Кафедра культурології

Оновлено: 11.12.2019

Шановні абітурієнти! Звертаємо Вашу увагу, що обрання першого пріоритету збільшує Ваші шанси вступити на навчання за рахунок державного замовлення на спеціальність "Культурологія". 

З програмами вступних випробувань можна ознайомитись за наступним посиланням.

Подивитись презентацію спеціальності "Культурологія"! 

 
УВАГА!

Кафедра культурології повідомляє, що Херсонський державний університет оголошує набір на денну та заочну форми навчання спеціальності «034 Культурологія» ступеня вищої освіти «бакалавр» та «магістр». Додаткова спеціалізація для випускників – організація культурно- дозвіллєвої діяльності. Абітурієнти, які мають попередній освітній рівень «молодший спеціаліст» або «бакалавр», можуть вступати на другий курс. Для здобуття ступеня «магістр» зі спеціальності «Культурологія» можуть вступати особи, які мають ступень «бакалавр», «магістр» або ОКР «спеціаліст» з іншої спеціальності.

Довідки за тел. 0552 32-67-71 (деканат), 0552 49-43-75 (приймальна комісія)

Або на сайті за посиланням: http://www.kspu.edu/Entrant/SelectionCommittee/RulesOfEntryToKSU.aspx


 
 
 
Історія кафедри культрології починається з 18 травня 1998 року, коли було засновано  кафедру художньої культури.
1 квітня 2000 року її було реорганізовано у кафедру теорії та історії української культури.
З 1 червня 2003 року - кафедра української культури і тетрального мистецтва.
З 1 вересня 2004 року - кафедра театрального мистецтва.
Після реорганізації кафедри 6 жовтня 2006 року підрозділ знову отримав назву української культури і тетрального мистецтва. 
З 1 вересня 2009 року кафедра носить назву культурології.
У 2011 році до кафедри культурології було приєднано кафедру психології та педагогіки мистецької освіти. Назва кафедри культурології не змінилася.
 
 
У основі діяльності кафедри покладено завдання підготовки висококваліфікованих фахівців для освітньої та культурно-мистецької галузі України: культурологів, керівників молодіжних та шкільних театральних колективів.
Кафедра здійснює підготовку фахівців мистецьких спеціальностей на денній та заочній  формах навчання за такими напрямами:
 • формування національної культури молоді;
 • засвоєння культурно-мистецької спадщини людства;.
 • підготовка майбутніх учителів художньої культури, етики та естетики до реалізації завдань естетичного виховання молоді;.
 • підготовка майбутніх керівників молодіжних та шкільних театральних колективів до реалізації завдань з формування духовності та театральної культури підростаючого покоління.

 

 
З вересня 2010 року на кафедрі відкрито нову, сучасну, престижну й перспективну спеціальність у сфері культурної діяльності – культурно-просвітницької і організаційної роботи – культурологія.
          
 
                                                                             Назва дисциплін за навчальним планом бакалавріату:

Теорія та історія мистецтв (Основи мистецтвознавства, Історія музичного мистецтва, Історія світового театру та літератури, Історія пластичних мистецтв, Історія кіномистецтва і телебачення, Історія українського театру, естради і шоу-бізнесу),  Теорія культури, Історія культури, Музеєзнавство, Туризм та екскурсійна справа, Аналіз художнього артефакту, Соціально-культурна та дозвіллєва діяльність, Маркетинг і менеджмент у сфері культури, Правове регулювання відносин у сфері культури/Політологія, Теорія та практика комунікативної культури, Авангардні пошуки в сучасній культурі, Методика викладання культурологічних дисциплін, Мистецтво сценічного мовлення та публічного виступу/Ораторське мистецтво, Основи акторської майстерності та режисура в дозвіллі (Основи акторської майстерності та режисура в дозвіллі, Теорія драми/Основи театральної гри, Основи сценічної майстерності (Сценічний рух, Грим)/Сценічна пластика, Навчальний театр та методика роботи з театральним коллективом/Організація діяльності театрального колективу, Комп’ютерні технології в соціально-культурній сфері, Психоаналіз і культура, Діловий етикет/Етика міжнародного спілкування, Етика, естетика, Основи наукових досліджень, Психологія і педагогіка: загальна, мистецька,  Українська мова (за професійним спрямуванням), Іноземна мова, Філософія, Історія України, Політологія, Фізичне виховання, Безпека життєдіяльності (безпека життєдільності, основи охорони праці та цивільний захист), Вікова фізіологія і валеологія, Економіка/Соціологія/Політологія, Правознавство/Україна в Європі і світі.

                                                                               Назва дисциплін за навчальним планом магістратури:

Культура постмодерну, Філософія та методологія культури, Історія сакральної культури, Міжнародні культурні зв’язки/Державна культурна політика та суспільство,технології професійно-орієнтованої діяльності/Медіакультура, Режисура культурно-дозвіллєвої діяльності/Сучасні технологіїв галузі мистецтва, Методика викладання фахових дисциплін у закладі вищої освіти, Соціологія культури, Етноментальність та країнознавство/Практична етнологія, Актуальні проблеми сучасної культурології, Педагогіка і психологія вищої школи, Основи наукової комунікації іноземними мовами, Філософія та методологія науки.

 

 Майбутній фахівець-культуролог може займатися:

 • організацією  виставково-експозиційної та  гастрольної діяльності,  музейної справи;

 • менеджментом у сфері мистецтва, режисерською та  видавничою діяльністю (формуванням культурного аспекту адміністративно-політичної діяльності: імідж-мейкінг, культура ділового спілкування, бізнес-етикет тощо);

 • продюсуванням і організаційною діяльністю у сфері телебачення та інших засобів масової інформації;

 • арт-критикою, культурним  аналізом і прогнозуванням у адміністративних установах, засобах масової інформації тощо;

 • організацією  масових  і  культурних  заходів  (шоу-програм,  у  тому  числі дозвіллєвої діяльності на круїзних судах);

 • митною експертизою вивозу художніх цінностей за межі України.

            Фахівець може працювати:

 • у виставково-експозиційних центрах, музеях;

 • у закладах культури та мистецтва, видавництвах;

 • у відділах культури держустанов;

 • у центрах естетичного виховання;

 • у державних та комерційних об'єднаннях з організації шоу-програм, у тому числі дозвіллєвої діяльності на круїзних судах;

 • на радіо, ТВ та в інших засобах масової інформації;

 • на митній службі (експертиза вивозу художніх цінностей за межі України).

            Посади, які може займати майбутній фахівець:

 • менеджера виставково-експозиційної   діяльності   та   музейної справи;

 • режисера   молодіжних та шкільних театрів, шоу-програм, у тому числі на круїзних судах;

 • продюсера у сфері ТБ, та інших засобів масової інформації;

 • аналітика, критика та прогнозиста в адміністративних установах і ЗМІ;

 • митного експерта з оцінки художніх цінностей, що вивозяться за межі України.

     На кафедрі працюють:

Завідувач кафедри культурології - доктор педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України, професор Лідія Лимаренко.

 • кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник культури України Микола Левченко;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Наталя Чабан;
 • кандидат мистецтвознавства, доцент Сергій Думасенко;
 • кандидат педагогічних наук, доцент, керівник навчально-методичного відділу ХДУ, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України  Галина Полякова;
 • кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, заступник декана факультету культури і мистецтв з організаційно-виховної роботи та працевлаштування Анатолій Форостян;
 • кандидат мистецтвознавства, старший викладач Олександр Чумаченко;
 • народний артист України, головний режисер Херсонського академічного обласного театру ляльок, доцент кафедри Борис Чуприна;
 • провідний фахівець Тетяна Зайцева;
 • фахівець Світлана Лєпьошкіна;
 • старші лаборанти: Вікторія Джумакай, Віталій Сокур, Євгеній Руденко.

Професорсько-викладацький склад кафедри займається науково-методичною, організаційно-виховною роботою та творчою діяльністю. Для забезпечення високого рівня викладання фахових дисциплін членами кафедри розроблено та опубліковано підручники, методичні посібники та рекомендації, наукові статті у збірниках і журналах.


   На кафедрі панує ділова, творча атмосфера. Дане твердження виявляється в інтересі студентів до навчально-виховного процесу. Студентська молодь і вчиться, і активно займається науковою роботою  в проблемній групі "Театральне мистецтво та освіта" (керівник - професор Л.Лимаренко). Плідна робота викладацького колективу сприяє накопиченню творчого потенціалу та самореалізації студентів у ролі акторів і режисерів.


    Традиційним для кафедри стало проведення Всеукраїнських науково-практичних конференцій (із міжнародною участю) "Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи", "Зарубіжна та українська культура: питання історії, теорії, методики" та науково-практичного семінару "Культурно-мовні зв'язки як шлях формування національної свідомості ".

     У вересні 1998 року на кафедрі створено навчальний театр "Студі-Арт", до складу якого входять викладачі, студенти факультету та учні Херсонського Академічного ліцею при ХДУ. Від 25 січня 2002 року наказом Міністерства освіти і науки України театру "Студі-Арт" (художній керівник - професор Л.Лимаренко) присвоєно почесне звання "Народний художній колектив", яке було підтверджене у 2017 році. Свої вистави театр презентує на сцені Херсонського державного університету, в Херсонському академічному обласному театрі ляльок, Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М. Куліша та на виїзних майданчиках Херсонщини, Києва, Керчі, Тарханкуту, Одеси, Миколаєва. Репертуар колективу різноманітний. Сценічне втілення набувають п'єси вітчизняних, світових, класичних і сучасних драматургів.  На міжнародних та всеукраїнських тетральних фестивалях колектив "Студі-Арт" неодноразово ставав володарем Гран-прі.     Колектив кафедри культурології  підтримує тісні зв'язки з усіма кафедрами університету. Встановлено професійні та творчі зв'язки з Київським національним університетом театру, кіно і телебачення ім.І.К.Карпенко-Карого, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, колективом журналу "Мистецтво та освіта", обласним Академічним музично-драматичним театром імені М.Куліша, Херсонськи обласним театром ляльок, Херсонським училищем культури, Академічним ліцеєм при ХДУ, Таврійським ліцеєм мистецтв, художнім музеєм імені О.Шовкуненка та іншими культурно-освітніми установами.
     Випускники кафедри працюють практичними психологами, вчителями художньої культури, викладачами вищих навчальних закладів, ведучими та режисерами телебачення, режисерами дитячих и молодіжних театрів, акторами театру і кіно.

Оновлено: 12.12.2019

Пропозиції та рекомендації щодо змісту освітньо-професійних програм надсилати за адресою:

Новини

 • 29 листопада 2019 р.

  Участь професорсько-викладацькго складу факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету у XVII Міжнародних педагогічно-мистецьких читаннях пам'яті професора О. П. Рудницької "Неперервна педагогічна освіта XXI століття: досвід, інновації, тенденції" (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, м. Київ).

 • 6 червня 2019 р.

  25–26 квітня 2019 року Одеський національний університет імені І.І. Мечникова приймав ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії. Дослідження студентки спеціальності «Культурологія» Копилової Анни «Свобода творчості та цензура у сучасному українському художньому просторі: соціально-філософський аналіз» викликало жваві обговорення, а сама представниця факультету культури і мистецтв ХДУ одержала диплом ІІ ступеня. Вітаємо переможницю!

 • 26 березня 2019 р.

  21 березня 2019 року у приміщенні Херсонського академічного обласного театру ляльок відбувся показ вистави «Як посеред степу вскочив у халепу» навчального народного театру «Студі–Арт» під керівництвом завідувача кафедри культурології факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету, заслуженого працівника культури України, професора Лідії Лимаренко.

  Мистецький захід, який пройшов у доброзичливій і творчій атмосфері, організовано з метою професійної орієнтації учнівської молоді та оптимізації її самовизначення у житті.

  У виставі взяли участь студенти з різних факультетів ХДУ, а саме: факультету культури і мистецтв, факультету іноземної філології, історико-юридичного факультету, факультет біології, географії та екології, факультету економіки і менеджменту.

  Під схвальні оплески учнів 8, 10 та 11 класів Херсонської спеціалізованої школи І-ІІ ступенів №30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міської ради учасники студентського театру представляли свої факультети і майбутню професію.

  Після завершення вистави вчителів школи та багатьох учнів однієї з найкращих шкіл міста Херсона зацікавили умови вступу до нашого університету.

 • 8 листопада 2018 р.

  З 17 вересня по 17 жовтня магістрантка спеціальності «Культурологія» факультету культури і мистецтв Юлія Щетина пройшла стажування у проєкті «Крим. Реалії» на «Радіо. Свобода» (Київ)

  Переглядів(429)   Детальніше
 • 27 червня 2018 р.

  Пропонуємо ознайомитись зі звітами з музейної практики студентів та сумісних проєктів факультету за минулий рік та святковими заходами кафедри культурології.

 • 5 квітня 2018 р.

  31 травня та 1 червня 2018 року факультет культури і мистецтв Херсонського державного університету проводить Х Всеукраїнську (із міжнародною участю) науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи», присвячену 20-річчю з дня заснування факультету культури і мистецтв.

  Просимо ознайомитись з інформаційним листом конференції.

 • 2 листопада 2017 р.

  Студентка ІІІ курсу спеціальності «Культурологія» Ірина Яворська посіла ІІ місце у І етапі VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у Херсонському державному університеті.

 • 2 листопада 2017 р.

  18 жовтня викладачі факультету культури і мистецтв, студенти спеціальностей «Культурологія» та «Образотворче мистецтво» відвідали Музей сучасного мистецтва (приватний музей, що функціонує в квартирі В’ячеслава Машницького), де познайомилися з серією робіт «Crash Matrix» херсонського митця Станіслава Волязловського. Студенти також завітали до майстерні В’ячеслава Машницького. Зустріч супроводжувалася жвавим обговоренням творчості художників та дискусією щодо мистецьких орієнтирів культури ХХІ століття.

 • 19 червня 2017 р.

  На ХVІІІ Всеукраїнській виставці-форумі «Українська книга на Одещині» хрестоматія-довідник «Мистецтвознавство ХХ століття» здобула диплом у номінації «Навчальна книга». Видання є колективною працею науковців Одеси, Харкова та Херсона. Навчальний посібник рекомендовано до друку вченою радою Херсонського державного університету, а до авторського складу ввійшли викладачі факультету культури і мистецтв (проф. Левченко М.Г., проф. Лимаренко Л.І., доц. Думасенко С.А., доц. Ракович В.В., ст. викл. Чумаченко О.А.).

  Хрестоматія-довідник «Мистецтвознавство ХХ століття» охоплює праці теоретиків, істориків та практиків музичного, театрального, образотворчого і кіномистецтва ХХ ст. та коментарі щодо представлених першоджерел. У роботі продемонстровано різні способи інтерпретації наукового тексту. Праця цінна ще тим, що вперше представлено матеріал з театрознавства України і показано його внесок у розвиток світової науки.

 • 6 квітня 2017 р.

  20-21 березня у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбувся фінальний етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політичних наук.

  Шаповал Анна (211 група, спеціальність «Культурологія») та Демидова Маргарита (221 група, спеціальність «Образотворче мистецтво») посіли ІІІ місце.

  Дипломом ІІ-го ступеня була відзначена наукова розвідка Шаповал Анни та Щетини Юлії (311 група, спеціальність «Культурологія») на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з філософських наук, що проходив в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова 30-31 березня.

  Звитяга дівчат у галузі філософських наук стала першою в історії Херсонського державного університету!

Контакти

Кафедра культурологоії, Херсон, ХДУ, вул Університетська 27, індекс 73000

347 кабінет ліцейського корпусу ХДУ

Завідувач кафедри - Лимаренко Лідія Іванівна, тел. 050 98 085 88

Вн. тел.: 274
Email: