АВТОБІОГРАФІЯ

Оновлено: 22.11.2016

 

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Співаковський Олександр Володимирович народився 28 березня 1957 року у м. Херсоні, українець. У 1974 році закінчив середню школу № 20, з 1974 р. – студент Херсонського державного педагогічного інституту, фізико-математичного факультету; після закінчення вузу отримав кваліфікацію вчитель математики; з вересня 1978 р. – почав свою трудову діяльність вихователем у Херсонській середній школі-інтернаті №2; далі у грудні 1978 зарахований за переводом зі школи-інтернату на посаду викладача кафедри математичного аналізу, з листопада 1982 р. – аспірант інституту математики АН УРСР, 02 вересня 1985 – достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат наук; після закінчення аспірантури з листопада 1985 року прийнятий викладачем кафедри математики у Херсонський державний педагогічний інститут; з квітня 1986 – старший викладач у Херсонському державному педагогічному інституті; з вересня 1987 р. – доцент у Херсонському державному педагогічному інституті; з листопада 1990 р. – керівник Південно-Українського учбово-методичного регіонального центру «Пілотні школи»; з 1996 р. – проректор Херсонського державного педагогічного інституту, завідувач кафедри інформаційних технологій; з 2002 – 2004 рр. - президент обласної шахової федерації м. Херсона; кандидат в майстри спорту СССР по шахам, багаторазовий чемпіон м. Херсона та Херсонської області по шахам (1970 р.), з 01.07.2003 р. – проректор Херсонського державного педагогічного університету з інформаційних технологій, міжнародних зв’язків та соціально-економічних питань; з листопада 2003 р. – проректор з інформаційних технологій, міжнародних зв’язків та соціально-економічних питань Херсонського державного університету створеного на базі Херсонського державного педагогічного університету; з 02.12.2002 р. – займаю посаду професора кафедри прикладної математики та інформаційних технології, з 04.03.2004 р. – проректор з науково-педагогічної роботи, інформаційних технологій, міжнародних зв’язків. З 3 лютого 2004 року під моїм керівництвом був створений Науково-дослідний інститут інформаційних технологій при Херсонському державному університеті. 01.06.2004 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, на тему: „Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технології”. З 06 вересня 2004 року тимчасово виконуючий обов’язки заступника голови обласної державної адміністрації, з 04.10.2004 р. – звільнений з посади тимчасово виконуючий обов’язки заступника голови обласної державної адміністрації та призначений на посаду заступника голови обласної державної адміністрації. 04.10.2004р. - присвоєно п’ятий ранг державного службовця. З 27.10.2004 р. звільнений з посади заступника голови обласної державної адміністрації у зв’язку з переведенням до Херсонського державного університету на посаду проректора з науково-педагогічної роботи, інформаційних технологій, міжнародних зв’язків. З 2011 р. обіймаю посаду першого проректора Херсонського державного університету. Указом Президента України № 578/2006 від 26 червня 2006 р. «Про відзначення державними нагородами України з нагоди 10-ї річниці Конституції України», за вагомий особистий внесок у державне будівництво, утвердження конституційних прав і свобод громадян, соціально-економічний і духовний розвиток України мені присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України». Отримав подяку Прем'єр-міністра України за вагомі наукові здобутки та значний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців (№ 13404 від 16 травня 2011 р.). У 2008 році прочитав курс лекцій «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні вищої математики» в академії імені Яна Длугоша (м. Ченстохов) та отримав звання почесного професора.
З 16 вересня по 9 листопада 2012 року проходив стажування у Східному Університеті Вашингтону (США) за Програмою підтримки адміністрування університетів, організованою Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів. Окремими аспектами дослідження виступили порівняльна характеристика ІКТ-інфраструктур Східного Університету Вашингтону(США) та Херсонського державного університету (Україна). Дослідження у Східному Університеті Вашингтону (штат Вашингтон, США) було у першу чергу спрямоване на вивчення адміністративного досвіду через призму розуміння ролі інформаційно-комунікаційних технологій. Потрібно було з’ясувати, як саме ІКТ можуть полегшити перерозподіл ролей та повноважень для ефективнішого управління іншими активами університету (людськими, фінансовими, матеріальними, нематеріальними, в т.ч. ноу-хау, активами відносин тощо). Результатом стажування було написання мого ситуаційного дослідження "УПРАВЛІННЯ ІТ-АКТИВАМИ В КОНТЕКСТІ СИНХРОНИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІНШИМИ КЛЮЧОВИМИ АКТИВАМИ УНІВЕРСИТЕТУ", або як виконувати проєктні дослідження.

Основні напрямки наукової та творчої діяльності:

  • Інформаційні технології навчання вищих навчальних закладах та методика використання.
  • Інформаційні технології в управлінні вищими навчальними закладами.
  • Дистанційні технології навчання.
  • Теорія груп.

Я є автором 120 наукових робіт з алгебри, інформаційних технологій, педагогіки, у тому числі 2 монографії. Більшість робіт присвячені проблемам вивчення математичних дисциплін з використанням інформаційних технологій в педагогічних вищих навчальних закладах, є науковим керівником програмно-методичного комплексу “Дистанційне навчання з лінійної алгебри”, програмного середовища “Світ лінійної алгебри” та науково-технічної роботи "Розроблення методів і технології проєктування гнучких розподілених педагогічних програмних середовищ", співавтором програмного середовища “Система лінійних рівнянь” (отримано авторське свідоцтво № 9524 та сертифікат відповідності ЖА № 0726634), бази даних педагогічного програмного забезпечення з дисциплін "Англійська мова", "Біологія" та "Історія" для загальноосвітньої школи та рекомендації щодо структури, змісту, технологій педагогічного програмного забезпечення з цих дисциплін, координатор науково-технічної роботи “програмно-методичний комплекс Терм 7 підтримки практичної навчальної математичної діяльності“.

До основних праць, виданих останнім часом, відносяться: “Комп’ютерні технології загального призначення” та ”Інформаційні технології в управлінні вищими навчальними закладами”, “Інформаційні технології в юридичній діяльності: базовий курс”, "Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі" та ін.

Координатор наступних міжнародних проєктів.

Займаюсь організацією та проведенням конференцій та семінарів. За результатами проведення Міжнародної науково-практичної конференції ICTERI   "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках", видавництвом Springer було видано збірку обраних праць, де я є одним з редакторів та автором статей.

З 27 листопада 2014 р. І до цього часу – народний депутат Верховної ради України

 Володію українською, російською та англійською мовами.

Батьки: батько - Співаковський Володимир Семенович  - технік-будівельник, пенсіонер; мати Іващенко Оксана Федорівна - технік-будівельник, пенсіонерка. Одружений. Дружина: Петухова Любов Євгенівна  - декан факультету дошкільної та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор. Маю доньку. Донька: Співаковська Євгенія Олександрівна .

Хоббі: шахи

Все життя мешкаю в Херсоні, який є для мене рідним містом.

E-mail: