Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

20-23 листопада Києві в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України відбувається тренінг для тренерів з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти. До числа відібраних учасників з усіх ВНЗ увійшов і доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики ХДУ Віталій Кобець.

3 грудня 2018 р.

Секції тренінгу для учасників проводив президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики Тарас Фініков, заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич, директор Інституту вищої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Світлана Калашнікова, перший віце-президент НАПН України Володимир Луговий, директор науково-методичного центру організації навчального процесу КНУ імені Тараса Шевченка Андрій Гожик, Jan Beseda, Czech Association of Professional Higher Education, Michaela Šmídová, Centre for Higher Education Studies in Prague та інші.
Основне завдання тренінгу – підготувати тренерів для розробки процедур формування і перегляду сучасних освітніх програм, зорієнтованих на те, що студент вміє, а не що знає, побудови внутрішніх і зовнішніх систем гарантування якості вищої освіти в українських університетах з використанням європейських стандартів ESG-2015 та цінностей, вимог міжнародної акредитації, неформальної та інформальної освіти, цифрового диплому, академічної доброчесності, університетської автономії та врядування у вищий освіті із залученням студентства, стейкхолдерів, адміністрації ЗВО та міжнародних експертів.

Після проходження тренінгу на базі Інституту вищої освіти залишилося враження про справжнє прагнення топ-посадовців МОН і департаменту вищої освіти здійснити вдосконалення внутрішньої і зовнішньої систем забезпечення якості вищої освіти і зробити її конкурентоспроможнішою на глобальному ринку освітніх послуг через автономію і диверсифікацію освітніх програм.

Президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики Тарас Фініков запропонував ефективні технології та інструменти зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, що дозволить перейти від формальних критеріїв до стратегії творчого розвитку ЗВО.
Гарвардський метод в роботі з Паризьким Комюніке, матрицею Болонського процесу директора Інституту вищої освіти НАПН України Світлани Калашнікової показало наші здобутки та відставання від імплементації стратегій покращення якості вищої освіти
Заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич сформулював нову мотивацію для розвитку ЗВО та навів приклад застосування гістограм при трансферті національної шкали оцінок між ЗВО в країнах Європейського простору вищої освіти, пояснив відмінність між компетентностями і результатами навчання.

Генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Олег Шаров поділився напрямами для самоаналізу та інструментами оцінювання якості вищої освіти, де сформулював стратегію інтернаціоналізації, академічної доброчесності, громадських викривачів, бачення реалізації освітньої програми, студентоцентричної моделі навчання у вибіркових дисциплінах і мобільності, вимоги до силабуса як основного документа НМКД, тьюторства і коучинга, взаємозв’язку зі стейкхолдерами, відкритість і публічність інформації.
Склалося переконливе враження, що для запобігання скороченню контингенту студентів необхідна диверсифікація фінансових надходжень ЗВО, міжнародна мобільність і проекти, автономія ЗВО у формуванні унікальних освітніх програм, самоврядування з усіма стейкхолдерами ЗВО і добровільна звітність щороку з використанням SWOT-аналізу по кожній спеціальності.

І це лише дуже неповний перелік всіх надзвичайно досвідчених доповідачів і активностей учасників щодо забезпечення якості та аналізу ефективності системи вищої освіти.
Дякуємо організаторам і учасникам тренінгу за переконливе аргументування необхідності змін!

Наступним етапом для тренерів є підготовка експертів серед представників херсонських ЗВО, роботодавців і студенів з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти в період лютий-березень 2019 р.

Інформацію до Прес-центру ХДУ надав В.Кобець

 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу