Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Конкурс на заміщення вакантних посад з 04.09.2019 по 03.10.2019

Херсонський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

4 вересня 2019 р.

Кафедра

Посада

Кількість посад

Соціально-економічної географії

доцент

1

Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

завідувач

1

Технологічної та професійної освіти

завідувач

1

Англійської мови та методики її викладання

доцент

1

старший викладач

1

Практики іноземних мов

доцент

1

 

Особа, яка претендує на заміщення посади, має відповідати вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту».

Вимоги до претендентів на посаду:

завідувача кафедри – наявність наукового ступеня доктора наук або кандидата наук та вченого звання професора або доцента відповідно до профілю кафедри; почесних звань; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;

доцента – наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;

старшого викладача – наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання і стажу науково-педагогічної роботи не менше як 2 роки у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти.

 

Перелік документів для участі у конкурсі:

-     заява на ім’я ректора про участь у конкурсі, написана власноруч (заяву візують завідувач кафедри, декан факультету, учений секретар, начальник відділу кадрів, начальник планового відділу, керівник навчально-методичного відділу. Після цього заява реєструється у загальному відділі університету);

-     особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють у ХДУ);

-     автобіографію (для осіб, які не працюють у ХДУ);

-     копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчене (почесне) звання (для осіб, які не працюють у ХДУ);

-     звіт про роботу за попередній період (для осіб, які працюють у ХДУ);

-     перспективний план розвитку кафедри на 5 років (для претендентів на посаду завідувача кафедри);

-     список наукових праць (для осіб, які не працюють у ХДУ – повний, для осіб, які працюють у ХДУ та обираються на черговий строк – наукові праці, видані за попередній термін роботи);

-     відзив на відкрите лекційне заняття (для претендентів на посаду професора, доцента та старшого викладача кафедри) або практичне (семінарське, лабораторне) заняття (для претендентів на посаду старшого викладача, викладача та асистента кафедри);

-     витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо обрання на посаду;

-     витяг з протоколу засідання зборів трудового колективу факультету (для претендентів на посаду завідувача кафедри);

-     оцінний лист визначення рейтингових балів власної діяльності та додаток до нього.

 Заяви на участь у конкурсі та документи приймаються до 3 жовтня 2019 року.

 

Адреса: 73000, Херсон, вул. Університетська 27, ХДУ, каб. 406, ученому секретареві.

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу