Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

 Наукові інновації в ХДУ

 

             Ювілейний (100 років ХДУ) навчальний рік у Херсонському державному університеті розпочався новими науковими формами роботи, зокрема, 13 вересня 2017 року на кафедрі педагогіки, психології й освітнього менеджменту запрацював міжвузівський науково-методологічний семінар: «Актуальні питання педагогіки  в наукових дослідження вчених України». В роботі семінару взяла участь доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, консультант проєкту Сухомлинська Ольга Василівна, провідні науковці в галузі історико-педагогічних наук вищих навчальних закладів міста Херсона, аспіранти, докторанти, здобувачі – дослідники історії в галузі педагогічної науки закладів освіти Херсонщини.

           Відкрив науково-методологічний семінар доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Омельчук Сергій Аркадійович. В своєму виступі він акцентував увагу на важливості такого напряму роботи в університеті. Відзначив, що доручення до наукового пошуку аспірантів і докторантів ХДУ відомих українських вчених, зокрема Сухомлинської О.В. сприятиме підвищенню рівня дисертаційних досліджень в галузі педагогічних наук.

 

          Керівник науково-методологічного семінару доктор педагогічних наук, професор Федяєва Валентина Леонідівна в своєму виступі обґрунтувала необхідність започаткування такої роботи у відповідності до нових нормативних вимог виконання дисертаційних досліджень з педагогіки. Семінар має за мету об’єднати відповідні кафедри вищих навчальних закладів міста Херсона, науковців, які проводять дослідження в царині педагогічної науки з метою обговорення актуальних питань подальшого її розвитку, створення і функціонування фонду сучасної наукової літератури з цих проблем в кабінеті кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту, надання провідними науковцями консультацій здобувачам наукового ступеня доктора філософії в галузі 011 (Освіта / Педагогічні науки).

            З особливим зацікавленням учасники семінару сприйняли виступ доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України, консультанта проєкту Сухомлинської Ольги Василівни, яка зосередила увагу на сучасних підходах, проблемах, перспективах розвитку історико-педагогічних досліджень в Україні. В своїй доповіді Сухомлинська О.В. зупинилася на необхідності проведення наукових досліджень, які б сприяли реалізації завдань, що постали перед освітньою галуззю в умовах сьогодення, зокрема, концепції Нової української школи, адже історико-педагогічні дослідження дають нам змогу вивчити історичний досвід, виокремити досягнення і прорахунки та упередити їх в процесі руху української освіти, школи, науки до досягнення поставленої мети.

         Учасники семінару обмінялися думками, визначилися з наступною темою семінару: «Організація та проведення історико-педагогічних досліджень в умовах сьогодення: теорія, історія, практика», який відбудеться у листопаді 2017 року на базі кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту ХДУ.             

 

18 вересня 2017 р.


                       

 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу