Петухова Любов Євгенівна

Оновлено: 02.12.2019

Петухова Любов Євгенівна

Доктор педагогічних наук, професор, декан Педагогічного факультету Херсонського державного університету, заслужений працівник освіти України. Голова вченої ради факультету. Член методичної ради факультету. Голова художньої ради факультету. Член приймальної комісії факультету. Член Вченої ради університету, член Спеціалізірованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04, член ректорату, член редколегії "Педагогічні науки". Візитор-професор Поморської академії в м.Слупськ (Польща), нагороджена Орденом княгині Ольги II ступеня за видатні особисті заслуги в державній, виробничій, науковій, освітній та культурній сферах діяльності!

Petukhova  Liubov Evgenievna - the doctor of education, professor, the Dean of the faculty of preschool and elementary education, honored educator of Ukraine. The head of the academic council of the faculty of preschool and elementary education. The member of the methodical council of the faculty of preschool and elementary education. The head of the arts council of the faculty. The head of the disciplinary commission of the faculty. The member of the admittance commission of the faculty. The member of the academic council of the university, the member of specialized academic council for defense of dissertations for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences for the specialty 13.00.04, the member of the university administration, the member of editorial board “Pedagogical sciences”. The visitor-professor of the Pomorska Academy in Slupsk (Poland).

CV

Навчальні курси: 

Історія педагогіки 

Методика викладання історії педагогіки у ВНЗ 

Програмні продукти

Комп'ютерна програма "Web-мультимедіа "Фребельпедагогіка” 

Web-Мультимедіа енциклопедія "Історія педагогіки"

Web-Мультимедіа енциклопедія "Історія загальної та дошкільної педагогіки"

Контакти

Деканат

73000 м.Херсон, вул.Університетська 27, Херсонський державний університет, Педагогічний факультет, ауд.212

Тел.: (0552) 32-67-66
Email: