Академічна доброчесність

Оновлено: 12.11.2018

Контактні особи з питань дотримання принципів академічної доброчесності:

Блах Валерія Сергіївна – керівник відділу з питань інтелектуальної власності

(0552) 32-67-08; внутрішній – 285;

Арустамова Нателла Артемівна – директор наукової бібліотеки ХДУ

(0552) 32-67-51; внутрішній – 293, 180.

Наказ ХДУ від 07.11.2018 № 926-Д «Про використання в роботі методичних рекомендацій МОН України для ЗВО з підтримки принципів академічної доброчесності».pdf (181.2 Kb)

 Розпорядження проректора з наукової роботи ХДУ від 03.09.2018 №18 18 «Про використання в роботі Рекомендацій щодо запобігання академічному плагіату та виявлення його в наукових роботах».jpg (72.1 Kb)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності.pdf (510.3 Kb)

Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності.pdf (291.6 Kb)

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату.pdf (219.2 Kb)

Положення про академічну доброчесність ХДУ.pdf (193.4 Kb)

Лист МОН від 15.08.18_Щодо запобігання академічному плагіату.pdf (219.2 Kb)

Лист МОНУ від 15.03.18_Про відповідальність спецрад при прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів.pdf (812.9 Kb)

Лист МОНУ від 17.09.18 Про відповідальність спецрад за прийняті рішення про присудження наукових ступенів.pdf (914.9 Kb)

Лист МОНУ від 19.03.18_ Про відповідальність керівників та вчених (науково-технічних) рад ЗВО (наукових установ) за прицйняті ними рішення про присвоєння вчених звань.pdf (56.9 Kb)

Положення про комісію з питань академічної доброчесності ХДУ.doc (49 Kb)

18 «Про використання в роботі Рекомендацій щодо запобігання академічному плагіату та виявлення його в наукових роботах»