Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи

Оновлено: 29.04.2013

СПОНСОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

КОМПАНІЯ DATAART
ПРЕДСТАВНИЦТВО КОРПОРАЦІЇ
INTEL В УКРАЇНІ
MICROSOFT UKRAINE

 

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України


Інститут інноваційних технологій і
змісту освіти

Херсонський державний університет

Національна академія педагогічних наук України

Інститут педагогіки


Інститут інформаційних технологій і засобів навчання


Журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї»

 

Всеукраїнська науково-практична конференція
”Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи”

У  Херсоні 16-17 травня 2013 року на базі Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи»

Тематичні напрями роботи конференції

  1. Психолого-педагогічні аспекти використання інформаційних технологій в освіті
  2. Методика навчання інформатики в основній школі
  3. Підготовка та перепідготовка кадрів в умовах реалізації Державної цільової програми «Сто відсотків»
  4. Комп’ютерно-орієнтовні системи навчання: проблеми створення і застосування
  5. Інформаційні технології в управлінської діяльності навчальних закладів

Місце проведення конференції: м. Херсон, вул. Університетська 27

Форма проведення: очна

Робочі мови конференції: українська, російська

Заявки на участь у конференції  та статті, які розкривають основні положення доповідей, направляти до 25.03.2013 року до електронною поштою на адресу: оформлені згідно вимог до оформлення збірника наукових праць «Інформаційні технології в освіті» http://ite.kspu.edu.

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць «Інформаційні технології в освіті» (педагогічні науки). Огляд матеріалів конференції буде надруковано в науково-методичному журналі «Комп’ютер у школі та сім’ї».

Контактна особа: – Кушнір Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри інформатики Херсонського державного університет

Зареєстуватись для участі у конференції

Програма конференції

Програмний комітет

Голова

Жалдак Мирослав Іванович – завідувач кафедри Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова , доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Співголова

Спірін Олег Михайлович – заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор педагогічних наук

Члени комітету:

Будак Валерій Дмитрович – ректор Миколаївського державного педагогічного університету  імені В. О. Сухомлинського, доктор техн. наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Дем’яненко Віктор Михайлович – заступник директора Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидат педагогічних  наук

Зайцева Тетяна Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики Херсонського державного університету.

Запорожченко Юлія Григорівна – завідуюча відділу інформатизації навчально-виховних закладів Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидат педагогічних наук

Карташова Любов Андріївна – старший науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук

Кравець Володимир Петрович  – ректор Тернопільського педагогічного університету імені В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Кравцов Геннадій Михайлович - кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри інформатики Херсонського державного університету.

Круглик Владислав Сергійович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики Херсонського державного університету.

Лапінський Віталій Васильович – завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України, кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Львов Михайло Сергійович – доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри інформатики Херсонського державного університету.

Морзе Наталія Вікторівна – проректор з інформатизації навчально-наукової та адміністративної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Федорченко Костянтин Анатолійович - кандидат техн. наук, доцент кафедри інформатики Херсонського державного університету.

Шишкіна Марія Павлівна – докторант Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидат філософських наук

Шерман Михайло Ісаакович – професор кафедри інформатики і комп’ютерних технологій Херсонського національного технічного університету, доктор педагогічних наук, професор

Організаційний комітет

 

Співголови

Жебровський Борис Михайлович – заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук

Гуржій Андрій Миколайович – віце-президент НАПН України, доктор техн. наук, професор, дійсний член НАПН України

Заступник голови оргкомітету

Співаковський Олександр Володимирович – перший проректор Херсонського державного університету, доктор педагогічних. наук, професор

Члени оргкомітету:

Биков Валерій Юхимович – директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор техн. наук, професор, дійсний член НАПН України

Воробієнко Петро Петрович – ректор Одеської національної академії зв’язку імені О. М. Попова, доктор техн. наук, професор

Гладковський Роман Васильович – головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Кудін Анатолій Петрович – проректор з дистанційної освіти та інноваційних технологій навчання Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор фіз.-мат. наук, професор

Кушнір Наталія Олександрівна – старший викладач Херсонського державного університету

Пушкарьова Тамара Олексіївна – заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук, доцент

Руденко Віктор Дмитрович – провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, головний редактор журналу ”Комп’ютер у школі та сім’ї”, кандидат педагогічних наук, доцент

Топузов Олег Михайлович – директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

Удод Олександр Андрійович – директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доктор філософських наук, професор, член–кореспондент НАПН України

Секції

Секція №1 "Інформаційно-комунікаційні технології підтримки наукових досліджень та управління в освіті"

Керівники:

Гуржій Андрій Миколайович – віце-президент НАПН України, доктор техн. наук, професор, дійсний член НАПН України

Співаковський Олександр Володимирович – перший проректор Херсонського державного університету, доктор пед. наук, професор

Косік Вікторія Миколаївна – начальник відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Секція №2 ” Підготовка вчителів інформатики, учителів початкових класів та вчителів-предметників з використання інформаційно-комунікаційних технологій”

Керівники:

Жалдак Мирослав Іванович – завідувач кафедри Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Білоусова Людмила Іванівна – завідувачка кафедри інформатики Харківського державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, професор

Львов Михайло Сергійович – професор кафедри інформатики Херсонського державного університету, доктор фіз.-мат. наук, професор

Секція №3 "Підвищення кваліфікації вчителів та викладачів з використання інформаційно-комунікаційних технологій"

Керівники:

Олійник Віктор Васильович – ректор ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, доктор пед. наук, професор, дійсний член НАПН України

Пушкарьова Тамара Олексіївна – заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук, доцент

Чернікова Людмила Антонівна – завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук

Секція №4 "Комп'ютерно орієнтовані системи навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів"

Керівники

Биков Валерій Юхимович – директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор техн. наук, професор, дійсний член НАПН України

Гладковський Роман Васильович – головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Лапінський Віталій Васильович – завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України, канд. фіз.-мат. наук, доцент


Оргкомітет