентами. Це здебільшого нескладні теми, докладно висвітлені в підручниках та науковій літературі і пов'язані з репродуктивною діяльністю студентів.

      Кафедра щорічно проводить конференції міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівня, що сприяє укріпленню зв'язків з іншими закладами вищої освіти. Традиційними стали міжрегіональні семінари лінгводидактичного напряму та факультетські конференції зі студентами, які підвищують науковий рівень майбутніх філологів.

 

Інформальна освіта викладачів кафедри

 

 

 

Дистанційне навчання

Оновлено: 08.05.2020

Завдання до дистанційного навчання

на період з 04.05.2020 до 08.05.2020року

Історична граматика 311,312, 351група (викл.Гайдаєнко І.В.)

Лекція 8. Дієслово.docx (22.6 Kb)

Культура мовлення 111гр. (викл. Гайдаєнко І.В.)

Практичне заняття 9-10-11.docx (16.6 Kb)

Практична стилістика 361 гр.(викл. Гайдаєнко І.В.)

практична стил 19,20,21 заняття 361 гр..docx (17.7 Kb)

ОНП PhD

Оновлено: 12.05.2020

 

Освітньо-наукова програма

"Середня освіта за предметними спеціалізаціями"

підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового)

рівня вищої освіти доктор філософії PhD

ОНП 014 Середня освіта.pdf (791.9 Kb)

Контакти

Кафедра мовознавства

Шановні абітурієнти! Для надання актуальної інформації щодо вступної кампанії 2020 року, надання консультації

та ознайомлення з програмами вступних випробувань перейдіть на сторінку Приймальна комісія ХДУ

73000 м.Херсон вул. Університетська (40років Жовтня), 27

466 аудиторія

Тел.: +380 (552) 32 67 56
Вн. тел.: (205)
Email: