Посилання на НАЗЯВО

Академічна доброчесність

Контактні особи з питань дотримання принципів академічної доброчесності

Арустамова Нателла Артемівна – директорка Наукової бібліотеки

(0552) 32-67-51; внутрішній – 293, 180.

Блах Валерія Сергіївна – керівниця відділу з питань інтелектуальної власності

(0552) 32-67-08; внутрішній – 285.

Бистрянцева Анастасія Миколаївна – керівниця відділу забезпечення якості освіти

(0552) 32-67-92; внутрішній - 126.

Кількість відвідувань

Нормативні документи для експертного обговорення

Оновлено: 12.04.2021

Пропозиції, щодо положення про стровення дистанційних навчальних курсів, приймаються на адресу відділу забезпечення академічно-інформаційно-комунікаційної інфраструктури:

Положення про порядок створення дистанційних навчальних курсів.docx (297.3 Kb)

Положення про курсову роботу (проєкт) 23.03.2021.docx (37.8 Kb)

Проєкт Положення Сертифікатні програми.docx (27 Kb)

Документи ХДУ

Оновлено: 09.04.2021

Наказ № 422-Д Про введення в дію Положення про групу сприяння академічній доброчесності ХДУ.pdf (802.5 Kb)

№422-Д Положення про групу сприяння академічній доброчесності ХДУ.doc (44.5 Kb)

Наказ № 421-Д Про введення в дію нової редакції Порядку виявлення та запобігання академічного плагіату в ХДУ.pdf (2.4 Mb)

№421-Д Порядок виявлення та запобігання академічного плагіату 2021.docx (43.8 Kb)

Наказ № 420-Д Про введення в дію нової редакції Положення про Комісію з питань академічної доброчесності.pdf (899 Kb)

№420-Д Положення про Комісію з питань академічної доброчесності._2021.doc (55 Kb)

Ннаказ № 419-Д Про введення в дію нової редакції Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ХДУ.pdf (2 Mb)

№419-Д Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ХДУ_2021.doc (119.5 Kb)

Наказ ХДУ від 04.11.2020 №1092-Д «Про затвердження складу комісії з питань академічної доброчесності університету»

Розпорядження першого проректора ХДУ від 26.05.2020 № 13 «Про використання в роботі університету Аналітичної записки щодо запобігання окремих проблем і помилок у практиках забеспечення академічної доброчесності»

Наказ ХДУ від 04.12.2019 № 1022-Д «Про затвердження складу комісії з питань академічної доброчесності Херсонського державного університету»

Наказ ХДУ від 26.05.2020 № 462-Д «Про внесення змін до складу комісії з питань академічної доброчесності»

Наказ ХДУ від 07.11.2018 № 926-Д «Про використання в роботі методичних рекомендацій МОН України для ЗВО з підтримки принципів академічної доброчесності» 

Розпорядження проректора з наукової роботи ХДУ від 03.09.2018 № 18 «Про використання в роботі Рекомендацій щодо запобігання академічному плагіату та виявлення його в наукових роботах» 

Збірник нормативних документів «Академічна доброчесність у навчанні, викладанні й науковій (творчій) діяльності в Херсонському державному університеті».pdf (9.3 Mb)

Кодекс академічної доброчесності здобувача вищої освіти ХДУ   
Завантажити оригінал документу у форматі pdf

Кодекс академічної доброчесності науково-педагогічного працівника ХДУ Кодекс академічної доброчесності здобувача вищої освіти ХДУ   
Завантажити оригінал документу у форматі pdf

Діяльність комісії з питань академічної доброчесності

Оновлено: 05.02.2021

Про політику та практичні механізми попередження й протидії порушень академічної доюрочесності в уніерситеті

1238-Д від 11.12.2020 Про затвердження рішень комісіїї з питань академічної доброчесності від 08.12.2020 щодо розгляду апеляційних заяв здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.pdf

1244-Д від 14.12.2020 Про затвердження рішень комісії з питань академічної доброчесності від 11.12.2020 щодо повторного розгляду експертних висновків кваліфікаційних робіт здобувачів другого (маг.) рівня ВО.pdf

Наказ ХДУ від 12.06.2020 № 535-Д Про академічну доброчесність доцента Гладкової Р.Я.

Наказ ХДУ від 16.06.2020 № 540-Д Про внесення змін до наказу від 20.09.2019 № 711-Д «Про затвердження гарантів освітніх програм»

Наказ ХДУ від 09.07.2020 № 521-Д Про затвердження рішень комісії з питань академічної доброчесності щодо розгляду апеляційних заяв здобувачів.pdf 

Наказ ХДУ від 02.04.2020 № 325-Д Про введення в дію рішення вченої ради ХДУ від 30.03.2020

Наказ ХДУ від 12.11.2019 № 926-Д Про затвердження рішення комісії з питань академічної доброчесності

Розпорядження проректора з наукової роботи від 13.11.2019 № 61 «Про заходи запобігання академічної недоброчесності в університеті»

Наказ ХДУ від 01.11.2019 № 885-Д Про затвердження комісії з питань академічної доброчесності 

Документи МОН України

Оновлено: 27.05.2020

Лист МОНУ від 20.05.2020 До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності 

Лист МОНУ від 17.09.2018 Про відповідальність спецрад за прийняті рішення про присудження наукових ступенів 

Лист МОНУ від 15.08.2018_Щодо запобігання академічному плагіату 

Лист МОНУ від 19.03.2018_ Про відповідальність керівників та вчених (науково-технічних) рад ЗВО (наукових установ) за прицйняті ними рішення про присвоєння вчених звань

Лист МОНУ від 15.03.2018_Про відповідальність спецрад при прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів 

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності 

Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності 

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату 

Рекомендації для ЗВО щодо впровадження системи забезпечення академічної доброчесності