Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Тематика дипломних робіт студентів денної форми навчання

ОРК Бакалавр

ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ І ЕКОЛОГІЇ

Галузь знань 0401 Природничі науки

Напрям підготовки 6.040102 Біологія*. Спеціалізація: ботаніка і мікробіологія

15 квітня 2015 р.

 

ОРК Бакалавр

ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ І ЕКОЛОГІЇ

Галузь знань 0401 Природничі науки

Напрям підготовки 6.040102 Біологія*. Спеціалізація: ботаніка і мікробіологія

 

 

Назва роботи

Виконавець

Науковий керівник

Рецензент

 

 

Сегетальні рослини в агроценозах Херсонщини

Білий Г.

професор

Бойко М.Ф.

доцент Головченко І.В.

 

 

Еколого-біологічні особливості водоростей макрофітів  Джарилгацької затоки

Клись Е.

професор

Бойко М.Ф.

доцент

Щербіна Т.І.

 

 

Синантропна флора с.Шевченко Чаплинського району та її особливості

Сучок Ю.

доцент

Мельник Р.П.

доцент Головченко І.В.

 

 

Лишайники в екотопах Бургунської балки

Ворона А.

доцент Загороднюк Н.В.

викладач, кандидат біологічних наук Бесчасний С.П.

 

 

Змії Херсонської області – екологія, значення в природі та житті людини

Кобзар В.

доцент

Семенюк С. К.

доцент

Гасюк О. М.

 

 

Порушення процесів детермінації як причина аномалій та каліцтв

Ліхацька Ю.

доцент Запорожець О.П.

професор

Бойко М.Ф.

 

 

Лишайники та ліхенофільні гриби НПП Північного Приазов’я

Дармостук В.

професор Ходосовцев О.Є.

професор Сидорович М.М.

 

 

Лікарські рослини околиць с.Бехтери

Вибрик А.

професор Мойсієнко І.І.

доцент Лановенко О.Г.

 

 

Особливості вирощування росторопші плямистої на півдні України як цінної сільськогосподарської культури

Онішко Д.

професор Федорчук М.І.

професор Сидорович М.М.

 

 

 

Галузь знань 0401 Природничі науки

Напрям підготовки 6.040102 Біологія* Спеціалізація: імунологія і біохімія

 

 

Способи розповсюдження плодів в дендрофлорі Херсона

Жукова Ю.

доцент Загороднюк Н.В.

викладач, кандидат біологічних наук

Бесчасний С.П.

 

 

Хижі птахи Великолепетиського району: чисельність, біотопічний розподіл, біологія

Коношук А.

доцент

Семенюк С.К.

доцент

Гасюк О. М.

 

 

Значення окремих біохімічних показників для диференціальної діагностики вірусних гепатитів А і В

 

Крищук Р.

доцент

Сараненко І І.

доцент

Гасюк О. М.

 

 

Особливості мікробіоти організму дітей в умовах слухової депривації

Сорокопуд А.

доцент

Гайдай М.І.

професор

Бойко М.Ф.

 

 

Первинна діагностика онкологічних захворювань мешканців м.Херсона

Власюк Л.

доцент

Гайдай М.І.

професор

Бойко М.Ф.

 

 

Особливості церебральної гемодинаміки здорових дітей 8-12 років в залежності від особливостей будови тіла

Вознюк Ж.

викладач, кандидат біологічних наук Головченко І.В.

професор

Бойко М.Ф.

 

 

Особливості електричної активності серця здорових дітей 8-12 років в залежності від особливостей будови тіла

Мілованова А.

викладач, кандидат біологічних наук Головченко І.В.

професор

Бойко М.Ф.

 

 

Неімунологічна дія інтерферонів різного походження на серцево-судинну систему

Найдьонов М.

викладач, кандидат біологічних наук Бесчасний С. П.

професор Федорчук М.І.

 

 

Вплив інтерферонової активації імунної системи на морфофункціональні характеристики щитоподібної залози

Анненкова К.

викладач, кандидат біологічних наук Бесчасний С. П.

професор Федорчук М.І.

 

 

Цитотоксична характеристика розливної води різних районів м. Херсона

Лахіна Д.

професор Сидорович М.М.

доцент

Павлова Н.Р.

 

 

Психосоматичний стан пацієнток з  раком молочної залози різного ступеня розвитку

Дяченко А.

професор Сидорович М.М.

доцент Павлова Н.Р.

 

 

Заходи по боротьбі з бактеріозами

Гладка І.

доцент

Венгер С.С.

професор

Сидорович М.М.

 

 

Порушення статевого диференціювання в процесі ембріонального розвитку

Харитоненко Л.

доцент Запорожець О.П.

професор

Бойко М.Ф.

 

 

Електрична активність серця та показники периферичної гемодинаміки студентів в різних умовах

Григор’єва В.

доцент

Гасюк О.М.

доцент

Мельник Р.П.

 

 

 

Галузь знань 0401 Природничі науки

Напрям підготовки 6.040104 Географія* Спеціалізація: туризм та краєзнавча робота

 

 

Особливості геоморфогенезису узбережжя Каховського водосховища

Гонгало С.

доцент

Давидов О. В.

доцент

Коробов В. К.

 

 

Особливості геоморфогенезису Асканійсько-Мелітопольської алювіальної плоскої рівнини

Тарасова Т.

доцент

Давидов О. В.

доцент

Коробов В. К.

 

 

Аналіз природних умов узбережжя Херсонщини з метою оптимізації функціонування морського транспорту

Сухорукова С.

доцент

Давидов О. В.

доцент

Коробов В. К.

 

 

Трансформація території Південно-степової підзони під впливом антропогенної діяльності

Черкесова І.

доцент

Давидов О. В.

 

доцент

Коробов В. К.

 

 

Особливості розвитку соціалістичних держав (на прикладі Кубинської Республіки)

Мельников В.

доцент Богадьорова Л.М.

доцент

Охременко І.В

 

 

Оцінка туристського потенціалу і розвиток туризму Великобританії

Пустова А.

доцент

Гоманюк М.А.

доцент

Охременко І.В

 

 

Туристський потенціал як передумова соціально-економічного розвитку острівних держав тропічних широт

Пуляєва О.

доцент

Гоманюк М.А.

доцент

Охременко І.В

 

 

Особливості галузевої і територіальної структури економіки Франції

Думинець Н.

доцент

Гоманюк М.А..

доцент

Охременко І.В

 

 

Суспільно-географічна характеристика транснаціональних корпорації світу

Соколенко О.

доцент

Саркісов А.Ю.

доцент

Охременко І.В

 

 

Сільськогосподарське виробництво Херсонської області: територіальна організація та особливості розвитку

Песарюк О.

доцент

Саркісов А.Ю.

доцент

Охременко І.В

 

 

Глобалізація світового господарства : участь України у світових інтеграційних процесах

Бічагов А.С.

доцент

Саркісов А.Ю.

доцент

Охременко І.В

 

 

Особливості сучасного розвитку і географія господарства Японії

Клімова Н.

доцент

Саркісов А.Ю.

доцент

Охременко І.В

 

 

Суспільно-географічний аналіз геодемографічної ситуації та розселення населення Цюрупинського району Херсонської області

Горшкова Г.

доцент

Коробов В.К.

доцент

Давидов О.В.

 

 

Розвиток сфери послуг та рекреаційної діяльності в межах Білозерського району Херсонської області.

Сторожук А.

доцент

Коробов В.К.

доцент

Давидов О.В.

 

 

Сучасні тенденції, проблеми та перспективи промислового розвитку м. Херсон

Васько Г.

доцент

Коробов В.К.

доцент Давидов О.В.

 

 

Особливості організації адаптивного туризму в світі.

Івкіна М.

доцент

Машкова О.В.

доцент

Давидов О.В.

 

 

Суспільно-географічна характеристика подієвих туристичних ресурсів України

Мочаліна Н.

доцент

Машкова О.В.

доцент

Давидов О.В.

 

 

Галузь знань 0401 Природничі науки

Напрям підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

Спеціалізація: екологічний менеджмент та екологічний аудит

 

 

Природоохоронне значення геологічних пам’ятників Херсонської області

Ковальчук П.

доцент

Давидов О. В.

доцент Богадьорова Л. М.

 

 

Причинно-наслідкові зв’язки прояву небезпечних гідрологічних явищ в межах Українських Карпат

Палінкаш Т.

доцент

Давидов О. В.

доцент Богадьорова Л. М.

 

 

Оптимізація природокористування вздовж північного узбережжя Каркінітської затоки

Журавська І.

доцент

Давидов О. В.

доцент Богадьорова Л. М.

 

 

Аналіз сучасного стану екосистем острова Джарилгач та Джарилгацької затоки

Ціомашко О.

доцент

Давидов О. В.

доцент Богадьорова Л. М.

 

 

Природоохоронне значення акумулятивних форм північного узбережжя Азовського моря

Ходакевич Д.

доцент

Давидов О. В.

доцент Богадьорова Л. М.

 

 

Оптимізація природокористування в межах Дніпровського каскаду  водосховища

Осінцев Є.

доцент

Давидов О. В.

доцент Богадьорова Л. М.

 

 

Екологічні ризики пов’язані зі зменшенням стійкості несучих конструкцій в наслідок вивітрювання будівельних матеріалів(на прикладі м. Херсона)»

Подосинникова Р.

доцент Кундельчук О. П.

професор Сидорович М.М.

 

 

Морські порти та підприємства водно-транспортного господарства України та їх вплив на стан навколишнього середовища

Смирнов І.

доцент Кундельчук О. П.

професор Сидорович М.М.

 

 

Екологічна оцінка стану території Габонської республіки

 

Нгуема М.

доцент

Приймак В. В.

доцент

Коробов В. К.

 

 

Вивчення стану довкілля і трансформації природно-техногенних екосистем як основа екологічного моніторингу території Республіки Камерун

 

Нсох Н.

доцент

Приймак В. В.

доцент

Коробов В. К.

 

 

Екологічні проблеми малих річок Північного Причорномор’я

Ремішевський М.

доцент

Давидов О. В.

доцент

Коробов В. К.

 

 

Особливості утворення, розміщення та утилізації твердих побутових відходів в Херсонській області

Науменко О.

доцент Богадьорова Л.М.

доцент

Давидов О.В.

 

 

Проблеми раціонального використання водних ресурсів в сільськогосподарському виробництві Херсонської області

Катрак Є.

доцент Богадьорова Л.М.

доцент

Давидов О.В.

 

 

Проблеми використання земельних ресурсів Херсонської області: екологічний аспект

Руденко В.

доцент Богадьорова Л.М.

доцент

Давидов О.В.

 

 

Географічні підходи до створення екомереж локального рівня

Сергеєва Н.

доцент

Саркісов А.Ю.

доцент

Давидов О.В.

 

 

Екологічні пріоритети планування регіонального розвитку (на прикладі Херсонської області)

Чумак А.

доцент

Саркісов А.Ю.

доцент

Давидов О.В.

 

 

Еколого-економічні проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу України

Базик І.

доцент

Машкова О.В.

доцент

Давидов О.В.

 

 

Водно-болотні угіддя Херсонської області  в системі регіональної екологічної мережі

Антошина Е.

доцент

Машкова О.В.

доцент

Давидов О.В.

 

 

Екологічні проблеми малих річок Приазовського регіону

Плескач О.

доцент

Машкова О.В.

доцент

Давидов О.В.

 

 

ОРК Спеціаліст

ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ І ЕКОЛОГІЇ

Галузь знань 0401 Природничі науки

Спеціальність 7.04010201 Біологія*. Спеціалізація: ботаніка і мікологія

Екологія мохоподібних в агроценозах півдня України

Данильченко Г.

професор

Бойко М.Ф.

доцент

Щербіна Т.І.

 

Аналіз інтенсивності дії природного добору в людських популяціях за показниками репродуктивних втрат плоду

Генова О.

доцент Лановенко О.Г.

доцент

Мельник Р.П.

 

Галузь знань 0401 Природничі науки

Спеціальність 7.04010201 Біологія*. Спеціалізація: імунологія та біохімія

Антропогенний вплив на бріофлору степів півдня України

Савчук Р.

професор

Бойко М.Ф.

доцент

Щербіна Т.І.

 

Агрофітоценози півдня України як осередки розповсюдження адвентивних рослин

Вітрук В.

доцент

Мельник Р.П.

викладач, кандидат біологічних наук

Головченко І.В.

 

Екологія земноводних природних і антропогеннозміненних біотопів Херсонської області

Скибюк Н.

доцент

Семенюк С. К.

доцент

Гасюк О.М.

 

Впровадження шкільних здоров’язберігаючих технологій на уроках біології

Саф’яник І.

доцент

Приймак В. В.

доцент

Гасюк О. М.

 

Взаємозв’язок фізичного розвитку та показників кардіореспіраторної системи хлопців з 7 по 11 клас

Ткач С.

доцент

Гайдай М.І.

доцент

Мельник Р.П.

 

Взаємозв’язок фізичного розвитку та показників кардіореспіраторної системи дівчат з 7 по 11 клас

Владімірова О.

доцент

Гайдай М.І.

доцент

Мельник Р.П.

 

Нейромоторні функції дітей із різним рівнем інтелектуального розвитку

Процишен В.

доцент

Гасюк О.М.

доцент

Давидов О.В.

 

Галузь знань 0401 Природничі науки

Спеціальність 7.04010401 Географія*. Спеціалізація: краєзнавство і туризм

Вимушена сейсмічність та можливість її прояву на території України

Бігун Є.

доцент

Давидов О. В.

доцент Богадьорова Л. М.

 

Гірничовидобувна промисловість як чинник еколого-геоморфологічних проблем в Україні

Ільницький В.

доцент

Давидов О. В.

доцент Богадьорова Л. М.

 

Акумулятивні форми Азово-Чорноморського узбережжя як об’єкт рекреаційної діяльності (на прикладі Херсонської області)

Таратіна Ю.

доцент

Охременко І. В.

доцент Пилипенко І. О.

 

Металургійний комплекс України: особливості використання матеріалів теми в шкільному курсі географії

Шевченко Т.

доцент Мальчикова Д.С.

доцент Давидов О.В.

 

Суспільно-географічна характеристика транспортного комплексу Херсонської області

Черевко А.

доцент Мальчикова Д.С.

доцент Давидов О.В.

 

Особливості  використання  та  охорона  водних ресурсів  в  басейні  р. Південний Буг

Сокуренко А.

доцент Мальчикова Д.С.

доцент

Давидов О.В.

 

Методичні особливості процесу навчання в шкільному курсі економіки

Бучко Ю.

доцент

Машкова О.В.

доцент

Давидов О.В.

 

Проблемне навчання як засіб активізації пізнавальної активності учнів

Кирпа Н.

доцент

Машкова О.В.

доцент

Давидов О.В.

 

Суспільно-географічна характеристика туристичних ресурсів Японії

Кім І.

доцент

Коробов В.К.

доцент

Давидов О.В.

 

Географічний аналіз медико-демографічної ситуації в Херсонській області

Кудінова А.

доцент

Коробов В.К.

доцент

Давидов О.В.

 

Галузь знань 0401 Природничі науки

Спеціальність 7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

Спеціалізація: екологічний менеджмент та екологічний аудит

Мохи-епіфіти як індикатори стану нижніх шарів атмосфери міста Херсона

Лебєдєва А.

професор

Бойко М.Ф.

доцент

Щербіна Т.І.

 

Сучасний стан популяції мисливських тварин Скадовського району Херсонської області

Афанасієвський С.

доцент

Семенюк С. К.

доцент

Коробов В. К.

 

Досвід еколого-економічного оцінювання лісових ресурсів (на прикладі Херсонської області)

Бойко О.

доцент Кундельчук О. П.

професор Сидорович М. М.

 

Геоекологічна оцінка аквальних комплексів (на прикладі Херсонської області)

Володькіна С.

доцент

Охременко І. В.

доцент Пилипенко І. О.

 

Екологічний аудит едафічного середовища (на прикладі Херсонської області)

Радченко Ю.

доцент

Охременко І. В.

доцент Пилипенко І. О.

 

Оцінка рівня радіаційного забруднення сільськогосподарської продукції Херсонської області

Яковенко Ю.

доцент Кундельчук О. П.

професор Сидорович М. М.

 

Аналіз системи державного екологічного контролю в умовах євроінтеграції

Черноус В.

доцент

Сараненко І. І.

доцент

Коробов В. К.

 

Полігони твердих побутових відходів м. Херсона: особливості розміщення, сучасний стан та шляхи вирішення екологічних проблем

 

Криворотова О.

доцент Богадьорова Л.М.

доцент

Приймак В.В.

 

 

 

ОРК Магістр

ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

Галузь знань 0401 Природничі науки

Спеціальність 8.04010201 Біологія*

 

 

1

Біологічні особливості Hibiscus syriacus в умовах ботанічного саду ХДУ

Випирайло Н.

доцент

Павлова Н.Р.

доцент

Гасюк О.М.

 

 

2

Родина Жовтцеві у флорі Херсонської області

Швець В.

професор

Бойко М.Ф.

доцент

Гасюк О.М.

 

 

3

Мохоподібні степів півдня України

Мороз В.

професор

Бойко М.Ф.

доцент

Гасюк О.М.

 

 

4

Біологічні особливості Corylus avellana в умовах ботанічного саду ХДУ

Лучишина Л.

доцент

Павлова Н.Р.

професор

Сидорович М.М.

 

 

5

Верба розмаринолиста (Salix rosmarinіfolia) на Нижньодніпровських пісках: морфологія, систематика, географія та екологія

Штепенко Н.

професор

Мойсієнко І.І.

доцент

Щербіна Т.І.

 

 

6

Актин-міозиновий комплекс м’язів в умовах дії інтерферонів різного походження

Дзьоба О.

доцент

Гасюк О.М.

професор

Мойсієнко І.І.

 

 

7

Неспецифічна резистентність дітей в умовах слухової депривації

Віжічаніна А.

доцент

Гасюк О.М.

професор

Мойсієнко І.І.

 

 

8

Зміни структурно-функціональних параметрів серця під впливом еритропоез-стимулюючого фактора

Леоненко С.

професор

Зав’ялов В.П.

професор

Мойсієнко І.І.

 

 

9

Шлюбно-міграційна компонента генетичної структури  херсонської популяції

Коваль К.

доцент

Лановенко О.Г.

професор

Мойсієнко І.І.

 

 

10

Дослідження впливу 30-хвилинного шуму на гіпоталамо-гіпофізарну нейросекреторну систему

Кушнаренко Л.

доцент

Спринь О.Б.

професор

Федорчук М.І.

 

 

11

Валеологічне виховання учнів старших класів гімназії

Цакунова О.

доцент

Щербина Т.І.

доцент

Павлова Н.Р..

 

 

12

Рівень мітозомодифікуючого та мутагенного впливу комплексу спірокарбону з бурштиновою кислотою, визначений в Allium test

Польченко Ю.

професор

Сидорович М.М.

доцент

Павлова Н.Р.

 

 

Галузь знань 0401 Природничі науки

Спеціальність 8.04010208 Ботаніка

 

 

1

Городище Херсонської фортеці як рефугіум степової флори

Сінько А.

Професор

Мойсієнко І.І.

доцент

Щербіна Т.І.

 

 

2

Життєва форма та модель пагоноутворення Leucojum aestivum L.

Матвійчук Ю.

доцент

Павлова Н.Р.

професор

Сидорович М.М.

 

 

3

Епіфітні бріофіти природних і антропогенних екосистем міста Херсона

Собчук Є.

Професор

Бойко М.Ф.

доцент

Гасюк О.М.

 

 

4

Рід Хурма – Diospyros L. (родина Ebenaceae) в умовах півдня України

Щербина А.

Професор

Бойко М.Ф.

доцент

Гасюк О.М.

 

 

Галузь знань 0401 Природничі науки

Спеціальність 8.04010401 Географія*

 

 

1

Формування населення Херсонської області: суспільно – географічний аналіз

Горбань Ю.

Доцент

Пилипенко І.О.

професор Вінніченко Г.П.

 

 

2

Суспільно-географічна характеристика екстремального туризму в Україні.

Богадьорова В.

доцент

Машкова О.В.

професор Вінніченко Г.П.

 

 

3

Організація науково-дослідної роботи з географії у загальноосвітніх навчальних закладах

Петух Г.

професор

Топчієв О.Г.

професор Вінніченко Г.П.

 

 

4

Розвиток транснаціональних корпорацій світу  в умовах глобалізації світового господарства

Драйцева І.

професор

Топчієв О.Г.

професор Вінніченко Г.П.

 

 

5

Застосування інтерактивних технологій навчання при викладанні географічних дисциплін у ВНЗ

Нападовська Г.

професор

Топчієв О.Г.

професор Вінніченко Г.П.

 

 

Галузь знань 0401 Природничі науки

Спеціальність 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

 

 

1

Аналіз радіаційного фону  міста Херсон та визначення його зв’язку із умовами геологічного середовища

Бобро М.

доцент

Кундельчук О. П.

професор

Сидорович М. М.

 

 

2

Просторова диференціація деструктивних процесів едафічного середовища (на прикладі м.Херсона)

 

Долженко А.

доцент

Охременко І. В.

професор

Гукалова І.В.

 

 

3

Видовий склад, особливості екології ссавців острова Джарилгач

Сєйдалієв Р.

доцент

Семенюк С.К.

доцент

Мальчикова Д.С.

 

 

4

Ландшафтно-екологічне обґрунтування раціонального природокористування Білозерського району Херсонської області

Юдаєва В.

доцент

Мальчикова Д.С.

професор Вінніченко Г.П.

 

 

5

Порівняльна характеристика вмісту харчових домішок в продуктах харчування в Україні і країнах Євросоюзу

Дайнеко П.

доцент

Машкова О.В.

професор Вінніченко Г.П.

 

 

6

Методи і підходи оцінки стану атмосферного повітря (на прикладі м.Херсон)

Гончаренко Н.

професор

Гукалова І.В.

професор Вінніченко Г.П.

 

 

7

Водогосподарський комплекс Херсонської області: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку

Разганяєв М.

професор

Гукалова І.В.

професор Вінніченко Г.П.

 

 

8

Біотестування біологічних властивостей похідних спірокарбону

Баканча М.

професор

Сидорович М.М.

доцент

Павлова Н.Р.

 

                                       

 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу