Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Цитоекологічні дослідження в модельних системах

Наукова міжкафедральна група викладачів і студентів ХДУ з проблем цитоекології працює в  одному із сучасніших напрямків дослідження довкілля – характеристика впливу дії його чинників засобами модельних систем або методом біотестування

28 жовтня 2015 р.

Наукова міжкафедральна група викладачів і студентів ХДУ з проблем цитоекології працює в  одному із сучасніших напрямків дослідження довкілля – характеристика впливу дії його чинників засобами модельних систем або методом біотестування. Відповідно нього в межах НДР університету   закоординова ініціативна тема «Цитоекологічні дослідження в модельних системах» під керівництвом д.п.н., професора Сидорович М.М. Вона виконується за трьома напрямками:

 • розроблення методик фіто-  і зоотестування;
 • біотестування якості питної води м. Херсону;
 • визначення біологічних властивостей синтетичних хімічних речовин під час моніторингу  показників модельних систем.

Реалізація вказаного реалізується під час  розв’язання практичних задач:

 1. добір та відпрацювання біотестів та їх батарей, які складаються з фітотестів і тваринних модельних систем (інфузорії, гупі, молюски тощо);
 2. розроблення цито-біохімічних методик щодо біотестування для визначення токсичної, мітозомодифікуючої, мутагенної, генотипової та стресової дії чинників довкілля на організм;
 3. фітотестування якості розливної питної води м. Херсону різного походження за біометричними та цито-генетичними та биохім. показниками;
 4. 4.  створення експрес-методики для її визначення за цими параметрами;
 5. характеристика клітинно-молекулярних механізмів впливу якості питної води на організм;
 6. опис біологічних властивостей і механізмів токсичної та стимулюючої дії нових синтетичних стимуляторів росту з класу біциклічних биссечовин (ББ);
 7. визначення макро- і мікроскопічних ефектів біотичних чинників (низької  і високої температури, гіпоксичного і сольового складу середовища) в умовах комбінованої дії з ББ;
 8. опис адаптаційних механізмів, що набуває організм завдяки дії ББ в умовах впливу біогенних чинників;
 9. 9.  створення  методики доведення статусу «екологічно безпечний антропогенний чинник довкілля» за результатами біотестування на організмовому, клітинному, субклетінному і молекулярному рівнях організації організму.

 

На сьогодні результати роботи групи апробовані більш ніж на 23 конференціях різного  рівня. За ними вийшло друком 45 праць,  в тому числі  і в збірках наукометричних баз даних та виданнях ВАК України.

 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу