Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Список наукових праць Немченка І.В.https://scholar.google.com.ua/citations?user=NLabZrcAAAAJ&hl=uk

10 лютого 2020 р.
 1. Немченко І.В. Борис Лавренев и кино // Б.А.Лавренев: Художник и время: Тезисы обл. научн. конф.- Херсон,1986.- С.17-19. 3 с. 0,15 др. арк.
 2. Немченко І.В. Дніпрова Чайка. Вибрані твори /Рец. // Рад. літературознавство.- 1988.- № 4.- С.67-69. 3 с. 0,15 др. арк.
 3. Немченко І.В. Багатомовність у письменницькій діяльності Дніпрової Чайки // Двуязычие в советском обществе (двуязычие и многоязычие как характерная особенность общественно-политической и культурной жизни советского общества): Тезисы республ. научн. конф.- Винница,1988.- С.309-310. 2 с. 0,1 др. арк.
 4. Немченко І.В. Образ співця-кобзаря і традиції українського думного епосу в творчості Дніпрової Чайки // Кобзарські традиції в українському фольклорі та літературі і творчість Є.Х.Мовчана.- Суми,1988.- С.22-25. 4 с. 0,2 др. арк.
 5. Немченко І.В. Античные мотивы и образы в творчестве Днипровой Чайки // Тезисы докладов Крымской научн. конф. «Проблемы античной культуры».- Симферополь,1988.- С.152-153. 2 с. 0,1 др. арк.
 6. Немченко І.В. Дніпрова Чайка і революція 1905-1907 років у Росії // Громадянський пафос української літератури: Зб. наук. праць.- К.:КДПІ,1988.- С.77-83. 7 с. . 0,35 др. арк.
 7. Немченко І.В. До питання творчих взаємин Б.Грінченка та Дніпрової Чайки // Борис Грінченко: Тези доп. респ. наук. конф.- Ворошиловград,1988.- С.62-63.  2 с. 0,1 др. арк.
 8. Немченко І.В. О.Кобилянська і Дніпрова Чайка // Творчість Ольги Кобилянської у контексті української та світової літератури: До 125-річчя від дня народження письменниці: Тези доп. і повід. Респ. наук. конф.- Чернівці,1988.- Ч.1.- С.92. 1 с. 0,05 др. арк.
 9. Немченко І.В. Шевченківські традиції у творчості О.Псьол, Дніпрової Чайки і Людмили Волошки // Т.Г.Шевченко і загальнолюдські ідеали: Тези доп. і повід. обл. міжвуз. наук. конф.- Чернівці,1988.- Ч.1.- С.92. 1 с. 0,05 др. арк.
 10.  Немченко І.В. Л.Толстой в творческой судьбе Л.Василевской // Наследие Л.Н.Толстого в общественно-культурном развитии ХІХ-ХХ веков: Тезисы научн. конф.- Херсон,1989.- С.35-36. 2 с. 0,1 др. арк.
 11. Немченко І.В. Образ Т.Г.Шевченка у творах Дніпрової Чайки // Програма-тези наук. конф., присв. 175-річчю Т.Г.Шевченка.- Херсон,1989.- С.7. 1 с. 0,05 др. арк.
 12. Немченко І.В. М.Коцюбинський і Дніпрова Чайка як письменники-мариністи // Обл. наук. конф., присв. 125-річчю з дня народження: Тези доп.- Чернігів,1989.- Ч.2.- С.94-96. 3 с. 0,15 др. арк.
 13. Немченко І.В. Творчество Днипровой Чайки (Л.А.Василевской) в контексте украинского литературного процесса начала ХХ века: Автореф. дис...канд. фил. наук.- К.,1989.- 24 с. 1,2 др. арк.
 14. Немченко І.В. Марко Кропивницький і українське сценічне мистецтво для дітей // Творча індивідуальність М.Л.Кропивницького і розвиток української культури: Тези респ. наук. конф.- Кіровоград,1990.- С.131-133. 3 с. 0,15 др. арк.
 15. Немченко І.В. “Україно моя мила, краю пам’ятливий...”: Із маловідомих та неопублікованих віршів Дніпрової Чайки // Отчий край: Історико-літ.зб. – К.: Молодь,1990.- Вип.4.- С.140-143. 4 с. 0,2 др. арк.
 16. Немченко І.В. Людмила Василевська і Максим Горький // Методические рекомендации и материалы региональной научн. студ.конф. «Актуальные вопросы филологии».- Херсон,1991.- С.76-77 (у співавторстві з Г.Запотічною). 2/2 с. 0,1/2 др. арк.
 17. Немченко І.В. Українська національна символіка в творах П.Тичини // Тези наук. конф., присв. 100-річчю з дня народження Павла Григоровича Тичини.- Херсон,1991.- С.12. 1 с. 0,05 др. арк
 18. Немченко І.В. А.Кримський і Дніпрова Чайка // Програма-тези наук. конф., присв. 120-річчю А.Ю.Кримського.- Херсон,1991.- С.16. 1 с. 0,05 др. арк
 19. Немченко І.В. Казки Дніпрової Чайки та їх місце в історії дитячої літератури // Тези і матеріали доп. обл. міжвуз. наук. конф.- Одеса,1991.- Ч.2.- С.66-67. 2 с. 0,1 др. арк.
 20. Немченко І.В. Вірменія в житті і творчості Павла Тичини // Літературно-громадська діяльність П.Тичини і сучасність: Тези ювілейних читань.- Чернігів,1991.- Ч.1.- С.30-32. 3 с. 0,15 др. арк.
 21. Немченко І.В. Дніпрова Чайка і народна творчість // Народна творчість та етнографія.- 1991.- № 2.- С.70-77. 8 с. 0,4 др. арк.
 22. Немченко І.В. Козацтво у творах Дніпрової Чайки // Запорожжя в історії та культурі: Тези доп. і повід. респ. наук. конф.- Запоріжжя,1991.-С.80-81. 2 с. 0,1 др. арк.
 23. Немченко І.В. Маринистика Б.Лавренева и Днипровой Чайки // Б.Лавренев: Художник и время: Тезисы ІІ Всесоюзных лавреневских чтений, посв. 100-летию со дня рождения писателя-земляка.- Херсон,1991.- С.78-80. 3 с. 0,15 др. арк.
 24. Немченко І.В. Патріотичне виховання учнів на уроках літератури (на матеріалі творчості Дніпрової Чайки) // Дніпрова Чайка і розвиток української культури: Тези міжвуз. наук. конф.- Херсон,1991.- С.98-99. 2 с. 0,1 др. арк.
 25. Немченко І.В. Ідея національно-державного відродження України у творчості херсонських письменників // Програма-тези наук. конф. “Культура Херсонщини”.- Херсон,1991.- С.14. 1 с. 0,05 др. арк
 26. Немченко І.В. Патріотичний пафос поетичної творчості М.Костомарова // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації: Тези доп. наук. конф., присв. 175-річчю від дня народження М.І.Костомарова.- Рівне,1992.- С.9-10. 2 с. 0,1 др. арк.
 27. Немченко І.В. Художня інтерпретація часів козаччини у поетичних творах В.Антоновича та М.Грушевського // Феномен українського козацтва в контексті світової історії і культури: Тези доп. наук. конф.- Херсон,1992.-С.74-76. 3 с. 0,15 др. арк.
 28. Немченко І.В. Образ кошового отамана Петра Калнишевського у творах Григорія Жученка та Миколи Василенка // Феномен українського козацтва в контексті світової історії і культури: Тези доп. наук. конф.- Херсон,1992.-С.87-88 (у співавторстві з Г.В.Рубан). 2/2 с. 0,1/2 др. арк.
 29. Немченко І.В. Вивчення козацьких поезій Михайла Стельмаха та Яра Славутича в середній школі // Феномен українського козацтва в контексті світової історії і культури: Тези доп. наук. конф.- Херсон,1992.-С.93-95 (у співавторстві з Г.В.Немченко). 3/2 с. 0,15/2 др. арк.
 30. Немченко І.В. Образи Миколи Куліша та Миколи Зерова в поетичній творчості М.Василенка // Тези наук. конф., присв. 100-річчю від дня народження Миколи Куліша.- Херсон,1992.- С.37-38. 2 с. 0,1 др. арк.
 31. Немченко І.В. Формування національної свідомості учнів у процесі вивчення української літературної класики // Шляхи і засоби підготовки вчителя української мови і літератури на сучасному етапі: Мат. Всеукр. наук. конф.- Херсон,1992.- С.74-76. 3 с. 0,15 др. арк.
 32. Немченко І.В. Образ Г.Сковороди-гуманіста в поезії М.Василенка (Проблеми вивчення наукової і художньої спадщини Г.С.Сковороди): Тези доп. респ. наук. конф., присв. 270-річчю з дня народження українського поета і філософа.- Харків,1992.- С.28-29. 2 с. 0,1 др. арк.
 33. Немченко І.В. “Микола Чернявський: дорога на Голгофу”: Стаття // Новий день. – 1992. – 5 грудня.- С.2 ( співавторстві з Л.Єлісєєвою). 0,1/2 др. арк.
 34. Немченко І.В. 22 травня – день пам’яті Кобзаря: Стаття // Голос Таврії. – 1992. – № 14.- С.2. 0,1 др. арк.
 35. Немченко І.В. Херсонські сторінки життя Дніпрової Чайки // Південний архів.- 1993.- № 1.- С.37-46. 10 с. 0,6 др. арк.
 36. Немченко І.В. Художнє осмислення історії України в творчості М.Чернявського (на матеріалі поетичного циклу “Поминки”) // Микола Чернявський – письменник, громадський діяч, педагог: Тези доп. наук. конф.- Херсон,1993.- С.15-17. 3 с. 0,15 др. арк.
 37. Немченко І.В. Микола Чернявський як жертва сталінських репресій 20-30-х років // Микола Чернявський – письменник, громадський діяч, педагог: Тези доп. наук. конф.- Херсон,1993.- С.66-68. 3 с. 0,15 др. арк.
 38. Немченко І.В. Микола Чернявський і доба Центральної Ради // Микола Чернявський – письменник, громадський діяч, педагог: Тези доп. наук. конф.- Херсон,1993.- С.75-77. 3 с. 0,15 др. арк.
 39. Немченко І.В. Будівничий вільної України [М.Чернявський] // Слово і час.- 1993.- № 1.- С.21-25. 5 с.  0,25 др. арк.
 40. Немченко І.В. Образ України у фронтовій поезії Олеся Гончара та Мустая Каріма // Всеукр. наук. конф., присв. 75-річчю від дня народження О.Т.Гончара: Тези доп. і повід.- Херсон,1993.- С.37-38. 2 с. 0,1 др. арк.
 41. Немченко І.В. Жанр поетичної епітафії у творчості О.Духновича й О.Бодянського // О.В.Духнович і Слов’янський світ: Тези наук.конф.- Ужгород,1993.- С.7. 1 с.  0,05 др. арк.
 42. Немченко І.В. Політична і просвітницька діяльність Миколи Чернявського на Херсонщині (до проблеми теоретичної реконструкції суспільно-політичного та культурного життя в Україні першої половини ХХ століття) // Тези доп. і виступів на Всеукр. наук. конф. “Методологія і зміст гуманітарної освіти: сучасний етап і перспективи розвитку”.- Херсон,1993.- С.112-113. 2 с.  0,1 др. арк.
 43. Немченко І.В. Відтворення сторінок української історії в поезії Михайла Грушевського // Література й історія: Тези доп. і повід. Всеукр. наук. конф.- Запоріжжя,1993.- С.40-43. 4 с.  0,2 др. арк.
 44.  Немченко І.В. Антикомуністична спрямованість творчості Миколи Хвильового // М.Хвильовий.Проблеми творчості: Тези доп. міжвуз. наук. конф., присв. 100-річчю від дня народження письменника.- Харків: ХДПІ,1993.- С.9. 1 с.  0,05 др. арк.
 45. Немченко І.В. Вистежуючи іскру добра [Д.Маркович] // Слово і час.- 1993.- № 11.- С.17-21. 5 с. 0,25 др. арк..
 46. Немченко І.В. Роль художньої спадщини Т.Бордуляка в духовному розвитку особистості // Художня література у духовному розвитку особистості: Зб. – Чернігів,1993.- Ч.2.- С.47-51. 5 с. 0,25 др. арк..
 47. Немченко І.В. Опальний прокурор, невгодний письменник: До 145-річчя з дня народження херсонського письменника Дмитра Марковича”: Стаття // Новий день.- 1993.-30 жовтня.- С.2-3. 2 с.  0,1 др. арк.
 48. Немченко І.В. Література рідного краю: Методичний посібник.- Херсон,1994.- 100с. (у співавторстві з Г.В.Немченко). 5/2 др. арк.
 49. Немченко І.В. Сатира Миколи Василенка (на матеріалі поетичної книги “Очна ставка”) // Сатира і гумор в українській літературній традиції: Мат. Всеукр. наук. конф.- Чернівці,1994.- С.168-172. 5 с. 0,25 др. арк..
 50. Немченко І.В. Щоденникові сповіді Олександра Довженка та їх поетична інтерпретація Миколою Василенком // Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 100-річчю від дня народження Олександра Довженка: Тези доп. і повід.- Херсон,1994.- С.76-77. 2 с.  0,1 др. арк.
 51. Немченко І.В. Образ Г.Сковороди в повісті М.Івченка “Напоєні дні” // Григорій Савич Сковорода – письменник, філософ, педагог: Тези доп. міжвуз. наук. конф. пам’яті Г.С.Сковороди.- Черкаси,1994.- С.56-57. 2 с.  0,1 др. арк.
 52. Немченко І.В. Очна ставка з совістю” [М.Василенко]: Стаття // Степова Україна. – 1994. – № 8. – С.4. 1 с.  0,1 др. арк.
 53. Немченко І.В. Політична і просвітницька діяльність Миколи Чернявського на Херсонщині”: Стаття // Степова Україна. – 1994. – № 1. – С.4. 1 с.  0,1 др. арк.
 54.  Немченко І.В. “Відвага і вогонь самопосвяти”[Олег Ольжич]: Стаття // Степова Україна .– 1995. – №1. – С.4. 1 с.  0,1 др. арк.
 55.  Немченко І.В. “Поезія жива – і нація безсмертна !” [О.Гордон]: Стаття // Степова Україна. – 1995. – № 5.- С.6. 1 с.  0,1 др. арк.
 56. Немченко І.В. Література українського зарубіжжя: Яр Славутич: Стаття // Джерела.- 1995.- № 20-22 (травень).- С.12-13. – С.4. 2 с.  0,1 др. арк.
 57. Немченко І.В. Проблема “кота у чоботях” у творчості І.Дніпровського // Творча індивідуальність Івана Дніпровського: Тези наук. конф.- Херсон,1995.- С.22-25. – 4  с.  0,2 др. арк.
 58. Немченко І.В. Формування національної свідомості учнів на уроці за творчістю Олега Ольжича в 11 класі // Гуманітарна освіта і проблеми виховання молоді: Мат. і методичні рекомендації Всеукр. наук. конф.- Херсон,1995.-Вип.1.- С.27-28. 2 с.  0,1 др. арк
 59. Немченко І.В. Збірка поезій Олега Ольжича “Вежі” (1940) як школа громадянської мужності // Формування громадянської самосвідомості молоді: Тези і мат. Всеукр. наук. конф., присвяченої роковинам Олега Ольжича.- Донецьк,1995.- С.98-99. 2 с.  0,1 др. арк
 60. Немченко І.В. Повість “Ротонда душогубців” Тодося Осьмачки як засіб формування національної свідомості українців // Гуманітарна освіта як важливий фактор формування національної самосвідомості студентів та учнів: Мат. Всеукр. наук. конф. – Полтава,1995.- С.84-87. – 4  с.  0,2 др. арк.
 61. Немченко І.В. Жінка і революція в інтерпретації Івана Дніпровського // Художній світ Івана Дніпровського: Зб. статей.- Херсон,1995.- С.24-33. 10 с. 0,6 др. арк.
 62. Немченко І.В. Тема голоду на Україні в поезії Тодося Осьмачки та Яра Славутича // Творчість Т.С.Осьмачки в контексті українського письменства ХХ ст.: Мат. Всеукр. наук. конф. – Черкаси,1995.- С.17-18. 2 с.  0,1 др. арк
 63. Немченко І.В. Лірична Шевченкіана Анатолія Кичинського // Другі Шевченківські читання, присвячені 150-річчю “Заповіту” і 155-річчю ”Кобзаря”: Мат. Всеукр. наук. конф. – Переяслав-Хмельницький,1995. – С.17-18. 2 с.  0,1 др. арк
 64. Немченко І.В. Проблема перевертенства в п’єсах І.Карпенка-Карого “Суєта” і ”Житейське море” // І.Карпенко-Карий: 150-річчя від дня народження: Мат. Всеукр. міжвуз. наук. конф. –  Кіровоград,1995.- С.66-68. 3 с. 0,15 др. арк.
 65. Немченко І.В. Поетичний звукопис Івана Дніпровського // Звездолики Гилеи: Тезисы докл. ІІ Междунар. научн. конф. по авангарду.- Херсон,1995.- С.41-43. 3 с. 0,15 др. арк.
 66. Немченко І.В. Поетичні обрії Анатолія Бахути // Південний архів.- 1995.- № 5.- С.50-57.8 с. 0,4  др. арк.
 67. Немченко І.В. Уроки літератури рідного краю // Естетика педагогічної творчості: Посібник для вчителя / За ред. Н.І.Бутенко.- К.,1995.- С.46-48. 3 с. 0,15 др. арк.
 68. Немченко І.В. Художні особливості поезій Олеся Ольсича (на матеріалі збірки “Вік розп’ятого Христа”) [О.Гордон] // Поетика художнього тексту: Мат. доп. і повід. Всеукр. наук. конф. – Київ-Херсон,1996.- С.273-274. 2 с.  0,1 др. арк
 69. Немченко І.В. Лірика Анатолія Бахути (До проблеми дослідження “шухлядної літератури” 70-80-х років) // Тенденції розвитку української літератури та літературної критики нових часів: Тези доп. та повід. міжвуз. наук. конф. –  Харків,1996.- С.45-46. 2 с.  0,1 др. арк
 70. Немченко І.В. Художній світ М.Грушевського-поета // Михайло Грушевський: До 130-ї річниці від дня народження: Зб. мат.- Херсон,1996.- С.28-31. 4  с.  0,2 др. арк.
 71. Немченко І.В. Проза і поезія Дніпрової Чайки // Дніпрова Чайка: Літературні розвідки, бібліографічні нариси.- Херсон,1996.- С.7-28. 22 с. 1,2 др. арк
 72. Немченко І.В. Поетичний світ Миколи Василенка // Микола Василенко: Літературні розвідки, бібліографічні нариси.- Херсон,1996.- С.7-16. 10 с. 0,6 др. арк
 73. Немченко І.В. Шевченківська тема в поетичній творчості Яра Славутича // З Україною в серці: Зб.- Херсон,1996.- С.62-70. 9 с. 0,45 др. арк
 74. Немченко І.В. Вивчення творчості Сави Божка в 7 класі середньої школи на Херсонщині // З Україною в серці: Зб.- Херсон,1996.- С.110-114.- 5 с. 0,25 др. арк
 75. Немченко І.В. “Живе свідчення історії” [Яр Славутич]: Стаття // Степова Україна. – 1996. - № 1.- С.4.- .  0,1 др. арк
 76. Немченко І.В. УПА в поетичній творчості Яра Славутича (до проблеми вивчення упівської теми в літературі) // Сучасні проблеми вивчення фольклору та літератури у вищих і середніх навчальних закладах: Мат. Всеукр.  наук. конф. –   Мелітополь-Київ,1996.- С.88-89. 2 с.  0,1 др. арк
 77. Немченко І.В. С.Єфремов про Василевських // Мат. Всеукр. Єфремовських читань.- Черкаси,1996.- С.82-84. 3 с. 0,15 др. арк.
 78. Немченко І.В. Дмитро Маркович і херсонський белетристичний збірник “Степ” /1986/ // Константи: Альманах соціологічних досліджень. – 1997. – № 2. – С. 15 – 20. 6 с. 0,3 др. арк
 79. Немченко І.В. Південноукраїнські літературні альманахи ХІХ – початку ХХ століть і їх роль у розвитку національної культури // Заселення півдня україни: проблеми національного та культурного розвитку: Наук. доп. Міжнар. наук.-метод. конф. – Херсон, 1997, Ч. 2. – С. 249 – 252. 3 с. 0,15 др. арк.
 80. Немченко І.В. Постать  Пантелеймона Куліша в поетичних творах Євгена Маланюка // Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія: Мат. Міжнар. наук. конф. – Кіровоград, 1997. – Ч. 2. – С. 42 – 45. 4  с.  0,2 др. арк.
 81. Немченко І.В. Позакласна й позашкільна робота з літературного краєзнавства: Методичні рекомендації. – Херсон, 1998. – 38 с. 2 др. арк.
 82. Немченко І.В. Шевченко в творчості Миколи Чернявського // Творчі обрії Миколи Чернявського: Зб. статей. – Херсон, 1998. – С. 12 – 15. 4  с.  0,2 др. арк.
 83. Немченко І.В. “Світає світ мій у духмянім слові” (Про лірику Валерія Кулика) // Поезія любові та краси: Бібліограф. посібник. – Херсон, 1998. – С. 9 – 14. 6 с. 0,3 др. арк
 84. Немченко І.В. Тема подвижництва у поезії Яра Славутича // Херсонський збірник: До 80-річчя Яра Славутича / Упор. А.Крат. – Київ – Херсон, 1998. – С. 64 – 72. 9 с. 0,45 др. арк
 85. Немченко І.В. Спогади Яра Славутича про більшовицьке свавілля 1930-х років // Херсонський збірник: До 80-річчя Яра Славутича / Упор. А.Крат. – Київ – Херсон, 1998. – С. 131 – 137. 7 с. 0,35 др. арк
 86.  Немченко І.В. “А мій дух – він буде жити” /Земні і небесні терени поета-філософа Миколи Чернявського/ // Микола Чернявський: Літ. розвідки, бібліограф. нариси. – Херсон, 1998. – С. 5 – 17.  9 с. 0,45 др. арк
 87. Немченко І.В. Постать Миколи Чернявського в художній літературі // Микола Чернявський: Літ. розвідки, бібліограф. нариси. – Херсон, 1998. – С. 36 – 43. 8 с. 0,4 др. арк
 88.  Немченко І.В. “Щасливий той, що в серці сонце має...” // Василенко Микола. Жменя дощу. – Херсон, 1999. – С. 3 – 4. 2 с. 0,1 др. арк
 89.  Немченко І.В. Вивчення поеми Ахундова “На смерть Пушкіна” у вузі // Південний архів: Філологічні науки. Вип. І – ІІ. – Херсон, 1999. – С. 128 – 136. 9 с. 0,45 др. арк
 90.  Немченко І.В. Постать Бориса Грінченка в художній і мемуарній літературі // Борис Грінченко: Літ. розвідки , бібліограф. нариси. – Херсон, 1999. – С. 30 – 37. 8 с. 0,4 др. арк
 91. Немченко І.В. Метрика та строфіка Яра Славутича // Поетика Яра Славутича / Упор. А.Лопушинський. – Київ – Херсон, 1999. – С. 33 – 56. 24 с. 1,3 др. арк
 92. Немченко І.В.  “Нехай же не буде між нами раба...” / Огляд поетичних публікацій на сторінках херсонської періодики 1917 року // Константи. – 1999. – № 2. – С. 119 – 123. 5 с. 0,25 др. арк
 93.  Немченко І.В.  “Слава сонцем засіяла !”: Стаття // Кафедра. – 1999. – № 10.-С.3.- 0,1 др. арк
 94. Немченко І.В.  “Коли відкривається квітка”: Про поетичний дебют Олесі Кузьменко / Рец. // Светофор.- 1999.- № 43.- 28 жовтня.- С.9. 0,1 др. арк
 95.  Немченко І.В. “Встає цитаделя духа”: Героїчна домінанта в долі й творчості поетів-оунівців // Визвольний шлях. – 2000. –№ 2. – С. 57 – 63. 7 с. 0,35 др. арк
 96.  Немченко І.В. Поезія людяності / про лірику А.Кичинського/ // “Висока хвиля в серце заплива...” /поетичний світ Анатолія Кичинського\: Бібліографічний посібник. – Херсон: Просвіта, 2000. – С. 13 – 19. 7 с. 0,35 др. арк
 97.  Немченко І.В. Панас Мирний про І.П.Котляревського // Панас Мирний і літературний процес: Зб. наук. статей. – Полтава, 2000. – С. 73 – 76. 4 с. 0,2 др. Арк.
 98. Немченко І.В. Вежі духовності: Посібник з літератури української діаспори // Херсон: Айлант, 2000. – 250 с.(у співавторстві з Г.В.Немченко). 15,75/ 2 др. арк
 99.  Немченко І.В. Діяльність УПА в поетичній інтерпретації Яра Славутича // Визвольний шлях. – 2000. – № 8. – С. 43 – 47. 5 с. 0,25 др. арк
 100.  Немченко І.В. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу “Історія української літератури ІІ пол. ХІХ ст.” – Херсон: Айлант, 2000. – 36 с. 2,3 др. арк
 101.  Немченко І.В. Лірика Яра Славутича як об’єкт краєзнавчого дослідження в школі // Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя: Матеріали ІІ  Міжнародної наукової конференції – К., 2000. – С. 218 – 222. 5 с. 0,25 др. арк
 102. Немченко І.В. Звукова організація поетичної мови Івана Дніпровського // Південний архів. – 2000. – Вип. УІІІ. – С. 10 – 15. 6 с. 0,3 др. арк
 103. Немченко І.В. Художня специфіка фронтової лірики Євгена Фоміна // Південний архів. – 2000. – Вип. УІІІ. – С. 16 – 19. 4 с. 0,2 др. арк
 104. Немченко І.В. Шевченківські мотиви у творчості Андрія Легота // Визвольний шлях. – 2001. – № 3. – С. 89 – 96. 10 с.  0,6 др. арк
 105. Немченко І.В. Художня специфіка лірики Олени Теліги // Південний архів. – 2001. – Вип. ІХ. – С. 275 – 280. 6 с. 0,3 др. арк
 106. Немченко І.В. Особливості генетичної характеристики у повісті І.Франка “Для домашнього огнища” // Південний архів. – 2001. – Вип. ХІ. – С. 94 – 96 (у співавторстві з Т.Щетиною). 3/2 с. 0,15/2 др. арк
 107. Немченко І.В. “Щоб колосились зерна перемоги” (До 95-річчя від дня народження поетки-борця Олени Теліги // Визвольний шлях. – 2001. – № 7. – С. 56 – 68 (у співавторстві з Г.В.Немченко). 9/2 с. 0,5/2 др. арк
 108. Немченко І.В. Нобелівської премії не дочекався... (творче обличчя Тодося Осьмачки) // Південний архів. – 2001. – Вип. ХІІІ. – С. 122 – 130. 9 с. 0,5 др. арк
 109. Немченко І.В. “Вийдемо до сонця з темних мурів...” (Огляд поетичного доробку Івана Багряного): Частина перша // Визвольний шлях. – 2001. – № 10. – С. 93 – 107. 15 с. 0,75 др. арк
 110. Немченко І.В. “Вийдемо до сонця з темних мурів...” (Огляд поетичного доробку Івана Багряного): Частина друга // Визвольний шлях. – 2001. – № 11. – С. 86 – 100. 15 с. 0,75 др. арк
 111. Немченко І.В.  Національно-визвольний пафос поетичної творчості Василя Пачовського // Василь Пачовський у контексті історії та культури України: Наук. збірник. – Ужгород: Закарпаття, 2001. – С. 148 – 154. 7 с. 0,35 др. арк
 112. Немченко І.В. Здобутки і втрати Теофана Василевського // Історія Просвіти Херсонщини. – Херсон: Просвіта, 2001. – Т.1. – С. 72 – 83.  12 с.  0,6 др. арк
 113. Немченко І.В. Співець людської доброти // Історія Просвіти Херсонщини. – Херсон: Просвіта, 2001. – Т.1. – С. 89 – 96. 8 с. . 0,4 др. арк
 114. Немченко І.В. “Пропагувала українство, як могла” (Літературна і просвітницька діяльність Дніпрової Чайки) // Історія Просвіти Херсонщини. – Херсон: Просвіта, 2001. – Т.4. – С. 99 – 103. 5 с. . 0,25 др. арк
 115. Немченко І.В. Іван Карпенко-Карий // Джерела. – 2001. – № 7. – С. 11 (у співавторстві з Г.В.Немченко). 0,1/2 др. арк
 116. Немченко І.В. “Крізь морок, битви, тюрми і наруги...” (Життєвий і поетичний розгін Андрія Ворушила-Легота): Частина перша // Визвольний шлях. – 2001. – № 12. – С. 81 – 100. 20 с. 1 др. арк
 117. Немченко І.В. “Крізь морок, битви, тюрми і наруги...” (Життєвий і поетичний розгін Андрія Ворушила-Легота): Частина друга // Визвольний шлях. – 2002. – № 1. – С. 82 – 96. 15 с. 0,75 др. арк
 118. Немченко І.В. Звукова організація поетичної мови Дніпрової Чайки // Південний архів. – 2002. – Вип. ХV. – С. 198 – 201. 4 с. 0,2 др. арк
 119. Немченко І.В. Мова поезій шістдесятників (традиції і новаторство) // Південний архів. – 2002. – Вип. ХУ. – C. 211 – 212 (у співавторстві з Т.Цілинко). 2/2 с. 0,1/2 др. арк
 120.  
 121. Немченко І.В. “І кожна рима, як свячений ніж...” (Із спостережень над поезіями Є.Маланюка: Частина перша // Визвольний шлях. – 2002. – № 4. – С. 97 – 106. 10 с. 0,6 др. арк..
 122. Немченко І.В.  “І кожна рима, як свячений ніж...” (Із спостережень над поезіями Є.Маланюка: Частина друга // Визвольний шлях. – 2002. – № 5. – С. 110 – 124. 15 с. 0,75 др. арк
 123.  Немченко І.В.  Поезія Дніпрової Чайки: Монографія. – Херсон, 2002. – 130 с. 8,75 др. арк
 124. Немченко І.В.  “Від Сяну до Дону засіли амеби...” (Патріотичний пафос поезії Василя  Пачовського) // Визвольний шлях.- 2002.- № 9.- С. 89-103. 15 с. 0,75 др. арк
 125. Немченко І.В.  “Любові ненаситної скарби” (До 100-річчя від дня народження Наталі   Лівицької-Холодної) // Визвольний шлях.- 2002.- № 12.- С.85-97 (у         співавторстві з Г.В.Немченко). 13 с. 0,7 др. арк
 126. Немченко І.В.  Метрика поезій Дніпрової Чайки // Південний архів. – 2002. – Вип.   ХІХ. – С. 93 – 98. 6 с. 0,35 др. арк
 127. Немченко І.В.  Поетика сюрреалізму у творчості В.Стуса // Південний архів. – 2002. – Вип. ХІХ. – С. 73 – 75 (у співавторстві з Т.Цілинко). 3 /2с. 0,15/2 др. арк
 128. Немченко І.В. Євген Фомін як дитячий письменник // Євген Фомін: Біобібліографічний покажчик.- Херсон,2002.- С.18-34. 17 с. 1 др. арк..
 129. Немченко І.В. Із спостережень над текстами Тадея Карабовича // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск XXI.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2003.-С. 177-180. 4 с.  0,2 др. арк
 130.  
 131. Немченко І.В. Матеріали до лекції “Поезія Валерія Кулика” // Печатное слово.- Херсон : Видавництво ХДУ.- 2003.- № 5.- С.53-62. 10 с. 0,6 др. арк
 132. Немченко І.В. Пам’яті вченого [П.Хропко] // Кафедра.- 2003.-                                    № 2 (лютий) (у співавторстві з Г.В.Немченко). 0,1/2 др. арк..
 133. Немченко І.В. Матеріали до лекції “Поезія Тадея Карабовича” // Печатное слово.- 2003.- № 3.- С.42-48. 7 с. 0,35 др. арк
 134. Немченко І.В. “Розгулявся в душі    весняний паводок...” (Нікітенко В.Дві вдови, Черкаси: Відлуння-Плюс,2002, 64 с.) /Рец. // Визвольний шлях.- 2003.- № 2.- С.114-115 2 с.  0,1 др. арк
 135. Немченко І.В. “Моя Україна зовсім не моя...” (Карабович Т. Вибрані поезії.Білосток, PRYMAT,2001, 321 с.) / Рец. // Визвольний шлях.- 2003.- № 7.- С.122-127.6 с. . 0,3 др. арк
 136. Немченко І.В. Дослідження з українського літературознавства в системі МАН // Печатное слово.- 2003.- № 4.- С.58-62. 5 с. 0,25 др. арк
 137. Немченко І.В. Світ дитинства у драматургії М.Куліша // Микола Куліш: Літературознавчі розвідки, бібліографічні нариси.- Херсон,2003.- С.18-26. 9 с. 0,45 др. арк
 138. Немченко І.В. Дніпрова Чайка як драматург // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск XXIІІ.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2003.- С. 278-284. 7 с. 0,35 др. арк
 139. Немченко І.В. “Він був поглинутий рікою забуття...” // Вивчаємо українську мову та літературу.- 2004.- № 3.- С.12-13 (у співавторстві з Г.В.Немченко). 2/2 с. 0,1/2 др. арк
 140. Немченко І.В. Матеріали до лекції “Життя і творчість Андрія Легота” // Печатное слово.- 2004.- № 1.- С.82-91. 10 с. 0,6 др. арк
 141. Немченко І.В. Художній світ Валерія Кулика // Сучасний погляд на літературу: Наук. збірник: Вип. 9: Пам’яті академіка Петра Хропка.- К.:ІВЦ Держкомстату України,2004.- С.73-91.  19 с. 1,1 др. арк..
 142. Немченко І.В. Поетична Шевченкіана Михайла Старицького // Михайло        Старицький:   Постать і творчість: До 100-річчя з дня смерті письменника-класика: Зб.праць Всеукр.наук.конф.: 12-13 травня 2004 року.- Черкаси,2004.- С.108-114. 7 с. 0,35 др. арк
 143. Немченко І.В. Драматичні казки Дніпрової Чайки // Степ.- 2004.- № 13.- С.244-255. 12 с. 0,6 др. арк
 144. Немченко І.В. Образ Холмської України в поетичній збірці “Вологість землі” Тадея Карабовича // Південний архів.- Вип.27.- Херсон, 2004.- С.19-23. 4 с.  0,2 др. арк
 145. Немченко І.В. Роман Василя Барки “Жовтий князь” // Печатное слово.- 2005.- № 3.- С.43-45. 3 с. 0,15 др. арк
 146. Немченко І.В. Гуманістична домінанта в оповіданнях Б.Грінченка ”Каторжна” та “Дзвоник” // Печатное слово.- 2005.- № 2.- С.61-64. 4 с. 0,2 др. арк
 147. Немченко І.В. Вірити в казку, якої нема (про поезію Олесі Кузьменко) // Кузьменко Олеся. Білий вальс: Поезії.- Херсон,2005.- С.2. 1 с. 0,05 др. арк
 148. Немченко І.В. До проблеми дослідження діаспори (Про діяльність наукової лабораторії "Українська література в англомовному світі") // Вісник Таврійської фундації (ОВУД).- Херсон,2005.- Вип.1.- С.78-103 (у співавторстві з Н.Д.Чухонцевою). 26/2 с. 1,3 /2 др. арк
 149. Немченко І.В. Обличчям до сонця: Микола Василенко та його здобутки // Вісник Таврійської фундації (ОВУД).- Херсон,2005.- Вип.1.- С.133-136. 4 с. 0,2 др. арк
 150. Немченко І.В. Кравчук В. Патріотичні мотиви у творчості Яра Славутича: Навч. посібник на допомогу національній школі (Рец.) // Вісник Таврійської фундації (ОВУД).- Херсон,2005.- Вип.1.- С.154-157. 4 с. 0,2 др. арк
 151. Немченко І.В. Поетичні заповіти Андрія Легота // Вісник Таврійської фундації (ОВУД).- Херсон,2005.- Вип.1.- С.165-186. 22 с. . 1,3 др. арк
 152. Немченко І.В. Програма та методичні рекомендації з курсу “Літературне краєзнавство”: Для студентів спеціальностей ПМСО. Українська мова і література, ПМСО. Українська мова і література та англійська мова і література, ПМСО. Українська мова і література, історія.- Херсон,2005.- 20 с. 1,1 др. арк
 153. Немченко І.В. Любити людину // Дунаєв Анатолій. Два серця.- К.-Херсон: Просвіта,2005.- С.3. 1 с. 0,05 др. арк
 154. Немченко І.В. Незабутня квітка літературного Причорномор’я: До 115-річчя з часу виходу херсонського белетристичного збірника «Степ» // Херсонский библиофил: 2002-2002 гг.- Херсон,2005.- Вип.1.- С.11-21.  10 с. 0,6 др. арк
 155. Немченко І.В. Вивчення творчості Яра Славутича в школах Херсонщини : Посібник-хрестоматія.- К.-Херсон: Просвіта,2005.- 92 с. (у співавторстві з Г.В.Немченко). 5,75/2 др. арк
 156.  Немченко І.В. До проблеми дослідження драматургії Івана Багряного (художня своєрідність комедії-сатири "Генерал") // Південний архів: Філол. науки: Зб. наук. праць. – Херсон, 2005. – Вип.ХХІХ.- С.76-80; Література. Театр. Суспільство: Зб. наук. праць. – Херсон, 2005. – С.100-106.
 157. Немченко І.В. Хрестоматійні поезії Євгена Маланюка // Печатное слово.- 2005.- № 4.- С.34-43. 10 с. 0,6 др. арк
 158. Немченко І.В. «Так струнко щогла височіє…» (Морські мотиви в поезії В.Загороднюка) // Елінг.- 2005.- Вип.4-5.- К.-Херсон: Просвіта,2005.- С.46-50.5 с. 0,25 др. арк
 159. Немченко І.В. Огляд лірики та ліро-епосу Тадея Карабовича // Український літературний провулок.- Люблін,2005.- Т.5.- С.276-286. 11 с. 0,65 др. арк
 160. Немченко І.В. Василенко Микола Олександрович // Енциклопедія Сучасної України.- Т.4: В – Вог.- К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005.- С.108-109. 2 с. 0,1 др. арк
 161. Немченко І.В. Багатогранність творення образу України в драматичній повісті Івана Багряного "Морітурі" // Печатное слово.- 2006.- № 3.- С.23-27. 5 с. 0,25 др. арк
 162. Немченко І.В. Лейтмотив України в романі В.Винниченка «Слово за тобою, Сталіне!» // Вісник Таврійської фундації / ОВУД / .Вип.2. – К. – Херсон: Просвіта,2006. – С.155-175. 21 с. 1,1 др. арк
 163. Немченко І.В. Контури українського літературного простору в сучасній Польші. // Вісник Таврійської фундації  / ОВУД / .Вип.2. – К. – Херсон: Просвіта,2006. – С.280-292.
 164. 13 с.0,7 др. арк
 165. Немченко І.В. «І щоб останній промінь світла мене за працею застав» // Вісник Таврійської фундації / ОВУД / .Вип.2. – К. – Херсон: Просвіта,2006. – С. 293-297 (у співавт. з Н.Чухонцевою). 4 с. 0,2 др. арк
 166. Немченко І.В. Обрії дитячої поезії Анатолія Крата // Анатолій Крат: Бібліографічний покажчик. – Херсон, 2006. – С.46-50. 5 с. 0,25 др. арк
 167. Немченко І.В. Серцем до землі // Прози життя Василя Загороднюка: Бібліографічний покажчик.- Херсон,2006.- С.2-3. . 2 с. 0,1 др. арк
 168. Немченко І.В. Поетичний світ Василя Загороднюка // Прози життя Василя Загороднюка: Бібліографічний покажчик.- Херсон,2006.- С.4-14. 11 с. 0,65 др. арк
 169. Немченко І.В. «Нам пора для України жить!»: Хрестоматійна лірика І.Франка // Печатное слово.- 2006.- 3 4.- С.13-22. 10 с. 0,6 др. арк
 170. Немченко І.В. «З багатьох любовей невмирущу вибрав» (Про поета Остапа Лапського) // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Вип.3. – К. – Херсон: Просвіта, 2007. – С.177-186. 10 с. 0,6 др. арк
 171. Немченко І.В. Промінчик надії в тенетах самотності // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Вип.4. – К. – Херсон: Просвіта,2007. – С.297-301. . 5 с. 0,25 др. арк
 172. Немченко І.В. Поетична особистість українського правдоносця // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Вип.4. – К. – Херсон: Просвіта,2007. – С.282-285. 4 с. 0,2 др. арк
 173. Немченко І.В. «Кров Сірка і Мамая в наших жилах тече» // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Вип.4. – К. – Херсон: Просвіта,2007. – С.289-296. 8 с. 0,4 др. арк
 174. Немченко І.В. З любов`ю до дітей (науково-пізнавальні нариси та казки Дніпрової Чайки) // Степ. – 2007.- №15. – С.22-28. 7 с. 0,35 др. арк
 175. Немченко І.В. Матеріали до лекції «Поезія Василя Загороднюка» // Печатное слово. – 2007. - №1. – С.6-16. 11 с. 0,65 др. арк
 176. Немченко І.В. Матеріали до лекції «Поезія Миколи Братана» // Печатное слово. – 2007. - №3. – С.3-10. . 8 с. 0,4 др. арк
 177. Немченко І.В. Жанрова й тематична палітра поетичного ужинку Миколи Братана // Микола Братан: Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Херсон,2007. - С. 6-18. 13 с. 0,75 др. арк
 178. Немченко І.В. Поетичний символ України (До 135-річчя Лесі Українки) // Елінг. – 2007.- Вип. 6-7. – К. – Херсон: Просвіта. – С.1-2. 2 с. 0,1 др. арк
 179. Немченко І.В. З відкритою душею (Про щоденникові одкровення Миколи Василенка) // Василенко М. Курай для пожежі: У 2 т.: Щоденникові записи 1970-1985 рр.- К. – Херсон: Просвіта,2007. – С.5-7. 3 с. 0,15 др. арк
 180. Немченко І.В. Мудрець із серцем юначим (до 80-річчя від дня народження Остапа Лапського) // Український літературний провулок.- Люблін,2007.- Т.7.- С.205-213. 9 с. 0,45 др. арк
 181. Немченко І.В. Поезія херсонської сторони // Вежі та вітрила: Поезія Херсонщини кінця ХХ – початку ХХІ століття. – Херсон: Наддніпряночка,2007.- Т.1.- С.5-22. 18 с. 1 др. арк..
 182. Немченко І.В. Гумористично-сатиричний потенціал збірки «Помаранчевий сміх» Петра Ребра // Співець Запорізького краю: До 75-річчя Петра Ребра: Мат.міжвуз.наук.практ.конф. «Літературне Запоріжжя: постаті, пошуки, проблеми», присвяченої 75-річчю відомого українського письменника, громадського і культурного діяча, кошового «Веселої Січі» Петра Павловича Ребра (26-27 квітня 2007 р.).- Запоріжжя: Дніпровський металург, 2007 – С.280-290.   11с, 0,5 др.арк.
 183. Немченко І.В. Матеріали до моніторингу якості знань з курсів «Історія української літе-ратури (Х-ХХ століття)», «Методика навчання української літератури» для студентів І-ІV курсів денної, заочної та екстер-натної форм навчання.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2008.-  . (у співавторстві з Демченко А.В., Чухонцевою Н.Д, Немченко Г.В., Галаган В.В., Бондаренко Л.Г.). 124/5 с.7,13 /5 др. арк
 184. Немченко І.В. Шевченкова офіра: Статті та дослідження.- К.-Херсон: Просвіта, 2008.- 179 с. 11, 25 др. арк
 185. Немченко І.В. Матеріали до моніторингу якості знань з історії української літератури та літературознавчих дисциплін» для студентів І-V курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2008.- (у співавторстві з Демченко А.В.,Чухонцева Н.Д, Немченко І.В., Немченко Г.В., Галаган В.В.).- 104/ 6 с. 5,81/6 др. арк
 186. Немченко І.В. «Найкраще в юні душі передам» (про дитячі твори Валентини Нижеголенко) // Нижеголенко В.М. Вибрані твори. Херсон, 2007. – С.3-6 4 с. 0,2 др. арк
 187. Немченко І.В. Патріотичне осердя поетичного мислення Андрія Легота // Нація. Україна. Державність. – 2008. - № 2. – С.45-63. 19 с. 1,2 др. арк
 188.  Немченко І.В. Шевченкова могила М.Чернявського як сумний документ епохи // Елінг. - № 8. – 2008. – С.68-80. 13 с. 0,75 др. арк
 189. Немченко І.В. «Ти не загинеш, Україно» // Печатное слово. – 2008. - №1. – С.6-9. 4 с. 0,2 др. арк
 190. Немченко І.В. Рання поема Дніпрової Чайки «Галина криниця» // Вишиванка: Херсонський літературно-художній збірник: число 2. – К.-Херсон: Просвіта, 2008. – С.22-24. 3 с. 0,15 др. арк
 191. Немченко І.В. Вогненний заповіт Олекси Гірника // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Випуск 5. – К.-Херсон: Просвіта, 2008. - С.7 – 11.  5 с. 0,3 др. арк
 192. Немченко І.В. Вертеп «Розгром» Івана Багряного // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Випуск 5. – К.-Херсон: Просвіта, 2008. - С.19 – 29. 11 с. 0,7 др. арк
 193. Немченко І.В. Олесь Бердник – лицар українського відродження // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Випуск 5. – К.-Херсон: Просвіта, 2008. - С.210 – 214.  5 с. 0,3 др. арк
 194. Немченко І.В. Зоря Миколи Чернявського // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Випуск 5. – К.-Херсон: Просвіта, 2008. - С.248 – 253. 6 с. 0,38 др. арк
 195. Немченко І.В. З життєпису політичної вітрогонки // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Випуск 5. – К.-Херсон: Просвіта, 2008. - С.283 – 289. 7 с. 0,44 др. арк
 196. Немченко І.В. «Вітчизно, чуєш нас?..» // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Випуск 6. – К.-Херсон: Просвіта, 2009. - С.6-11.  6 с. 0,3 др. арк
 197. Немченко І.В. Дивовижний життєпис Василя Вишиваного/ Рец. // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Випуск 6. – К.-Херсон: Просвіта, 2009. - С.286-292.  7 с. 0,35 др. арк
 198. Немченко І.В. «Кожен з нас – як на долоні» (Бутузов О. «За холодними річками»)/ Рец. // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Випуск 6. – К.-Херсон: Просвіта, 2009. - С.308-314. 7 с. 0,35 др. арк
 199. Немченко І.В. Літературно-краєзнавчі еверести Миколи Каляки // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Випуск 6. – К.-Херсон: Просвіта, 2009. - С.153-161. 9 с. 0,55 др. арк
 200. Немченко І.В. Нове дослідження письменства україн-ського зарубіжжя              (О. Слоньовська «Слідами невловимого поета»)/ Рец. // Вісник Таврійської фундації (ОВУД). – Випуск 6. – К.-Херсон: Просвіта, 2009. - С.298-303. .  6 с. 0,3 др. арк
 201. Немченко І.В. Проза Херсонщини: крізь епохи і відстані  // Білий берег: Українська проза Херсонщини кінця ХХ – початку ХХІ століття. – Херсон: Наддніпряночка, 2009. –  С.5-16. 12 с. 0,5 др. арк
 202. Немченко І.В. Заповіти Тараса Шевченка // Шевченко Т.Г. Малий Кобзар (Упорядкування, передмова, примітки І.В.Немченка) / Серія «Українська муза»: Т.2. – Харків: Ранок, 2009. – С.3-14.  12 с. 0,5 др. арк
 203. Немченко І.В. Поетична Голгофа Євгена Маланюка // Маланюк Є.Ф. Вибрані поезії (Упорядкування, передмова, примітки І.В.Немченка) / Серія «Українська муза»: Т.7. – Харків: Ранок, 2009. – С.3-48. 46 с. 2,3 др. арк
 204.  Немченко І.В. Гігант українського епосу // Самчук У.О. Куди тече та річка (Упорядкування, передмова, примітки І.В.Немченка) / Серія «Українська муза»: Т.8. – Харків: Ранок, 2009. – С.3-16. 14 с. 0,6 др. арк
 205. Немченко І.В. Літописець українського простору // Самчук У.О. Вибрані твори (Упорядкування, передмо-ва, примітки І.В.Немченка) / Серія «Українська муза»: Т.9. – Харків: Ранок, 2009. – С.3-30. 28 с. 1,4 др. арк
 206. Немченко І.В. Херсонські письменники дітям // Гойдалки над степом: Херсонські письменники дітям. – Херсон, 2009. – С.5-25. 21 с. 1,4 др. арк
 207. Немченко І.В. Іван Златокудр // Златокудр І. Кольорами нетривожними. -  Лічниця, 2009. – С.2. 1 с. 0,06 др. арк
 208. Немченко І.В. Глибоке прочитання спадщини геніального співця України // Південний архів: Зб.наук.праць. – Херсон, 2009. – Вип.46. – С.122-124. 3 с. 0,13 др. арк.
 209. Немченко І.В. Ліричні спалахи Івана Златокудра (про книгу «Кольорами нетривожними», Лігниця, ДОТ, 2009, 120 с.) // Український літературний провулок: Річник.- Люблін (Польща), 2010.- Т.10.- C.161-168. 8 с. 0,4 др. арк.
 210. Немченко І.В. Літстудія імені В.Вишиваного // Степ: Літературно-художній альманах. Вип.19. - Херсон: Наддніпряночка, 2010.- С.32. 1 с. 0,05 др. арк
 211. Немченко І.В. Дарувати весну (Імпульси жіночого серця в поезії Лесі Кузьменко) // Кузьменко Л. Жити заново: Поезії.- Херсон, 2010.- С.2.  1 с. 0,05 др. арк
 212. Немченко І.В. Ліричні спалахи Івана Златокудра (про книгу І.Златокудра «Кольорами нетривожними») // Український літературний провулок: Річник.- Т.10.- Люблін, 2010.- С.155-162. 8 с. 0,4 др. арк
 213. Немченко І.В. «Яка нестерпна рідна чужина…» (до 25-річчя загибелі В.Стуса) // // Вісник Таврійської фундації (Осередок вивчення української діаспори).- К.- Херсон: Просвіта, 2010.- Вип.7.- С.6-11. 6 с. 0,3 др. арк
 214. Немченко І.В. «Цілую воду світлу…» (Поетичний світ Івана Златокудра) // Вісник Таврійської фундації (Осередок вивчення української діаспори).- К.- Херсон: Просвіта, 2010.- Вип.7.- С.141-156. 6 с. 0,3 др. арк
 215. Немченко І.В. Усвідомлення великості таланту // Вісник Таврійської фундації (Осередок вивчення української діаспори).- К.- Херсон: Просвіта, 2010.- Вип.7.- С.254-261.  8 с. 0,4 др. арк
 216. Немченко І.В. «Уявити Холмщину без мене…» (Карабович Т. Уже вечір: Поезії.- Люблін, 2009) // Вісник Таврійської фундації (Осередок вивчення української діаспори).- К.- Херсон: Просвіта, 2010.- Вип.7.- С.279-282. 4 с. 0,2 др. арк
 217. Немченко І.В. Зоря і смерть Миколи Братана // Вісник Таврійської фундації (Осередок вивчення української діаспори).- К.- Херсон: Просвіта, 2010.- Вип.7.- С.285-288. 4 с. 0,2 др. арк
 218. Немченко І.В. Людина і довкілля у творчості херсонських письменників // Матеріали круглого столу «Людина і довкілля» з нагоди Всесвітнього дня філософії у Херсонському національному технічному університеті (18 листопада 2010 року) / Упор.О.Найдьонов.- Херсон, 2010.- С.56-57. 2 с. 0,1 др. арк
 219. Немченко І.В. Навчально-методичний посібник «Паспорт кафедри українського літератрознавства».- Херсон: Видавництво ХДУ, 2010.- 384/7 с. 21, 39/7 др. арк.. (у співавторстві з Демченко А.В., Бондаренко Л.Г., Немченко Г.В., Чухонцевою Н.Д., Бахтіаровою Т.В., Галаган В.В.).
 220. Немченко І.В. Погляд на літературу діаспори та шістдесятництво (Салига Т.Ю.   Екслібриси Евтерпи. – Львів: НВФ «Українські технології», 2010. – 326 с.) / Рец. // Вісник Таврійської фундації (Осередок вивчення української діаспори).- К.- Херсон: Просвіта, 2012.- Вип.8.- С.228-233 (у співавторстві з К.Надточій). 6 с.0,3 др.арк.
 221. Немченко І.В. Павло Тулуб і поетичне обличчя херсонського белетристичного збірника «Степ» (1886) // Збірник праць наукових читань: До 120-річчя з дня народження Зінаїди Тулуб: 24 листопада 2010 року.- Черкаси, 2010.- С.52-65   14 с., 0,7 др.арк..
 222. Немченко І.В. Микола Чернявський і Херсон // Славимо рідний край: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Микола Чернявський у вінку українського культурного відродження». – Донецьк – Добропілля,  2011. – С. 30-37.  8 с. .  8 с. 0,4 др. арк
 223. Немченко І.В. «Уявити Холмщину без мене…» (про поезію Т.Карабовича // Український літературний провулок: Річник.- Люблін (Польща), 2011.- Т.11.- C.161-168.  8 с. 0,4 др. арк
 224. Немченко І.В. «Ось я й прийшов!..» (Про юнацькі вірші Олександра Кулика) Кулик О. Хрестівський зошит: Вірші. – Херсон: Штрих, 2011. – С. 4-7.  4 с. 0,2 др. арк
 225. Немченко І.В. Духовні заповіти Яра Славутича  // Вісник Таврійської фундації (Осередок вивчення української діаспори).- К.- Херсон: Просвіта, 2012.- Вип.8.- С.297-306 (у співавторстві з Г.В.Немченко). 0,5/2 др.арк.
 226. Немченко І.В. Спрага правди (Хресний шлях Яра Славутича) // Степ: Літературно-художній альманах. - Вип.21. - Херсон: Точка; Гілея, 2012.- С.8-15 (у співавторстві з Г.В.Немченко). 0,4/2 др.арк.
 227.  Немченко І.В. Іван Златокудр  // Златокудр Іван. – Львів: СПОЛОМ, 2012.- С.5  0,01 др. арк).
 228. Немченко І.В. Віршована Гончаріана Херсонщини // Вісник Таврійської фундації (Осередок вивчення української діаспори).- К.- Херсон: Просвіта, 2012.- Вип.8.- С.102-114. 13 с. 0,65 др.арк.
 229.  Немченко І.В. Інтерпретація постатей Михайла Коцюбинського та Миколи Чернявського в оповіданні Леоніда Куліша «Вечірній дзвін» // Вісник Таврійської фундації (Осередок вивчення української діаспори).- К.- Херсон: Просвіта, 2012.- Вип.8.- С.49-56. 7 с.0,35 др.арк.
 230. Немченко І.В. Ювілейний випуск херсонського альманаху «Степ» (2011): від здобутків до недоречностей // Вісник Таврійської фундації (Осередок вивчення української діаспори).- К.- Херсон: Просвіта, 2012.- Вип.8.- С.252-266. 15 с.0,75 др.арк.
 231. Немченко І.В. З думкою про Миколу Братана // Вісник Таврійської фундації (Осередок вивчення української діаспори).- К.- Херсон: Просвіта, 2012.- Вип.8.- С.272-278. 7 с.0,35|2 др.арк.  (у співавторстві з В.Постолатьєвою)
 232. Немченко І.В. З пазурів комуністичного динозавра (Василенко М.О. Довга дорога з тунелю.- Херсон: ВАТ «Херсонська  міська друкарня», 2009.- 267 с.) // Вісник Таврійської фундації (Осередок вивчення української діаспори).- К.- Херсон: Просвіта, 2012.- Вип.8.- С.286-290. 5 с.0,25 др.арк.
 233. Немченко І.В. Жив і творив заради України (на смерть Валерія Бойченка) // Вісник Таврійської фундації (Осередок вивчення української діаспори).- К.- Херсон: Просвіта, 2012.- Вип.8.- С.312-319. 8 с.0,4 др.арк.
 234. Немченко І.В. Довженківські мотиви в поезії херсонських авторів // Південний архів: Зб.наук.праць.- Вип.LIII.- Херсон, 2012.- С.62-68  7 с. 0,35 др.арк.
 235.  Немченко І.В. Братан Микола Іванович // Шевченківська енциклопедія: У 6 томах. – К., 2012.- Т.1. А-В.- С.503-504.
 236. Немченко І.В. Микола Чернявський як літературна та громадсько-політична мегапостать Південної України: проблема з поверненням належного статусу // Актуальні проблеми  розвитку української культури і науки: Міжнар. науково-практичн. конф.: Мат. -Херсон, 2013.- С.94-96.
 237. Немченко І.В. Творча постать Миколи Чернявського у дослідженнях Лідії Голомб // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації.- Ужгород, 2013.- Вип. 1 (29).- С.130 – 134. 5 с. 0,25 др.арк.
 238. Немченко І.В. «Не полишає бажання жити й працювати…»: Золоті сліди Лідії Голомб // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 9. — К.–Херсон: Просвіта, 2013. — С.315-221. 7 с; 0,44 др.арк.
 239. Немченко І.В.  З когорти пропагандистів рідної культури: Лідія Ремішевська // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 9. — К.–Херсон: Просвіта, 2013. — С.322-329. 8с; 0,55 др.арк.
 240. Немченко І.В. Творчість Олеся Гончара  в оцінці інонаціональних  письменників  // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 9. — К.–Херсон: Просвіта, 2013. —  С.22-29; 8 с.; 0,55 др.арк.
 241. Немченко І.В. “Рідна тирсо, – колиско моя!..”: Образ Херсонщини в художній літературі // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 9. — К.–Херсон: Просвіта, 2013. — С.68-94.  27 с.; 1,68 др.арк.
 242. Немченко І.В. Де той сад, закоханий в четвер? (життєвими й творчими стежками Володимира Куликівського // Крізь роки: Спогади про Володимира Куликівського.- Херсон, 2014.- С.4-6. 3 с. 0,15 др.арк.
 243. Немченко І.В. Прикмети ретроспективних візій у поезії Івана Киризюка // Південний архів: Філол. науки: Зб. наук. праць.- Вип. LX.- Херсон: ХДУ, 2014.- С.76-82. 7/ 141с.  0,8 / 16,39 др.арк.
 244. Немченко І.В. Херсонська губернія в житті й діяльності Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі листування, спогадів, публіцистики) // Вісник ЧНУ.- № 20 (313).- Черкаси, 2014.- С.24-30. 7 / 152 с.; ); 0,7 /  15 др. арк.
 245. Немченко І.В. Кичинський Анатолій Іванович // Шевченківська енциклопедія: У 6 томах. – К., 2013.- Т.3. - С.376  1/ 888 с. 0,14 др.арк.
 246. Немченко І.В. Каляка Микола Михайлович // Шевченківська енциклопедія: У 6 томах. – К., 2013.- Т.3. - С.244  2/ 888 с. 0,28 др.арк.
 247. Немченко І.В. Шевченкіана Миколи Братана // Серед степу широкого…: Шевченкіана Херсонщини.- Херсон, 2014.- С.133-150. 18 с./ 191с. 1 / 12, 8 др.арк.
 248. Немченко І.В. Кичинський Анатолій Іванович // Енциклопедія сучасної України. – К., 2013.- Т.13. - С.119-120  2 / 711 с. 0,25 др.арк./ 89 др.арк.
 249. Немченко І.В. Була світліша від проміння: про вшанування Світлани Павлівни Параскевич // Світ Лана. З любов’ю до життя і людей: поезії, казки / Ред.-упоряд. П.К.Параскевич / Лана Світ.- Херсон: Айлант, 2014.- С.3-5  3/188 с. 0,15 др.арк. / 11 др.арк.
 250. Немченко І.В. Тримайся коду рідної землі: катрени Миколи Василенка //  Василенко М. Катреновий телескоп: збірка віршів / М.Василенко.- Херсон: Айлант, 2014.- С.3-4  2/256 с. 0,1/16 др.арк.
 251. Немченко І.В. Світ Лана. Життя триває: рецензія на рукопис книжки // Світлана Павлівна Параскевич в спогадах, листах і матеріалах / Ред.-упоряд. П.К.Параскевич.- Херсон: Айлант, 2014.- С.82-83  2/163 с. 0,1 др.арк./10 др.арк.
 252. Немченко І.В. У січневі дні…: відгук // Світлана Павлівна Параскевич в спогадах, листах і матеріалах / Ред.-упоряд. П.К.Параскевич.- Херсон: Айлант, 2014.- С.14.  1/163 с. 0,05 др.арк./10 др.арк.
 253. Немченко І.В. Пам’ятаючи Тараса Шевченка // Тарас Шевченко: поліфонія акцентів: збірник статей за матеріалами Шевченківських читань, присвячених 200-річчю поета / за ред.проф.Я.Ю.Голобородька.- Херсон: Айлант, 2014.- С.5-13. 9/ 139 с.  0,6 др.арк / 9 др.арк.  

Опублікувати на Twitter Опублікувати на Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу