Сервіс електронного листування

 

Office 365

 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Щодо національних пріоритетів Еразмус+

10 січня 2019 р.

До Листа Міністерства освіти і науки України від 31 жовтня 2018 №1/11-11681 щодо окремого Вікна фінансування для України Програми Еразмус+ повідомляємо наступне.

         Задекларовані Міністерством освіти і науки України пріоритетні напрями – «Освіта для дорослих» і «Навчання та викладання» - випливають із пріоритетів розвитку Європейського простору вищої освіти, сформульованих на Паризькій міністерській конференції у травні 2018.

         Зазначені пріоритетні напрями стосуються проєктів (передусім Структурних), що подаються за напрямом КА2 «Розвиток потенціалу вищої освіти», як за загальною рамкою фінансування, так і у межах окремого Вікна фінансування для України за конкурсом 2019.

         Відповідно, під час підготовки проєктних заявок заклади вищої освіти мають послуговуватися цим роз’ясненням щодо відповідності пріоритетних напрямів реформування вищої освіти, визначених Міністерством освіти і науки України, національним пріоритетам для України за Програмою Еразмус+, затвердженим Європейською Комісією (http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus/75-perelik-tematychnykh-priorytetiv.html ).

Пріоритетний напрям «Освіта дорослих» (освіта впродовж життя) співвідноситься з такими національними пріоритетами для України за Програмою Еразмус+ Категорії 3 «Розвиток сектору вищої освіти у суспільстві»:

         (1) «Визначення, імплементація та моніторинг політики реформ» у контексті формування та імплементації державної політики, заснованої на доказовій базі, щодо освіти дорослих (освіти впродовж життя); запровадження інструментів прозорості та стандартів і рекомендацій щодо освіти дорослих (освіти впродовж життя);

         (2) «Визнання кваліфікацій та рамки кваліфікацій» в контексті розвитку процедур (підходів, рекомендацій) щодо визнання кваліфікацій (зокрема переміщених осіб, мігрантів, учасників АТО тощо) на основі результатів навчання (формальної, неформальної, інформальної освіти) відповідно до Національної рамки кваліфікацій.

         Пріоритетний напрям «Навчання та викладання» співвідноситься з національним пріоритетом України за Програмою Еразмус+ Категорії 3 «Розвиток сектору вищої освіти у суспільстві – визначення,  імплементація та моніторинг політики реформ» у контексті забезпечення якості державного та приватного секторів вищої освіти в частині забезпечення якості викладання та навчання, зокрема через розбудову системи професійного розвитку викладачів, запровадження інноваційних методів викладання та навчання, оцифровування/дигіталізацію освітнього процесу, інституціоналізації нових моделей підготовки фахівців тощо; запровадження інструментів прозорості та стандартів і рекомендацій щодо якості викладання та навчання, зокрема в частині розвитку національної Рамки досконалості викладання та навчання як стандарту якості викладання та навчання). 

Опублікувати на Twitter Опублікувати на  Facebook Опублікувати на Livejournal Опублікувати на Google Bookmarks Опублікувати на Blogger Опублікувати на LinkedIn

Можливості: Версія для друкуВерсія для друку Відправити другуВідправити другу