Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

25 червня 2018 року відбулося засідання науково-технічної ради Херсонського державного університету. На засіданні представлено результати проведення першого етапу конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2019 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. Розглянуто перший етап апробації інформаційно-аналітичної системи «Наукова та науково-технічна діяльність університету».

Затверджено критерії оцінювання результатів діяльності редакційних колегій наукових фахових видань ХДУ. Також було представлено матеріали атестації аспірантів випускних курсів аспірантури та докторантури за результатами весняної атестації.

6 липня 2018 р.

У роботі НДР взяли участь члени науково-технічної ради, керівники наукових проєктів, що подаються для участі у конкурсному відборі проєктів наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2019 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Д.б.н., проф. Ходосовцев О.Є. представив проєкт фундаментального дослідження «Молекулярний баркод симбіотичних угруповань як основа для оцінки структури наземних літогенних біотопів».

Д.психол.н., доц. Попович І.С. ознайомив присутніх з матеріалами фундаментального дослідження «Соціальні очікування громадянами України свого майбутнього».

Д.ф.-м.н., доц. Песчаненко В.С. доповів про актуальність та основні завдання фундаментального дослідження «Розроблення технологій інсерційного моделювання законодавчих актів України».

К. пед.н. Вінник М.О. висвітлив мету та основні напрями прикладного дослідження  «Розроблення автоматизованої бібліотечної інформаційно-аналітичної системи оцінювання публікаційної активності науковців ЗВО».

Засідання проходило у форматі доповідей, запитань і відповідей. У процесі ознайомлення та обговорення поданих наукових розробок науково-технічна рада схвалила й затвердила пропозиції щодо подання всіх проєктів до МОН України для участі у другому етапі конкурсного відбору.

 

Керівник відділу з питань інтелектуальної власності к.пед.н., доц. Блах В.С. ознайомила членів НТР з результатами першого етапу апробації інформаційно-аналітичної системи «Наукова та науково-технічна діяльність університету», розробниками якої є співробітники кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики та відділу забезпечення академічно-інформаційно-комунікаційної інфраструктури. Зазначила, що в апробації ІАС беруть участь кафедри: практичної психології; економічної теорії та міжнародних економічних відносин; мовної освіти; колекційної освіти.

 

Членами НТР було представлено критерії оцінювання результатів діяльності редакційних колегій наукових фахових видань університету. Оцінювання передбачає врахування наступних показників: якість видання; склад редакційної колегії; якість рецензування; якість статей. Подані критерії одноголосно були затверджені.

 

Завідувач відділу аспірантури та докторантури д.філол.н., доц. Штепенко О.Г. доповіла про результати травневої атестації аспірантів та докторантів випускних курсів аспірантури та докторантури на кафедрах з метою визначення рівня підготовленості дисертаційних робіт до передзахисту та орієнтовних термінів захисту.

Було представлено зведену таблицю даних про аспірантів випускних форм навчання. У 2016-2017 н.р. коефіцієнт ефективності аспірантури склав 42%, за попередніми даними поточного навчального року відсоток ефективності складає: у докторантурі – з 2 випускників  1 докторант подав до захисту дисертацію (50%);  в аспірантурі - з 18 випускників  до захисту у спецраду подано 3 роботи (16,6%).

Також Штепенко О.Г. зазначила що відповідно до Положення про підготовку в аспірантурі та докторантурі наукового керівника  та аспіранта, який не виконав індивідуальний план роботи аспіранта, необхідно заслухати на вченій раді університету та винести колегіальне рішення. Відзначила, що науковий керівник несе особисту відповідальність за невчасне подання аспірантом дисертації до захисту.

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу