Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Наукова група студентів «Цитоеколог»

  

4 жовтня 2012 р.

Четвертий рік існує наукова група студентів «Цитоеколог», керівником якої є доктор педагогічних наук, професор кафедри фізіології людини і тварин, завідувач лабораторії методики навчання загальної біології Сидорович Марина Михайлівна. Під час роботи цієї групи в стінах Херсонського державного університету змодельоване функціонування групи науковців справжнього наукового дослідного інституту. Вона проводить комплексні дослідження щодо вивчення дії чинників довкілля та пояснення механізмів реакцій цілісного організму на цю дію.

У складі цієї наукової групи працюють студенти 3- 5  курсів, серед яких  екологи (Мещеряк Вікторія, Пуляєва Тетяна, Бекеш Ганна, Баканча Максим) та біологи (Воронова Катерина, Цокунова Олена, Польченко Юлія).

Студенти-біологи 3-4 курсів, члени групи: Воронова Катерина, Цокунова Олена, Польченко Юлія. (наук.керівник д.п.н, проф. Сидорович М.М.)

 

Студенти-екологи 3-5 курсів, члени групи: Баканча Максим, Пуляєва Тетяна,    Мещеряк Вікторія, Бекеш Ганна, (наук.керівник д.п.н, проф. Сидорович М.М.)

 

Сферою наукових інтересів членів групи є різноманітні проблеми  біотестування чинників довкілля на модельних рослинних тест-системах. Ця проблема конкретизується за такими  напрямками:

  • розроблення вдосконаленого ALLIUMTEST, який дозволить проводити біотестування на проліферуючій популяції клітин (пророщене насіння) - найчутливішій до зовнішнього впливу складовій рослинного організму, із залученням репрезентативних об’ємів вибірок;
  • дослідження якості питної води м. Херсону різного походження;
  • клітинно-молекулярні механізми впливу цього антропогенного чинника на організм;
  • доведення статусу екологічно чистого чинника довкілля для синтетичних стимуляторів росту з класу біциклічних биссечовин (ББ); механізмів їх стимулюючої дії;
  • визначення макро- і мікроскопічних ефектів біотичних чинників (температурного, гіпоксичного, сольового складу середовища) в умовах комбінованої дії з ББ;
  • дослідження адаптаційних механізмів, що набуває організм завдяки дії ББ в умовах впливу біогенних чинників;
  • характеристика властивостей ББ, зокрема, фунгіцидних, протекторних тощо;
  • дослідження якості одержаних даних з біотестування ББ за допомогою ALLIUM TEST на інших модельних системах (інфузоріях, клітинах крові білих мишей, інших рослинних тест-системах).

Експериментальну дослідну роботу проводять студенти біометричними та цитолого-молекулярними методиками.

Методики дослідження та їх відпрацювання

Біометричні методики

Підготовка насіння для пророщування

Пророщування насіння в термостаті

Одержання пророщеного насіння, їх первинних біометричних даних та їх статистична обробка

 

 

Цитологічні методики

Забарвлення рослинного матеріалу

Виготовлення давленого препарату

Мікроскопічний аналіз препарату

 

Результатом роботи наукової групи «Цитоеколог» є виступи на конференціях і публікація статей в наукових збірниках.

Для ширшої апробації результатів дослідження започаткований сайт «Цитоеколог, де широкий загал може ознайомитися з публікаціями студентів.

Група «Цитоеколог» запрошує всіх бажаючих студентів факультету до цікавої і захоплюючої  наукової співпраці!

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу