Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Почесні професори ХДУ

Ім’я університету створюють не лише студенти та випускники, а й професорсько-викладацький склад. Так, починаючи з 2007 року у Херсонському державному університеті науковцям України або інших держав за видатні досягнення в галузі науки, значний внесок у розвиток університету, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, зміцнення зв'язків між ХДУ та зарубіжними університетами, організаціями присвоюються звання «Почесний професор ХДУ».

18 травня 2020 р.

І дуже знаково для нашого навчального закладу те, що серед 26 почесних професорів ХДУ 14 — провідні вчені Херсонського державного університету, учасники бойових дій у Другій світовій війні:

 

— доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України Борис Андрієвський;

— ректор ХДУ(1996-2011рр.), кандидат філологічних наук, професор, радник ректора, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України, академік АПСН, почесний професор академії ім.Яна Длугоша (Польща), почесний член Міжнародної слов’янської академії ім. Я.А.Коменського, почесний громадянин м.Херсона Юрій Бєляєв;

— доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Михайло Бойко;

— завідувач кафедри історії та теорії національного і міжнародного права, кандидат філософських наук, доцент, відмінник освіти України Надія Задорожня;

— завідувач кафедри інструментального виконавства, професор, відмінник освіти України, заслужений працівник культури України, почесний професор Гамбурзької музичної академії Святослав Марцинковський;

— доктор фізико-математичних наук, професор, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України, академік Міжнародної академії наук екології безпеки та безпеки життєдіяльності, академік Академії зв’язку України Валентин Одінцов;

— учасник бойових дій у Другій світовій війні, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури ХДПІ, відмінник народної освіти УРСР, почесний громадянин м.Херсона Павло Параскевич;

— доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій, почесний громадянин м.Херсона Марія Пентилюк;

— декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України Любов Петухова;

— перший декан педагогічного факультету (1977-1990 рр.), кандидат педагогічних наук, професор, капітан ІІ рангу, почесний голова ради ветеранів ХДУ Олексій Прилепський (1926-2007 рр.);

— доктор філологічних наук, професор, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України Людмила Руденко;

— доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, ректор ХДУ (2015-2017 рр.) Василь Стратонов;

— доктор філологічних наук, професор, відмінник освіти України Ніна Тропіна;

— завідувач кафедри образотворчого мистецтва і дизайну, професор, заслужений діяч мистецтв України, народний художник України, почесний академік Національної академії мистецтв України, академік Каліфорнійської академії наук, освіти і мистецтва Володимир Чуприна.

Більш того, серед 26 почесних професорів ХДУ 12 — провідні вчені вітчизняних та закордонних вишів:

— ректор Академії ім.Яна Длугоша (2002-2008 рр.) м.Ченстохова (Польща) Януш Бердовські;

— доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, член-кореспондент НАПН України, відмінник народної освіти УзРСР, відмінник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член і член програмного комітету Міжнародної слов’янської академії освіти імені Я.А.Коменського, академік Української академії акмеології Євдокія Голобородько;

— завідувач відділу граматики та термінології Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор Катерина Городенська;

— професор кафедри бізнесу і адміністрування Державного Університету штату Нью-Йорк в Потсдамі Грегорі Гарднер;

— доктор хаб. Інституту історії та політології Поморської Академії в Слупську (Польща), професор, президент Українського історичного товариства в Польщі Роман Дрозд;

— ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, Міністр освіти і науки України (2005–2007рр.), член-кореспондент НАПН України Станіслав Ніколаєнко;

— доктор біологічних наук, професор, ректор Поморської академії м.Слупськ (Польща) Збігнев Осадовський;

— доктор хаб. Інституту історії Університету гуманітарних та природничих наук ім.Я.Длугоша (Польща), професор Тадеуш Срогош;

— доктор географічних наук, професор Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Олександр Топчієв;

— професор, ректор Вищої Краківської педагогічної академії (2009-2016 рр.) (Польща) Міхай Шліва;

— завідувач кафедри цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України, член-кореспондент Міжнародної Академії наук педагогічної освіти Світлана Шмалєй;

— кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій Запорізького національного університету Вадим Єрмолаєв.

За матеріалами музейно-архівного центру ХДУ

 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу