Оновлено: 09.09.2020

 

 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

КЛИМОВИЧ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА — завідувачка кафедри української мови факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету (з 2012 р.); помічниця декана із забезпечення якості вищої освіти.
Освіта: вища (Херсонський державний педагогічний інститут, 1997 р.).
Учене звання: доцент.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук. 
Тема дисертації: "Структурно-семантичні типи аброутворень в українській мові".
Дисципліни: "Сучасна українська літературна мова", "Практикум з української мови", "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Наукова обробка документів", "Гендерна лінгвістика". 
Науковий профіль:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_qXT_VwAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

   

КАРАБУТА ОЛЕНА ПАВЛІВНА —  заступниця завідувачки кафедри української мови факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету.
Освіта: вища (Херсонський державний педагогічний інститут ім.Н.К.Крупської, 1982 р.).
Учене звання: доцент.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук. 
Тема дисертації: "Лексико-семантична і словотвірна структура зоологічних назв сучасної української мови".
Дисципліни: "Сучасна українська літературна мова", "Проблеми теоретичної граматики", "Практикум з української мови", "Українська мова (за професійним спрямуванням)".
Науковий профіль:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=yQkEpI8AAAAJ


 

 

ТИХОША ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА — доцент кафедри української мови факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету.
Освіта: вища (Херсонський державний педагогічний інститут, 1971 р.).
Учене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Тема дисертації: "Збагачення словникового запасу учнів шкіл з російською мовою навчання".
Дисципліни: "Діловодство", "Українська мова зі спеціальною методикою викладання".
Нагороди та звання: Відмінник народної освіти України.
Науковий профіль:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=w8BkP8AAAAAJ

 

МАРТОС СВІТЛАНА АНДРІЇВНА — доцент кафедри української мови факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету, помічниця декана з міжнародної діяльності.
Освіта: вища (Херсонський державний педагогічний університет ім.Н.К.Крупської, 1994 р.).
Учене звання: доцент.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук. 
Тема дисертації: "Молодіжний сленг у мовленнєвій структурі м.Херсона".
Дисципліни: "Сучасна українська літературна мова", "Загальне і спеціальне документознавство", "Соціолінгвістика", "Друковані видання" та "Українська мова (за професійним спрямуванням)".
Науковий профіль:  
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=CzF-NpQAAAAJ

 

 

 ВНУТРІШНІ СУМІСНИКИ

 

ОЛЕКСЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ — професор кафедри української мови, декан факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету, голова вченої ради Херсонського державного університету.
Освіта: вища (Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н. К. Крупської, 1982 р.)
Учене звання: професор.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук. 
Тема дисертації: "Словотвірні категорії іменника".
Дисципліни: "Сучасна українська літературна мова", "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Дериваційний синтаксис", "Історія української літературної мови".
Нагороди та звання: заслужений працівник освіти України, академік Української академії акмеології, почесний професор Херсонського державного універсиптету.
Науковий профіль: 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=NOsatoMAAAAJ

 

МАНДИЧ ТАМАРА МИХАЙЛІВНА — асистентка кафедри української мови факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету, відповідальна за профорієнтаційну роботу факультету.
Освіта: вища (Херсонський державний університет, 2018 р.).
Науковий ступінь: триває навчання в аспірантурі зі спеціальності 035 Філологія (українська мова), науковий керівник — доцент О. П. Карабута.
Дисципліни: "Діловодство", "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Практикум з української мови".
Науковий профіль:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7zrGOdMAAAAJ

   

ГАЙДАЄНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА – завідувачка кафедри мовознавства, кандидатка філологічних наук, доцентка. Працює на кафедрі з 1997 року. У 2002 році захистила дисертацію з теми: “Назви на позначення смаку: етимологія, семантика, функціонування” З 2002 року – завідувачка кафедри українського мовознавства. І.В.Гайдаєнко викладає дисципліни: “Стилістика української мови”, “Загальне мовознавство”,  "Текстознавство", "Лінгвістичний аналіз тексту", "Когнітологія та концептологія в лінгвістиці". Керує магістерськими, дипломними та курсовими роботами студентів з проблем лінгвістики тексту, когнітивної семантики та стилістики. Наукові дослідження доцентки пов’язані з проблемами лінгвостилістики, когнітивної семантики, лінгводидактики та лінгвістики тексту. Науковий доробок Гайдаєнко І.В. становить понад 75 праць, серед них підручники та посібники (у співавторстві), методичні рекомендації, наукові статті. Вона – один із співавторів підручників: “Українська мова: Підручник для учнів старших класів середніх навчальних закладів нефілологічного профілю та абітурієнтів” (К.: Ленвіт, 2003), “Практикуму з методики навчання української мови” (К.: Ленвіт, 2003, 2011 рр.), “Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах: Підручник для студентів філологічних факультетів університетів” (К.: Ленвіт, 2005, 2010 рр.), “Рідна мова” підручник для 5, 6, 7, 8, 9  класів (К.: Освіта, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 рр.).

Авторські профілі дослідниці:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=gpLvD4AAAAAJ

http://orcid.org/0000-0003-1401-7826

ПЕНТИЛЮК МАРІЯ ІВАНІВНА –  докторка педагогічних наук, професорка, Відмінник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України, голова спеціалізованої вченої ради університету по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Працює на кафедрі з 1965 року. У 1996 році захистила докторську дисертацію. У 1990 році Марія Іванівна Пентилюк одержала звання професорки і стала першою жінкою-професоркою в інституті. М.І.Пентилюк керує аспірантами і докторантами при кафедрі. М.І.Пентилюк викладає такі дисципліни: “Методика навчання української мови у закладах вищої освіти”, "Актуальні проблеми шкільної та вишівської освіти". Керує науковою роботою студентів (курсовими, дипломними, магістерськими роботами) з питань лінгвостилістики та методики навчання української мови. До сфери наукових інтересів входять проблеми лінгвостилістики, загального мовознавства, лінгводидактики загальноосвітньої та вищої школи. Її науковий доробок налічує понад 300 праць, серед них монографії, підручники і посібники для середніх шкіл різних типів та вищої школи, програми, методичні рекомендації, десятки статей. Підручники “Рідна мова” для 5-8 класів та "Українська мова" для 9 класу посіли ІІІ місце у конкурсі серед альтернативних підручників, оголошеному Міністерством освіти і науки України. М.І.Пентилюк керує науковою лабораторією з проблеми “Технологія навчання української мови у середній і вищій школі в умовах південно-східного регіону України”, на базі якої розгорнено роботу по виконанню планових та держбюджетних досліджень. При кафедрі працює “Школа Пентилюк М.І”, яка об’єднує провідних учених-лінгводидактів південно-східного регіону України, молодих дослідників – здобувачів кандидатського та докторського рівнів. З 2002 р. М.І.Пентилюк очолює спеціалізовану раду по захисту кандидатських дисертацій. Підготувала 25 кандидатів та двох докторів педагогічних наук. Нагороджена Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, значками “Відмінник народної освіти” та “Відмінник освіти України”, медаллю “Ветеран праці”, медаллю “Заслужений діяч науки і техніки України” ,численними грамотами Міністерства освіти України та місцевих органів влади.

Авторські профілі дослідниці:

https://scholar.google.com/citations?user=EM_FnCYAAAAJ&hl=th

http://orcid.org/0000-0001-7427-9735

ОКУНЕВИЧ ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА - заступниця завідувачки кафедри, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри. На кафедрі працює з 1992 року. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію “Культура мови майбутнього вчителя-словесника в умовах українсько-російської двомовності” Т.Г.Окуневич викладає дисципліни: “Методика навчання української мови", “Риторика”, “Практикум з редагування, перекладу і трансформації текстів", "Культура українського мовлення", "Технологія сучасного уроку української мови". Доцентка керує курсовими, дипломними, магістерськими роботами студентів з проблем шкільної лінгводидактики та української мови. Коло наукових інтересів пов’язане з питаннями культури мовлення студентів-філологів та вузівської лінгводидактики. Науковий доробок складає більше 45 публікацій, серед них статті, посібники, методичні рекомендації для студентів. Вона є співавтором комплекту підручників з методики навчання української мови.

 Авторські профілі дослідниці:

https://scholar.google.com/citations?user=kbCfw9cAAAAJ&hl=uk

http://orcid.org/0000-0001-6972-6983

Цепкало Тетяна Олександрівна — старша викладачка кафедри української літератури факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету, заступниця завідувачки кафедри, помічниця декана з наукової роботи.
Освіта: вища (Херсонський державний університет, 2009 р.).
Науковий ступінь: кандидатка філологічних наук. 
Тема дисертації: «Міфологема місяця в українській поезії ХХ століття».
Дисципліни: «Літературна компаративістика», «Напрями сучасного літературознавства», «Основи літературно-художнього редагування», «Історія української літератури», «Жанри віртуальної літератури».
Науковий профіль:
SCHOLAR GOOGLE  https://scholar.google.com.ua/citations?user=HEwxBE0AAAAJ&hl=uk

ORCID https://orcid.org/0000-0003-2690-3390

   
Бондаренко Лідія Григорівна — доцентка кафедри української літератури факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету, керівниця практик факультету.
Освіта: вища (Херсонський державний педагогічний інститут ім.Н.К.Крупської, 1993 р.).
Учене звання: доцент.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук. 
Тема дисертації: «Вивчення ліричних творів на уроках української літератури у взаємозв`язку із зарубіжною (9-11 класи)».
Дисципліни: «Методика викладання української літератури», «Методика викладання української літератури у зво», «Інноваційний урок української літератури», «Історія української літератури».
Науковий профіль:
SCHOLAR GOOGLE https://scholar.google.com.ua/citations?user=bvUgAJEAAAAJ&hl=uk
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8628-1418
   
Немченко Іван Васильович - доцент кафедри української літератури факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету, керівник міжкафедральної наукової лабораторії "Українська література в англомовному світі"
Освіта: вища (Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К.Крупської, 1979 р.)
Учене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Тема дисертації: Творчість Дніпрової Чайки (Л.О.Василевської) в контексті українського літературного процесу початку ХХ ст.
Дисципліни: "Історія української літератури (ІІ половина ХІХ ст.)",  "Історія української літератури (кінець ХІХ - початку ХХ ст.", "Літературне краєзнавство", "Література діаспори", "Теорія мови і літератури"
Наукові профілі:
  SCHOLAR GOOGLE https://scholar.google.com.ua/citations?user=NLabZrcAAAAJ&hl=uk
  ORCID  https://orcid.org/0000-0003-3041-1313
   
Галаган Валентина Володимирівна - заступниця декана факультету з організаційно-виховної роботи та працевлаштування, старша викладачка кафедри української літератури.
Освіта: Випускниця Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської  (тепер – Херсонський державний університет) 1986 року.
Дисципліни: «Фольклор і дитяча література», «Виразне читання», «Практикум з української літератури», «Історія української літератури».
Наукові інтереси: дитяча українська література, поетика художнього тексту. 
Наукові профілі:
SCHOLAR GOOGLE  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=YGxOv9cAAAAJ
ORCID https://orcid.org/0000-0003-2809-104X

Чаура Наталія Сергіївна - викладачка кафедри української літератури.
Освіта: Випускниця Херсонського державного університету 2012 року.
Дисципліни: «Вступ до літературознавства», «Жанри віртуальної літератури», «Сучасне українське фентезі», «Сучасна українська фантастична проза».
Наукові інтереси: публіцистика, есеїстика, українсько-польські літературні зв'язки.
Наукові профілі:
SCHOLAR GOOGLE  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=rZFAMaYAAAAJ
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7419-6470

Рембецька Ольга Віталіївна – завідувач кафедри соціальних комунікацій, кандидат філологічних наук, доцент, член Національної спілки журналістів України, голова Первинної організації ХО Національної спілки журналістів України.

Профіль викладача у Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=Kb0ds6UAAAAJ&hl=uk
   

 Загороднюк Василь Степанович – кандидат філологічних наук, доцент, відповідальний секретар Херсонської обласної організації Національної спілки письменників України.

Профіль викладача у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=PZ_22AkAAAAJ&hl

 Орлова Наталя Василівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри, член Національної спілки журналістів України. 

Профіль викладача у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=3JXkdU4AAAAJ&hl=uk

Юріна Юлія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри, керівниця відділу по роботі з обдарованою молоддю ХДУ, голова Профспілкового комітету факультету, член Національної спілки журналістів України. 

Профіль виклача у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=OtFnAYUAAAAJ&hl

 

Соломахін Андрій Федорович – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри.

Профіль викладача у Google Scholar https://scholar.googl.com.ua/citations?user=1sJCkywAAAAJ&hl=ru

Жіляєва Оксана Василівна – старший викладач кафедри соціальних комунікацій.

Історія кафедри

 • 7 лютого 2020 р.

  Зв'язок поколінь

  Заглянула я одним оком у «Життєпис кафедри української мови» і не могла спинитись. У ньому зібрано, оброблено, вклеєно силу-силенну вирізок з газет, програм, а найцікавіше – світлин. Завжди із захопленням розглядаємо, «як було тоді». 

  Переглядів(251)   Детальніше
 • 7 лютого 2020 р.

  Історія кафедри української мови

  Кафедра української мови  бере свій початок з осені 1920 року, коли було одержано дозвіл на відкриття при Херсонському інституті народної освіти (ХІНО) кафедр єврейської та української мов. Спочатку це була кафедра української і російської мов та літератури. Пізніше викладачі російської і української мови та літератури були розділені на дві різні кафедри. У різні часи кафедрою завідували Нечаєв І.Д., Нагін Я.Д., Приймак І.І., Пентилюк М.І., Галетова А.Г., Нагіна В.О, Гайдученко Г.М., сьогодні завідувачка кафедри української мови — Климович С.М.

  Переглядів(317)   Детальніше