Оголошення

Оновлено: 31.07.2013

Оголошення

про конкурс з надання послуг ксерокопіювання

у Херсонському державному університеті

 

Умови: Оренда.

Балансоутримувач об’єкта оренди:

Херсонський державний університет.

Орган управління:

Міністерство освіти і науки України.

Інформація про об’єкт оренди:

об’єктом оренди є частина нежитлового приміщення площею;

об’єкти оренди розташовані:

 • навчальний корпус № 1 м. Херсон, вул. Університетська 27             (3 об’єкти);
 • навчальний корпус № 2 м. Херсон, вул. Університетська 27             (1 об’єкт);
 • навчальний корпус № 3 м. Херсон, вул. Перекопська, 3                    (1 об’єкт);
 • навчальний корпус № 4 м. Херсон, вул. Перекопська, 3                    (1 об’єкт);
 • навчальний корпус № 5 м. Херсон, провул. Університетська 4          (2 об’єкти);
 • гуртожиток № 2 м. Херсон, вул. Червоностудентська, 34                   (1 об’єкт);
 • гуртожиток № 3 м. Херсон, вул. Університетська 2                            (0 об’єктів);
 • гуртожиток № 4 м. Херсон, вул. Літейна, 1                                         (1 об’єкт);
 • корпус № 6 м. Херсон, вул. Університетська 4                                  (0 об’єкт);

Разом                                                                                                          10 об’єктів.

Стартова орендна плата:

Місячна орендна плата, яка визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 786 від 04.10.1995 року, зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України (далі - Методика).

О с н о в н і    у м о в и    к о н к у р с у:

 1. Укладання договору оренди;
 2. Дозвіл на початок роботи від МНС;
 3. Обов’язкове укладення договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання об’єкта оренди, надання комунальних послуг орендарю та компенсацію податку на землю та податку за спеціальне використання води;
 4. Вартість послуг;
 5. Можливість надавати спонсорську допомогу на виставкову та презентаційну роботу університету;
 6. Оформлення всієї необхідної документації відповідно до вимог чинного законодавства;
 7. Строк оренди – 1 (один) рік;
 8. Об’єкт передається в оренду із забороною його приватизації та передачі в суборенду;
 9. Використання об’єкта оренди:
 •  надання послуг з друку документів на принтері та сканування документів;
 •  надання послуг з ламінування та брошурування;
 •  надання послуг з ксерокопіювання.
 1. Використовувати об’єкт оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди.
 2. Своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату з урахуванням індексу інфляції.
 3. Своєчасно і в повному обсязі вносити відшкодування балансоутримувачу відповідно до договору про відшкодування.
 4. Виконання всіх зобов’язань та домовленостей перед балансоутримувачем.
 5. Забезпечувати збереження об’єкта оренди, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати об’єкт оренди в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати об’єкт оренди в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
 6. Забезпечувати балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням.
 7. У разі виникнення або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, великий снігопад, ожеледиця тощо, орендар повинен надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.
 8. Своєчасно здійснювати за рахунок коштів орендаря капітальний, поточний та інші види ремонту об’єкта оренди. Ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень об’єкта оренди і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. Капітальний ремонт здійснюється тільки за погодженням з балансоутримувачем, з дозволу орендодавця та органу, уповноваженого управляти Майном.
 9. Щомісяця до 15 числа орендар повинен сплачувати орендну плату та надавати балансоутримувачу інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про перерахування орендної плати до Державного бюджету України та балансоутримувачу). На вимогу орендодавця та балансоутримувача проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.
 10. Одночасно з укладенням договору орендар повинен застрахувати об’єкт оренди не менше, ніж на його вартість за звітом про оцінку на користь балансоутримувача, який несе ризик загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати балансоутримувачу копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
 11. У разі припинення або розірвання договору, орендар повинен повернути балансоутримувачу об’єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати об’єкта оренди з вини орендаря.
 12. Орендар повинен здійснювати витрати, пов’язані з утриманням об’єкта оренди. Протягом 15-ти робочих днів після підписання договору орендар повинен укласти з балансоутримувачем об’єкта оренди договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання об’єкта оренди, надання комунальних послуг орендарю та компенсацію податку на землю та податку за водокористування відповідно до чинного законодавства України.
 13. Одночасно з укладенням договору орендар повинен внести завдаток у розмірі місячної орендної плати, розрахованої за базовий місяць оренди. Дані кошти будуть зараховані в оплату за останній місяць оренди.
 14. Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на об’єкті оренди згідно із законодавством.
 15. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси орендар повинен повідомляти про це орендодавця у тижневий строк.
 16. Інші умови відповідно до чинного законодавства України.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

 1. Укладання договору оренди;
 2. Дозвіл на початок роботи від МНС;
 3. Обов’язкове укладення договору про відшкодування;
 4. Вартість послуг;
 5. Можливість надавати спонсорську допомогу на виставкову та презентаційну роботу університету;

 

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:

1.1. Заяву про участь у конкурсі.

1.2. Пропозиції щодо виконання умов конкурсу, можливість надання спонсорської допомоги.

1.3. Відомості про претендента (інформація про засоби зв’язку), а саме:

а) для юридичної особи:

 • документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи;
 • копії установчих документів;
 • копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

б) для фізичної особи:

 • копію документа, що засвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;
 • завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

Документи та пропозиції щодо участі у конкурсі  (розміру спонсорської допомоги) подаються за адресою: м. Херсон, вул. Університетська 27, (кабінет 509)

Документи, що подаються для участі у конкурсі, мають бути належним чином оформлені.

Конкурс буде проведено 05 серпня 2013 року о 14-й годині в приміщенні Херсонського державного університету за адресою: місто Херсон, вулиця Університетська 27, каб. 101.

Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів – 4 серпня 2013 року.

Додаткову інформацію можна отримати в відділі господарсько-договірної роботи та виставкової діяльності за адресою:

м. Херсон, вул. Університетська 27,

(кабінет 509).

 

Телефон для довідок:

(0552) 32-67-94;

0675515007