Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Список наукових праць  Демченко А.В. (щоб перейти до списку, необхідно натиснути "Детальніше" або перейти за посиланням)

10 лютого 2020 р.
 1. Демченко А.В. Т.Шевченко в зарубіжній літературній критиці (Тези)  Програма-тези науково-практичної конференції, присвяченої  175-річчю Т.Г.Шевченка. - Херсон, 1989.- С.8 (1 с.)
 2. Демченко А.В. Образ Публія Овідія Назона в романах «Берег любові» О.Гончара та «Скандал в імператорському сімействі» В.Чемериса (Тези) Методические рекомендации по использованию материалов региональной научной конференции «Актуальные вопросы филологии».-Херсон, 1989.-С.21 (1/0,5 д.а) Співавтори Глушак Л. Всього 2 особи.
 3. Демченко А.В. Некоторые аспекты взаимосвязи в преподавании зарубежной и украинской літератур (Тези) Межпредметные связи в системе профессиональной подготовки учителя: Тезисы научной конференции.-Херсон, 1989.-С.41-42. (2/1 д.а.) Співавтори Чухонцева Н., Галаган В., всього 3 особи.
 4. Демченко А.В. Спроба прочитання «лабіринтів» поезії. В.Неборака (Тези). Поэзия русского и украинского авангарда: история, поэтика, традиции (1910-1990 г.г.): Тезисы Всесоюзной  научной конференции.-Херсон, 1990.-С.104-106. (3с.)
 5. Демченко А.В. Деякі аспекти історизму мистецьких усмішок Остапа Вишні (Тези) Програма-тези науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Остапа Вишні.-Херсон, 1990.-С.12 (1 с.)
 6. Демченко А.В. Особенности историзма повести Ю.Мушкетика «Літній птах на зимовому березі» (Стаття) Проблемы художествен-ного историзма: Доклады всесоюзной научной конференции: Часть ІІ.-Херсон,1990.-С.92-94 (3 с)
 7. Демченко А.В. А.Ю.Кримський – перекладач творів класичної старовини (Тези).  Програма-тези науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю А.Ю.Кримського.-Херсон, 1991.-С.14 (1 с.)
 8. Демченко А.В. Проблема шукання істинного щастя в мініатюрі Дніпрової Чайки «Мара» (Тези). Дніпрова Чайка і розвиток української культури: Тези міжвузівської конференції.-Херсон, 1991.-С.13-14.(2 с.)
 9. Демченко А.В. Образ Овідія в повісті Ю.Мушкетика «Літній лебідь на зимовому березі» (Стаття). Методические рекомендации и материалы региональной научной студенческой конференции  «Актуальные вопросы филологии».-Херсон, 1991.-С.80-81 (2 с.)
 10. Демченко А.В. Давньогрецький міф про Тантала в інтерпретації Григорія Сковороди (Тези). Проблеми вивчення наукової і художньої спадщини Г.С.Сковороди: Тези доповідей республіканської наукової конференції, присвяченої 270-річчю з дня народження українського поета і філософа.-Харків, 1992.- С.20-21. (2 с.)
 11. Демченко А.В. Античні мотиви й образи в козацьких літописах (Тези) Феномен українського козацтва в контексті світової історії і культури: Тези доповідей наукової конференції (До 500-річчя першої згадки про українське козацтво).-Херсон, 1992.-С.62-63. (2 с.)
 12. Демченко А.В. Античні ремінісценції у романах Олеся Гончара («Берег любові», «Циклон», «Собор»)(Тези). Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена  75-річчю  від дня народження О.Т.Гончара: Тези доповідей і повідомлень.- Херсон, 1993.-С.29-30.
 13. Демченко А.В. Античний світ у поезії Миколи Чернявського (Тези) Микола Чернявський – письменник, громадський діяч, педагог: Тези доповідей наукової конференції. - Херсон, 1993. - С.19-22.(3 с.)
 14. Демченко А.В. Трагічне й героїчне в антивоєнній прозі О.Довженка  (Тези). Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 100-річчю від дня народження Олександра Довженка: Тези доповідей і повідомлень.-Херсон, 1994.-С.43-45. (3.)
 15. Демченко А.В. Особливості використання античних мотивів та образів у романах Олеся Гончара  (Стаття). Гуманітарна освіта і проблеми виховання молоді: Матеріали і ме-тодичні рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 березня 1995 року. -Херсон, 1995.-С.20-22. (3 с.)
 16. Демченко А.В. Функції антики в архітектоніці романів П.Загребельного «Левине серце» та «Вигнання з раю» (Стаття) Демченко А.В. Поетика художнього тексту: Матеріали доповідей і повідомлень  Всеукраїнської науково-теоретичної  конференції. -Київ-Херсон, 1996.- Вип. 1.- С.80-82. (3/2 д.а.) Гуменний М.Х., всього 2 особи
 17. Демченко А.В. Поетика романів В.Земляка і античність (Стаття). Поетика художнього тексту: Матеріали доповідей і повідомлень  Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. - Київ-Херсон, 1996.-Вип.1.-С.95-97. (3 с.)
 18. Демченко А.В. Античність і культурологічна спрямованість української романістики (З навчальної книги). Актуальні проблеми літературознавства.-Дніпропетровськ:Навчальна книга, 1996.-С.34-51. (18 с.)
 19. Демченко А.В. Античність у поетиці української романістики 60-80-х років (Методичні рекомендації). Методичні рекомендації для студентів-філологів.-Херсон, 1996. (24 с.)
 20. Демченко А.В. Античні елементи та міфологічний статус Півдня України  (Тези) Заселення Півдня України: проблеми національного та культурного розвитку: Наукові доповіді Міжнародної науково-методичної конференції (21-24 травня 1997 року), що відбулася у рамках державних заходів, приурочених Т.Г. Шевченку. -Херсон, 1997.-Ч.2.-С.260-264 (5 с.)
 21. Демченко А.В. Антична категорія трагічного  в контексті сучасного українського роману (на матеріалі роману Г.Тютюнника «Вир») (Стаття). Актуальні проблеми розбудови національної освіти: Збірник науково-методичних праць.-Київ-Херсон: Пілотні школи, 1997.-С.56-59.(4 с.)
 22. Демченко А.В. Функції античності у розкритті трагічного і героїчного в українській романістиці 60-80-х років (Стаття). Збірник наукових праць: Педагогічні науки.-Херсон, 1998. - Вип.ІІ.-С.221-224.(4 с.)
 23. Демченко А.В. Формування національної свідомості студентів у процесі вивчення історичної прози Ю.Мушкетика(Стаття). Збірник наукових праць: Педагогічні науки..-Вип.5. - Херсон, 1998.-С.151-155.(5 с.)
 24. Демченко А.В. Особливості інтерпретації образу Сократа Юрієм Мушкетиком (Стаття). Збірник наукових праць: Південний архів (філо-логічні науки).- Херсон, 1999. – Вип. V-VI. -С.261-269. (9 с.)
 25. Демченко А.В. Формування національної свідомості студентів у процесі вивчення особливостей української романістики 60-80-х років ХХ століття (Стаття). Збірник наукових праць: Педагогічні науки.- Вип.XVI. -Херсон, 2000.-С. 238-242. (5 с.)
 26. Демченко А.В. Химерний роман як літературне явище (Стаття). Південний архів. Збірник наукових праць. Філологічні науки. - Херсон: Айлант, 2000.- Вип. VII. - С. 80 – 85.(6 с.)
 27. Демченко А.В. Особливості поетики творів Євгена Маланюк (Стаття). Південний архів. Збірник наукових праць. Філологічні науки. - Херсон: Айлант, 2000.- Вип. VIII. - С. 31 – 34. (4/2 д.а.) Кузьменко Л. всього 2 особи.
 28. Демченко А.В. Античність у духовній екосистемі української романістики другої половини ХХ століття (Стаття). Збірник наукових праць. Педагогічні науки. - Вип. ХХIII.- Херсон, 2001.- С. 92-96.(5 с.)
 29. Демченко А.В. Антика в українському химерному романі (Стаття). Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: Айлант, 2001. – Випуск ІХ. – С. 232-238.(7 с.)
 30. Демченко А.В. Навчально-методичні рекомендації з дисципліни “Історія української літератури”(20-30-ті роки ХХ століття. Поезія. Драматургія) (Методичні рекомендації). Херсон: Айлант , 2001.(12 с.)
 31. Демченко А.В. Навчально-методичні рекомендації з дисципліни “Історія української літератури” (Проза) (Методичні рекомендації). Херсон: Айлант, 2001.(12 с.)
 32. Демченко А.В. Фольклоризм прози С.Степи (на матеріалі новели «Не сьогодні, тільки вчора і завжди») (Стаття) Південний архів: Зб. наук. праць. Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. -  2002. –Вип. ХІХ. – C.42-44. (3/2 н.а.) Співавтори Сокольська Л., всього 2 особи
 33. Демченко А.В. Античність в українській романістиці 60-80-х років ХХ століття (Монографія) Херсон: Мрія, 2003.- 124 с.
 34. Демченко А.В. Антична мудрість на теренах української поезії (на матеріалі поетичних творів Яра Славутича) (Стаття) Поетика Яра Славутича. – Харків - Херсон: «Регіон-інформ», 2003. – С.212-223.(13 с.)
 35. Демченко А.В. Езотерична інформа-ція античних ремініс-ценцій (на матеріалі української романіс-тики другої половини ХХ ст.) (Стаття). Південний архів: Зб. наук. праць.  Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2003. –Вип. ХХ. – С. 26-29.(4 с.)
 36. Демченко А.В. Антика в поетичній творчості Євгена Маланюка та Яра Славутича (Стаття). Південний архів: Зб. наук. праць.  Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2003. –Вип. ХХІ. – С. 168-173.(6 с.)
 37. Демченко А.В. Рецепція античних елементів у структурі химерних романів Василя Земляка (Стаття). Південний архів: Зб. наук. праць.  Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. -  2003. –Вип. ХХІІІ. – С. 234-239.(6 с.)
 38. Демченко А.В. Українська постмодерна література: Юрій Андрухович: Навчально-методичні матеріали для студентів-філологів денної, заочної та екстернатної форми навчання (Методичні рекомендації). Херсон: Айлант, 2004.(24 с.)
 39. Демченко А.В. Міфологема долі у ліриці Василя Стуса
 40. (Стаття) Демченко А.В. Південний архів: Зб. наук. праць.  Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. - 2004. –Вип. ХХVІ. –С.23-26.Демченко А.В.(4 с.)
 41. Демченко А.В. Особливості функціо-нування картин снови-дінь у житомирській сазі «Стежка в траві» Валерія Шевчука (Стаття). Південний архів: Зб. наук. праць.  Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. -  2004. –Вип. ХХVІІ. – С.8-11. (4 с.)
 42. Демченко А.В. Гротескний світ у драмах Миколи КулішаДемченко А.В. Світогляд Юрія Клена (Стаття). Вісник Таврійської фунда-ції (ОВУД): Літературно-науковий збірник. - Випуск І. – К. - Херсон, 2005.- С.31-35. (5 с.)
 43. Демченко А.В. Гротескний світ у драмах Миколи Куліша (Стаття). Література. Театр. Суспільство: Збірник наукових праць. – Херсон: Айлант, 2005. – С.46-52.( 6 с.)
 44. Демченко А.В. Образи-символи дерев у поезії Василя Стуса (Стаття). Південний архів: Зб. наук. праць.  Філолог. науки. – Херсон: – Видавництво ХДУ. -  2006. -  Вип. ХХХІV. –С.24-27. (4 с.)
 45. Демченко А.В. Образна символіка п`єси Миколи Куліша «Народний Малахій» як світ закодованих смислів (Стаття). Література. Театр. Суспільство: Збірник наукових праць: У 2-х т. – Т.1. – Херсон: Айлант, 2007. – С. 70-73. (4 с.)
 46. Демченко А.В. Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсів «Історія української літератури (Х-ХХ століття)», «Ме-тодика навчання української літерату-ри» для студентів І-ІV курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання (Посібник). Херсон: Видавництво ХДУ, 2008.- С.54-81. (124/28 д.а.) Співавтори: Чухонцева Н.Д, Немченко І.В., Немченко Г.В., Галаган В.В., Бондаренко Л.Г, всього 6 осіб
 47. Демченко А.В. Міфосвіт «Казки про калинову сопілку» Оксани Забужко. Література.Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць.- Вип.31. – Ч.1. – К.: Акцент, 2008. – С.182-189. (8 с.)
 48. Демченко А.В. «Матеріали до моніторингу якості знань з історії української літератури та літературознавчих дисциплін» для студентів І-V курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання (Посібник). Херсон: Видавництво ХДУ, 2008.- 104 с. (104/42 д.а.) Співавтори Чухонцева Н.Д, Немченко І.В., Немченко Г.В., Галаган В.В. всього 5 осіб
 49. Демченко А.В. Вербальна репрезентація концепту «душа» в поезії Василя Стуса. Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник. Випуск 39/1. – К., 2009. – С.130-135.( 6/0,25 д.а.)
 50. Демченко А.В. Навчально-методичний посібник «Паспорт кафедри українського літературознавства». Херсон : Видавництво ХДУ, 2010 . – 384с. (384/50 д.а.) Співавтори Бондаренко Л.Г. Немченко Г.В., Немченко І.В., Чухонцева Н.Д Бахтіарова Т.В. Галаган В.В. Всього 7 осіб.
 51. Демченко А.В. Репрезентація концепту «душа» в поетичній творчості Василя Стуса та Ліни Костенко. Materiały VII Międzynaro-dowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i ino-wacja - 2011» Volume 10. Filologiczne nauki. Polito-logija. – Przemyşl: Nauka i studia, 2011. – C.68-72.( 5 / 0,34 д.а.)
 52. Демченко А.В. Мовна інтерпретація концепту «море» в поезіях у прозі Дніпрової Чайки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск ХІV. – Херсон: ХДУ, 2011. – С.36-39.( 4/ 0,47 д.а.)
 53. Демченко А.В. Міфопоетика драми Миколи Куліша «Народний Малахій» Південний архів. Філоло-гічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LIІ. – Херсон: ХДУ, 2011. – С. 103-106.( 4/ 0,45 д.а.)
 54. Демченко А.В. Міфологема місяця у «Казці про калинову сопілку» Оксани Забужко. Materiăły VIIІ Mezinărodní vĕdecko-praktickă konfe-rence «Moderní vymoženosti vĕdy – 2012». – Díl 19.  Filologickĕ vĕdy. – Praha: Publishing house «Education and Science» s.r.o., 2012. – C.78-82.( 5/0,3 д.а.)
 55. Демченко А.В. Інтерпретація образу-символу риби у романі «Московіада» Юрія Андруховича Материали за 8-а международна научна кон-ференция, «Научният по-тенциал на света». – 2012. – Том 11. Филологични науки. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. – С. 63-67.( 5/0,3 д.а.)
 56. Демченко А.В. Заславський Ріталій Зіновійович. Шевченківська енциклопедія: У 6 томах. Т.2. – К., 2012. – С.698.
 57. Демченко А.В. Поезія Василя Стуса: семантика флористичних образів. Materiały IX Międzynaro-dowej naukowi-praktycznej konferencji  «Perspek-tywiczne  opracowania  są  nauką  i  technikami  -  2013» Volume 24.  Filologiczne nauki.  –  Przemyśl:  Nauka i studia, 2013. – 57- 61 s.(5/0,33)
 58. Демченко А.В. Символіка кольору у п`єсі Миколи Куліша «Народний Малахій»
 59. Демченко А.В. Материали за 9-а международна научна практична конференція «Achievement of high school» – 2013. – Том 31. Филологични науки. Музика и живот. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – С. 24-28.( 5/0,33 д.а.)
 60. Демченко А.В. Міфологічний інтертекст у романі «Московіада» Юрія Андруховича. Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LХ. – Херсон: ХДУ, 2014. – С. 46-49.(0,46 д.а.)
 61. Демченко А.В. Заславський Ріталій. Шевченківська енциклопедія: У 6 томах. Т.2. – К., 2012. – С.698.
 62. Демченко А.В. Россельс Володимир Михайлович. Шевченківська енциклопедія: У 6 томах. Т.5. – К., 2014. – С.566.
 63. Демченко А.В. Поляков Марк Якович.Шевченківська енциклопедія: У 6 томах. Т.5. – К., 2014. – С.265.
 64. Демченко А.В. Шевченківська енциклопедія: У 6 томах. Т.5. – К., 2014. – С.265.

Опублікувати на Twitter Опублікувати на Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу