Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Захист дисертацій

13-14 жовтня 2011 року в Херсонському державному університеті ( ауд. № 256) у спеціалізованій вченій раді
К 67.051.02 відбудеться прилюдний захист дисертацій.

28 вересня 2011 р.

13 жовтня 2011 року о 1400 годині

Воропай Наталії Анатоліївни «Формування самоосвітньої компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій»  13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Петухова Любов Євгенівна, д.пед.н., проф., декан факультету дошкільної та початкової освіти (Херсонський державний університет).

Офіційний опонент – Коваль Людмила Вікторівна, д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв (Бердянський державний педагогічний університет).

Офіційний опонент – Муковіз Олексій Павлович, к.пед.н., заступник декана з навчальної роботи факультету початкової освіти, доцент кафедри теорії початкового навчання (Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини).

 

 

14 жовтня 2011 року об 1100 годині

 

Зіненко Ірини Миколаївни «Методика навчання алгебри та початків аналізу учнів гуманітарного ліцею на засадах компетентнісного підходу» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика).

Науковий керівник – Ігнатенко Микола Якович, д.пед.н., проф. (РВНЗ „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта)).

Офіційний опонент – Гончарова Оксана Миколаївна, д.пед.н., проф. (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернацького).

Офіційний опонент – Ткач Юлія Миколаївна, к.пед.н., завідувач кафедри інформаційних технологій та вищої математики (Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці).

 

Комісаренко Олени Валентинівни «Формування математичної компетентності студентів інженерних спеціальностей агротехнологічних університетів в процесі самостійної роботи» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика).

Науковий керівник – Гончарова Оксана Миколаївна, д.пед.н., проф. (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського).

Офіційний опонент – Скворцова Світлана Олексіївна, д.пед.н., проф. (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського).

Офіційний опонент – Лапінський Віталій Васильович, к.ф.-м.н., доц. (Інститут педагогіки НАПН України).

 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу