Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Вітаємо з успішним захистом дисертації

06-07 квітня відбулися прилюдні захисти дисертацій Гуліватої Інни Олександрівни, Волошинова Сергія Анатолійовича, Коткової Віри Володимирівни, Дзядевич Юлії Володимирівни

12 квітня 2012 р.

Вітаємо з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук наступних здобувачів:

Гулівату Інну Олександрівну. Тема дисертації «Методика навчання учнів старшої школи побудови стереометричних фігур з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор, завідувач кафедри інформатики Херсонського державного університету Співаковський Олександр Володимирович).

Офіційний опонентдоктор фізико-математичних наук, професор, директор фізико-математичного інституту Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова  Працьовитий Микола Вікторович.

Офіційний опонент - кандидат педагогічних наук, доцент Херсонського державного університету Таточенко Володимир Іванович.

 

Волошинова Сергія Анатолійовича з теми «Алгоритмічна підготовка майбутніх судноводіїв з системою візуальної підтримки в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор, завідувач кафедри інформатики Херсонського державного університету Співаковський Олександр Володимирович.

Офіційний опонент – Павленко Анатолій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Офіційний опонент – Лапінський Віталій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України.

Коткову Віру Володимирівну з теми «Формування інформативних компетентностей майбутніх учителів початкових класів у квазіпрофесійній діяльності» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий керівник – Петухова Любов Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету.

Офіційний опонент – Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України.

Офіційний опонент – Пермінова Людмила Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і методики дошкільної освіти Мукачівського державного університету.

Дзядевич Юлію Володимирівну з теми "Педагогічні умови формування професійного іміджу у студентів мистецьких спеціальностей" зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий керівник – Барбіна Єлизавета Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету .

Офіційний опонент – Васянович Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, завідуючий відділом гуманітарної освіти Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Офіційний опонент – Данильчук Лариса Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент докторант кафедри соціальної педагогіки Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу