Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Список наукових праць Бондаренко Л.Г.

4 листопада 2015 р.
 1. Бондаренко Л.Г. До питання про назву поеми Т.Г.Шевченка “Тризна” Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.-Переяслав-Хмельницький,1995.     С.49-50     
 2. Бондаренко Л.Г. Урбаністична тема у творчості Е.Верхарна та М.Семенка         Тезисы докладов II Международ. конф. по авангарду.-Херсон,1995.         С.38-39.
 3. Бондаренко Л.Г. Біблія в художньому мисленні Івана Багряного (на матеріалі роману “Сад Гетсиманський”)       Матеріали Всеукр. наук.-теорет.конф.-К.;Херсон,1996. С.156-157 
 4. Бондаренко Л.Г. Вивчення творчості Миколи Чернявського в середній школі         Херсон, 1998      С.24-26
 5. Бондаренко Л.Г. Вивчення української лірики у світовому контексті: витоки і сьогодення. Педагогічні науки: Зб.наук. праць.-Вип.13.-Херсон,2000.       С.350-355        
 6. Бондаренко Л.Г. Вивчення української лірики у взаємозв’язку із зарубіжною – важливий напрям якісного реформування викладання рідної літератури в середніх навчальних закладах  Південний архів.Філологічні науки: Зб.наук. праць.-Вип.-IX.-Херсон,2001       С.324-326 
 7. Бондаренко Л.Г. Вивчення української лірики в контексті світової літератури: Посібник для вчителів та студентів філологічних спеціальностей         Херсон:Айлант,2003. 64 с.
 8. Бондаренко Л.Г. Вивчення “Заповіту” Тараса Шевченка в аспекті зв’язків зі світовою літературою Південний архів.Філологічні науки: Зб.наук. праць.-Вип.-XXIII.-Херсон,2003.    C.226-229 
 9. Бондаренко Л.Г. Вивчення збірки Павла Тичини “Сонячні кларнети” в контексті світової поезії     Південний архів. Філологічні науки: Зб.наук. праць.-Вип.-XXI.-Херсон,2003.      С.228-230 
 10. Бондаренко Л.Г. Вивчення “Молитви” Тараса Шевченка у порівнянні з канонічним християнським текстом       Актуальні проблеми викладання філолог. дисциплін: Зб. наук. праць.-Херсон,2003.       С.90-95     
 11. Бондаренко Л.Г. Міжпредметні зв’язки української і зарубіжної літератур у процесі вивчення вітчизняної лірики     Актуальні проблеми викладання філолог. дисциплін: Зб. наук. праць.-Херсон, 2003       С.125-128 
 12. Бондаренко Л.Г. Навчально-методичні рекомендації з дисципліни “Шкільний курс української літератури та методика її викладання”  Для студентів спеціальності ПМСО. Українська мова та література (екстернатної та заочної форм навчання)         Херсон: Видавництво ХДУ, 2004. 28 с. 
 13. Бондаренко Л.Г. Навчально-методичні розробки “Шкільний курс української літератури та методика її викладання” (методи навчання на уроках літератури): Для студентів III курсу спеціальності “ПМСО.Українська мова і література” (Екстернатної та заочної форм навчання)       Херсон: Видавництво ХДУ,2004   20 с.        
 14. Бондаренко Л.Г. Вивчення творчості Є.Маланюка в контексті західноєвропейського символізму         Матеріали Міжнародної конф.: У 2-х ч.-Кіровоград,1997.-Ч.II.          С.17-20     
 15. Бондаренко Л.Г. “Ніхто й ніщо нас не розлучить з Нею...” (До вивчення творчості Є.Маланюка у взаємозв’язку із зарубіжною літературою)         Українська література в загальноосвітній школі.-1999.-№ 6.    С.16-20     
 16. Бондаренко Л.Г. “Ми самотою йдем по хвилі білогривій...” (До вивченнятворчості українських неокласиків у європейському літературному контексті)  Українська література в загальноосвітній школі.-2000.-№ 1.   
 17. Бондаренко Л.Г. “твою красу я переллю в пісні...” (Вивчення поетичної творчості І.Франка в контексті європейської інтимної лірики)  Українська література в загальноосвітній школі.-2000.-№ 6. С.27-32.       
 18. Бондаренко Л.Г. “Ми прийшли працювати” (Вивчення української поезії 20-х років XX ст. як явища світового художнього процесу)    Українська література в загальноосвітній школі.-2001.-№ 4.       С.23-27     
 19. Бондаренко Л.Г. “Ми чуємо тебе, Кобзарю!” (Стаття).Печатное слово: Информационно-методический журнал издательства ХГУ.-Херсон,2004.-№2/7.-С.108-109. (2 с.)
 20. Бондаренко Л.Г. До питання про вивчення української поезії в контексті світової літератури (Стаття) Українська література:  стан вивчення в сучасній школі, проблеми, перспективи.-Луганськ,2004.-С.93-98. (3 с.) Співавтор Загороднюк В.С.
 21. Бондаренко Л.Г. «Прихильники мистецтва рівноваги»: Урок позакласного читання за творчістю неокласиків. 11 клас.    Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. - №4. – С.15-17.(3 с.)
 22. Бондаренко Л.Г. «Шопена вальс…»: Вивчення поезій М.Рильського «Шопен» у 10 класі. Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. - №5. – С.15-16.
 23. Бондаренко Л.Г. До проблеми становлення української літературної компаративістики        Печатное слово.  Інформаційно - методичний журнал видавництва ХДУ.– Херсон, 2004. - №5 (10). – С.50-52.
 24. Бондаренко Л.Г. Інтерактивні форми роботи на уроках української літератури і розвиток зв`язного мовлення учнів. Печатное слово.  Інформаційно - методичний журнал видавництва ХДУ.– Херсон, 2004. - №6 (11). – С.78-80.
 25. Бондаренко Л.Г. Культурософські мотиви у творчості Юрія Клена  Південний архів: Зб. наук. праць.  Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. -  2004. –Вип. ХХVІ. –С.13-16  (4 с.) Співавтор Загороднюк В.С.
 26. Бондаренко Л.Г. Розвиток української літературної компаративістики у ХХ столітті      . Південний архів: Зб. наук. праць.  Філолог. науки – Херсон: Видавництво ХДУ. -  2004. –Вип. ХХVІІ. –С.226-229.
 27. Бондаренко Л.Г. «Як до Тебе протоптати тропи?» (Матеріали до вивчення життєвого шляху Є.Маланюка)    Вісник Таврійської фундації (ОВУД): Літературно-науковий збірник. - Випуск І. – К. - Херсон, 2005. – С.73-77.
 28. Бондаренко Л.Г. Специфіка вивчення драматичних творів на уроках української літератури         Література. Театр. Суспільство: Збірник наукових праць. – Херсон: Айлант, 2005. – С.308-311.
 29. Бондаренко Л.Г. Особливості вивчення творчості Миколи Чернявського у старшій школі    Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Вип.4. – К. – Херсон: Просвіта, 2007. – С.70-73
 30. Бондаренко Л.Г. Матеріали до моніторингу якості знань з курсів “Історія української літератури (Х-ХХ століття)”, ”Методики навчання української літератури” для студентів I – V курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання.Навчально-методичний посібник. -Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 123с. Демченко А.В.,  Немченко І.В., Чухонцева Н.Д., Бахтіарова Т.В., Галаган В.В.
 31. Бондаренко Л.Г. Вивчення теоретико-літературних понять чи словникова робота? Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. –  № 6. – С.11-12.
 32. Бондаренко Л.Г. Про вимоги до списку використаних джерел Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. –  № 7-8. – С. 33-35.
 33. Бондаренко Л.Г. «Я син свого народу» (Методичний варіант розгляду біографії письменника)         Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – К. – Херсон: Просвіта, 2010. – Вип.7. – С. 73-78.
 34. Бондаренко Л.Г. Ювілей Майстра. Вченого. Вчителя      Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. –  № 1. – С. 16.  
 35. Бондаренко Л.Г. Паспорт кафедри українського літературознавства Херсон : Видавництво ХДУ, 2010 . – 384с. Співавтори Демченко А.В., НемченкоГ.В., Немченко І.В., Чухонцева Н.Д., Бахтіарова Т.В., Галаган В.В.(384 / 50 друк.арк)
 36. Бондаренко Л.Г. Методична модель уроку за піснями Марусі Чурай.  8 клас         Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. –  № 6. – С. 22-25.(4 с.)
 37. Бондаренко Л.Г. Тестові завдання за нововведеними до програми ЗНО поетичними творами   Українська література в загальноосвітній школі. – 2012.  –№3. – С. 42- 44.(3 с.)
 38. Бондаренко Л.Г. «У серці її усмішка цвіла»: Сценарій вечора, присвяченого вшануванню пам’яті професора  Н. Й. Волошиної Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – №1. – С. 2 – 5.(4 с.)
 39. Бондаренко Л.Г. Українська література 10-х років ХХ століття (Методичний варіант вивчення теми)         Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – №8. – С. 36-39.(4 с.)
 40. Бондаренко Л.Г. Називаю Вас своїм Учителем        Ніла Йосипівна Волошина: біобібліографічний покажчик / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – К.: Задруга, 2012. – С. 15-16.(2 с.)
 41. Бондаренко Л.Г. Компаративний аналіз на уроках літературного краєзнавства ( на прикладі казок Дніпрової Чайки) Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – К. – Херсон: Просвіта,  2012. – № 8. – С. 85-89.(5 с.)
 42. Бондаренко Л.Г. Порівняння у художньому дискурсі Марії Матіос (на матеріалі збірки «Нація. Одкровення») // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск ХVІІ. – Херсон:ХДУ, 2013. – С. 115-118.
 43. Бондаренко Л.Г. Наукова конференція, присвячена 120 річчю від дня народження Миколи Куліша // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 3. – С. 46-47.
 44. Бондаренко Л.Г. . Професор Ніла Волошина про форми співробітництва учителів літератури та бібліотекарів // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 5. – С.18-21.
 45. Бондаренко Л.Г. Парцеляція як засіб експресивності художнього тексту (на матеріалі збірки Марії Матіос «Нація. Одкровення») // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 21. – Херсон: ХДУ, 2014. – С. 163-165.     (0,35 д.а.)
 46. Бондаренко Л.Г. «Моя філософія: роби людям добро!»: Літературна гра за творчістю Олеся Гончара // Укр. літ. в загальноосвітній школі. – 2014. –  №5. – С. 35-37.    (0,35 д.а.)                                                                                                        
 47. Бондаренко Л.Г. . Всеукраїнська наукова конференція в Херсоні (до 120-річчя Миколи Куліша) // Вісник Таврійської фундації. – Вип. 9. – К., Херсон, 2013. – С. 221-227.   (0,37 д.а.)                                                                      
 48. Бондаренко Л.Г. Конкурс літературних газет до ювілею Тараса Шевченка // Укр. літ. в загальноосвітній школі. – 2014. –  № 7-8. – С. 9-10.    (0,25 д.а.)
 49. Бондаренко Л.Г. Детективні мотиви в художній прозі Дмитра Марковича та Едгара Аллана По // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск  LХ. – Херсон: ХДУ, 2014. – С. 110-114.   (0,58 д.а.)
 50. Бондаренко Л.Г. Форми співробітництва вчителів літератури та бібліотекарів у методичних працях професора Ніли Волошиної // Теорія і методика навчання української літератури: актуальні проблеми: Збірник наукових праць. – К.: Педагогічна думка, 2015. – С. 217-222.            (0,35 д.а.)                  
 51. Бондаренко Л.Г. Порівняння у художньому мовленні Сергія Жадана (на матеріалі збірки «Цитатник») // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 22. – Херсон: ХДУ, 2015. – С. 52-55.                                                                  (0,35 д.а.)
 52. Бондаренко Л.Г. Методика організації рольової гри «Урок літератури» для студентів філологів (із досвіду роботи) [Текст] / Лідія Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – №5. – 48 с. – 42–43.                                                                                                          (0,25 д.а.)

 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу