Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

19 вересня на науково-методичному семінарі кафедри інформатики та програмної інженерії були заслухані звіти аспірантів кафедри. Всі аспіранти захистились та були переведені на наступний рік навчання.

20 вересня 2013 р.

ПІБ

Спеціальність

Форма та рік навчання

Тема дослідження

Науковий керівник

Отримання ученого ступеня

1.

Джежуль Тетяна Сергіївна

13.00.02

(математика)

Заочна, ІI року навчання

Методична система реалізації міжпредметних зв'язків у навчанні математики майбутніх судноводіїв

Д.пед.н., професор В.Д. Шарко

 
2.

Кузьмич Юрій Валерійович

13.00.02

(математика)

Заочна, ІI року навчання

Методична система вивчення майбутніми вчителями математики курсу «Теорія рядів» з використанням інформаційно-комунікативних технологій

Д.пед.н., професор О.В. Співаковський

 
3.

Кравцов Дмитро Геннадійович

13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Заочна, І року навчання

Теоретико-методичні засади та технології розробки ефективних систем дистанційного навчання

Д.пед.н., професор О.В. Співаковський

 
4.

Гнєдкова Ольга Олександрівна

13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Заочна, І року навчання

Теоретико-методичні засади використання електронних ресурсів контролю якості знань в системах дистанційного навчання

Канд.техн.н., доцент Г.М.Кравцов

 
5.

Козловський Євген Олегович

13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Денна, І року навчання

Методи і технології створення предметно орієнтованих віртуальних лабораторій в системах дистанційного навчання

Канд..техн.н., доцент Г.М.Кравцов

 
6.

Блинов Ігор Олегович

01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем

Заочна, І року навчання

Когнітивні архітектури. Використання констрейнтного розширеного програмування.

док. фіз.-мат. наук, проф., академiк НАН України Летичевський О.А.

 
7.

Кльонов Дмитро Михайлович

01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем

Заочна, І року навчання

Створення багаторівневого середовища в системі інсерційного моделювання

док. фіз.-мат. наук, проф., академiк НАН України Летичевський О.А.

 
8.

Алфьоров Євген Андрійович 

01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи

Денна, І року навчання

Отримання онтологій з потоків текстової інформації

кандидат фіз.-мат. наук, доцент Єрмолаєв В.А.,

Запорізький національний університет

 
9.

Алфьорова Людмила Миколаївна

13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Денна, І року навчання

 

Теоретичні та методичні основи розробки та впровадження сервісу зворотного зв’язку в освітньому закладі

 Д.пед.н., професор О.В. Співаковський

 
10.

Азадова Елліна Валеріївна

13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Денна, І року навчання

Онтологічні аспекти інтерфейсу викладач-студент в умовах інформаційно-комунікаційних педагогічних систем

Інститут інформаційних технологій  засобів навчання НАПН України

 
11.

Гаран Марина Сергіївна 

 13.00.02 -

Теорія та методика навчання (математика)

Заочна, I року навчання 

 Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до навчання математики з використанням інформаційних технологій

Доктор педагогічних наук, професор О.В. Співаковський

 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу