Кафедра культурології

Оновлено: 31.05.2017

Шановні абітурієнти! Звертаємо Вашу увагу, що обрання першого пріоритету збільшує Ваші шанси вступити на навчання за рахунок державного замовлення на спеціальність "Культурологія". 

Подивитись презентацію спеціальності "Культурологія"! 

 
УВАГА!

Кафедра культурології повідомляє, що Херсонський державний університет оголошує набір на денну та заочну форми навчання спеціальності «034 Культурологія» рівня вищої освіти «бакалавр» та «магістр». Додаткова спеціалізація для випускників – організація культурно- дозвіллєвої діяльності. Абітурієнти, які мають попередній освітній рівень «молодший спеціаліст» або «бакалавр», можуть вступати на другий курс. Для здобуття ступеня «магістр» зі спеціальності «Культурологія» можуть вступати особи, які мають ступень «бакалавр», «магістр» або ОКР «спеціаліст» з іншої спеціальності.

Довідки за тел. 0552 32-67-71 (деканат), 0552 49-43-75 (приймальна комісія)

Або на сайті за посиланням: http://www.kspu.edu/Entrant/SelectionCommittee/RulesOfEntryToKSU.aspx


 
 
 
Історія кафедри культрології починається з 18 травня 1998 року, коли було засновано  кафедру художньої культури.
1 квітня 2000 року її було реорганізовано у кафедру теорії та історії української культури.
З 1 червня 2003 року - кафедра української культури і тетрального мистецтва.
З 1 вересня 2004 року - кафедра театрального мистецтва.
Після реорганізації кафедри 6 жовтня 2006 року підрозділ знову отримав назву української культури і тетрального мистецтва. 
З 1 вересня 2009 року кафедра носить назву культурології.
У 2011 році до кафедри культурології було приєднано кафедру психології та педагогіки мистецької освіти. Назва кафедри культурології не змінилася.
 
 
У основі діяльності кафедри покладено завдання підготовки висококваліфікованих фахівців для освітньої та культурно-мистецької галузі України: культурологів, керівників молодіжних та шкільних театральних колективів.
Кафедра здійснює підготовку фахівців мистецьких спеціальностей на денній, заочній та екстернатній формах навчання за такими напрямами:
 • формування національної культури молоді;
 • засвоєння культурно-мистецької спадщини людства;.
 • підготовка майбутніх учителів художньої культури, етики та естетики до реалізації завдань естетичного виховання молоді;.
 • підготовка майбутніх керівників молодіжних та шкільних театральних колективів до реалізації завдань з формування духовності та театральної культури підростаючого покоління.

 

 
З вересня 2010 року на кафедрі відкрито нову, сучасну, престижну й перспективну спеціальність у сфері культурної діяльності – культурно-просвітницької і організаційної роботи – культурологія.
          

 

Умови вступу:

 

І курс (денна, заочна)

Сертифікати:

 1. Українська мова та література – 100 б., коефіцієнт 0,45

 2. Історія України – 100 б., коефіцієнт 0,2

 3. Географія або англійська мова або німецька мова або французька мова або іспанська мова – 100 б., коефіцієнт 0,2

 4. Середній бал атестату - коефіцієнт 0,1

МАН (І,ІІ,ІІІ місце) – коефіцієнт 0,05

Всеукраїнська олімпіада (І, ІІ місце) - коефіцієнт 0,05

ІІ курс (денна, заочна)

На основі молодшого спеціаліста

За суміжною спеціальністю (Основи акторської майстерності, Бібліотечна справа, Народна-художня творчість)

Екзамен – Українська та зарубіжна культура(тестування)

За не суміжною спеціальністю (будь-яка спеціальність)

Екзамен – Українська мова та література(тестування)

Співбесіда

ІІ вища освіта

Екзамен – Українська та зарубіжна культура(тестування)

 

ІІІ курс (денна, заочна)

На основі молодшого спеціаліста

За суміжною спеціальністю (Основи акторської майстерності, Бібліотечна справа, Народна-художня творчість)

Екзамен – Українська та зарубіжна культура (тестування)

За не суміжною спеціальністю (будь-яка спеціальність)

Екзамен – Українська мова та література(тестування)

Співбесіда

ІІ вища освіта

Екзамен – Українська та зарубіжна культура(тестування)

 

 


 
                                                                             Назва дисциплін за навчальним планом бакалавріату:

Основи мистецтвознавства, Історія музичного мистецтва, Історія світового театру та літератури, Історія пластичних мистецтв, Історія кіномистецтва і телебачення, Історія українського театру, естради і шоу-бізнесу, Вступ до культурології, Етнокультурологія, Теорія культури та сучасні культурологічні концепції, Соціально-культурна антропологія, Історія світової культури, Історія української культури, Музеєзнавство, Туризм та екскурсійна справа, Аналіз художнього артефакту (художня критика), Сценарна розробка та режисура дозвіллєвих, розважально-ігрових та шоу-програм, Соціально-культурна та дозвіллєва діяльність (теорія дозвілля, історія дозвілля, анімація, рекреація в системі СКД), Маркетинг і менеджмент у сфері культури, Правове регулювання відносин у сфері культури, Теорія та практика комунікативної культури, Авангардні пошуки в сучасній культурі, Методика викладання культурологічних дисциплін, Мистецтво сценічного мовлення та публічного виступу, Основи акторської майстерності та режисура в дозвіллі, Основи сценічної майстерності (Сценічний рух, Грим), Навчальний театр та методика роботи з театральним коллективом, Комп’ютерні технології в соціально-культурній сфері, Психологія культури, Психоаналіз і культура, Діловий етикет, Етика, естетика, Основи наукових досліджень, Педагогіка: загальна, мистецька, Теорія драми, Основи бібліотечної справи, Українська мова (за професійним спрямуванням), Іноземна мова, Філософія, Політологія, Фізичне виховання.

                                                                               Назва дисциплін за навчальним планом спеціалітету:

Культура постмодерну, Методологія культурологічного аналізу, Історія сакральної культури, Міжнародні культурні зв’язки, Проектування в соціально-культурній діяльності, Режисура соціокультурної діяльності, Методика викладання культурологічних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, Соціологія культури, Медіакультура, Охорона праці в галузі, Цивільний захист

 

 Майбутній фахівець-культуролог може займатися:

 • організацією  виставково-експозиційної та  гастрольної діяльності,  музейної справи;

 • менеджментом у сфері мистецтва, режисерською та  видавничою діяльністю (формуванням культурного аспекту адміністративно-політичної діяльності: імідж-мейкінг, культура ділового спілкування, бізнес-етикет тощо);

 • продюсуванням і організаційною діяльністю у сфері телебачення та інших засобів масової інформації;

 • арт-критикою, культурним  аналізом і прогнозуванням у адміністративних установах, засобах масової інформації тощо;

 • організацією  масових  і  культурних  заходів  (шоу-програм,  у  тому  числі дозвіллєвої діяльності на круїзних судах);

 • митною експертизою вивозу художніх цінностей за межі України.

            Фахівець може працювати:

 • у виставково-експозиційних центрах, музеях;

 • у закладах культури та мистецтва, видавництвах;

 • у відділах культури держустанов;

 • у центрах естетичного виховання;

 • у державних та комерційних об'єднаннях з організації шоу-програм, у тому числі дозвіллєвої діяльності на круїзних судах;

 • на радіо, ТВ та в інших засобах масової інформації;

 • на митній службі (експертиза вивозу художніх цінностей за межі України).

            Посади, які може займати майбутній фахівець:

 • менеджера виставково-експозиційної   діяльності   та   музейної справи;

 • режисера   молодіжних та шкільних театрів, шоу-програм, у тому числі на круїзних судах;

 • продюсера у сфері ТБ, та інших засобів масової інформації;

 • аналітика, критика та прогнозиста в адміністративних установах і ЗМІ;

 • митного експерта з оцінки художніх цінностей, що вивозяться за межі України.

     На кафедрі працюють:

Завідувач кафедри культурології - кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник культури України, Лідія Лимаренко.

 • кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник культури України Микола Левченко;
 • кандидат історичних наук, доцент Наталя Шушляннікова;
 • кандидат мистецтвознавства, доцент Сергій Думасенко;
 • кандидат мистецтвознавства, старший викладач Олександр Чумаченко;
 • кандидат психологічних наук, доцент кафедри Тетяна Демидова;
 • кандидат педагогічних наук, доцент, керівник навчально-методичного відділу ХДУ, відмінник освіти України Галина Полякова;
 • кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, заступник декана факультету культури і мистецтв з організаційно-виховної роботи та працевлаштування Анатолій Форостян;
 • кандидат медичних наук, доцент Аркадій Коньков;
 • народний артист України, головний режисер обласного театру ляльок, доцент кафедри Борис Чуприна;
 • заслужена артистка України, доцент кафедри Генефа Пташнік;
 • заслужений працівник культури України, директор Херсонського обласного театру ляльок, доцент кафедри Віктор Морозов;
 • асистенти кафедри: Олена Граматюк, Юлія Дзядевич
 • провідний фахівець Наталя Широкова;
 • фахівець Світлана Лєпьошкіна;
 • старші лаборанти: Вікторія Джумакай, Тетяна Зайцева, Віталій Сокур.

Професорсько-викладацький склад кафедри займається науково-методичною, організаційно-виховною роботою та творчою діяльністю. Для забезпечення високого рівня викладання фахових дисциплін членами кафедри розроблено та опубліковано підручники, методичні посібники та рекомендації, наукові статті у збірниках і журналах.


   На кафедрі панує ділова, творча атмосфера. Дане твердження виявляється в інтересі студентів до навчально-виховного процесу. Студентська молодь і вчиться, і активно займається науковою роботою в лабораторії з художньо-естетичного виховання (керівник - професор М.Левченко) та в проблемній групі "Театральне мистецтво та освіта" (керівник - доцент Л.Лимаренко). Плідна робота викладацького колективу сприяє накопиченню творчого потенціалу та самореалізації студентів у ролі акторів і режисерів.


    Традиційним для кафедри стало проведення Всеукраїнських науково-практичних конференцій "Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи", "Зарубіжна та українська культура: питання історії, теорії, методики" та науково-методичного семінару "Формування естетичної культури школярів засобами мистецьких дисциплін".

     У вересні 1998 року на кафедрі створено навчальний театр "Студі-Арт", до складу якого входять викладачі, студенти факультету та учні Херсонського Академічного ліцею при ХДУ. Від 25 січня 2002 року наказом Міністерства освіти і науки України театру "Студі-Арт" (художній керівник - доцент Л.Лимаренко) присвоєно почесне звання "Народний художній колектив", яке було підтверджене у 2007 році. Свої вистави театр презентує на сцені Херсонського державного університету, в обласному театрі ляльок, Академічному музично-драматичному театрі ім. М. Куліша та на виїзних майданчиках Херсонщини, Києва, Керчі, Тарханкуту, Одеси, Миколаєва. Репертуар колективу різноманітний. Сценічне втілення набувають п'єси вітчизняних, світових, класичних і сучасних драматургів.  На міжнародних та всеукраїнських тетральних фестивалях колектив "Студі-Арт" неодноразово ставав володарем Гран-прі.     Колектив кафедри культурології  підтримує тісні зв'язки з усіма кафедрами університету. Встановлено професійні та творчі зв'язки з Київським національним університетом театру, кіно і телебачення ім.І.К.Карпенко-Карого, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, колективом журналу "Мистецтво та освіта", обласним Академічним музично-драматичним театром імені М.Куліша, Херсонськи обласним театром ляльок, Херсонським училищем культури, Академічним ліцеєм при ХДУ, Таврійським ліцеєм мистецтв, художнім музеєм імені О.Шовкуненка та іншими культурно-освітніми установами.
     Випускники кафедри працюють практичними психологами, вчителями художньої культури, викладачами вищих навчальних закладів, ведучими та режисерами телебачення, режисерами дитячих и молодіжних театрів, акторами театру і кіно.

Новини

 • 2 листопада 2017 р.

  Студентка ІІІ курсу спеціальності «Культурологія» Ірина Яворська посіла ІІ місце у І етапі VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у Херсонському державному університеті.

 • 2 листопада 2017 р.

  18 жовтня викладачі факультету культури і мистецтв, студенти спеціальностей «Культурологія» та «Образотворче мистецтво» відвідали Музей сучасного мистецтва (приватний музей, що функціонує в квартирі В’ячеслава Машницького), де познайомилися з серією робіт «Crash Matrix» херсонського митця Станіслава Волязловського. Студенти також завітали до майстерні В’ячеслава Машницького. Зустріч супроводжувалася жвавим обговоренням творчості художників та дискусією щодо мистецьких орієнтирів культури ХХІ століття.

 • 19 червня 2017 р.

  На ХVІІІ Всеукраїнській виставці-форумі «Українська книга на Одещині» хрестоматія-довідник «Мистецтвознавство ХХ століття» здобула диплом у номінації «Навчальна книга». Видання є колективною працею науковців Одеси, Харкова та Херсона. Навчальний посібник рекомендовано до друку вченою радою Херсонського державного університету, а до авторського складу ввійшли викладачі факультету культури і мистецтв (проф. Левченко М.Г., проф. Лимаренко Л.І., доц. Думасенко С.А., доц. Ракович В.В., ст. викл. Чумаченко О.А.).

  Хрестоматія-довідник «Мистецтвознавство ХХ століття» охоплює праці теоретиків, істориків та практиків музичного, театрального, образотворчого і кіномистецтва ХХ ст. та коментарі щодо представлених першоджерел. У роботі продемонстровано різні способи інтерпретації наукового тексту. Праця цінна ще тим, що вперше представлено матеріал з театрознавства України і показано його внесок у розвиток світової науки.

 • 6 квітня 2017 р.

  20-21 березня у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбувся фінальний етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політичних наук.

  Шаповал Анна (211 група, спеціальність «Культурологія») та Демидова Маргарита (221 група, спеціальність «Образотворче мистецтво») посіли ІІІ місце.

  Дипломом ІІ-го ступеня була відзначена наукова розвідка Шаповал Анни та Щетини Юлії (311 група, спеціальність «Культурологія») на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з філософських наук, що проходив в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова 30-31 березня.

  Звитяга дівчат у галузі філософських наук стала першою в історії Херсонського державного університету!

 • 4 квітня 2017 р.

  Завідувач кафедри кульутрології професор Лимаренко Л. І.  взяла участь у І Міжнародній науково-практичній конференції "Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього"

 • 27 березня 2017 р.

  Вітаємо завідуючу кафедри культурології доктора педагогічних наук заслуженого працівника культури України Лідію Іванівну Лимаренко з премією Національної спілки театральних діячів України імені Олега Мішукова.

 • 26 грудня 2016 р.

  17 грудня 2016 р. в актовій залі ХДУ відбулася вже традиційна благодійна акція до Дня Св. Миколая - показ інтермедії "Рукавичка талантів" та вистави "Подорож до країни казок".

  Режисерсько-постановча група:  заслужений працівник культури України, професор Лідія Лимаренко, Альона Граматюк, Інна Білоусенко, Олексій Пономарьов, Світлана Лєпьошкіна. У святі були задіяні студенти 2-го та 3-го курсів факультету культури і мистецтв спеціальності «Культурологія».

 • 17 листопада 2016 р.

  Подяка від адміністрації Херсонського державного будинку художньої творчості надійшла на ім'я завідувача кафедри культурології Лідії Лимаренко за проведення майстер-класу "Репертуар – обличчя творчого колетиву. Основні вимоги дл репертуару творчого колективу".

 • 12 жовтня 2016 р.

  Студентка 211 групи спеціальності "Культурологія" Ірина Яворська посіла 2 місце у І етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

 • 7 жовтня 2016 р.

  1-2-го жовтня студенти спеціальності «Культурологія» Філоненко Олександра та Червонюк Олена відвідали навчальний тренінг-інтенсив від «Открытой школы предпринимательства». Організатором заходу стала громадська організація «Об’єднання “Ми – Херсонці”». Зустріч проводилася у ресторанному комплексі «Моцарт».

   

  Переглядів(398)   Детальніше

Контакти

Кафедра культурологоії, Херсон, ХДУ, вул 40 років Жовтня, 27, індекс 73000

347 кабінет ліцейського корпусу ХДУ

Завідувач кафедри - Лимаренко Лідія Іванівна, тел. 050 98 085 88

Вн. тел.: 274
Email: