Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Участь в черговій акредитаційній експертизі

З метою проведення чергової акредитаційної експертизи спеціальності 5.03040101 «Правознавство» за початковим (короткий цикл) рівнем вищої освіти, а також на виконання наказу Міністерства освіти України від 07.05.2019 року 434-л  «Про проведення акредитаційної експертизи» комісія у складі: Риженко Ірина Миколаївна - завідувач кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності Херсонського державного університету, кандидат юридичних наук, доцент, голова комісії;

Оприско Ольга Ігорівна - голова циклової комісії правознавства Відокремленого структурного підрозділу Технологічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка», викладач вищої категорії у період з 27 травня до 29 травня 2019 року включно, безпосередньо у навчальному закладі розглянула подану Державним вищим навчальним закладом «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

4 червня 2019 р.

(для Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності даного закладу вищої освіти державним вимогам щодо акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право».

Акредитаційна експертиза проведена за такими напрямами:

-  підтвердження достовірності інформації, поданої ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (для Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») до Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» у зв’язку з проведенням акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03040101 «Правознавство»;

-  підтвердження відповідності встановленим законодавством вимогам щодо якісного складу кадрового забезпечення спеціальності 5.03040101 «Правознавство», науково-методичного рівня та підвищення кваліфікації викладачів, забезпечення базових вимог до чисельності, рівня науково-дослідної діяльності випускової циклової комісії фундаментальної, спеціальної, професійної та практичної підготовки (спеціальність «Право») Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

-  виявлення повноти навчального і методичного забезпечення спеціальності, наявності навчальної документації та рівня забезпеченості літературними джерелами, використання комп’ютерних технологій;

-  підтвердження відповідності нормативам щодо матеріально-технічного й інформаційного забезпечення спеціальності, яка акредитується.

Отже, на підставі поданих на акредитаційну експертизу матеріалів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (для Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») та перевірки результатів діяльності на місці, експертна комісія вважає за можливе акредитувати спеціальність 5.03040101 «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з ліцензованим обсягом 40 осіб за денною формою навчання.

 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу