Оголошення про конкурс з надання послуг громадського харчування у ХДУ

Оновлено: 16.05.2014

УВАГА!

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

про конкурс з надання послуг громадського харчування

у Херсонському державному університеті

 

Умови: Оренда.

Балансоутримувач об’єкта оренди:

Херсонський державний університет.

Орган управління:

Міністерство освіти і науки України.

Інформація про об’єкт оренди:

Об’єкт оренди – частина підвального приміщення орієнтовною площею 1 753,07 кв.м. 

Мета оренди – розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи.

Об’єкт оренди розташований у підвальному приміщенні навчального корпусу № 1, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська 27.

Стартова орендна плата:

Місячна орендна плата, яка визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 786 від 04.10.1995 року, зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України (далі - Методика).

Основні умови конкурсу:

 1. Укладання договору оренди.
 2. Дозвіл на початок роботи від Державного пожежного нагляду.
 3. Надання комплексного гарячого харчування студентам та співробітникам університету.
 4. Гарантія орендаря вирішення питання з обленерго щодо забезпечення додатковою потужністю (електричною енергією 200 кВт).
 5. Обов’язкове укладення договору про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання об’єкта оренди, надання комунальних послуг орендарю та компенсацію податку на землю та податку за спеціальне використання води.
 6. Можливість надавати спонсорську допомогу університету.
 7. Надання інформації про асортимент та ціни на послуги, які будуть надаватися.
 8. Оформлення всієї необхідної документації відповідно до вимог чинного законодавства.
 9. Строк оренди – 1 - 7 років.
 10. Об’єкт передається в оренду із забороною його приватизації та передачі в суборенду.
 11. Використання об’єкта оренди з метою надання послуг громадського харчування.
 12. Надання довідки про наявність на рахунку претендента 5 000 000 грн.,
 13. Гарантійний лист, який гарантує приведення приміщення, що надається в оренду, до санітарно-гігієнічних норм, забезпечення його необхідною технікою та  обладнанням тощо.
 14. Надання довідки, завіреної підписом та печаткою, з прикладами успішного ведення претендентом проєктів з надання послуг громадського харчування.
 15. Обов’язково – проєкт приміщення їдальні.

Використовувати об’єкт оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди.

 Основні умови  оренди:

1. Своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату з урахуванням індексу інфляції.

2. Своєчасно і в повному обсязі вносити відшкодування Балансоутримувачу відповідно до договору про відшкодування.

3. Виконання всіх зобов’язань та домовленостей перед Балансоутримувачем.

4. Забезпечувати збереження об’єкта оренди, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати об’єкт оренди в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати об’єкт оренди в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5. Забезпечувати Балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням.

6. У разі виникнення або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, великий снігопад, ожеледиця тощо, орендар повинен надавати своїх працівників для їх запобігання та ліквідації наслідків.

7. Своєчасно здійснювати, за рахунок коштів орендаря, капітальний, поточний та інші види ремонту об’єкта оренди. Ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень об’єкта оренди і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. Капітальний ремонт здійснюється тільки за погодженням з Балансоутримувачем, з дозволу орендодавця та органу, уповноваженого управляти Майном.

8. Щомісяця до 15 числа орендар повинен сплачувати орендну плату та надавати Балансоутримувачу інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про перерахування орендної плати до Державного бюджету України та Балансоутримувачу). На вимогу орендодавця та Балансоутримувача проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

9. Одночасно з укладенням договору орендар повинен застрахувати об’єкт оренди не менше, ніж на його вартість за звітом про оцінку на користь Балансоутримувача, який несе ризик загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати Балансоутримувачу копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

10. У разі припинення або розірвання договору, орендар повинен повернути Балансоутримувачу об’єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати об’єкта оренди з вини орендаря.

11. Орендар повинен здійснювати витрати, пов’язані з утриманням об’єкта оренди. Протягом 15-ти робочих днів після підписання договору орендар повинен укласти з Балансоутримувачем об’єкта оренди договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання об’єкта оренди, надання комунальних послуг орендарю та компенсацію податку на землю та податку за водокористування відповідно до чинного законодавства України.

12. Одночасно з укладенням договору орендар повинен внести завдаток у розмірі місячної орендної плати, розрахованої за базовий місяць оренди. Дані кошти будуть зараховані в оплату за останній місяць оренди.

13. Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на об’єкті оренди згідно із законодавством.

14. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси орендар повинен повідомляти про це орендодавця у тижневий строк.

15. Інші умови відповідно до чинного законодавства України.

 

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є:

 1. Гарантоване додержання строків введення в дію орендованих приміщень.
 2. Довідка з банку щодо наявності у претендента на рахунку суми не менше ніж п’ять млн. грн.
 3. Гарантоване приведення приміщення, що надається в оренду, до санітарно-гігієнічних норм, забезпечення його необхідною технікою та  обладнанням тощо.
 4. Наявність дозволу на початок роботи від Державного пожежного нагляду.
 5. Згода на обов’язкове укладення договору про відшкодування витрат Балансоутримувача.
 6. Довідка про асортимент та ціни на послуги, які будуть надаватися, завірена підписом та печаткою.
 7. Можливість надавати спонсорську допомогу (оплата стипендії кращим студентам,  проведення та участі у виставках, олімпіадах, конкурсах, фестивалях, форумах, семінарах, інших заходах) та ін..

 Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:

1. Заяву про участь у конкурсі.

2. Пропозиції щодо виконання умов конкурсу, можливість надання спонсорської допомоги.

3. Відомості про претендента, контактні дані, а саме:

а) для юридичної особи:

 • документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи;
 • копії установчих документів;
 • копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

б) для фізичної особи:

 • копію документа, що засвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;
 • копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

Документи та пропозиції щодо участі у конкурсі  (розміру спонсорської допомоги) подаються за адресою: м. Херсон, вул. Університетська 27, (кабінет 509)

Документи, що подаються для участі у конкурсі, мають бути належним чином оформлені.

Конкурс проводиться « 03 » грудня 2013 року о 14-00 годині

в приміщенні Херсонського державного університету за адресою:

м. Херсон, вулиця Університетська 27, каб. 101.

Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів –

«16» листопада 2013 року.

Присутність претендентів, або їх представників на конкурсі обов’язкова.

За результатами конкурсу, з переможцем, буде укладено договір про наміри.

У разі не дотримання вищезазначених вимог, після укладення договору оренди державного майна, орендар погоджується з розірванням договору оренди на умовах Балансоутримувача.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі господарсько-договірної роботи та виставкової діяльності Херсонського державного університету за адресою:

м. Херсон, вул. Університетська 27, (кабінет 509).

Телефони для довідок:

(0552) 32-67-94;

+380675515007.