Викладацький склад кафедри

Оновлено: 27.04.2020

   

 

ГАЙДАЄНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА – завідувачка кафедри мовознавства, кандидатка філологічних наук, доцентка. Працює на кафедрі з 1997 року. У 2002 році захистила дисертацію з теми: “Назви на позначення смаку: етимологія, семантика, функціонування” З 2002 року – завідувачка кафедри українського мовознавства. І.В.Гайдаєнко викладає дисципліни: “Стилістика української мови”, “Загальне мовознавство”,  "Текстознавство", "Лінгвістичний аналіз тексту", "Когнітологія та концептологія в лінгвістиці". Керує магістерськими, дипломними та курсовими роботами студентів з проблем лінгвістики тексту, когнітивної семантики та стилістики. Наукові дослідження доцентки пов’язані з проблемами лінгвостилістики, когнітивної семантики, лінгводидактики та лінгвістики тексту. Науковий доробок Гайдаєнко І.В. становить понад 75 праць, серед них підручники та посібники (у співавторстві), методичні рекомендації, наукові статті. Вона – один із співавторів підручників: “Українська мова: Підручник для учнів старших класів середніх навчальних закладів нефілологічного профілю та абітурієнтів” (К.: Ленвіт, 2003), “Практикуму з методики навчання української мови” (К.: Ленвіт, 2003, 2011 рр.), “Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах: Підручник для студентів філологічних факультетів університетів” (К.: Ленвіт, 2005, 2010 рр.), “Рідна мова” підручник для 5, 6, 7, 8, 9  класів (К.: Освіта, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 рр.).

Авторські профілі дослідниці:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=gpLvD4AAAAAJ
http://orcid.org/0000-0003-1401-7826

ПЕНТИЛЮК МАРІЯ ІВАНІВНА –  докторка педагогічних наук, професорка, Відмінник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України, голова спеціалізованої вченої ради університету по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Працює на кафедрі з 1965 року. У 1996 році захистила докторську дисертацію. У 1990 році Марія Іванівна Пентилюк одержала звання професорки і стала першою жінкою-професоркою в інституті. М.І.Пентилюк керує аспірантами і докторантами при кафедрі. М.І.Пентилюк викладає такі дисципліни: “Методика навчання української мови у закладах вищої освіти”, "Актуальні проблеми шкільної та вишівської освіти". Керує науковою роботою студентів (курсовими, дипломними, магістерськими роботами) з питань лінгвостилістики та методики навчання української мови. До сфери наукових інтересів входять проблеми лінгвостилістики, загального мовознавства, лінгводидактики загальноосвітньої та вищої школи. Її науковий доробок налічує понад 300 праць, серед них монографії, підручники і посібники для середніх шкіл різних типів та вищої школи, програми, методичні рекомендації, десятки статей. Підручники “Рідна мова” для 5-8 класів та "Українська мова" для 9 класу посіли ІІІ місце у конкурсі серед альтернативних підручників, оголошеному Міністерством освіти і науки України. М.І.Пентилюк керує науковою лабораторією з проблеми “Технологія навчання української мови у середній і вищій школі в умовах південно-східного регіону України”, на базі якої розгорнено роботу по виконанню планових та держбюджетних досліджень. При кафедрі працює “Школа Пентилюк М.І”, яка об’єднує провідних учених-лінгводидактів південно-східного регіону України, молодих дослідників – здобувачів кандидатського та докторського рівнів. З 2002 р. М.І.Пентилюк очолює спеціалізовану раду по захисту кандидатських дисертацій. Підготувала 25 кандидатів та двох докторів педагогічних наук. Нагороджена Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, значками “Відмінник народної освіти” та “Відмінник освіти України”, медаллю “Ветеран праці”, медаллю “Заслужений діяч науки і техніки України” ,численними грамотами Міністерства освіти України та місцевих органів влади.

Авторські профілі дослідниці:

https://scholar.google.com/citations?user=EM_FnCYAAAAJ&hl=th
http://orcid.org/0000-0001-7427-9735
 

ОКУНЕВИЧ ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА - заступниця завідувачки кафедри, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри. На кафедрі працює з 1992 року. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію “Культура мови майбутнього вчителя-словесника в умовах українсько-російської двомовності” Т.Г.Окуневич викладає дисципліни: “Методика навчання української мови", “Риторика”, “Практикум з редагування, перекладу і трансформації текстів", "Культура українського мовлення", "Технологія сучасного уроку української мови". Доцентка керує курсовими, дипломними, магістерськими роботами студентів з проблем шкільної лінгводидактики та української мови. Коло наукових інтересів пов’язане з питаннями культури мовлення студентів-філологів та вузівської лінгводидактики. Науковий доробок складає більше 45 публікацій, серед них статті, посібники, методичні рекомендації для студентів. Вона є співавтором комплекту підручників з методики навчання української мови.

 Авторські профілі дослідниці:

https://scholar.google.com/citations?user=kbCfw9cAAAAJ&hl=uk
http://orcid.org/0000-0001-6972-6983
 

 МЕЛКОНЯН ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА - кандидат педагогічних наук, доцентка кафедри мовознавства. Розпочала трудову діяльність у 1971 році. З 1974 року працює в Херсонському державному університеті. Захистила кандидатську дисертацію з теми "Управление процессом понимания текстов по специальности при обучению чтению". У 1988 роцы була обрана на посаду доцента. З 1992 по 2003 рік була завідувачем кафедри англійської мови та методики її викладання. З 2003 року по серпень 2011 року працювала на посаді доцента кафедри англійської мови та методики її викладання. Викладає такі дисципліни: "Практичний курс англійської мови", "Теоретичний курс англійської мови", "Методика викладання англійської мови", "Основи наукової комунікації іноземними мовами", "Практична фонетика англійської мови".  За час наукової діяльності Мелконян В.М. опубликовано більше 45 накових праць у наукових та фахових виданнях, серед яких навчальні посібники для студентів ЗВО.

Авторські профілі дослідниці:

https://scholar.google.com/citations?user=o7qauZoAAAAJ&hl=uk
http://orcid.org/0000-0002-5938-5262

ЛЕБЕДЄВА НАДІЯ МИХАЙЛІВНА - кандидат філологічних наук, доцентка кафедри мовознавства Херсонського державного університету. Надія Михайлівна почала працювати в Херсонському державному університеті з 1971 року на посаді викладача кафедри іноземних мов. У 1978 році захистила кандидатську дисертацію, а в 1982 р. отримала атестат доцента. З 1999 р. - завідувач кафедри іноземної мови, а з 2010 р. - доцент кафедри романо-германської філології, з 2016 року - доцент кафедри мовознавства. Викладає такі дисципліни: "Теоретичний курс англійської мови", "Практичний курс англійської мови", "Іноземна мова", "Країнознавство Великої Британії та США".

Авторські профілі дослідниці:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=rVOKMLcAAAAJ&hl=ru
http://orcid.org/0000-0002-4907-1331
 

 

ОМЕЛЬЧУК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА – кандидатка філологічних наук, старша викладачка кафедри мовознавства. У 2011 р. закінчила Херсонський державний університет, інститут філології та журналістики за спеціальністю: “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література” та здобула кваліфікацію викладачки української мови та літератури; вчительки англійської мови та зарубіжної літератури. З 2013 р. – аспірантка кафедри англійської мови та методики її викладання факультету іноземної філології ХДУ. Тема дисертаційного дослідження: “Жанрова специфіка англомовного фейлетону: лінгвостилістичний та лінгвокультурологічний аспекти”. Наукова керівниця – кандидатка філологічних наук, доцентка Главацька Ю.Л. Викладає такі дисципліни: “Іноземна мова (англійська)”, “Ділова англійська мова”, “Практичний курс англійської мови”, "Практичний курс перекладу англійськомовних текстів" та керує курсовими роботами студентів.

 Авторські профілі дослідниці:

https://scholar.google.com/citations?user=uoke-iIAAAAJ&hl-uk
http://orcid.org/0000-0001-5917-066X