Наукова робота факультету української філології та журналістики

Оновлено: 26.04.2020

Багато уваги викладачі факультету української філології та журналістики приділяють науковій роботі зі студентами. Основними напрямками науково-дослідної роботи студентів факультету є:

- участь в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт;

- робота у складі науково-дослідних груп ФУФЖ;

- підготовка наукових публікацій;        

- участь у науково-практичних конференціях.

На факультеті української філології та журналістики працює 11 науково-дослідних та проблемних груп. Студенти, які займаються в них, досліджують актуальні питання лінгвостилістики, соціолінгвістики, медіалінгвістики, сучасного літературознавства і мовознавства, особливості розвитку української преси, стан її наукового вивчення від зародження і донині.

Студентські наукові об'єднання.docx (14.1 Kb)

Також студентів активно залучають до участі у міжкафедральних та міжвузівських засіданнях «круглого столу», семінарах, наукових дискусіях, на яких розглядаються лінгвістичні процеси удосконалення сучасної української мови, проблеми функціонування сучасних ЗМІ, актуальні науково-практичні питання, що  турбують молодь, а також у олімпіадах з фахових дисциплін.

Особливу увагу професорсько-викладацький склад звертає на аналіз мовної ситуації у сучасному соціумі; спостереження й прогнозування завдань мовної політики, дослідження нового та проблемного в лексиці рідної мови, вивченні історії журналістики, її сучасного стану та журналістської освіти.

Студенти факультету української філології та журналістики є постійними учасниками та переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів, наукових конференцій.

За 2018-2019 н.р.  було опубліковано близько 50 студентських статей, які ввійшли до видань «Вісник Таврійської фундації», «Вишиванка», «Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти та чинники» (м.Миколаїв), «Збірника тез матеріалів VІІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції» (м.Тернопіль), «Збірника тез міжвузівських студентських наукових читань: «Запоріжжя і запорожці в літературі» (м.Запоріжжя), до альманаху «Магістерські студії».

Модуль Навігації