Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Міжнародна науково-практична конференція

  

11 вересня 2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет психології, історії та соціології

 Міжнародна науково-практична конференція "Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології"

(обов’язкове видання збірника тез та надання сертифікату учасника)

18-19 листопада 2016 року 

 

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ЗАГРУЗИТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ЗАПОВНИТИ ON-LINE ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Мета науково-практичної конференції:

Залучення вчених, аспірантів, здобувачів, студентів до наукової дискусії, стимулювання і підтримка наукової діяльності в Україні.

До участі у конференції запрошуються: студенти, науковці, докторанти, аспіранти та здобувачі, викладачі ВНЗ, представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

 Організаційний  комітет:

Шапошникова І.В. – д.с.н., доцент, професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології, декан факультету психології, історії та соціології;

Федяєва В.Л. – д.п.н., професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту;

Цибуленко Л.О. – к.і.н., доцент, завідувач кафедри історії України та методики викладання;

Дмитренко Т.О. – д.п.н., професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології;

Костючков С.К. – к.політ.н., доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології;

Волошин О.В. – к.с.н., доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології;

Швець Т.М. – к.п.н., доцент, доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки.

 

Для участі у конференції необхідно до 15 листопада 2016 (включно):

I. Заповнити on-line заявку на участь у конференції, на яку можна перейти за посиланням: on-line заявка.

II. Сплатити організаційний внесок.

III. Надіслати оргкомітету:

  • тези доповіді
  • відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску

Електронна адреса оргкомітету:  

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції. Наприклад: Ткаченко Ю.М._Квитанція, Ткаченко Ю.М._Тези

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.

Форма участі: дистанційна.

Збірник тез та сертифікат учасника, буде надісланий після проведення конференції на поштову адресу, вказану в анкеті, до 19 грудня 2016 року.

Вимоги до тез доповідей:

v   Обсяг тез – не більше 5 сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова;

v   Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм;

v   Шрифт – Times New Roman, кегель – 12

v   Міжрядковий інтервал – 1,5

v   Абзацний відступ – 1,25 см.

v   Вирівнювання по ширині.

v   Список літератури – не більше 5 джерел.

v   Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.

v   Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені.

v   Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

Секції за наступними напрямками: 

  1. Актуальні проблеми історичних наук (історія України, всесвітня історія, історіографія, археологія, антропологія, джерелознавство, етнологія);
  2. Актуальні проблеми соціології (теорія та історія соціології, методологія та методи соціологічних досліджень, соціальні структури та соціальні відносини, спеціальні та галузеві соціології);
  3. Актуальні проблеми політології (теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси, політична культура та ідеологія, політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку).

Зразок оформлення тез доповіді:

Секція: 7.Актуальні проблеми історичних наук.

Ткаченко Ю.М.,

старший викладач кафедри

всесвітньої історії та історіографії

Херсонського державного університету

 м. Херсон, Україна

 

Астраханське ханство у кримсько-османській експансії на Східну Європу в ХVI ст.: радянська історіографія

Текст текст текст…[2, с. 23-25]

Список літератури:

1. Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы, XIV-XVI вв. / И.Б. Греков. – М. : Изд-во вост. лит., 1963. – 357 с. 

Реквізити для сплати:

Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»

П.І.Б.: Доманчук Дар’я Сергіївна

Поточний рахунок одержувача: 26255007981909

ОКПО: 3195619923

МФО банка одержувача: 351005

Призначення платежу: поповнення рахунку .: Доманчук Д. С. від П.І.Б.

Вартість організаційного внеску 180 гривень.

Зміни у формулювання призначення платежу не допускаються. Внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції, сертифікату учасника, а також  поштову пересилку учасникам. Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні. При сплаті організаційного внеску необхідно  обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.

Контакти:

Факультет психології, історії та соціології

Херсонського державного університету

Адреса: вул. Університетська, 27

м. Херсон, Україна, 73000

Телефон: 066 329 6844

www.stateuniversity.kherson.ua/humanities

 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу