Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

«Інтеграція сучасних освітніх систем Європи та світу в контексті впровадження педагогічних ідей Ф. Фребеля»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Академія ім. Я. Длугоша (г.Ченстахова, Польща);
Євангельський Фрьобельсемінар (г.Кассель, Німеччина);
Фонд Санкт Елізабет Ферайн (м. Марбург, Німеччина);
Барановичіський державний університет (м. Барановичі, Білорусь)

ПРОВОДЯТЬ
22 березня 2012 р.

Міжнародний науково-практичний семінар

3 листопада 2011 р.

Напрямки роботи семінару:

I. Теоретична частина семінару:

1. Ідеї ​​Ф. Фребеля у сучасноій дошкільній освіті в Україні.
2. Творча спадщина Фрідріха Фребеля в освітньому просторі Німеччини.
3. Особливості сучасного освітнього простору Польщі.
 
II. Практична частина семінару:

Майстер - клас «Дари Фребеля. Практичне використання в роботі з дітьми дошкільного віку »

До участі в семінарі запрошуються студенти, аспіранти, вихователі, викладачі, науковці.

Для участі в Міжнародному науково-практичному семінарі Вам необхідно до 22 лютого 2012 надіслати:
- Заявку на участь в семінарі (з обов'язковим зазначенням адреси, телефону, e-mail, напрямки роботи конференції)
- Доповідь (до 5 сторінок) публікується в збірнику матеріалів.

Робочі мови семінару: українська, російська, білоруська, польська, німецька.

Вимоги до оформлення тексту доповіді
(Матеріали приймаються до 22 січня 2012 року)
Матеріали подаються в електронному варіанті у форматі Word 97 / 2003
- Шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5;
- Усі поля на сторінці по 2 см, відступ на абзац 1 см;
- На початку у правому куті - прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) (повністю), нижче - назва організації (без скорочень), місто, країна; нижче через інтервал у центрі - назва доповіді (великими літерами, жирним шрифтом 14 розміру ); нижче, через інтервал, друкується текст;
- Ілюстрації мають бути виконані з використанням стандартних програм пакету МS Office (Word, Excel, Power Point);
- Список літератури (напівжирним, по центру) є обов'язковим і додається після тез, джерела вказуються в алфавітному порядку (до 4-5 джерел);
- Посилання на кожне літературне джерело обов'язкові і подаються в квадратних дужках;
- На окремій сторінці - обов'язково вказати відомості про автора - прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада, установа (повністю).

Зразок оформлення доповіді
Полевікова Ольга Борисівна
Херсонський державний університет
м.Херсон, Україна

СВІТОГЛЯД І ПЕДАГОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ФРІДРІХА Фребеля

Текст статті (до 5 сторінок)
Список літератури

Заявку та матеріали для участі в семінарі відправляти електронним листом за адресою - Коткова Віра Володимирівна
окремими файлами з назвою * doc.: 1) прізвище_заявка на участь, 2) прізвище_доклад, номер секції.

За довідками звертайтесь за телефонами: +38 (0552) 32-67-66 (деканат) або +380978765749 (Коткова Віра Володимирівна)

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу