Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Черговий збірник праць

У міжкафедральній науково-дослідній групі з проблем цитоекології вийшов у світ черговий збірник праць «Презентація результатів роботи дослідної групи з проблем цитоекології ХДУ на конференціях і в наукових виданнях у 2014-2016 р.р.».

13 листопада 2017 р.

Це вже другий звіт сумісної роботи викладачів і студентів. У 2014 році була видана перша збірка таких праць (з 2011 по 2013 р.р.). Порівняно з нею у другому виданні суттєво розширені напрямки дослідження. Так, зараз в межах закоординованої в ХДУ у 2017 році ініціативної теми «Цитоекологічний моніторинг дії чинників довкілля методом біотестування» (№ держ.реєстраційний 0117U004705) під керівництвом проф. Сидорович М.М. здійснюються дослідження за п’ятьма основними напрямками: загальні проблеми біології, розроблення методик фітотестування, особливості формування проростків в різних умовах довкілля, характеристика якості питної води засобами фітотестування та моніторинг біологічних властивостей нових синтетичних регуляторів росту рослин (похідних спірокарбону) за показниками модельних систем.

    Розроблення вказаних напрямків відображено в розв’язанні конкретних практичних задач, наприклад, створення

  • експрес-методик для визначення якості питної води м. Херсону різного походження та дніпровської води в пляжних зонах міста за біометричними показниками фітотестів;;
  • шкали для доведення статусу «екологічно безпечний антропогенний чинник довкілля» за результатами біотестування на різних рівнях організації організму.

Видання містить перелік конференцій різного рівня, на яких результати дослідної роботи пройшли апробацію, і низку публікацій, що вже вийшли друком у матеріалах цих конференцій і збірниках наукових праць, в тому числі  з переліку ВАК України та різноманітних наукометричних баз.

Такі видання є добрим здобутком нашого факультету і свідчать про його можливості підтримувати високий науковий статус ХДУ !!!

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу