Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Конкурс на заміщення вакантних посад з 06.02.2020 по 06.03.2020

Херсонський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

6 лютого 2020 р.

Кафедра

Посада

Кількість посад

Готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

старший викладач

1

Економіки та міжнародних економічних відносин

асистент

1

Технологічної та професійної освіти

професор

1

доцент

1

Світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова

доцент

1

викладач

1

Англійської мови та методики її викладання

професор

2

доцент

1

Німецької та романської філології

доцент

1

Галузевого права

викладач

1

Історії та теорії національного і міжнародного права

старший викладач

1

Інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

доцент

1

викладач

1

асистент

1

Вокалу та хорових дисциплін

старший викладач

1

Культурології

доцент

1

Медицини та фізичної терапії

старший викладач

1

викладач

1

Хімії та фармації

доцент

2

старший викладач

2

Педагогіки дошкільної та початкової освіти

викладач

1

Природничо-математичних дисциплін та логопедії

старший викладач

1

Медико-біологічних основ фізичного виховання та с порту

професор

1

 

Особа, яка претендує на заміщення посади, має відповідати вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту».

Вимоги до претендентів на посаду:

професора – наявність наукового ступеня доктора наук та/або вченого звання професора; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;

доцента – наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;

старшого викладача – наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання і стажу науково-педагогічної роботи не менше як 2 роки у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти;

 викладача – наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання або повної вищої освіти, стаж практичної роботи з профілю кафедри не менше як 2 роки і схильність до науково-педагогічної роботи;

асистента – наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання або повної вищої освіти, стаж практичної роботи з профілю кафедри не менше як 2 роки і схильність до науково-педагогічної роботи.

 

Перелік документів для участі у конкурсі:

-     заява на ім’я ректора про участь у конкурсі, написана власноруч (заяву візують завідувач кафедри, декан факультету, учений секретар, начальник відділу кадрів, начальник планового відділу, керівник навчально-методичного відділу, проректор, діяльність якого пов’язана з освітнім процесом. Після цього заява реєструється у загальному відділі університету);

-     особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють у ХДУ);

-     автобіографію (для осіб, які не працюють у ХДУ);

-     копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчене (почесне) звання (для осіб, які не працюють у ХДУ);

-     звіт про роботу за попередній період (для осіб, які працюють у ХДУ);

-     список наукових праць (для осіб, які не працюють у ХДУ – повний, для осіб, які працюють у ХДУ та обираються на черговий строк – наукові праці, видані за попередній термін роботи);

-     відзив на відкрите лекційне заняття (для претендентів на посаду професора, доцента та старшого викладача кафедри) або практичне (семінарське, лабораторне) заняття (для претендентів на посаду старшого викладача, викладача та асистента кафедри);

-     витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо обрання на посаду;

-     оцінний лист визначення рейтингових балів власної діяльності та додаток до нього;

-     КРІ (ключові показники ефективності) діяльності на наступний термін обрання.

 

Заяви на участь у конкурсі та документи приймаються до 06 березня 2020 року.

 

Адреса: 73000, Херсон, вул. Університетська, 27, ХДУ, каб. 406, ученому секретареві.

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу