Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Тематика дипломних робіт студентів заочної форми навчання

Заочна форма навчання

ОРК Бакалавр

ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

15 квітня 2015 р.

Заочна форма навчання

ОРК Бакалавр

ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

Галузь знань 0401 Природничі науки

Напрям підготовки 6.040102 Біологія*. Спеціалізація: мікробіологія і вірусологія

 

Назва роботи

Виконавець

Науковий керівник

Рецензент

1

Алергічні дерматити та їх профілактика

Журба О.

доцент

Спринь О.Б.

професор Мойсієнко І.І.

2

Вірусні хвороби та їх профілактика у Херсонській області

Гоменюк Ю.

доцент

Спринь О.Б.

доцент

Павлова Н.Р.

3

Дослідження впливу паління на психофізіологічні функції підлітків

Шевченко О.

професор

Зав’ялов В.П.

доцент

Павлова Н.Р.

4

Популяційно-генетична характеристика населення регіону з високим рівнем іміграції

Кіпоть Є.

доцент

Лановенко О.Г.

професор

Бойко М.Ф.

5

Динаміка генетико-демографічної структури сільської популяції

Федорова Ю.

доцент

Лановенко О.Г.

професор

Бойко М.Ф.

6

Обтяженість спадковою патологією та генетико-демографічна структура херсонської популяції

Наумова К.

доцент

Лановенко О.Г.

професор

Бойко М.Ф.

7

Поширеність, структура та динаміка  спадково обумовленої патології немовлят у Херсонській області

Щербина А.

доцент

Лановенко О.Г.

професор

Бойко М.Ф.

8

Динаміка показників системного кровообігу у підлітків в залежності від функціонального стану серцево-судинної системи

Обіход О.

доцент

Спринь О.Б.

професор

Бойко М.Ф.

9

Формування здорового способу життя школярів засобами здоров’я збережувальних технологій

Малик Н.

доцент

Щербина Т.І.

доцент

Павлова Н.Р.

10

Характеристики серцево-судинної системи як показник адаптаційних можливостей організму дітей

Махиня О.

викладач, кандидат біологічних наук Головченко І.В.

доцент

Павлова Н.Р.

11

Вплив розумового та фізичного навантаження на функціональний стан організму

Максимів О.

доцент

Гребенюк Н.В.

доцент

Давидов О.В.

12

Вплив екологічних факторів на здоров’я людини

Чепок Л.

доцент 

Сараненко І. І.

доцент

Гасюк О.М. 

13

Сучасний стан заповідного урочища «Цюрупинський бір»

Погоріла В.

професор

Мойсієнко І.І.

професор Сидорович М.М.

14

Особливості самостійної роботи учнів під час вивчення розділу «Тварини»

Винокур Д.

доцент

Кундельчук О. П.

доцент

Гасюк О.М. 

15

Модель уроку біології у сучасних педагогічних технологіях

Фурсова О.

професор

Бойко М.Ф.

доцент

Щербіна Т.І.

16

Родина Amblystegiaceae у бріофлорі Херсонської області

Волчецька С.

професор

Бойко М.Ф.

доцент

Щербіна Т.І.

17

Космополітні мохи у екосистемах степової зони

Гальчук О.

професор

Бойко М.Ф.

доцент

Щербіна Т.І.

18

Бореальна бріофлора Херсонщини

Шаталова В.

професор

Бойко М.Ф.

викладач, кандидат біологічних наук

Бесчасний С. П.

19

Неморальна бріофлора Херсонщини

Михайловський

О.

професор

Бойко М.Ф.

викладач, кандидат біологічних наук

Бесчасний С. П.

20

Раритетна фракція флори природного заповідника «Єланецький степ»

Арбетман С.

професор

Бойко М.Ф.

викладач, кандидат біологічних наук

Бесчасний С. П.

21

Адвентивні рослини родини Poaceae Barnhart як представники рудеральної флори України

Пінакін Д.

професор

Бойко М.Ф.

викладач, кандидат біологічних наук

Шкуропат А.В.

22

Біоморфологічний аналіз флори вищих рослин Гідропарку м. Херсона

Неделкова Т.

доцент

Павлова Н.Р.

професор Сидорович М.М.

23

Аналіз флористичного та ценотичного різноманіття вищих водних рослин єрика Гнилуша

Коваленко Б.

доцент

Павлова Н.Р.

професор Сидорович М.М.

Галузь знань 0401 Природничі науки

Напрям підготовки 6.040102 Біологія*. Спеціалізація: біохімія та імунологія

1

Психоемоційний стан студентів в процесі адаптації до навчання у ВНЗ

Трунова Л.

доцент

Гасюк О.М.

професор Мойсієнко І.І.

2

Інтерлейкіновий профіль людини в умовах соціальної депривації

Петухова О.

доцент

Гасюк О.М.

професор Мойсієнко І.І.

3

Сучасний стан та профілактика захворюваності ВІЛ/СНІДу в Україні

Смирнова Г.

доцент

Спринь О.Б.

професор Мойсієнко І.І.

4

Особливості гемодинаміки дітей в залежності від конституціонального типу

Ставнічук А.

професор

Зав’ялов В.П.

доцент

Павлова Н.Р.

5

Особливості уродженого імунітету риб

Шоломицький Д.

професор

Зав’ялов В.П.

доцент

Павлова Н.Р.

6

Антропометричні показники осіб із різним рівнем інтелектуального розвитку

Степашко Т.

доцент

Гайдай М.І.

доцент

Павлова Н.Р.

7

Експериментальні уроки з біології як засіб стимулювання пізнавальної діяльності учнів

Лисенко Л.

доцент

 Гайдай М.І.

доцент

Павлова Н.Р.

8

Особливості стану системної гемодинаміки у молодших школярів із дитячім церебральним паралічем

Осадча Ю.

викладач, кандидат біологічних наук Головченко І.В.

професор

Бойко М.Ф.

9

Характеристика психічного стану школярів 13-15 років з церебральним паралічем

Мочаліна Д.

викладач, кандидат біологічних наук Головченко І.В.

професор

Бойко М.Ф.

10

Вікові особливості біоелектричної активності мозку.

Пономаренко Я.

викладач, кандидат біологічних наук Головченко І.В.

професор

Бойко М.Ф.

11

Характеристика фізичного розвитку школярів 13-15 років з церебральним паралічем

Михайленко М.

викладач, кандидат біологічних наук Головченко І.В.

професор

Бойко М.Ф.

12

Особливості стану церебральної гемодинаміки у молодших школярів із дитячім церебральним паралічем

Оліферчук О.

викладач, кандидат біологічних наук Головченко І.В.

професор

Бойко М.Ф.

13

Особливості антиоксидантного статусу дітей молодшого шкільного віку

Велько Т.

викладач, кандидат біологічних наук Бесчасний С. П.

професор

Бойко М.Ф.

14

Статеві аспекти етіології аутосенсибілізації

Гавриш О.

викладач, кандидат біологічних наук Бесчасний С. П.

професор

 Бойко М.Ф.

15

Вплив еритропоетину на показники активності фагоцитозу

Глущенко Г.

викладач, кандидат біологічних наук Бесчасний С. П.

професор

 Бойко М.Ф.

16

Дослідження властивостей крові під час адаптації до фізичних навантажень

Шумілова А.

викладач, кандидат біологічних наук Бесчасний С. П.

професор

Бойко М.Ф.

17

Механізми розвитку імунодефіцитів в умовах серцево-судинних захворювань

Мініна О.

викладач, кандидат біологічних наук Бесчасний С. П.

доцент

Давидов О.В.

18

Визначення залежності стану судинного русла від статі

Дорошенко О.

викладач, кандидат біологічних наук Бесчасний С. П.

доцент

Давидов О.В.

19

Родина Воронові – видовий склад, особливості біології в умовах Херсонської області

Бабенко Д.

доцент

Семенюк С. К.

доцент

Гасюк О.М. 

20

Біотопічний розподіл, особливості біології та поведінка шпака звичайного в умовах півдня України

Кривенко І.

доцент

Семенюк С. К.

доцент

Гасюк О.М. 

21

Куницеподібні Херсонської області: стан популяції, особливості біології та охорона

Кононова М.

доцент

Семенюк С. К.

доцент

Гасюк О.М. 

22

Характеристика хижих риб Каховського водосховища, економічна ефективність їх вилову

Жирок І.

доцент

Семенюк С. К.

доцент

Гасюк О.М. 

23

Дятлоподібні – особливості екології в умовах Херсонської області

Зяблова Т.

доцент

Семенюк С. К.

доцент

Гасюк О.М. 

24

Вивчення декоративних кімнатних рослин м. Херсона

Сидоренко Є.

доцент

Приймак В. В.

доцент

Гасюк О.М. 

25

Біологія білки та її господарське значення в Цюрупинському районі Херсонської області

Луговой К.

доцент

Приймак В. В.

доцент

Гасюк О.М. 

26

Псамофіти родини Asteraceae у флорі півдня України

Сухацька Д.

професор

Бойко М.Ф.

викладач, кандидат біологічних наук

Шкуропат А.В

27

Родина Brassicaceae Burnett в рудеральних біотопах Херсонщини

Мирошніченко

Т.

доцент

Мельник Р.П.

викладач, кандидат біологічних наук

Шкуропат А.В

28

Родина Chenopodiaceae Vent. у флорі півдня України

Романова А.

доцент

Мельник Р.П.

викладач, кандидат біологічних наук

Шкуропат А.В

29

Особливості дендрофлори ботсаду  ХДУ як носіїв модельних плодів

Гриценко О.

доцент

Мельник Р.П.

викладач, кандидат біологічних наук

Шкуропат А.В

30

Організація самоосвітньої діяльності школярів з біології

Бабаєвський О.

доцент Загороднюк Н.В.

викладач, кандидат біологічних наук

Головченко І.В.

31

Діяльнісний підхід до навчання біології школярів.

Вансович А.

доцент Загороднюк Н.В.

доцент

Гасюк О.М.

32

проєктна технологія навчання біології

Мамедова Н.

доцент Загороднюк Н.В.

професор Сидорович М.М.

33

Інтерактивне вивчення лікарських рослин у шкільній біології

Жебіт А.

професор

Федорчук М.І.

доцент

Гасюк О.М.

34

Інноваційні форми екологічної освіти учнів

Гупало І.

професор

Федорчук М.І.

професор Сидорович М.М.

35

Використання біологічних задач як шлях активізації пізнавальної діяльності учнів

Косяченко Ю.

професор

Федорчук М.І.

професор

Сидорович М.М.

36

Нестатеве розмноження мохів як складова виживання в екстремальних умовах

Погарська М.

професор

Федорчук М.І.

професор Сидорович М.М.

37

Бріофіти в умовах антропогенного навантаження

Маринич А.

професор

Федорчук М.І.

професор Сидорович М.М.

38

Термінологічна робота на уроках біології

Власенко А.

професор Поліщук В.П.

доцент

Щербіна Т.І.

Галузь знань 0401 Природничі науки

Напрям підготовки 6.040104 Географія*. Спеціалізація: туризм та краєзнавча робота

1

Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії Карпатського регіону 

Авраменко В.

доцент

Пилипенко І.О.

доцент

Давидов О.В.

2

Особливості використання кліматичних ресурсів Запорізької області в альтернативній енергетиці

Посвалюк В.

доцент

Пилипенко І.О.

доцент

Давидов О.В.

3

Просторово-часовий аналіз розвитку особистих господарств населення  в Україні

Малашкова Т.

доцент

Богадьорова Л.М.

доцент

Давидов О.В.

4

Регіональні відмінності та динаміка розвитку зеленого туризму  на Херсонщині

Хандучко Н.

доцент

Богадьорова Л.М.

доцент

Давидов О.В.

5

Геоекологічне обґрунтування створення екомережі Дніпропетровської області 

Кисіль Г.

доцент

Саркісов А.Ю.

доцент

Давидов О.В.

6

Історія формування і особливості сучасного розвитку туристичної індустрії в Запорізькій області

Пономаренко Л.

доцент

Саркісов А.Ю.

доцент

Давидов О.В.

7

Географія рослинницького комплексу Запорізької області

Стрижньова С.

доцент

Коробов В.К.

доцент

Давидов О.В.

8

Історико-географічні аспекти формування, сучасний стан та перспективи розвитку курортополісу Трускавець

Біла І.

доцент

Коробов В.К.

доцент

Давидов О.В.

9

Вплив сучасних кліматичних тенденцій на природні умови Південної Америки

Волчонок Т.

доцент

Давидов О.В.

доцент

Коробов В.К.

10

Регіональні проблеми сучасного природокористування (на прикладі Новотроїцького району Херсонської області)

Шостак Г.

доцент

Охременко І. В.

доцент

Коробов В.К.

11

Формування географічних знань у дітей середнього шкільного віку засобами ігрових ситуацій

Прокопенко М.

доцент

Охременко І. В.

доцент

Коробов В.К.

12

Просторова організація природокористування в Миколаївській області

Шкрібляк О.

доцент

Охременко І. В.

доцент

Коробов В.К.

Галузь знань 0401 Природничі науки

Напрям підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

1

Методи і підходи оцінки впливу на навколишнє середовище підприємств комунального господарства (на прикладі дахової котельні адміністративної будівлі)

Аксьонова Н.

доцент

Машкова О.В.

доцент

Приймак В.В.

2

Вплив антропогенних факторів на Олешківські піски

Щириця О.

доцент 

Приймак В. В.

доцент

Коробов В.К.

3

Оцінка рівня екологічної небезпеки атмосферних опадів в межах м.Цюрупинськ Херсонської області з використанням рослинних  тест систем

Соколенко М.

доцент

 Кундельчук О. П.

доцент

Коробов В.К.

4

Методи дослідження екологічного стану санітарно-захисної зони

Іванішин О.

доцент

Сараненко І І.

доцент

Коробов В.К.

           

 

ОРК Спеціаліст

ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

Галузь знань 0401 Природничі науки

Спеціальність 7.04010201 Біологія*. Спеціалізація:імунологія та біохімія

1

проєктування освітнього середовища як засіб формування самоосвітньої діяльності учнів з біології

Білоцерковец Л.

професор

Зав’ялов В.П.

професор Федорчук М.І.

2

Кардіореспіраторна система дітей молодшого шкільного віку в умовах різних функціональних станів

Карпенко В.

професор

Зав’ялов В.П.

професор Федорчук М.І.

3

Імуноглобуліновий профіль людини в умовах деприваційних впливів

Пугачова М.

доцент

Гайдай М.І.

професор Федорчук М.І.

4

Зміни морфофункціональних показників крові Mus Musculus під впливом похідних піролопіримідиндіонів

Переверзева Ю.

доцент

Гайдай М.І.

професор Федорчук М.І.

5

Інтерлейкіновий профіль людини в процесії вікових змін

Матолич О.

викладач, кандидат біологічних наук Бесчасний С. П.

професор Федорчук М.І.

6

Іхтіофауна Каховського водосховища та перспективи рибогосподарського використання

Данилова О.

доцент

Семенюк С. К.

доцент

Гасюк О. М.

7

Чепура велика та Чепура мала – невід’ємний елемент заплавних екосистем півдня України

Фучко М.

доцент

Семенюк С. К.

доцент

Гасюк О. М.

8

Особливості біології та поведінка вовка в умовах півдня України

Цема І.

доцент

Семенюк С. К.

доцент

Гасюк О. М.

9

Родина Caryophyllaceae в степових ценозах півдня України

Гаврилова

М.

доцент

Мельник Р.П.

професор Сидорович М.М.

10

Кімнатні рослини як засіб екологічної освіти в ЗОШ

Бондар Г.

доцент

Дерев’янко В.М.

доцент

 Лановенко О.Г.

Галузь знань 0401 Природничі науки

Спеціальність 7.04010401 Географія*. Спеціалізація:туризм та краєзнавча робота

1

Просторовий аналіз використання туристсько-рекреаційного потенціалу регіонів  України

Васильченко Ю.

доцент

Мальчикова Д.С.

доцент

Давидов О.В.

2

Використання інформаційно-комунікативних технологій при викладанні географії в загальноосвітніх навчальних закладах

Музичевська Л.

доцент

 Ковальова К.І.

доцент

Давидов О.В.

3

Використання геоінформаційних технологій в екологічному управлінні регіоном

Русановський О.

доцент

Пилипенко І.О.

доцент

Давидов О.В.

4

Регіональні відмінності прояву надзвичайних природно-техногенних  явищ в Херсонській області

Самойленко О.

доцент

Пилипенко І.О.

доцент

Давидов О.В.

5

Суспільно-географічні аспекти становлення і розвитку дитячої рекреації в Запорізькій області 

Тиртова С.

доцент

Мальчикова Д.С.

доцент

Давидов О.В.

6

Аналіз гідрологічного режиму річок Українського Полісся

Прокопчук О.

доцент

Давидов О.В.

доцент

Богадьорова Л. М.

7

Трансформація земної поверхні внаслідок видобування корисних копалин (на прикладі Криворізького залізорудного басейну)

Черкасова І.

доцент

Давидов О.В.

доцент

Богадьорова Л. М

8

Морфогенетичні особливості карстових процесів в межах території України

Запотоцька О.

доцент

Давидов О.В.

доцент

Богадьорова Л. М

Галузь знань 0401 Природничі науки

Спеціальність 7.04010601 Екологія, охорона навколишнього середовища. Спеціалізація:екологічний менеджмент та екологічний аудит

1

Екологічний стан та моніторинг водних ресурсів Херсонської області

Бойко С.

професор

Гукалова І.В.

доцент

Приймак В.В.

2

Методи і підходи очищення стічних вод промислових підприємств

Щукіна І.

доцент Богадьорова Л.М.

доцент

Приймак В.В.

3

Проблеми утилізації та поводження з твердими побутовими відходами у Херсонській області

Сошнікова Я.

доцент

Приймак В.В.

доцент

Богадьорова Л. М

4

Функціональне зонування приміських зелених зон (на прикладі м.Херсона)

Масюткіна А.

доцент

Охременко І. В.

доцент

Богадьорова Л. М

5

Забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом в м. Херсоні

Півненко Д.

доцент

Приймак В. В

доцент

Коробов В.К.

 

ОРК Магістр

ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

Галузь знань 0401 Природничі науки

Спеціальність 8.04010201 Біологія*

1

Формування вмінь і навичок в шкільному курсі «Екологія»

Крамаренко Є.

доцент

Щербина Т.І.

професор Федорчук М.І.

2

Фіторізноманіття ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Саги»

Пєліхова Т.

професор

Мойсієнко І.І.

професор

Сидорович М.М.

3

Вплив карценосаркоми Уокера W-256 на стан ендокринних залоз

Пономаренко О.

доцент

Спринь О.Б.

професор Федорчук М.І.

4

Дослідження репродуктивної системи жінки при різних захворюваннях

Мазуренко А.

доцент

Спринь О.Б.

професор Федорчук М.І.

5

Біоелектрична активність головного мозку в залежності від психологічних властивостей дітей 8-12 років

Берлінська А.

викладач, кандидат біологічних наук Головченко І.В.

професор Мойсієнко І.І.

6

Ракшеподібні: розподіл по стаціям, особливості розмноження та живлення

Боднар О.

доцент

Семенюк С. К.

доцент

Гасюк О. М.

7

Мохоподібні лісових ценозів півдня України

Денисенко Т.

професор

Бойко М.Ф.

викладач,

кандидат біологічних наук

Головченко І.В.

8

Вплив вірусної хвороби на фізіологічні процеси рослини огірок

Дзерве Т.

доцент

Венгер С.С.

професор Сидорович М.М.

9

Вищі безсудинні рослини в екосистемах околиць села Широка Балка (Херсонська область)

Хильченко І.

професор

Федорчук М.І.

професор Сидорович М.М.

10

Вплив екологічних факторів на стан кардіореспіраторної системи

Цікал В.

професор Костіков І.Ю.

професор Сидорович М.М.

11

Особливості мікробіологічних показників сечі та показників крові хворих реанімаційного відділення

Коліщук Н.

професор

Поліщук В.П.

професор Сидорович М.М.

Галузь знань 0401 Природничі науки

Спеціальність 8.04010401 Географія*

1

Географія вирощування олійних культур та олійно-жирової промисловості України

Бевзенко В.

доцент

Мальчикова Д.С.

професор Вінніченко Г.П.

2

Суспільно-географічна характеристика туристичного комплексу Німеччини

Бунчук В.

доцент

Коробов В.К.

професор Вінніченко Г.П.

3

Аналіз морфогенетичних особливостей долини річки Дніпро

Шевченко О.

професор Вінніченко Г.П.

доцент Богадьорова Л. М.

 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу