Академічна доброчесність

Контактні особи з питань дотримання принципів академічної доброчесності

Арустамова Нателла Артемівна – директорка Наукової бібліотеки

(0552) 32-67-51; внутрішній – 293, 180.

Блах Валерія Сергіївна – керівниця відділу з питань інтелектуальної власності

(0552) 32-67-08; внутрішній – 285.

Кобець Віталій Миколайович – керівник відділу забезпечення якості освіти

(0552) 32-67-92; внутрішній - 126.

Number of visits

Документи ХДУ

Updated: 5/29/2020

Розпорядження першого проректора ХДУ від 26.05.2020 № 13 «Про використання в роботі університету Аналітичної записки щодо запобігання окремих проблем і помилок у практиках забеспечення академічної доброчесності»

Наказ ХДУ від 04.12.2019 № 1022-Д «Про затвердження складу комісії з питань академічної доброчесності Херсонського державного університету»

Наказ ХДУ від 26.05.2020 № 462-Д Про внесення змін до складу комісії з питань академічної доброчесності

Наказ ХДУ від 04.12.2019 № 1017-Д «Порядок виявлення та запобігання академічному плагіату у науково-дослідній та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти Херсонського державного університету»

Наказ ХДУ від 07.11.2018 № 926-Д «Про використання в роботі методичних рекомендацій МОН України для ЗВО з підтримки принципів академічної доброчесності» 

Розпорядження проректора з наукової роботи ХДУ від 03.09.2018 №18 «Про використання в роботі Рекомендацій щодо запобігання академічному плагіату та виявлення його в наукових роботах» 

Збірник нормативних документів «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У НАВЧАННІ, ВИКЛАДАННІ Й НАУКОВІЙ (ТВОРЧІЙ) ДІЯЛЬНОСТІ В ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ»

 Кодекс академічної доброчесності здобувача вищої освіти ХДУ 

Кодекс академічної доброчесності науково-педагогічного працівника ХДУ 

Посилання на НАЗЯВО

Документи МОН України

Updated: 5/27/2020

Лист МОН України від 20.05.2020 До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності 

Лист МОНУ від 15.03.18_Про відповідальність спецрад при прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів

Лист МОНУ від 19.03.18_ Про відповідальність керівників та вчених (науково-технічних) рад ЗВО (наукових установ) за прицйняті ними рішення про присвоєння вчених звань 

Лист МОН від 15.08.18_Щодо запобігання академічному плагіату 

Лист МОНУ від 17.09.18 Про відповідальність спецрад за прийняті рішення про присудження наукових ступенів 

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності 

Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності 

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату 

Рекомендації для ЗВО щодо системи забезпечення академічної доброчесності